Plandemia

EPIDEMIA – EFEKT PRZEŻYĆ I NASTROJÓW ZBIOROWYCH W PSYCHOBIOLOGII.

Wybuchy epidemii możemy wyjaśnić przeżyciami i nastrojami zbiorowymi. Na przykład, kiedy w czasie wojny wiele osób naraz boi się śmierci, wojna przychodzi nagle, stres przeżywany jest zazwyczaj w osamotnieniu i bez możliwości rozwiązania i wyrażenia strachu.

Wówczas w momencie rozwiązania konfliktu lęku przed śmiercią (zawarcie pokoju, wycofanie nieprzyjacielskich wojsk) mamy zbiorowe objawy fazy naprawczej, czyli tzw. epidemię.
To jedna przyczyna powstawania epidemii. Druga, ważniejsza jest następująca: kiedy imigranci trafiają do obcego kraju, wkraczają do rzeczywistości innej niż ta, którą znali dotychczas, wchodzą w inną świadomość zbiorową przynosząc ze sobą własne przekonania i system wartości.

Następuje zderzenie nowych idei ze starymi i powstaje konflikt. Ktoś musi ustąpić, zaadaptować się. A że nowe idee zazwyczaj nadchodzą jak wielka fala, adaptować musi się to, co stare. Czyli czynnik powodujący objawy można porównać do nowych idei, ciała obcego, które dostaje się do organizmu i niszczy jego obronę.

Oto kilka przykładów z historii:

Zaraza ateńska (430-425 p.n.e.)

Wojna peloponeska (431-404 p.n.e), w wyniku której upadły Ateny (stare idee) najechane przez Spartę („wirus”). Czynnikiem, który przesądził o przegranej Ateńczyków była zaraza o niewyjaśnionym do dziś pochodzeniu, która zabiła ¼ mieszkańców Aten i ¼ wojsk ateńskich. Co ciekawe, zaraza w małym stopniu dotknęła najeźdźców. Zderzenie surowej, prostej Sparty z bogatymi Atenami to właśnie wkroczenie nowych idei do ustanowionego systemu wartości. Kto był gotowy na nowe przetrwał, ale wielu nie było i tych w drodze naturalnej selekcji zabrała zaraza. I nie chodzi tu o to, że te nowe idee były lepsze kulturalnie, ekonomicznie czy jakkolwiek, były po prostu nowe, a nowe jest konieczne w procesie ewolucji zbiorowej świadomości. Do rozwoju konieczne są zmiany.

Dżuma – Czarna śmierć

Największa epidemia w dziejach wywołana przez pałeczkę dżumy. Choroba dotykała węzłów chłonnych, które nabrzmiewały i pękały (węzły chłonne to konflikt niezdolności do obrony). W ujęciu psychobiologicznym reprezentuje odkrycie nowego sposobu patrzenia na świat z jednej strony i lęk przed śmiercią z powodu upadku tego, co znane. Był to czas schyłku Średniowiecza i początek Odrodzenia. W ten sposób Renesans czyli upadek skostniałych struktur i wszystkiego, co znane za pomocą pałeczki dżumy „uratował” przed nowym ok. 2/3 nieprzystosowanych mieszkańców Europy. Zagrały tu oba czynniki, nowe idee i niemożność obronienia się przed nimi oraz lęk przed śmiercią z tego powodu.

Syfilis

Konflikt między religią a seksualnością, czyli poczucie winy w powodu swojej seksualnej natury podsycane przez religię katolicką. Epidemie syfilisu to czas, kiedy ludzie zaczęli masowo dopuszczać, że seks może mieć rolę inną niż tylko rozmnażanie, ale jeszcze mieli ogromne poczucie winy i wstyd z powodu odczuwania/chęci odczuwania przyjemności seksualnej. Epidemii syfilisu było wiele, najstarsza i największa miała miejsce w XV-tym wieku w Europie po wyjściu spod jarzma Inkwizycji, odkryciu Ameryki i początku ruchu libertyńskiego (nowe idee).

Gruźlica

Pałeczka gruźlicy jest odpowiedzią na rozwiązanie klasycznego konfliktu lęku przed śmiercią, który dotyka płuc (płuca w psychobiologii to lęk przed śmiercią, presja i brak możliwości adaptacji). Dlatego epidemie gruźlicy wybuchały po wojnach, kiedy lęk ten masowo odpuszczał.

 Hiszpanka

Największa pandemia XX-go wieku, która mogła zabrać nawet 40 milionów osób na całym świecie. Grypa jako choroba wirusowa dotyka czwartego listka zarodkowego czyli kory mózgowej i jako taka odpowiada za konflikty związane z komunikacją i interakcją między ludźmi. Nazwana grypą hiszpańską dlatego, że w Hiszpanii w owym czasie jako kraju neutralnym w I Wojnie Światowej nie było cenzury i świat mógł się dowiedzieć o rozmiarach pandemii za pośrednictwem tego kraju (komunikacja). Tu też zachodzą czynniki jak przy innych epidemiach czyli napływ zupełnie nowych idei w postaci komunizmu i rozwiązanie konfliktu lęku przed śmiercią (koniec pierwszej wojny światowej).

Kto jest gotowy na zmianę, przetrwa, kto nie zginie. Zwykła selekcja naturalna. Nieprzypadkowo wielkie epidemie w historii towarzyszyły wojnom, najazdom i ekspansji nowych wartości.

Źródło:

https://www.cambridgescholars.com/the-psychology-of-pandemics

Najnowsze wpisy

Kategorie

EPIDEMIA – EFEKT PRZEŻYĆ I NASTROJÓW ZBIOROWYCH W PSYCHOBIOLOGII.

15 marca 2020 / Możliwość komentowania EPIDEMIA – EFEKT PRZEŻYĆ I NASTROJÓW ZBIOROWYCH W PSYCHOBIOLOGII. została wyłączona

Może Ci się spodobać

ZA KURTYNĄ PLANDEMII – CHEMTRAILS, WYWOŁYWANIE CHORÓB, CEL TESTÓW PCR. 13 września 2020

  • Najnowsze wpisy
  • Kategorie
  • EPIDEMIA – EFEKT PRZEŻYĆ I NASTROJÓW ZBIOROWYCH W PSYCHOBIOLOGII.
  • Może Ci się spodobać