Alternatywna historia świata

CZYM JEST NASZA PLANETA – DLACZEGO ZIEMIA NIE JEST OKRĄGŁA ANI PŁASKA ?

CZYM JEST NASZA PLANETA – DLACZEGO ZIEMIA NIE JEST OKRĄGŁA ANI PŁASKA ?

Tak, jak następuje po sobie zima, wiosna, lato i jesień, tak następują po sobie kolejno okresy mniejszych i większych zlodowaceń i ociepleń klimatu, na różnych kontynentach naszej enklawy, zwanej ziemią, środziemiem, czy też gają …

Czym, jest ziemia ?

Ostatnia mała epoka lodowcowa, trwała geologicznie od roku 1300 do 1850 roku. W tym czasie lodowce górskie w wielu obszarach górskich miały nieprzerwanie większy zasięg niż w okresie poprzedzającym MEL (czyli w średniowiecznym optimum klimatycznym) i po tym okresie, czyli obecnym ociepleniu (min. Holzhauser 1983, Holzhauser i in. 2005, Matthews, Briffa 2005). Klimatycznie okres ten trwał od 1570 do 1900 r. (Pfister 1980, Matthews, Briffa 2005).

Jakie są tego Przyczyny.

Zmiany stałej słonecznej wynikające z cyklów aktywności Słońca oraz związana z tym interakcja między wiatrem słonecznym, promieniowaniem kosmicznym a procesami atmosferycznymi. Najzimniejszy okres MEL przypada na najmniejszą aktywność Słońca zwaną minimum Maundera 1645–1715. Awans w latach 1820 i 1850 pokrywa się z Minimum Daltona.

Cyrkulacja termohalinowa, której ogrzewający wpływ na rejon Północnego Atlantyku był słabszy, powodując min. zwiększenie zalodzenia oraz zasięgu paku lodowego na oceanie. Aktywność wulkaniczna, która miała oziębiający wpływ na klimat szczególnie intensyfikowała efekty minimów aktywności słonecznej: Wolfa, Maundera i Daltona.

Na to ostatnie minimum przypada wybuch wulkanu Tambora w 1815 r., co jest uważane za bezpośredni powód znaczących anomalii klimatycznych na całej Ziemi. Kolejny 1816 r. nazywany jest rokiem bez lata.

Według Geoffreya Parkera, żyjącego w XVII wieku, Rzeczypospolita Obojga Narodów, była przykładem państwa, które dotkliwie odczuło skutki ochłodzenia klimatu …

Jak to wszystko ma się do iluzji sprzedawanej nam przez władze ?

Każą wam płacić, za naturalne czynniki pogodowe, uważając was za ciemnych idiotów, nie mających pojęcia o naturze i wpływie natury na środowisko bytowe człowieka … Chodzicie do szkół, tylko po to, aby lepiej służyć autorytetom władców, szefów i gwiazd …

Działanie sił, tworzących wszechświat, sugeruje, iż :

Pierwotny ruch, oparty na idei toru, tworzy widzialną rzeczywistość, reprezentowaną przez kosmicznego węża, wijącego się dookoła pierwotnego jaja, w którym rodzi się aspekt życie, będący kopią doświadczeń istoty ascendentnej, której fragmenty duszy zgromadziły materiał porównawczy, mogący wytworzyć kolejny, widzialny świat doświadczeń, emocji, piękna i altruizmu …

Dlaczego ziemia, nie jest okrągła lub płaska ?

Ponieważ, idea toru kształtującego ziemie oraz wojna słońca z saturnem, doprowadziły do ukształtowania ziemi na podobieństwo odwróconego jajka. Z ideą jajka, spotkamy się we wszystkich, najstarszych cywilizacjach tego świata, ideę tą wspierają także tajne bractwa t.j. masoneria, która od 1782 roku (Kongresie w Wilhelmsbad), jest częścią rządu globalnego oświeconych … François-Henri, hrabia de Virieu (1754-1793), uczestnik konferencji, był wyraźnie w szoku przez to, co usłyszał.

Gdy zapytano go o „straszliwą tajemnicę”, która doprowadziła go na konferencję, odpowiedział:

„Nie mogę wam nic powiedzieć. To są sprawy tak poważne, że nikt z was nie może sobie tego nawet wyobrazić „.

W czasie tysięcy lat działania tajnych bractw, powstały cztery koncepcje dekonstruujące prawdę i skłócające podzielonych ludzi. Koncepcje te, zawierały jednak – alegoryczne, ukryte ziarna prawdy :

Egipska teoria świetego łuku :

Nut (egip. noc) — w mitologii egipskiej bogini nieba należąca do Wielkiej Enneady. Nut była dzieckiem Szu, boga powietrza oraz Tefnut uosabiającej wilgoć. Za męża oraz brata Nut Egipcjanie uznawali Geba, reprezentującego Ziemię. Taka personifikacja odróżnia mitologię egipską od wielu innych, gdzie niebo kojarzono z pierwiastkiem męskim, a ziemię z żeńskim, np. Uranos i Gaja u Greków.

Tą samą personifikacje znajdziemy u Indian, Lechitów i Aborygenów …Zgodnie z mitem faktologicznym Nut i Geb, przez całą wieczność leżeli złączeni w miłosnym zespoleniu, ale zostali rozdzieleni przez Szu, czyli powietrze. Według egipskiej kosmologii świat znajduje się pomiędzy ich ciałami. Nut starożytni wyobrażali sobie jako nagą kobietę stojącą na rękach i na nogach, której pokryte gwiazdami ciało było wygięte w łuk, tworząc sklepienie niebieskie. Jej ręce i nogi miały wyznaczać cztery kierunki świata.

Ideologia kuli.

Pierwsze dowody na kulistość Ziemi dostarczył już w IV w p.n.e. grecki filozof – fantasta Arystoteles. Uczynił to, obserwując zaćmienia Księżyca i widnokrąg. Ferdynand Magellan, dowódca pierwszej wyprawy morskiej, która opłynęła Ziemię, zginął z rąk tubylców na wyspie Mattan w Archipelagu Malajskim. W 1957 roku, wystrzelono w przestrzeń kosmiczną pierwszego sztucznego satelitę i wówczas to uzyskano pierwsze obrazy Ziemi z Kosmosu. Nazwa geoida pochodzi z języka greckiego i powstała z połączenia dwóch słów: gea – Ziemia, eidos – wygląd, kształt. Wszystkie dowody, na kulistość ziemi dostarczyły masońskie autorytety.

Ideologia płaskiej ziemia.

Teoria płaskiej ziemi (Flat Earth), to masoński dogmat i doktryna tajnych stowarzyszeń.

Teoria płaskiej ziemi, powstała (a raczej odrodziła się) w XVI wieku, za sprawą anarchisty, plebejusza, religijnego ortodoksa Lodowicke Muggletona (http://en.wikipedia.org/wiki/Lodowicke_Muggleton , 1609/98), zaraz po tym, jak na rynku pojawiło się masońskie tłumaczenie Biblii Króla Jakuba.

Muggleton, założył sektę zwaną Muggletonianie, której ideologie wynikają z prac Teozoficznych, takich masonów, jak mistyk i gnostyk Jacob Boheme.

Ideologia Atlantydy.

Atlantydę, jako pierwszy z autorów starożytnych opisał Platon. Jako źródło podał ustną tradycję przechowywaną w ateńskim rodzie Solona, który miał usłyszeć tę historię od egipskich kapłanów. W dialogu Timajos czytamy o wspaniałym królestwie położonym na wyspie większej od Libii (Prowincji Afryka) i Azji razem wziętych, która znajdowała się za Słupami Heraklesa (Gibraltarem).

Po 1500 roku, zaczęto łączyć nowo odkryty ląd, Amerykę, z platońską Atlantydą. Pogląd ten jako pierwszy wysunął nadworny astrolog angielskiej królowej Elżbiety I, John Dee. Słabością tego poglądu był fakt, że Ameryka istniała, w przeciwieństwie do zatopionej Atlantydy. laton, Solon i John Dee, byli znanymi konspiratorami, szpiegami i tyranami, pragnącymi władzy elit na światem i plebsem.

Połączenie tych wydumanych kreacji, konceptów, tworzy niewygodną dla elitarnych architektów prawdę. Mamy więc, rozrzucone w różnych koncepcjach – fakty logiczne, połączmy je zatem w jedną, spójną całość … i przejdźmy, do ukrytej przed oczyma, podzielonego plebsu – prawdy.

Najpierw zgromadź fakty … Zaopatrz się w typowy przykład – wzorca, płaskiej ziemi, potem zacznij szukać starych, masońskich map Atlantydy, leżącej pomiędzy Europą, Afryką i obiema Amerykami …

( Jeśli, nie masz wzorca płaskiej ziemi, użyj logotypu ONZ … )

Coś zaczyna się układać w twojej głowie … ?

Otóż, Atlantyda, leży dokładnie w tym samym miejscu, co Antarktyda na planie płaskiej ziemi …

Atlantyda vel Antarktyda vel Olimp, była ofiarą ostatniego zlodowacenia i częstych, ekstremalnych (65-35 tysięcy lat, przed naszą erą) zmian klimatycznych.

IMG_2357

Jeśli połączymy ze sobą dwa rozbieżne na pierwszy rzut oka koncepty, możemy przejść dalej, łącząc idee masońskiego – egipskiego łuku, z ideologią Atlantydy i płaskiej ziemi. ( Co więcej Atlantyda, jako centrum ziemi, przed okresem zlodowacenia, mogła zostać zalana, poprzez gromadzenie się wód z całej powierzchni ziemi (stożek) w wyniku walki słońca z saturnem .

Saturn, brązowy karzeł posiadał dalekosiężną heliosferę lub osłonkę plazmową, która w przestrzeni wyglądała jak gigantyczne jajko lub kokon, w którego środku znajdowała się ziemi. Nagły rozbłysk Saturna zakłócił proces grawitacji i woda, zalała – środek ziemi …

Mamy więc kosmiczne jajo, stworzone za pomocą sił naturalnych ( samo oderwanie słońca arktycznego od ziemi, spowodowało dalsze jej zniekształcenie ), którego szeroki, przejrzysty dół tworzy firmament przykrywający prawie płaską powierzchnie ziemi … ( Wygląd jaja i strukturę jego wnętrza, można również zobaczyć na masońskich grafikach … W Astanie, można zobaczyć wygląd Atlantydy i stożek, będącą symbolem heliosfery Saturna, odkrywającej się od ziemi … )

Dowodów, są miliony, wystarczy przejrzeć tematykę jaja w muzeach, bibliotekach, lożach, piramidach, prywatnych zbiorach, świątyniach, sanktuariach, a także przeglądać katalogi aukcyjne … na całym świecie …

Wszędzie tam, znajdziecie, te same symbole – jednej religii, oraz te same alegorie, dotyczące pochodzenia człowieka i cywilizacji faszystowsko – hierarchicznej … Wystarczy tylko odrzucić regionalne, ludowe dopiski, stworzone rękami zdolnych, egocentrycznych pisarzy – najemników, aby dojść do sedna prawdy.

Jeśli, spojrzymy na drogę – powolnej ucieczki ludzi z Atlantydy vel Antarktydy vel Olimpu, zobaczymy trasę euro – azjatycką [najwcześniejsza ewakuacja wschodniej części ] ( podbój Lechii, Chin, Japonii, Indii, ludów Semickich, Egipcjan, Fenicjan, Babilończyków, Sumerów … ) , afrykańską ( podbój Nubii … ), trasę amerykańską ( podbój Majów, Azteków, a wcześniej Olmeków, przez Fenicjan … ), czy australijską ( podbój Aborygenów przez Egipcjan … ) …

Jedność ras, jedność symboli, jedność religijna, jedność cywilizacyjna, jedność kult – ur -owa, jedność tytularna, jedność infrastruktury religijnej, militarnej, ekonomicznej i politycznej … ogarnęła cały świat …

( Swastyka, pentagram, wąż, drzewo, żółw, orzeł, lew, baran, czerwień, biel, niebieski, krzyż, tryptyk, piramida, słońce, półksiężyc, gwiazda sześcioramienna – heksagram, czapka frygijska, rasa panów – niebieskie oczy, jasne włosy, kult teatru cywilizacyjnego (jaskinia platońska) … symbole te, można odnaleźć w Azji, Europie, Ameryce, Afryce i Australii – czyli na całym świecie.

Ludzi ci, dzięki przewadze technicznej, dokonywali szybkich podbojów terytorialnych i wprowadzali jednolitą infrastrukturę władzy hierarchicznej, nad podbitymi ludami, które mimo silnych naleciałości regionalnych i ludowych, przyjmowały naczelną symbolikę nowych kultów państwowych i religijnych, opartych na ideologii tezy-antytezy i trzeciej siły …

W Europie, wyraźnie wydać, kiedy uchodźcy z Atlantydy, zaczęli podbijać rdzenne struktury plemienne, co ciekawe, ich marsz poprzez Afrykę, bliski i daleki wschód, zawsze kończył się na terenie półwyspu iberyjskiego i w okolicach morza śródziemnomorskiego – co sprawiała miłość do morza i prawa morskiego ( stąd potęga na morzach i oceanach – Fenicjan, Egipcjan, Hiszpanów, Portugalczyków, Anglików i Amerykanów. ) .

Można, to przeanalizować, poprzez istnienie potomków Atlantów, zwanych dziś Baskami, których język – Euskara, nie pochodzi od grupy języków indoeuropejskich, lecz jest językiem Atlantydzkim, dającym początek większości języków na podbijanych ziemiach, ewolucję językową, można dostrzec także wśród podbitych plemion pochodzących z Kaukazu.

Niektóre wyrazy, tego specyficznego międzynarodowego slangu podobne są do słów węgierskich, francuskich, włoskich, łacińskich, fińskich, czy też japońskich …

Euskara (język baskijski) była przez wiele wieków izolowana od wpływów z zewnątrz, przez co w języku tym bardzo mało jest zapożyczeń, obcych elementów gramatycznych oraz składniowych. Euskara, to język używany nie tylko przez Basków, ale także jako kod tajnych bractw, które mieszają słowa ze symbolami …

Symbol swastyki, znany jest wśród Basków, Nawajów, Niemców, Polaków – Lechitów, Tybetańczyków, Japończyków, Koreańczyków, Skandynawów, Amerykanów, Egipcjan, Greków, Chińczyków, Etiopczyków, Azteków, Włochów, Haitańczyków, Anglosasów, Palestyńczyków – Hebrajczyków, ludu Hopi, Tracian, Peruwiańczyków, Armeńczyków, mieszkańców Indii, Fenicjan, Indian … , ponieważ symbol ten został im narzucony, przez dziwnych przybyszów, nie mieszających swojej krwi z tubylcami.

Czapki władzy, zwane czapkami frygijskimi lub czapkami krwi, są znane na całym świecie od Sumeru, Babilonu, Egiptu, Persji … Fenicjanów, Palestyńczyków, po Rumunię, Francję, bliski wschód, aż po obie Ameryki, w tym nacje Azteków, Olmeków i Majów …

Kult krwi.

Grupa krwi Rh− pojawiła się jako mutacja w Europie ok. 25-35 tys. lat temu, obecnie ma ten układ ok. 16% Europejczyków (najczęściej spotykany wśród Basków – ok. 35% oraz Żydów aszkenazyjskich). Grupa Rh− występuje bardzo rzadko u rdzennych mieszkańców innych kontynentów (którzy nie mają przodków Europejczyków) – ma ją zaledwie 9 na 10 000 osób w Afryce i 1 na 10 000 w pozostałych kontynentach.

Spośród mieszkańców USA ok. 15% osób ma grupę Rh−, gdyż wielu z nich ma korzenie europejskie (grupa ta występuje np. u ok. 5-10% Afroamerykanów). Genotyp Dd ma ok. 40-45% Europejczyków, 3% rdzennych Afrykańczyków i mniej niż 1% rdzennych mieszkańców Azji, Ameryki i wysp Pacyfiku.

W Polsce grupę ARh− ma 6% ludzi. Dla człowieka z tą grupą można podać krew od 12% innych ludzi, zaś jego krew może być podana 46% ludzi. Można zatem wysunąć wniosek logiczny, twierdzący, że za kultem elit, cywilizacji, ideologii hierarchii nowego porządku świata, stoją uciekinierzy z Atlantydy, którzy osiedliwszy się przede wszystkim na bliskim wschodzie i w dawnej Europie, przeprowadzili światowy, kult-ur-owy armagedon ludów rdzennych.

Pojęcie przewagi technologicznej, przewagi siły umysłowej i fizycznej, jest zauważalne w instytucjach religijnych, politycznych, militarnych, finansowych i państwach korporacyjnych – będących obozami pracy przymusowej. Pierwsze drewniane jajo z wbudowanym weń światem, dostałem w wieku 6 lat, abym zapamiętał wyrytą na nim grupę krwi …

Rolą niewolnika, jest przyjęcie edukacyjnej, wielopokoleniowej -lustrzanej ideologii pana, który kreuje jego światopogląd, na bazie wiary w ideologie siły seksualnej i władzy, jego przodków nad podbitymi, przodkami niewolnika … Nikt, nie mówi wam o karnej karmie, do której jesteście zmuszani, poprzez kult – ur – alne rytuały militarne, religijne i społeczne … , ponieważ kolejne wasze byty, mają służyć siłą fizyczną, kolejnym wcieleniom panów i władców …

Co warto zapamiętać na tą chwile : Atlantydą, rządziło 13 rodów / lini krwi (matriarchat i patriarchat) – tak, jak u syjonistów i iluminatów …

Elita, nosiła tytuł szlachecki : Sir (master, lord, kyrios) i Siri (lady, is-is, ishtar), co zostało przeniesiono przez Sumer, Ur, Babilon, Grecję, bliski wschód i Egipt … , do współczesnej Anglii.

Siri’s, uważana jest za matkę Zu (w języku baskijskim – Pan/Pani); dużego ptaka (odpowiednik feniksa), który może oddychać ogniem i wodą oraz za matkę wszelakich monopoli, szczególnie tych związanych z uzależnieniem alkoholowym … Babiloński bóg – ptak Zu / Anzu – mądry z nieba, mieszkał pod ziemią i chciał rządzić bogami.

Zu, ukradł tablice przeznaczenia zwaną : Ja, która była rodzaje szablonu sterowania procesami życia wszystkich Bytów. Zu, został pokonany przez Marduka vel Lugalbanda z miasta Ur (mąż bogini Ninsun i ojciec Gilgamesza), która za pomocą tablicy przeznaczenia, stworzył kult – ur – ę cywilizacjną, dająca mu władze, za pomocą prostego schematu podziału dualnego – tezy i antytezy – rządzonego, przez ukrytą trzecią siłę.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CZYM JEST NASZA PLANETA – DLACZEGO ZIEMIA NIE JEST OKRĄGŁA ANI PŁASKA ?

Globalna Świadomość9 czerwca 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułTAJEMNICE BIBLIOTEKI ALEKSANDRYJSKIEJ : KTO POSIADA ANTYCZNĄ WIEDZĘ ?Następny artykułWIELKA 13 RODÓW KRWI ILLUMINATI.

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

WIELKI RESET CYWILIZACJI I ZAGADKA PIRAMID TAJEMNICE TARTARII – JAK WYGLĄDAŁ ŚWIAT PO ŚREDNIOWIECZNYM POTOPIE ? PRZED RESETOWE WOJNY NUKLEARNE

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? TEMAT ADRENOCHROMU TRAFIŁ DO MEDIÓW – TURCJA I BUŁGARIA

Kategorie

AGENDA 2030 (211) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • CZYM JEST NASZA PLANETA – DLACZEGO ZIEMIA NIE JEST OKRĄGŁA ANI PŁASKA ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?