Otwórz oczy

”ZNAMIĘ BESTII” TO JUŻ NIE TEORIA SPISKOWA – WŁADZA CHCE NAM ZAFUNDOWAĆ SYSTEM MONITOROWANIA ZDROWIA W POSTACI IMPLANTU WSZCZEPIALNEGO.

Polska Agencja Prasowa opublikowała raport, który zaniepokoił rzesze internautów. Raport dotyczy umowy, jaką podpisała polska spółka notowana na NewConnect z amerykańskim partnerem na produkcję implantów. W treści jest mowa o wszczepieniu ich… całej populacji.

Spółka HEMP & WOOD S.A, której prezesem jest Leszek Borkowski podpisała umowę dotyczącą zawiązania spółki biotechnologicznej produkującej implanty umożliwiające wczesne wykrywanie biomarkerów sygnalizujących m.in. infekcje wirusowe w tym Covid-19.

Mimo, że powiązania spółki są różnorakie co możemy zobaczyć na stronie [ https://rejestr.io/krs/396780/hemp-wood ], spółka HEMP & WOOD S. A do tej pory zajmowała się na poszukiwaniu i kontraktowaniu upraw konopi włóknistej w Polsce i za granicą. Ich celem było zbudowanie w krótkim czasie banku ziemi rolnych zdatnych do upraw konopi. Hemp & Wood chciało stać się jednym z największych europejskich producentów konopi włóknistych.

Docelowo w ramach własnej działalności planowali również przetwarzanie części pozyskiwanych plonów we własnym zakresie oferując izolaty zawierające wybrane kanabinoidy, takie jak jak CBD czy CBG, kremy, susze i płyny do waporyzacji.

Jednak spółka postanowiła, że COVID-19 jest okazją na rozwój spółki. Nawet została zmieniona jej nazwa z HEPM & WOOD na HEMP & HEALTH. Spółka Konopno- zdrowotna.

Jeśli powstaje taka spółka to musi być zamówienie z Rządu PiS na jej technologie. W dalszej części raportu czytamy, między innymi:

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 10 maja 2020 roku zawarł z amerykańską firmą Alivecel LLC. _dalej „Alivecel”_ umowę Memorandum Of Understanding _dalej MOU_ na podstawie której Emitent oraz Alivecel przystąpią niezwłocznie do określenia warunków uczestnictwa w spółce joint venture z siedzibą w Polsce _dalej „JV”_.

Celem JV będzie oferowanie systemów monitorowania zdrowia w postaci implantu wszczepianego użytkownikom w dłoń między kciukiem a palcem wskazującym.

JV prowadzić będzie badania _R&D_ w zakresie produkcji żywych komórek w celu pomiaru i wykrywaniu białek wytwarzanych przez wirusy COVID/SARS/MERS, a także markerów glukozy, insuliny, nowotworów, zawału serca i innych. Monitorowanie „in vivo” będzie się odbywać w czasie rzeczywistym.

Testy wczesnego wykrywania zostaną opracowane przy użyciu technik biologii syntetycznej oraz nano- i biotechnologii, oraz skupią się na monitorowaniu zmian RNA i DNA użytkowników, którymi mogą być pacjenci, pracownicy wszelkiego typu firm, czy nawet cała populacja, jak również systemy opieki zdrowotnej, użytkownicy obiektów wojskowych i wiele innych.

Oczekuje się, że po opracowaniu i uzyskaniu odpowiednich rejestracji implantu jako urządzenia medycznego, system zapewni użytkownikom nowe opcje długoterminowego ciągłego monitorowania stanu zdrowia, umożliwiając transmisję sygnału wczesnego ostrzegania do aplikacji mobilnej, która z kolei może być monitorowana w czasie rzeczywistym bezpośrednio przez użytkowników systemu, jak również ich lekarzy, czy też instytucje opieki zdrowotnej, agencje monitorujące zdrowie czy też szpitale badawcze.

Markery zastosowane w implancie będą umożliwiały natychmiastowe wykrycie ognisk wirusowych czy też innych chorób. Opracowywana technologia będzie bardziej skuteczna i wydajna niż obecnie oferowane na rynku czujniki, m.in. ze względu na zwiększoną dokładność i przewidywaną dłuższą żywotność funkcji implantu w porównaniu do obecnie oferowanych na rynku czujników, które wymagają wymiany co trzydzieści _30_ do sześćdziesięciu _60_ dni. Implanty docelowo oferowane przez JV będą wymagały wymiany nie częściej niż co 6-12 miesięcy lub nawet dłużej.

JV planuje prowadzić R&D w Polsce oraz w USA we współpracy z amerykańskimi centrami i agencjami badawczymi.

https://newconnect.pl/komunikat?geru_id=164858&title=Podpisanie+umowy+dotycz%C4%85cej+zawi%C4%85zania+sp%C3%B3%C5%82ki+biotechnologicznej+produkuj%C4%85cej+implanty+umo%C5%BCliwiaj%C4%85ce+wczesne+wykrywanie+biomarker%C3%B3w+sygnalizuj%C4%85cych+m.in.+infekcje+wirusowe+w+tym+Covid-19

Ostatnie wpisy

Kategorie

”ZNAMIĘ BESTII” TO JUŻ NIE TEORIA SPISKOWA – WŁADZA CHCE NAM ZAFUNDOWAĆ SYSTEM MONITOROWANIA ZDROWIA W POSTACI IMPLANTU WSZCZEPIALNEGO.

15 maja 2020 / Możliwość komentowania ”ZNAMIĘ BESTII” TO JUŻ NIE TEORIA SPISKOWA – WŁADZA CHCE NAM ZAFUNDOWAĆ SYSTEM MONITOROWANIA

Może Ci się spodobać

”PFIZER MACHT FREI” – OBOZY FEMA W NIEMCZECH DLA NIEPOKORNYCH W PANDEMII STAJĄ SIĘ FAKTEM. 19 stycznia 2021

  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • ”ZNAMIĘ BESTII” TO JUŻ NIE TEORIA SPISKOWA – WŁADZA CHCE NAM ZAFUNDOWAĆ SYSTEM MONITOROWANIA ZDROWIA W POSTACI IMPLANTU WSZCZEPIALNEGO.
  • Może Ci się spodobać