Świat bez cenzury

CZY POLACY STAJĄ SIĘ CORAZ BARDZIEJ ŚWIADOMI DUCHOWO ? WYNIKI BADAŃ RELIGIJNOŚCI ZASKAKUJĄ.

Można śmiało postawić tezę że w ostatnich latach, a w szczególności od 2012 roku globalna świadomość i umiejętność krytycznego myślenia u ludzi znacznie się podniosła. Widzimy to choćby po portalach społecznościowych i reakcjach ludzi na wydarzenia, i świat który ich otacza. Kiedyś informacje o szczepionkach, chemtrails i 5G były głębokimi teoriami spiskowymi, dziś wiedza na te tematy staje się coraz bardziej powszechna i publiczna, Zadajmy sobie pytanie jak ten wzrost świadomości ma się do religijności Polaków?

Czy chodzimy jeszcze do kościoła ? Takie pytanie przedstawiła amerykańska firma, która przeprowadziła badania w 108 państwach. W Polsce również.

Niezależna firma badawcza Pew Research Center z USA przeprowadziła badania na temat religijności ludzi przed 40 rokiem życia i po nim. Wzięło w nich udział 108 państw i były one prowadzone przez ostatnie 8 lat.

Pierwszy wniosek nie jest zaskakujący:

To ludzie starsi są bardziej religijni. Drugi może budzić jednak niepokój. Różnica religijności między młodszym i starszym pokoleniem w Polsce jest największa ze wszystkich przebadanych państw. 

Największy spadek nastąpił więc w naszym kraju, w którym obecność religii w życiu publicznym jest wciąż znacząca a większość obywateli deklaruje się jako chrześcijanie.

Podczas badań zadano ludziom cztery pytania:

  • Czy czujesz się związana/y z religią?
  • Czy chodzisz co niedzielę do świątyni?
  • Czy religia jest dla ciebie bardzo ważna?
  • Czy codziennie się modlisz?

W trzech kategoriach, udział we mszy przynajmniej raz w tygodniu oraz deklarowania, że wiara jest ważnym elementem życia i przywiązanie do niej Polska jest globalnym liderem spadku religijności z pokolenia na pokolenie. W przypadku 4 pytania zajęliśmy 2 miejsce.

Uczestnictwo we mszy świętej deklaruje 55 proc. Polaków po 40 roku życia i tylko 26 proc. młodych.

Podobnie w przypadku deklaracji, że wiara jest bardzo ważnym czynnikiem w życiu jest to różnica 40 proc. do 16 proc. 

Codziennie modli się zaledwie 14 proc. młodych Polaków i 39 proc. dorosłych mieszkańców naszego kraju.

Nasze wyniki nie odbiegają od średniej krajów europejskiej i jest ona dość wyrównana z tym, że u nas obserwuje się największy spadek międzypokoleniowy.

Religijność na całym świecie spadła średnio o 5-9 proc. w zależności od badanej kategorii. W większości państw nastąpił spadek, a jedynie w 3 nastąpił nieznaczny wzrost. Zdaniem ekspertów wyniki są skorelowane m.in. z procesem bogacenia się. Im dalej na północ i na zachód, tym większe spadki.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *