Skok w króliczą norę

DRAMATYCZNY WZROST AKTYWNOŚCI PEDOFILSKIEJ NA ŚWIECIE W CZASIE PANDEMII I ZAMKNIĘCIA SPOŁECZEŃSTW.

DRAMATYCZNY WZROST AKTYWNOŚCI PEDOFILSKIEJ NA ŚWIECIE W CZASIE PANDEMII I ZAMKNIĘCIA SPOŁECZEŃSTW.

Edukacja zdalna w okresie pandemii stała się okazją dla grasujących w sieci pedofilów. Ich internetowa aktywność w tym czasie znacznie wzrosła. Choć w Europie ustalono plan walki z wykorzystywaniem seksualnym nieletnich w sieci, to przypadków przemocy jest niestety coraz więcej. Unijna komisarz ostrzega, a co robi Polska? Wychodzi z zamiarem wycofania się z Konwencji Stambulskiej…

Wzrost aktywności pedofilów w dobie epidemii.

Problemu wykorzystywania seksualnego nieletnich nie da się dokładnie oszacować, ale organizacje międzynarodowe wskazują na ok. 2 mln dzieci rocznie, doświadczających przemocy seksualnej. Pod pojęciem kryje się również, szeroko pojęta działalność w sieci. Zarówno pornografia, jak i transmisje na żywo z nielegalnych lub zaszyfrowanych źródeł.

Unijna komisarz Ylva Johansson zaznacza, że w 2019 r. w Europie pojawiło się 100 tys. nowych filmów zawierających sceny wykorzystywania seksualnego dzieci. Z kolei w okresie izolacji społecznej i edukacji zdalnej pedofile mieli więcej czasu na oglądanie, ale również tworzenie tego typu treści.

Plan walki z pedofilią na lata 2020-2025 zakłada, że firmy telekomunikacyjne będą zobowiązane do poszukiwania i usuwania materiałów o charakterze pedofilskim oraz informowania o tym policji.

Konwencja Stambulska a przemoc seksualna.

W kwestii zwalczania problemu wykorzystywania seksualnego dzieci w sieci potrzebne jest również przychylne ku temu prawo, narzędzia i środki, a także edukacja. I w momencie, gdy problem narasta, Polska, postanawia wypowiedzieć Konwencję Stambulską.

Konwencji, która w znacznym stopniu reguluje nie tylko kwestie przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, ale również stawia zobowiązania państwom w kwestii zapobiegania i zwalczania przemocy seksualnej i ochrony ofiar nieletnich.

Dokument stanowi wiele ułatwień w procedowaniu spraw wykorzystywania seksualnego oraz wnosi sporo wsparcia zarówno w sensie prawnym, jak i społecznym dla ofiar. Poza tym zobowiązuje kraje ratyfikujące do inwestowania w działania zapobiegające przemocy seksualnej poprzez podnoszenie świadomości społecznej, edukację, media i zaangażowanie organizacji pozarządowych.Co więcej, w Artykule 56 dokumentu można przeczytać:

Ofiara nieletnia lub nieletni świadek przemocy wobec kobiet oraz przemocy domowej otrzymuje, jeśli znajduje to zastosowanie, specjalne środki ochrony, z uwzględnieniem najlepszych interesów dziecka.Stanowczy protest przeciwko wypowiedzeniu Konwencji Stambulskiej wyraziła Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę:”Dzięki konwencji wprowadzono do polskiego prawa konkretne mechanizmy chroniące pokrzywdzonych przemocą: ściganie przestępstw seksualnych z urzędu, całodobowy telefon pomocy dla osób doznających przemocy, stacjonarne ośrodki pomocy finansowane ze środków publicznych tam, gdzie wcześniej nie były one dostępne (…)

Przepisy konwencji mają także szczególne znaczenie w zakresie ochrony dzieci, gdyż – uzupełniając lukę w systemie polskiego prawa – wskazują jasno, że dziecko staje się ofiarą przemocy domowej również, gdy jest jej świadkiem, choć bezpośrednio jej nie doświadcza. (…) Takie doświadczenia dotyczą aż 13% polskich nastolatków.(…) Polska nie może cofnąć się do czasu, kiedy to przemoc i cierpienie bezbronnych ofiar były wewnętrzną sprawą rodziny.

Wypowiedzenie konwencji postawi nas jako kraj, w jednym rzędzie z państwami o charakterze fundamentalistycznym. Takimi, w których władza podejmuje decyzje wbrew rzetelnej wiedzy o problemach. Staniemy wśród krajów, których obywatele nie mogą czuć się bezpiecznie w swoich domach” – czytamy w apelu Fundacji.

Udostępnij

DRAMATYCZNY WZROST AKTYWNOŚCI PEDOFILSKIEJ NA ŚWIECIE W CZASIE PANDEMII I ZAMKNIĘCIA SPOŁECZEŃSTW.

Globalna Świadomość31 lipca 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułZNAMIĘ BESTII. ”CHIP – PARTY” IMPREZA NA KTÓREJ CIĘ ZACZIPUJĄ.Następny artykułBIOTELEFON – BEZPIECZNA I DARMOWA TECHNOLOGIA KOMÓRKOWA ZA KTÓRĄ

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

”TUNELE RABINA” – TYSIĄCE DZIECI ZNIKAJĄ KAŻDEGO MIESIĄCA CO SKRYWAJĄ TAJNE TUNELE POD SYNAGOGĄ W NOWYM JORKU ? GŁĘBOKIE AKTA

Ostatnie wpisy

”ONI ŻYJĄ” BYŁ OSTRZERZENIEM – KULTOWY FILM Z POTĘŻNYM PRZESŁANIEM. TAJNE DOKUMENTY UJAWNIONE – POLASKA MIAŁA DOŁĄCZYĆ DO WOJNY NA

Kategorie

AGENDA 2030 (239) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • DRAMATYCZNY WZROST AKTYWNOŚCI PEDOFILSKIEJ NA ŚWIECIE W CZASIE PANDEMII I ZAMKNIĘCIA SPOŁECZEŃSTW.
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?