Świat bez cenzury

W CZASIE PANDEMII LUDZIE WYBIERALI PIENIĄDZE,”BANKSTERZY” LECĄ NA ŁEB – DOCHODY BANKÓW MNIEJSZE O 85%

Zyski banków spadną o 80-85 procent. Mniejsze mogą nic nie zarobić
To może być dla banków najgorszy rok od dawna. O sowitych zyskach mogą zapomnieć – ostrzega ZBP. Mniejsze instytucje muszą się liczyć z tym, że w tym roku będą na minusie.

Trzykrotna obniżka stóp procentowych, mniejsze dochody z odsetek z nowych kredytów i wzrost odpisów o 50 proc. odbije się na zyskach sektora bankowego – ostrzega Związek Banków Polskich. Średnio mogą być niższe o 80-85 proc.

W marcu, czyli pierwszym miesiącu epidemii banki poniosły stratę netto 307 mln zł w porównaniu z zyskiem 1,7 mld zł rok wcześniej. To właśnie w marcu 2020 była pierwsza obniżka stóp procentowych NBP o 0,5 pkt. proc. W kwietniu, przy drugiej identycznej obniżce stóp banki zarobiły 896 mln zł w porównaniu z 1,4 mld zł zysku w tym samym miesiącu 2019 r. Danych z maja jeszcze NBP nie podał, a to wtedy stopy procentowe sprowadzono prawie do zera. Ale Związek Banków Polskich szacuje, że wydarzenia rynkowe już mocno uderzają w banki.

“W takiej sytuacji szereg mniejszych banków, może odnotować stratę”

– napisał ZBP w opinii do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami koronawirusa.

Ustawa ta zakłada wprowadzenie trzymiesięcznych “wakacji kredytowych” dla osób dotkniętych bezrobociem lub notujących znaczny spadek przychodów z tytułu kryzysu.

ZBP przypomina, że epidemia i wywołany nią spadek PKB sprawiła także, że od marca Narodowy Bank Polski trzykrotnie obniżył stopy procentowe, łącznie do rekordowo niskich poziomów (główna stawka wynosi 0,1 proc.).

“Skutkuje to silnym obniżeniem przychodów odsetkowych banków, czyli głównego źródła przychodów banków. […] W efekcie największe banki szacują obniżenie dochodów odsetkowych o 20 proc. do końca roku, biorąc pod uwagę, że obniżka obejmuje jedynie część roku. Mniejsze banki szacują obniżenie dochodów odsetkowych już w tym roku o 50 proc.”

– wskazuje ZBP.

W ocenie związku “jeszcze gorsza sytuacja w tym zakresie wystąpi w przyszłym roku, kiedy to duże banki odczują spadek wyniku z tytułu odsetek na poziomie 50 proc., zaś banki mniejsze – w tym spółdzielcze – znacznie ponad 50 proc.”.

Co to oznacza dla klientów? W rezultacie ograniczeniu ulegną m.in. możliwości dalszego rozwoju akcji kredytowej. O sfinansowanie np. własnego mieszkania może być trudniej.

ZBP przypomina, że w roku ubiegłym tempo wzrostu kredytów wyniosło nieco ponad 60 mld zł, co pozwoliło na zwiększenie przychodów z tytułu odsetek o 5,6 mld zł.

“W roku bieżącym utrzymanie takiego tempa wzrostu będzie niemożliwe, a możliwości zwiększenia dochodów odsetkowych z tytułu nowych kredytów mogą wręcz spaść do poziomów bliskich zera”

– ostrzega ZBP.

Dodatkowo sytuacja gospodarcza będzie nieuchronnie prowadzić do szybkiego wzrostu poziomu kredytów zagrożonych (niespłacanych przez klientów).

“Dla niektórych banków wyżej wymienione konsekwencje będą wręcz dramatyczne i wymuszą wprowadzenie programów naprawczych lub wycofanie się z rynku bankowego”

– podkreśla ZBP.

Źródło: Money.pl

Najnowsze wpisy

Kategorie

W CZASIE PANDEMII LUDZIE WYBIERALI PIENIĄDZE,”BANKSTERZY” LECĄ NA ŁEB – DOCHODY BANKÓW MNIEJSZE O 85%

23 czerwca 2020 / Możliwość komentowania W CZASIE PANDEMII LUDZIE WYBIERALI PIENIĄDZE,”BANKSTERZY” LECĄ NA ŁEB – DOCHODY BANKÓW MNIEJSZE O

Może Ci się spodobać

CEJROWSKI – WŁADZA W POLSCE ZAPRACOWAŁA SOBIE NA BUNT SPOŁECZNY. 18 kwietnia 2020

  • Najnowsze wpisy
  • Kategorie
  • W CZASIE PANDEMII LUDZIE WYBIERALI PIENIĄDZE,”BANKSTERZY” LECĄ NA ŁEB – DOCHODY BANKÓW MNIEJSZE O 85%
  • Może Ci się spodobać