”PROJEKT CHEOPS” – RE/SET, HAARP I PIRAMIDY JAKO ANTYCZNE NARZĘDZIE DO KONTROLI MAS.
27 stycznia 2021
NOWE DOWODY Z TAJNYCH AKT KGB – CO DOPADŁO GRUPĘ NA ”PRZEŁĘCZY DIATŁOWA” ?
29 stycznia 2021