Ukryte na widoku

CZYM JEST KULTURA? – SUMERYJSKI KULT Z MIASTA UR.

Ur, także Uri lub Urim, to jedno z najważniejszych miast Sumeru oraz stolica imperium pod koniec III tys. p.n.e. W starożytności było miastem portowym na rzece Eufrat. Obecna nazwa najbliższego osiedla to Tall al-Mukajjar.

Biblia wspomina o tym mieście jako o Ur Chaldejczyków i wskazuje je jako miejsce, w którym urodził się i skąd wyruszył na zachód prorok Abraham około roku 2000 p.n.e. Miasto swoją największą świetność przeżywało w czasach tzw. sumeryjskiego renesansu, czyli w okresie od ok. 2100-2000 p.n.e., kiedy było stolicą zcentralizowanego państwa pod rządami królów z III dynastii z Ur. Po upadku państwa sumeryjskiego Miasto zachowało swój status ekonomiczny, kulturowy i religijny przez jeszcze około 2000 lat.

Mieszkańcy Ur byli podzieleni ze względu na różne statusy społeczne, jednak wszyscy mięli takie same prawa od niewolnika do wysoko postawionego kapłana, zamieszkującego luksusowo wyposażoną rezydencję. Klasę średnią stanowili fachowcy z różnych dziedzin: niżsi kapłani, lekarze, skrybi, itp. W skład średniej klasy zaliczali się również rzemieślnicy: kowale, tapicerze, drwale, kuśnierze, wyrabiacze lin, czy tkacze. Kolejną klasą w mieście byli kapłani, którzy służyli licznym bóstwom, których czczono w Ur. Mięli oni zróżnicowane rangi kapłańskie i różne tytuły. W ich otoczeniu znajdowali się tłumacze snów, wróżbici i wróżki. To w tym mieście starożytnego Sumeru powstałą ideologia i koncepcja KULT-UR-Y.

Świat jako jeden wielki teatr.

Teatr, to rodzaj sztuki widowiskowej, w której aktorzy, na żywo, kreują utopijną, wymyśloną, iluzoryczną rzeczywistość, rodząca akt stworzenia – przyczynowość, na oczach widzów, będących lustrami działania aktorów. Teatr, to dramat ludzkiej naiwności, tworzący z biegiem czasu – komedie ludzkiej głupoty.

Teatr, to forma straszliwego kultu hierarchicznego, wyłaniającego się z obrzędów religijnych, przeniesionych na rytuał życia i śmierci, który jest oparty, na rolach społecznych : ofiara i kat, pan i niewolnik, kobieta i mężczyzna, kara i nagroda … Oczywiście, chodzi tu w istocie o teorie tezy i antytezy, sterowanej za pomocą trzeciej siły, wszechwiedzącego oka, czy ukrytej ręki.

Mamy więc filozofa – autora tworzącego sztukę – Boga, architekta, demiurga, przez którego, są angażowani najemnicy, zarządzający za pomocą prawa, fetyszy i siły – naiwnymi widzami – niewolnikami, będącymi od czasu do czasu statystami. Ten schemat kultu z miasta ur, zwanego kult-ur-ą, rozpoznajemy we wszystkich formach religii i cywilizacji.

Bowiem tylko w ten sposób, mniejszość, może rządzić większością. Nawet pierwsze teatry, a obecnie sejmy, senaty, kościoły, banki, były i są budowane wedle zasad tryptyku, trzeciej siły, sprawującej władze nad plebsem, pod łukiem, pół okręgu symbolizującego enklawę ziemi, przykrytej łukiem nieboskłonu.

IMG_1780

Aktorzy, budujący z zapałem potulnego psa – idee kultu – systemu hierarchicznego, manipulują wami ze wszystkich możliwych stron.

Te oszołomy, najemnicy bez wolnego intelektu, nastawieni na fetyszowy zysk, zrobią, zagrają wszystko, abyś wierzył w realizm sztuki, w którą zostałeś wciągnięty, za pomocą licznych podstępów, dekonstrukcji, zmian ewolucyjnych i przede wszystkim – strachu.

Od tysiącleci, wmawia się wam, że prawa naturalne, to prawo zwierząt, podczas gdy w rzeczywistości prawo zwierząt, czyli prawo natury, to prawo stanowione, przez hordy dzikich zwierząt udających ludzi i człowieczeństwo. Ta prosta manipulacja, ma za zadanie ochronić prawo silniejszego, chroniące elity i wpychające zwykłych ludzi, w ciąg problemów, utrzymujących plebs w strachliwym zawieszeniu.

Prawo naturalne, mówi wam : nie rób drugiemu, co tobie nie miłe, wspierając jakże ludzką zasadę altruizmu, poświęcenia samostanowienie i samoograniczania, czego nie rozumieją zwierzęta, głodne zysku oraz nażarcia się, kosztem wystraszonych, przerażonych i przede wszystkim podzielonych mas społecznych.

Bój się piekła, mówi ksiądz, choć żyjesz w piekle prawa stanowionego, bój się chorób, mówi lekarz, choć choroby produkują farmaceuci i rynek spożywczy, bój się prawa, mówią politycy i sędziowie, bo to, co ochrania, również was kontroluje, abyście nie chcieli zająć pozycji władzy, bój się, mówi prawnik, windykator, sędzia, komornik … ponieważ prawo stanowione, tworzy piramidę siły najemnej, zależnej od fetyszy stanowiska, mamona i siły seksualnej i militarnej … bój się, mówią korporacje, abyś nie był zacofany i zapomniany … bój się, mówią otaczające was najsilniejsze w stadzie – zwierzęta.

Jednak, to wy – ludzie – jesteście największym stadem, przed którym jeśli się postaracie, będą zmykali zorganizowane grupy przestępcze : księży, polityków, sędziów, policjantów, wojskowych, bankierów, farmaceutów. Jednak, wy tego nie robicie, bo głównym zadaniem hierarchii, jest rozdrobnieniem tłumu i nakierowanie go na ekstremalny egoizm i strach, kreujący z człowieka – zwierze.

Nie ma żadnej lewicy i prawicy, nie ma żadnej anty prawnej i anty religijnej rewolty, jest tylko chęć podzielenia stada, na różne tezy i anty tezy, przez trzecią siłę.To, są logiczne fakty, jednak codziennie, kreuje się nowe sensacje, dyskusje, wojny, afery, abyś żył życiem innych ludzi, zazdrościł im, żałował ich, wspierał i nienawidził.

Sztuka, kolejne jej akty kult-ur-owe wciągają cię, bo państwo, religia, polityka, wojna, to kult oparty na rytuałach teatralnych. Wierzysz w teatr licencjonowanych monopoli … przestań grać w lotka i napędzać kasę ich monopolom, a zacznij wygrywać wolność, kreując swój monopol, przestań patrzeć w górę, mając Boga w sobie, negujesz idee religii, przestań nosić dowód, negując państwo, przestań bać się prawa zwierząt, wierząc w samostanowienie i samoograniczenie tworzące prawo naturalne, które mówi, że :

  • Traktuj innych, tak, jak Ty byś chciał być traktowany.

Nie istnieje prawo, nie istnieje psychologia, istnieje tylko prawo naturalne i filozofia (prawo mądrości), mówiąca wprost, że poprzez naturę ludzką – tożsamość, muszą istnieć pewne prawa i wartości chronione powszechnie : życie, wolność, równość, własność, moralność i duchowość.

Złota reguła etyczna, czyli złota zasada wzajemności, może być określana w wersji pozytywnej lub negatywnej.

Ujęcie pozytywne:

  • Rób innym to, co byś chciał, żeby tobie robili.

Ujęcie negatywne:

  • Nie czyń innym tego, czego nie chcesz, by czynili tobie – maksyma, którą sprytnie wykorzystał Kościół katolicki.

Kontrolna umysłu, oparta jest na kłamstwie, manipulacji i podziale oraz wyzysku społecznym, dającym zysk z idei zniewolonego człowieczeństwa – silniejszym, dzięki podstępom prawnym, ekonomicznym i siłowym.Ludzie, rozumiejący człowieczą tożsamość, nie chwalą się, żyją i umierają w samotności jestestwa lub związku, aby nikt, nie mógł zakręcić w ich oceanie życia i połamać gałęzi ich drzewa życia.

Pamiętaj o tym zanim przystąpisz do walki, bowiem łatwo jest wykreować nową rzeczywistość, będącą lustrem, tego, co już było … dzieje się tak, ponieważ przez całe życie edukowali Cię na niewolnika lub najemnika, odbudowującego kult-ur-ę pana i niewolnika.

IMG_1781

Myślenie, ma tylko wtedy sens i przyszłość, jeśli wychodzi ze zrozumienia poświęcenia, równości, wolności i samoograniczenia. Jeśli nie zabijesz wyhodowanego w tobie egocentryzmu, na zawsze pozostaniesz niewolnikiem lub najemnikiem, otaczającego cię teatraln-ego systemu kult-ur-owego, tkwiącego w jaskini platońskiej.

To, co czujesz, to tylko farsa cienia wolności, równości, a tak naprawdę, otacza cię złość, zazdrość, chciwość, mania wielkości i pożądanie wypromowanych ideologii, tworzących twój egoizm, oparty na podziale tezy i antytezy. Mogą mnie obrażać i krzyczeć, mówić o mnie wszystko, tworząc wojnę podziały, ale nikt z tych pseudo intelektualistów – lustrzanych, nie zbliży się do mojej spójności myśli, słów i działań, ponieważ z żadnej ideologii podziału, nie można stworzyć spójności, nowego konceptu opartego na płaskiej strukturze istnienia opartego na wolności i równości.

Pora wprowadzać nowy dyskurs społeczny, nową myśl, myśl która, jest tak odległa od iluzji, utopijnego życia, że nagradzając nas za taki sposób myślenia, trzeba by było, zniszczyć ideologie systemów hierarchicznych i kult-ur-u teatralnej na co siedzący przy korycie najemnicy, nie mogą sobie pozwolić pod karą utraty władzy i kontroli opartej na strachu.

Źródło : https://wojciechdydymusdydymski.wordpress.com/2018/07/27/teatr-i-aktorstwo-kult-ur-owe/