Plandemia

WOJSKOWE BADANIA : SZCZEPIONKA NA GRYPĘ ZWIEKSZA SZANSĘ ZACHOROWANIA NA ZARAZĘ C/19.

Ostatnie badania wojskowe pokazują, że personel militarny, który otrzymał szczepionkę przeciw grypie, był o 36 procent bardziej narażony na infekcję koronawirusem niż innymi szczepmi grypy.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647?via%3Dihub

„Konkretnie badając wirusy grypy, szanse zarówno koronawirusa, jak i ludzkiego metapneumowirusa u osób zaszczepionych były znacznie wyższe w porównaniu z osobami nieszczepionymi (Tabela 5).”

Koronawirus ma 1,36, co oznacza 36% wyższe ryzyko.

Badana szczepionka wykazała bardzo zróżnicowane wyniki działań dotyczące szczepów grypy.

Raport pt. „Szczepienie przeciwko grypie i ingerencja wirusa oddechowego wśród personelu Departamentu Obrony w sezonie grypy 2017–2018” dotyczy zjawiska ingerencji wirusów grypy w szczepionkę.


Parafrazując, badanie podkreśla wartość zdolności ludzkiego organizmu do walki z wirusami.

Najwyraźniej poprzez zarażenie się grypą ciało „naturalnie może zmniejszyć ryzyko wystąpienia wirusów oddechowych innych niż grypa…”

Z powodu „ingerencji” szczepionki przeciw grypie w naturalnie zachodzący proces biologiczny może istnieć zwiększone ryzyko zarażenia wirusami innymi niż grypa:

„Chociaż szczepienia przeciw grypie zapewniają potencjalną ochronę przed grypą, naturalne zakażenie grypą może zmniejszyć ryzyko wystąpienia wirusów układu oddechowego innych niż grypa, zapewniając tymczasową, niespecyficzną odporność na te wirusy. Z drugiej strony, niedawno opublikowane badania opisują zjawisko interwencji wirusowej związanej ze szczepionką; oznacza to, że zaszczepione osoby mogą być bardziej narażone na inne wirusy układu oddechowego, ponieważ nie otrzymują niespecyficznej odporności związanej z naturalną infekcją. ”

INTERESUJĄCA POSZLAKA

Temat został zgłębiony po poradach Departamentu ds. Weteranów (VA) kiedy zauważono, że najważniejszą radą agencji dotyczącą koronawirusa było „dostać szczepionkę przeciw grypie”.

Ta rada wydawała się nieco zbyt uproszczona w przypadku populacji w dużej mierze starszych weteranów ze znacznymi niepełnosprawnościami, historii szczepień i ekspozycji na różne patogeny na całym świecie.

Świadoma zgoda na szczepionkę przeciw grypie: czy podwyższone ryzyko na zakażenie koronawirusem i innymi patogenami jest warte korzyści ze szczepionki przeciw grypie na podstawie tego badania, jak przedstawiono w tabeli 5 powyżej?

W trzech z 8 ocen odnotowano statystycznie nieistotną korzyść dla szczepionki przeciw grypie. Tymczasem zaszczepiony personel wojskowy był narażony na zwiększone ryzyko infekcji koronawirusaem o 36%. Zapewne w obecnej sutuacji wielu ludzi przemyślałoby ponowne przyjęcie szczepionki z taką ilością informacji.

Czy instytucje i agencje nie powinny być zobowiązane do dzielenia się informacjami o podwyższonym czynniku ryzyka ryzyka zachorowania na koronawirusa z osobami poddającymi się szczepieniom ?

BADANA POPULACJA WOJSKOWA

Badanie, opublikowane w czasopiśmie naukowym Vaccine, styczeń 2020 r., Zostało przeprowadzone przez Oddziału Nadzoru Zdrowia Powietrznych Sił Zbrojnych w Wright-Patterson (  Armed Forces Health Surveillance Branch Air Force Satellite at Wright-Patterson AFB, OH.)

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264410X19313647?via%3Dihub

Biorąc pod uwagę wartość nominalną, badanie wskazuje, że ludzie, którzy otrzymują szczepionkę przeciw grypie, są narażeni na zwiększone ryzyko zakażeniem COVID-19. Podobnie jak weterani, obecni członkowie służby, nauczyciele szkolni i specjaliści medyczni, populacja badana składała się z populacji posiadającej historię szczepień.

„Zapewnia odpowiednio unikalną populację do badań nad szczepieniami, ponieważ armia amerykańska wymaga od wszystkich członków personelu czynnego i rezerwowego obowiązkowego szczepienia przeciwko grypie. Niniejsze badanie ma na celu zbadanie związku między określonymi wirusami oddechowymi a szczepieniem przeciw grypie. Protokół tego badania został zweryfikowany i zatwierdzony jako wyłączony przez Instytucję Rewizyjną Laboratorium Badawczego Sił Powietrznych. ”

Dla zainteresowanych dane z badania pochodzą z Departamentu Obrony Globalny program nadzoru patogenów układu oddechowego (DoDGRS)

Osoby biorące udział w badaniu dostarczyły próbki DoDGRS na sezon grypowy 2017-2018. Osoby chore przed otrzymaniem szczepionki przeciw grypie zostały wykluczone z badania:

„Do badania kwalifikowały się wszystkie osoby przesyłające próbkę oddechową do DoDGRS w sezonie grypowym 2017–2018. Sezon grypowy rozpoczął się 1 października 2017 r. I zakończył 29 września 2018 r. Ci, którzy przesłali próbkę i dali tylko wynik dodatni na Chlamydia pneumoniae i / lub Mycoplasma pneumoniae, zostali wykluczeni, ponieważ choroby te mają charakter bakteriologiczny, a nie wirusowy. Osoby z koinfekcją grypy zostały wykluczone, ponieważ nie można ich jednoznacznie zaklasyfikować jako wirus grypy lub wirus grypy układu oddechowego. Osoby z wieloma próbkami pobranymi w sezonie zostały również usunięte z badania, ponieważ mogły mieć wiele różnych wirusów w ciągu sezonu. Próbki, w przypadku których nie można było uzyskać statusu szczepienia za pośrednictwem baz danych ani kwestionariusza nie zostały wypełnione, ponieważ nie można potwierdzić statusu szczepienia. Pacjenci chorzy przed szczepieniem zostali wykluczeni, ponieważ status szczepienia nie byłby zatem związany z chorobą. Wreszcie osoby, dla których laboratorium odrzuciło próbkę, nie zostały uwzględnione w końcowej populacji badania ”.

Obecnie wskaźnik śmiertelności na koronawirusa na świecie stale rośnie i jest dodatkowo pięknie nadmuchiwany przez media głównego ścieku. Treść powyższych badań jednoznacznie wskazuje że obecna sytuacja na świecie wcale nie musiała być spowodowana jedzeniem nietoperzy na targowisku w Wuhan.

Uspołecznionego system opieki zdrowotnej w Polsce i na świecie nawet nie pisnął słowem o tym fakcie że program szczepień przeciwko grypie może podnosić ryzyko zachorowalności na korona wirusa, al z drugiej strony nie ma się co dziwić ,system dzięki obecnemu kryzysowi posiana coraz więcej narzędzi do kontroli i inwigilacji i tak już przerażonej globalnej społeczności a w obecnych czasach prawda na ten temat trwającej ”pandemii” nikomu nie jest potrzebna.

Źródło :https://www.disabledveterans.org/2020/03/11/flu-vaccine-increases-coronavirus-risk/embed/#?secret=MQQ6GEhy9W

Najnowsze wpisy

Kategorie

WOJSKOWE BADANIA : SZCZEPIONKA NA GRYPĘ ZWIEKSZA SZANSĘ ZACHOROWANIA NA ZARAZĘ C/19.

17 października 2020 / Możliwość komentowania WOJSKOWE BADANIA : SZCZEPIONKA NA GRYPĘ ZWIEKSZA SZANSĘ ZACHOROWANIA NA ZARAZĘ C/19. została wyłączona

Może Ci się spodobać

KTO WEŹMIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNĄ, FINANSOWĄ I MORALNĄ ZWIĄZANĄ Z ”PLANDEMIĄ” W POLSCE? 3 maja 2020

  • Najnowsze wpisy
  • Kategorie
  • WOJSKOWE BADANIA : SZCZEPIONKA NA GRYPĘ ZWIEKSZA SZANSĘ ZACHOROWANIA NA ZARAZĘ C/19.
  • Może Ci się spodobać