Otwórz oczy

ILUZJA WYBORÓW POLITYCZNYCH – DLACZEGO SPOŁECZEŃSTWO WYBIERA SOBIE PANÓW I WŁADCÓW ?

Człowiek, który oddaje prawo decyzyjne za swój byt i własność w ręce obcej osoby, jest bezmyślnym niewolnikiem.

Wolny oraz odpowiedzialny za samego siebie Człowiek, nie uznaje, nie akceptuje i nie podlega żadnym rządom, a także jednostkom pragnącym żyć na jego koszt. Odpowiedzialna samoświadomość, nie pozwala dobrowolnie ułożyć się na ołtarzu poświęcenia względem innych jednostek, które nie potrafią się samoograniczać …

Członkowie elit, zostali celowo nauczeni osiągania korzyści i pomyślności kosztem swoich biernych ofiar. Ta nieświadoma swych obowiązków władza, skupia się tylko i wyłącznie na swych przywilejach, opartych na absolutyzmie politycznym oraz prawie zwierząt do kreowania władzy nad słabszymi jednostkami, nie potrafiącymi przezwyciężyć zewnętrznego i wewnętrznego podziału.

Głównym czynnikiem niewzruszoności władzy, jest utrwalenie nimbu potęgi, który można zdobyć jedynie, poprzez wykreowanie powszechnego strachu i niezłomności, która kreuje cechy nietykalności, wypływające z przyczyny mistycznych, opartych na boskim wyborze.

Aby utrzymać władzę, należy uśmiercić: swobodę i niezależność mediów, zniszczyć, za pomocą nadmiernego podziału prawo zrzeszania się, a także wolność sumienia, za pomocą kontrolowanego wyboru, który niszczy wiele innych objawów wolności, wchodzących w repertuar ludzkich zachowań naturalnych.

Konstytucja oraz sprzeczne z sobą prawa, zostały powołane do życia tylko po to, aby ograniczyć bunt zniewolonej większości, przeciw mniejszości. Konstytucja, jest po prostu – kolejnym niezwykle udanym i skutecznym narzędziem waśni i podziału.

To skuteczne narzędzie szkolnych waśni, nieładu, sporów, niezgody, czczej agitacji partyjnej, tendencji partyjnej, ma na celu pozbawienie indywidualności każdej z jednostek.

Parlament, tak jak i sądy oraz media, skazały podzielony na wszelakie sposoby – plebs, na bezczynność i bezsilność, wskutek czego społeczeństwo stało się niepotrzebne i zbyteczne władzy do kreowania władzy absolutnej .

Polityka, prawo, religia, naród i państwo, to pozory wykreowane do zarządzania ludzkim kapitałem. Najemnicy, czerpią uciechę z rządzenia, kontrolowania, hodowania, torturowania i okłamywania kapitału, który przelatuje z rąk do rąk, ponieważ kapitał jest alegorią prawdziwego pieniądza, księgowanego w księdze urodzin.

Najemnicy nigdy nie poruszają tematu wolności i niezależności mediów, wolności sumienia, czy prawa naturalnego … , ponieważ naruszyli by własną stabilność oraz sprawowaną nad nieświadomymi – władze absolutną.

Ideologie, dały wam rzeczy, które od dawna już mieliście, ale nie rozumieliście ich wartości, dlatego wydaje się wam, że prawa i wartości zostały wam przez kogoś darowane, co jest absurdem, podszytym nieumiejętnością logicznego myślenia.

Oddaj swój głos na swego pana i władcę.

Za pomocą tak prostego manewru, wprowadzono pojęcie wartości osobistej, która niszczy wpływ rodziny u niewtajemniczonych oraz jej wartość wychowawczą. Tak zaprogramowana jednostka, nie kreuje osobistych wypowiedzi, lecz udziela się za pomocą ideologii, która dzieli wnętrze człowieka, jego otoczenie, rodzine oraz niszczy wartości oparte na prawie naturalnym.

Tłum słucha swych twórców j władców, tworzących tezę i antytezę, za pomocą mediów, co tworzy poprawność polityczną, poza którą nie istnieje żadna właściwa i prawdziwa myśl, a wszystkie logiczne działania oraz wypowiedzi, są niszczona za pomocą autorytarnego głosu mentora, mistrza, czy eksperta …

W ten sposób tworzy się ślepą, niezdolną do samodzielnego myślenia i poruszania się bez kierownictwa – podzieloną masę, która można każdorazowo uformować do danych ideologii i wyborów …

Społeczeństwo poddaje się każdemu rygorowi, ponieważ wie, że od przywódców stad zależy fetysz zarobków, tytułów, wsparcia socjalnego i utrzymania wszelakiego dobra opartego na bezwartościowych fetyszach.

Aby osiągnąć określone cele, należy wybierać takich kandydatów na prezydentów, których przeszłość zawiera niewyjaśnione ciemne sprawki, które w rękach szamanów, stają się narzędziem kształtowania działań takiej jednostki.

Popatrz na sejm, senat, prezydenturę, urzędy i instytucje oraz plebanie, a także episkopat, to kloaki, w których tajemnica zakrywa tajemnice, w ten sposób tworzy się silne kliki – utrzymywane za pomocą wspólnych tajemnic, co automatycznie broni schemat przed społeczeństwem, które musi być nieświadome, przestępczej przeszłości swoich panów i mistrzów.

Sejm, senat oraz instytucje, będą osłaniały, broniły, wybierały i wybielały prezydentów.

Ideologia instytucji.

Pod różnymi nazwami we wszystkich krajach handlowych, istnieje mniej więcej ten sam system licencjonowanych przedstawicielstw – sejmu, senatu, rady ministrów, prezydenta, instytucji, urzędów, ciał prawodawczych i wykonawczych.

Instytucje, podzieliły między sobie wszystkie funkcje zarządzania – administracją – prawodawczą i wykonawczą nad ludzkim kapitałem, zamkniętym w ideologii obozu państwa.

Obóz, działa na bazie instytucji, będącej alegorią organów w ludzkim ciele, jednak instytucje, są tak zaprojektowane, aby maszyna ludzkiego ciała nie tylko była kontrolowana i celowo uszkadzana, czy piętnowana, a także niszczona, ponieważ, to, co dopiero ma zaistnieć w cele zwykłego człowieka, a co nazywamy technokracją i transhumanizmem, już dawno funkcjonuje w ideologii ustroju i wyznania.

Systemowcy zapewnili sobie wszelakie środki prawne, siłowe i finansowe, w celu przebudowy środowiska naturalnego człowieka, który rezygnując z duchowości, stał się ułożonym zwierzęciem oraz użytecznym kapitałem, niewolnikiem i narzędziem.

W subtelnościach i kruczkach słownika prawnego, oraz ich usprawiedliwiają swoje działania, przeciwko pojedynczemu obywatelowi, grupie i światu.

Te zbyt śmiałe decyzje i niesprawiedliwości, zawsze zostają ujęte w taki sposób, aby udawały przemyślane decyzje, których noty prawne, są ważniejsze od moralności i niepodległości personalnej.

Źródłem sądów, jest teoria sumienia, która nie ma racji bytu, przy braku samoograniczenia własnego łaknienia.

Z gruntu fałszywa ideologia państwa, zawsze posiada dwóch wrogów i jednym z nich, jest mogące się wybudzić społeczeństwo. Atak na wymyślonego wroga zewnętrznego, upoważnia państwo do użycia ludzkiego kapitału do działań niemoralnych i wszelakich środków do osiągnięcia zwycięstwa ewoluującej ideologii. W przypadku wroga wewnętrznego, stosuje się te same metody, przy czym ludzki kapitał, nie jest wtajemniczany w plan ataków, do których używa się siły najemnej, pochodzącej ze siły zewnętrznej.

Dlatego też w państwach handlowych, istnieje tak zwana bratnia pomoc, której działanie opiera się na wykorzystaniu prywatnych firm i sił specjalnych, pochodzących z innego państwa, którym przedstawia się społeczeństwo, jako wroga.

Nocne narady, napady, ustawy, są niemoralnymi i nielegalnymi formami działania, które gwałcą prawo naturalne.

Logika i zdrowy rozum, nie pozwalają mieć nadziei na rządzenie tłumami przy promocji rozsądnych perswazji i porozumienia.

Rządząc, trzeba stopniować emocje oraz dzielić namiętności pomiędzy tezę i antytezę, które bazują na tradycji, czy sentymentach, dzięki czemu – tłumy ulegają herezji partyjnej i religijnej, stojącej na drodze wszelakich porozumień, nawet tych, które oparto na gruncie najrozsądniejszej perswazji.

Wszelkie decyzje tłumu, zależne są od przypadkowej lub sztucznie wytworzonej większości, nieświadomej tajników polityki, która tworzy decyzje, będącą zarodkiem anarchii w rządzeniu.

Należy zrozumieć, że potęga tłumu jest ślepa, nierozumna, niezdolna do rozważenia, nasłuchująca na wszelkie strony, co nie pozwala stworzyć wolnej od ideologii – koncepcji – własnego życia i bytowania.

Ślepy najemnik, nie może prowadzić ślepych, ponieważ zawsze zawiedzie ich na skraj przepaści. Jeśli nadal będzie istniała polityka trzeciej siły, żaden dobry, a nawet genialny i praworządny człowiek, nie odnajdzie się w zasadach politycznych, przez co również doprowadzi tłum do zguby.

Wśród głównych liter abecadła politycznego, należy waśń ideologiczna na łonie partii, ustroju lub wyznania.

Państwo handlowe, a także jego ludzki kapitał, zostaje pozostawiony samemu sobie, co dąży do ruiny wskutek waśni partyjnych, wywołanych przez ubieganie się o fetysz władzy i godności oraz na skutek wypływających z tego zaburzeń oraz anomalii.

Czy, jest możliwe, aby społeczeństwo bez zawiści, rozważało i załatwiało sprawy swego bytowania ? Jest to możliwe tylko wtedy, gdy nie łączymy działania społecznego, ze sprawami osobistymi, tworzącymi zależność sitwy od interesu, tak zwanego państwa.

Prawo naturalne daje podstawę do stworzenia czasu, ładu, prawa, niepodległości, moralności personalnej oraz samostanowienia, samoograniczenie oraz wolności i równości, będącej podstawą równości i wolności innych bytów, zasługujących na te wartości.

Nie sądzę, aby tą regułę wyrzekł w drodze do tronu prezydentckiego Duda, Trzaskowski, Hołownia … , czy ich poprzednicy.

Na tą chwile, masy nie są wstanie postawić się żadnemu wrogowi zewnętrznemu (religii, unii …), ani tym bardziej wewnętrznemu, ponieważ plany społeczne, zostały rozbite, na tyle części, ile liczy tłum, który nie jest całością, lecz przypadkiem o zbieżnych potrzebach …

Żaden z kandydatów, pretendentów lub zasiadających na tronach, nie cofnie się przed korupcją, oszustwem i zdradą, zwłaszcza, jeśli ma to pomóc w osiągnięciu upragnionego celu, jakim jest żerowanie jednostki na naiwnym stadzie …

W polityce i religii, należy umieć brać bez wahania cudzą własność, jeżeli przy jej pomocy zdobędziemy uległość i władzę.

Abstrakcja wykreowanej wolności, opiera się na władzy. Są jeszcze jednostki, które wierzą, że rząd, jest tylko administratorem z ramienia właściciela kraju, czyli narodu, oraz że można go zmieniać jak zniszczone rękawiczki. Jest to bzdura, która wpajają wam ci, którzy chcą dzięki wam osiągnąć sukces …

Jest to utopia, oparta na wykreowanych fetyszach, takich jak państwo, ustrój, partia, wyznanie, naród, czy rząd. Do owej abstrakcji, pchają nas ze wszystkich stron, aby zdobyć szczyt piramidy władzy, dającej wybranym jednostkom wolność, pozbawioną równości i samoograniczenia …

Media.

Struktura ponad państwowa, posiada w swoich rękach olbrzymią siłę, wytwarzającą podzielony ruch myślowy, a są nią media. Rola mediów, polega na zaznaczeniu zadań i problemów niezbędnych, a także na komunikowaniu skarg narodu, na wyrażaniu, a nawet tworzeniu niezadowolenia.

Media, są ucieleśnieniem wolności słowa. Społeczeństwa, nie umiały wykorzystać tej siły i oto znalazła się ona w rękach trzeciej siły, która dzięki fake newsom i zetknięciu tezy z antytezą kreuje emocje, osadzone na spektaklach wytwarzających ukierunkowany proces myślowy.

Trzecia siła, dzięki władzy nad mediami, mogła zdobyć wpływy, pozostając na uboczu i w cieniu. Dzięki niej – stworzono liczne fetysze osadzone na bogactwie złota, nie bacząc na to, że owe złoto, trzeba było wyławiać ze strumieni, krwi, potu i łez.

Żadna prawdziwa wiadomość, nie przedostanie się do społeczeństwa bez kontroli trzeciej siły, ponieważ wszystkie agendy medialne, prozdrowotne, naukowe … , należą do szeregu certyfikowanych i licencjonowanych instytucji i korporacji o zasięgu międzynarodowym, podlegających rządowi globalnemu, którego ministerstwa, należą do trzeciej siły, która kultywuje żer człowieka na człowieku.

Manipulacja nad niewtajemniczonymi mózgami, doszła do tego stopnia, że prawie wszyscy patrzą na światowe zdarzenia, przez pryzmat kolorowych szkiełek, wywołujących konkretne emocje.

Wydawnictwa trzeciej siły, mają za zadanie zwrócić powszechny ruch umysłów w określonym kierunku, kierunku tanich i popularnych książek, płodzonych za pomocą jednolitej matrycy, dostosowanej do potrzeb dziecięcego umysłu i języka, zdekonstuowanego czytelnika, żyjącego wpojonymi fantazjami …

Głupcy, będą myśleli, że powtarzają zdanie dziennika reprezentującego ich obóz, a tak naprawdę, będą powtarzać myśli trzeciej siły, które będą dla niej pożądane. Wyobrażając sobie, że kroczą za organem swojej partii, będą szli za sztandarem trzeciej siły – wyzysku człowieka, przez człowieka.

Kluby, stowarzyszenia, zrzeszenia, zebrania, wiadomości … zawsze będą kontrolowane, a duże struktury, będą rozbijane od środka, za pomocą rewolucyjnych haseł i niepokojących sygnałów …

Każde realne i niebezpieczne dla trzeciej siły – działanie, angażujące masy, będzie spostrzegane jako akt buntu, dążący do nielegalnego przejęcia władzy, które zdestabilizuje państwo, co przekieruje uwagę społeczną, na akt medialny, stawiający działanie pro wolnościowe, jako zamach na państwo, będące podstawą stabilnego ustroju, wiary i wolności …

Tak pobudzony, zdezorientowany oraz przekonany i uspokojony umysł, będzie karmiony kłamstwami, danymi, zaprzeczeniami i opiniami specjalistów, do czasu rozpłynięcia się problemu, co wynika z przejedzenia tematem …

Możecie sobie głosować, grać i wybierać, ponieważ zawsze będziecie grali przeciwko sobie.

Strach, jest waszym wrogiem, a wiara waszym przekleństwem. Szantaż oparty jest na uzależnieniu lub buncie, zwalczającym szantaż, co zawsze postawi was w roli niewolnika, wybierającego pomiędzy tezą i antytezą, co przekłada się na składanie hołdu fetyszowi tytułu – prezydenta, premiera, czy ministra …

Każdy wasz wybór, będzie pretekstem do kolejnej lekcji pokory, za pomocą wprowadzenia stanu wyjątkowego. Strategia noszenia maseczek w szczególne ciepłe dni, zbliży społeczeństwo do powszechnego zapalenia płuc. Akcja, ma na celu doprowadzenia szczytu zachorowań na okres przewidzianego terminu – powrotu koronawirusa, którego ideologia, powstała na skutek przepisania wartości chorób grypopodobnych, do rubryki koronawirusa.

Pan Szumowski, członek międzynarodowego zakonu maltańskiego, urodzony aktor, spekulant i kłamca, stwierdził, iż : nie ma maseczki, nie ma zakupów.

A my, jako świadome ofiary jego manipulacji – olewamy sklepy, firmy i ludzi wymagających maseczek, olewamy fetyszystów, kłamców i aktorów, zarażonych chęcią władzy nad innymi ludźmi.

Możesz być kimkolwiek zechcesz, i nikt, tobie tego nie zabroni o ile przestrzegasz prawa naturalnego i ograniczasz własne łaknienie, ponieważ egoizm, niesie za sobą zniewolenie, czyli brak powszechnej równości i wolności …

Wolna wola, to forma samostanowienia, która istnieje tylko wtedy, gdy towarzyszy jej samoograniczenie. Wybór ani determinizm, jako elementy iluzoryczne, nie są przejawami wolnej woli.

Wybór człowieka, opcji, wyznanie … dobra lub zła, anioła, czy demona, nie jest wyborem człowieczeństwa, lecz wyborem strony sztucznego konfliktu, który powinien być obcy mądremu człowiekowi.

Polityk i ksiądz, nie może nic wam zaoferować i nic wam dać, ponieważ obydwoje – niczego nie mają, wszystko co wychodzi od nich, pochodzi z waszych kieszeni i otaczającej wszystkich ideologii, która zabarwia duszę wiernych na kolor tezy lub antytezy, wyznawanego poglądu, niosącego fetyszowy zysk, kosztem wiernych, zahipnotyzowanych wizją ogrzewania się w blasku autorytetu i wygranej gry.

Jedyną wybitną, ale niechlubną cechą autorytetu, jest umiejętne żerowanie człowieka na człowieku, za pomocą wyuczonych modeli manipulacji i decyzji autorytarnych, generujących strachu ciekawość.

Pomyślcie o tym zanim pójdziecie na jakiekolwiek wybory …

Źródło : Liga świata.

Ostatnie wpisy

Kategorie

ILUZJA WYBORÓW POLITYCZNYCH – DLACZEGO SPOŁECZEŃSTWO WYBIERA SOBIE PANÓW I WŁADCÓW ?

26 czerwca 2020 / Możliwość komentowania ILUZJA WYBORÓW POLITYCZNYCH – DLACZEGO SPOŁECZEŃSTWO WYBIERA SOBIE PANÓW I WŁADCÓW ? została wyłączona

Może Ci się spodobać

TAJEMNICZA KORPORACJA I PRAWDZIWY CEL POBYTU US. ARMY W POLSCE. 26 sierpnia 2021

  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • ILUZJA WYBORÓW POLITYCZNYCH – DLACZEGO SPOŁECZEŃSTWO WYBIERA SOBIE PANÓW I WŁADCÓW ?
  • Może Ci się spodobać