PODZIEMNY ŚWIAT PRAWDZIWYCH PANÓW ZIEMI.
10 lutego 2021
PRZPOWIEDNIE Z ”ZOHAR” – RABINI OSTRZEGAJĄ – NADCHODZĄ 3 DNI CIEMNOŚCI, CISZY I BRAKU ODCZUWANIA CZASU.
11 lutego 2021