Otwórz oczy

ZBRODNICZA ORGANIZACJA ONZ URUCHOMIŁA STRONĘ O NAZWIE ”NOWY PORZĄDEK ŚWIATA”

ZBRODNICZA ORGANIZACJA ONZ URUCHOMIŁA STRONĘ O NAZWIE ”NOWY PORZĄDEK ŚWIATA”

Są ludzie, którzy myślą, że nowy porządek świata jest teorią spiskową, ale Organizacja Narodów Zjednoczonych zaczyna teraz traktować to poważnie i uruchamia nową stronę internetową, oto jej tekst:

Odzyskajmy naszą planetę.

Projekt Narodów Zjednoczonych “Nowy Porządek Świata” jest globalną inicjatywą wysokiego szczebla, zapoczątkowaną w 2008 r., mającą na celu propagowanie nowego paradygmatu gospodarczego, nowego ładu politycznego i, szerzej, nowego światowego ładu dla ludzkości, który umożliwi osiągnięcie globalnych celów ONZ w zakresie zrównoważonego rozwoju do 2030 r. oraz szczęścia, dobrobytu i wolności wszelkiego życia na Ziemi do 2050 r.

Jest to niezwykle niepokojące: “Nowy porządek polityczny i, w szerszym znaczeniu, nowy porządek świata dla ludzkości”. UN-NWO: „Odzyskajmy naszą planetę”. Zabrać planetę od kogo? To przesłanie nie ma większego sensu, chyba że tak zwane „elity” planują zabrać planetę od nas, ludzkości. Plan wprowadzenia NWO nie jest całkowicie nowy. W 2015 r., Siedemdziesiąt lat po wydaniu pierwszego dokumentu opartego na prawach Organizacji Narodów Zjednoczonych, Narody Zjednoczone zrobiły duży krok w kierunku globalnego rządu.

70 lat później został opublikowany dokument zatytułowany “Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development”, czyli “Transforming Our World: The Agenda for Sustainable Development until 2030”.

Dokument ten zawiera 91 numerowanych sekcji programu ONZ dla rządu światowego. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (UDHR) jest wymieniona w art. 19 tylko raz w całym dokumencie. 91 punktów dotyczy tematów z pięciu obszarów: ludzi, planety, dobrobytu, pokoju i partnerstwa. Dokument zawiera również 17 celów zrównoważonego rozwoju (SDG) w celu poprawy życia na naszej planecie. Cały dokument “Transforming Our World” jest osadzony w strumieniu myśli idealistycznych frazesów na temat utopijnej przyszłości. To jest wielkie marzenie. Pięć z 17 punktów odnosi się do środowiska naturalnego. Są cele dla miast, dla kobiet, dla biednych, a nawet dla życia pod wodą.

Absolutnie żadna dziedzina działalności człowieka nie jest wyłączona spod kontroli ONZ. ONZ ustaliła ramy czasowe, aby posunąć się naprzód w swoim planie dominacji planetarnej. Planowana transformacja, która szczegółowo opisuje (wciąż bez szczegółów) nowy porządek odpowiedzialności za środowisko naturalne i znaczne ograniczenie ubóstwa i głodu, nigdy nie mówi o konkretnym wymiarze masowej manipulacji ludźmi przez elitę i ignoranckich biurokratów, którzy utrzymują swoje stanowiska poprzez korupcję i przekupstwo.

Dokument o planowanej “transformacji” pokazuje świat, w którym wszyscy władcy chcą tylko pomagać ludzkości, bez względu na codzienne dowody egoizmu, korupcji, morderczych zamiarów, manipulacji, kradzieży, osobistej niemoralności, nienawiści i całkowitej deprawacji wielu urzędników państwowych i przywódców gospodarczych w niemal każdym kraju świata.

Czy sama agenda zrównoważonego rozwoju nie jest interwencją opartą na manipulacji?

Ideał ONZ dotyczący zrównoważonego rozwoju nie jest związany z humanitarnym światopoglądem na żadnym poziomie. Wręcz przeciwnie – wolność jednostki zatapia się w zbiorowym sposobie myślenia, a decyzje są w rękach globalnej elity. Znaczenie jednostki jest coraz bardziej zmniejszane. Przyszłość ludzkości, jak się wydaje, leży w rękach architektów ONZ z totalitarnego rządu światowego, którego celem jest “nowy wspaniały świat“.

„Dzisiaj państwa narodowe muszą być gotowe zrezygnować z suwerenności”. Angela Merkel, 21 listopada 2018 r. Przed Fundacją Konrada Adenauera. Nie, to oświadczenie nie pochodzi od Adolfa Hitlera, Mao Zedonga czy Stalina. Oświadczenie to pochodzi z ust kanclerz Angeli Merkel przed uczestnikami wydarzenia Fundacji Konrada Adenauera (KAS) w Berlinie. Angela Merkel ogłosiła przed berlińską publicznością, że suwerenne państwa narodowe nie mogą słuchać woli swoich obywateli w sprawach dotyczących imigracji, granic czy nawet suwerenności. “Naturalnie w porządku”, żartowała Merkel, próbując nieco odciągnąć uwagę od determinacji i powagi tego stwierdzenia. W swoim przemówieniu Merkel upomniała ludzi z jej własnej partii, którzy uważali, że Niemcy powinny były wysłuchać woli swoich obywateli i którzy odmawiają podpisania kontrowersyjnego paktu migracyjnego ONZ.

Merkel podkreśliła: “Byli politycy, którzy wierzyli, że mogą decydować, kiedy te umowy przestaną obowiązywać, ponieważ reprezentowali ludzi. Ludzie są jednostkami żyjącymi w danym kraju, nie są grupą, która określa siebie jako naród niemiecki”. Według Merkel nie istnieje tak naprawdę “naród niemiecki” – tylko zbiór “jednostek” z niemieckim adresem pocztowym. Merkel wcześniej oskarżyła krytyków Global Compact ONZ o bezpieczną i uporządkowaną migrację (GCM), że nie są patriotyczni w swoim stanowisku.

„To nie jest patriotyzm, ponieważ patriotyzm ma miejsce, gdy angażujesz innych w interesy niemieckie i akceptujesz sytuacje korzystne dla obu stron”.

Jej słowa odzwierciedlają te same odczucia, co niedawne komentarze prezydenta Francji Emmanuela Macrona, który w przemówieniu z okazji Dnia Pamięci powiedział: “Patriotyzm jest dokładnym przeciwieństwem nacjonalizmu, ponieważ nacjonalizm jest zdradą”. Wydaje się celowe, aby architekci nowej Europy uważali wszelkie krytyczne podejście do polityki migracyjnej w ogóle, a pakt ONZ o migracji w szczególności, za nacjonalistyczne. Tutaj potrzebna jest edukacja. Bo nawet w dzisiejszym języku rozróżnia się patriotyzm i nacjonalizm, a nawet szowinizm.

Były prezydent federalny Niemiec Johannes Rau sformułował tę ogólnie rozpowszechnioną różnicę w niemieckim języku potocznym w następujący sposób: „Patriota to ktoś, kto kocha swój kraj. Nacjonalista to ktoś, kto gardzi innymi krajami” Johannes Rau, przemówienie po wyborze prezydenta federalnego w dniu 23.05.1999 r., cytowane na bundespraesident.de, dostępne w dniu 11 listopada 2018 r.

Macron, który w związku z narastającymi protestami we Francji poszukuje rozwiązania, aby poradzić sobie z rosnącym niezadowoleniem swojego narodu, powiedział Bundestagowi, że Francja i Niemcy powinny być w centrum rodzącego się nowego ładu europejskiego. Marcron: “Para francusko-niemiecka ma obowiązek nie pozwolić, aby świat pogrążył się w chaosie i poprowadzić go na drogę do pokoju”. “Europa musi być silniejsza… i zyskać więcej suwerenności”. Ale nawet sugestywna rozmowa pokojowa Makrona nie zmienia faktu, że Europa po prostu nie chce się rozwijać razem. Wiele mediów donosi o nowym “europejskim nieporządku”. Podobnie jak Merkel, Macron zażądał, aby państwa członkowskie UE przekazały Brukseli suwerenność narodową w kwestiach „polityki zagranicznej, migracji i rozwoju, a także naszych budżetów i zasobów podatkowych”.

Coraz częściej obserwujemy wysiłki na rzecz ożywienia starożytnego „Świętego Cesarstwa Rzymskiego”. Religijno-polityczna jedność tego, co widzimy w Objawieniu 17. Nierządnica jedzie na zwierzęciu z 10 rogami. Bestia z Objawienia 17 z 7 głowami jako 7 reprezentatywnych królestw (patrz rozdziały 2 i 7 Daniela). 10 rogów reprezentujących 10 „królów” lub „królestw” Europy, na które podzielone zostało Cesarstwo Rzymskie (Daniel 7). Ten obraz jest również pokazany u stóp posągu Nabuchodonozora w Danielu 2. (Patrz Daniel rozdziały 2 i 7). Ale kim jest kobieta, która “jeździ” bestią, a dokładniej kontroluje ją? Jeśli przyjrzymy się bliżej cechom rozpoznawczym z Księgi Objawienia 17, zauważymy, że nierządnica jest niczym innym jak “matką nierządnic”. Struktura Kościoła rzymskokatolickiego – państwo-królestwo (RCC, Watykan i Stolica Apostolska). Papieże Kościoła rządzili narodami starożytnej Europy przez ponad tysiąc lat, dopóki rewolucja francuska nie zadała „śmiertelnej rany” papieskiemu supermocarstwu w 1798 r.

Mówi się, że Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) jest organizacją międzynarodową, której celem jest promowanie współpracy poprzez postęp społeczny, rozwój gospodarczy, bezpieczeństwo międzynarodowe i prawo międzynarodowe. Przedstawia się światu zewnętrznemu jako renomowane stowarzyszenie zajmujące się kwestiami pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju, praw człowieka i spraw humanitarnych. Nic więc dziwnego, że ONZ znajduje się w czołówce międzynarodowych konfliktów i kryzysów, ponieważ to właśnie te okoliczności stwarzają idealną atmosferę do zaprezentowania się jako nośnik wszystkich powyższych faktów. Na przestrzeni dziejów autorytarne postacie zawsze starały się zatuszować swoją publiczną percepcję w nadziei na ustanowienie pożądanej agendy poprzez wpływanie i pranie mózgu masom.

Próbując postawić się we właściwym świetle, mam na myśli sposób, w jaki ONZ wykorzystuje główne kanały medialne, takie jak CNN. CNN jest własnością Time Warner, który z kolei jest własnością JP Morgan Chase i Dodge & Cox. Istnieje również wybrane grono bezpośrednich właścicieli, takich jak Jeffrey L. Bewkes. Bewkes znajduje się w siedzibie Time Warner, która nie przypadkowo składa się z dwóch wież zbudowanych w 2001 roku, przypominających dawne World Trade Center w Nowym Jorku. Bewkes jest również członkiem Rady ds. Stosunków Zagranicznych (CFR), która jest prowadzona i finansowana przez rodziny Rothschildów i Rockefellerów. W rzeczywistości znaczna większość właścicieli głównych stacji medialnych jest członkami zarówno CFR-ów, jak i Komisji Trójstronnej. Innym tego przykładem jest Richard D. Parsons, który od maja 2003 r. do stycznia 2009 r. był przewodniczącym Time Warner.

Obecnie Parsons jest członkiem Rady Powierniczej i starszym doradcą Fundacji Rockefellera. Mógłbym również kontynuować tę listę z Frankiem J. Caufieldem, kolejnym starszym bezpośrednim właścicielem Time Warner’a, który jest również członkiem CFR-u.

Jeszcze raz pozwolę sobie przypomnieć, że Time Warner jest własnością CNN, która jest własnością wielu osób i firm prowadzonych przez kilka rodzin.

Te rodziny chowają się za firmami, które prowadzą, zatrudniając pracowników i polityków do wykonywania brudnej roboty. Nie rozumiem, dlaczego nadal pozostawiamy nasze postrzeganie spraw świata małemu elitarnemu kręgowi, który nie wykazuje żadnego szacunku dla ludzkości. Jako dziecko nie rozumiałam, jak człowiek może mieć tak negatywne intencje, by powodować tak wiele konfliktów. Do dziś wierzę, że człowiek nie jest zdolny do tego, do czego zdolne są te “organy zarządzające” i wielonarodowe korporacje.

Nie ma potrzeby wskazywać na połączenia JP Morgan/Rockefeller, które również odegrały ważną rolę w tworzeniu Systemu Rezerwy Federalnej w 1912 roku. Więc co to wszystko ma wspólnego z Organizacją Narodów Zjednoczonych? Cóż, ci sami ludzie, którzy posiadają, prowadzą i stworzyli wszystkie główne media, również posiadają, prowadzą i stworzyli Organizację Narodów Zjednoczonych. Właściciele Organizacji Narodów Zjednoczonych używają swoich nadawców, aby wpływać na postrzeganie miliardów ludzi. Niewiele osób wie, że nasze główne media należą do mniej niż pięciu międzynarodowych korporacji i że wszystkie te korporacje mają powiązania z rodzinami Rothschildów i Rockefellerów. Przy bliższym przyjrzeniu się, wszystkie te korporacje są związane z tłumieniem technologii czystej energii, takich jak General Electric.

Nasza planeta jest własnością niewielkiej grupy rodzin i korporacji, które prowadzą; nie jest to już tajemnicą i nie jest już teorią spiskową. Staje się oczywiste, że ci „ludzie” nie mają dobrych intencji. Jednomyśliciele z lat 50. i początku 60. są teraz u steru Organizacji Narodów Zjednoczonych i bal jest na ich boisku. W centrum uwagi znalazło się nakładanie się języka marksistowskiego na “zaspokojenie potrzeb”. ONZ wyznaczyła ramy czasowe dla dalszego rozwoju swojego planu osiągnięcia hegemonii planetarnej.

Ta planowana transformacja, która reprezentuje nowy światowy porządek odpowiedzialności za środowisko i znaczne zmniejszenie ubóstwa i głodu (bez podania szczegółów), nigdy nie odnosi się do praktycznego wymiaru ogromnej manipulacji ludźmi przez cynicznych przywódców i ignoranckich biurokratów, którzy utrzymują swoje stanowiska poprzez terroryzm i przekupstwo.

https://unnwo.org/

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ZBRODNICZA ORGANIZACJA ONZ URUCHOMIŁA STRONĘ O NAZWIE ”NOWY PORZĄDEK ŚWIATA”

Globalna Świadomość30 czerwca 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułCZY DO RESTAURACJI McDONALD’S TRAFIAŁO LUDZKIE MIĘSO ?Następny artykułHORROR DZIECI W GAMBII – ”PEDOFILSKI RAJ” PLAŻE GDZIE DZIECKO KUPISZ

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

EUROPA ŚPI ! ZOBACZ JAK JAPONIA WALCZY Z TYRANICZNYM 'TRAKTATEM PANDEMICZNYM’ ’100 RAZY ŚMIERTELNIEJSZA NIŻ COVID-19′ – NOWA PANDEMIA W

.comments-title

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

GŁÓD ADRENOCHROMU ! PRAWDZIWA CENA SŁAWY W HOLLYWOOD ! LUDZIE NIE CHCĄ WOJNY !!! CO CHCĄ ZGOTOWAĆ NAM ELITY ?

Kategorie

AGENDA 2030 (259) Alternatywna historia świata (185) Bez kategorii (16) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • ZBRODNICZA ORGANIZACJA ONZ URUCHOMIŁA STRONĘ O NAZWIE ”NOWY PORZĄDEK ŚWIATA”
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?