Alternatywna historia świata

GENIUSZE WYMAZANI Z KART HISTORII – JUŻ W 1934 LECZONO WSZYSTKIE CHOROBY OKREŚLONYMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI.

Czy jesteśmy coraz bliżej zrozumienia sytuacji w jakiej znajduje się teraz cały świat? By szerzej otworzyć drzwi pozwolę sobie przypomnieć, korzystając z internetowych źródeł, biografie ludzi o których większość z Was nigdy nie słyszała.

Ludzie wybitni i nietuzinkowi, wymazani z kart historii biologii i mikrobiologii.

Antoine Bechamp ( 1816-1908 ) – jeden z najwybitniejszych mikrobiologów w historii. Bechamp odkrył mikrozimy – autonomiczne organizmy bytujące w roślinach i zwierzętach. Według Bechampa mikrozimy są najmniejszym elementem materii ożywionej , nie jest nią komórka. Te same mikrozimy odkrywali później Enderlein , nazwał je endobiontami, Reich – biony oraz Naessena – somatydy. Według Bechampa mikrozimy nie są pierwotną przyczyną chorób, lecz stanowią ich nieodłączny element.

Wiele poglądów Bechampa zostało skopiowanych przez Louisa Pasteura, który bezczelnie przypisał je sobie, całkiem jak Edison okradł z geniuszu Teslę.

Gunther Enderlein ( 1872-1968 ) odkrył że kiedy mikroflora krwi jest zharmonizowana nie powoduje żadnych reakcji patologicznych , żadnych stanów chorobowych. Podczas obserwacji krwi Enderlein odkrył malutkie ruchome cząsteczki pojawiające się na ciemnym tle, nazwał je endobiontami ( protitami ), uważał że te cząsteczki są odpowiedzialne za stan stabilnego zdrowia lub powstawanie procesów patologicznych. Do choroby prowadzą zmiany zakłócające środowisko organizmu oraz zmiany w stanie endobiontów.

To Enderlein opracował koncepcję według której procesy patogeniczne są wynikiem zmian w środowisku krwi ( PH ), których głównym czynnikiem jest PH3, wpływający na ednobionty. W miarę wzrostu PH endobionty rosną i i akumulują rezerwy protein jako odpowiedź mechanizmu obronnego. Toksyny, chemikalia oraz emocje, stres, mogą zmieniać przebieg reakcji w organizmie powodując zmianę środowiska w organizmie oraz endobiontu, żyjącego do tej pory w symbiozie ze środowiskiem organizmu. W rezultacie , w miarę wzrostu PH powstają formy bakteryjne oraz inne patologie. Najbardziej rozwiniętą formą endobiontu Enderlein odkrył nie we krwi, ale w tkankach ciała, to liczne formy grzybiczne które wskutek zmian PH wywołują stany chorobowe.

Royal Reymond Rife jr ( 1888-1971 ) – moim zdaniem najważniejszy z grupy naukowców zniszczony przez Rockefellerowską medycynę. Dlaczego ? Rife był niezwykle zdolnym konstruktorem, zbudował znakomite mikroskopy, w tym mikroskop uniwersalny ( 1933 ) powiększający obraz 60 000 razy i rozdzielczość 31 000 razy. Rife udowodnił że KAŻDY WIRUS KAŻDA BAKTERIA POSIADAJĄ WŁASNĄ CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWĄ. Organy rakowate wypromieniowują purpurowoczerwoną emanację. W organach rakowatych odkrył dwa rodzaje bakterii jakie nazwał Bacillus X lub BX.

Setki razy powtórzył swoje eksperymenty i dowiódł, ponad wszelką wątpliwość, że tam gdzie występuje Bacillus BX zawsze powstają guzy nowotworowe. Wykorzystując swój mikroskop odkrył że chorobotwórcze mikroorganizmy można zniszczyć za pomocą wiązki określonej częstotliwości. Przez lata badań Rife określił MOR mortal oscilatory rate , czyli śmiertelne częstotliwości dla wielu chorobotwórczych organizmów , bakterii, grzybów i wirusów. W 1934 roku Rife i jego zespół leczył 16 śmiertelnych przypadków zaawansowanego raka poddając pacjentów napromieniowaniu przez trzy miesiące po trzy minuty dziennie.

Wszyscy pacjenci zostali wyleczeni.

Rok 1934 to był rok w którym terapiami Rife-a zaczęli się żywo interesować amerykańscy oligarchowie, właściciele kartelu farmaceutycznego, z Rockefellerami na czele. W tym roku zamordowany został wielki sympatyk Rife dr Milbank Johnson, badacz z Uniwersytetu San Francisco tuż przed opublikowaniem wyników badań potwierdzających skuteczność terapii raka opracowanej przez Rife’a.

Sam Rife był prześladowany do końca życia i został zamordowany w 1971 roku przez podanie mu mieszanki valium i alkoholu. Wilhelm Reich ( 1897 -1957 ). austriacki psychiatra-biofizyk, który niezależnie od Amerykanina Rife’a, Francuza Bechampa, Niemca Enderleina odkrył, tak jak wyżej wymienieni, we krwi cząstkę , którą nazwał bionem. Uważał że to twór graniczny pomiędzy materią ożywioną i nieożywioną, zdolną do przekształcania się w mikroorganizmy. Jako pierwszy użył techniki autoklawowania, pozwalającej oddzielić biony od pozostałych składników krwi. Podczas eksperymentów dowiódł że biony zdolne są wytrzymać temperaturę nawet 1500 C. Biony ze zdrowego organizmu emitują kolor niebieski i są bardzo ruchliwe.

W zmienionych chorobotwórczo organizmach biony przekształcają się w małe lancetowate formy o wysokiej toksyczności, które Reich nazwał T-bacilli (prątki T). U wszystkich chorych na raka odkryto później obecność T-bacilli. Także Reich udowodnił że biony, tak jak mikrozimy, endobionty, ulegają zmianom pod wpływem czynników zewnętrznych, że pod wpływem tych czynników zmianie ulega zarówno PH krwi, jak i żyjące do tej pory w symbiozie ze środowiskiem organizmu wyżej wymienione cząsteczki.

W 05 czerwca 1956 roku agenci FBI i FDA najechali na na dom i labotarorium Reicha w Rangeley w Stanie Maine, zniszczyli wszystkie dokumenty, książki , dzienniki prac badawczych ( 6 ton papieru ) , aparaturę badawczą. Sam Reich został oskarżony o nieuczciwe praktyki medyczne, zmarł 03.11.1957 roku w więzieniu, podobno na zawał serca.

Historia czterech wyżej wymienionych geniuszy ma jeden wspólny mianownik, wszyscy oni, niezależnie od siebie odkryli że komórka wcale nie jest najmniejszym elementem konstrukcyjnym organizmu, że krew ludzka nie jest sterylna, że promieniowanie elektromagnetyczne ma wielki wpływ na strukturę krwi, na przemiany malutkich cząsteczek które są współodpowiedzialne za procesy chorobotwórcze, przede wszystkim nowotworowe. Już w 1934 roku było wiadomo że precyzyjnie określone częstotliwości leczą każdą postać raka.

Najnowsze wpisy

Kategorie

GENIUSZE WYMAZANI Z KART HISTORII – JUŻ W 1934 LECZONO WSZYSTKIE CHOROBY OKREŚLONYMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI.

22 marca 2021 / Możliwość komentowania GENIUSZE WYMAZANI Z KART HISTORII – JUŻ W 1934 LECZONO WSZYSTKIE CHOROBY OKREŚLONYMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI.

Może Ci się spodobać

JAK I DLACZEGO ZASTĄPIONO PRZEDPOTOPOWĄ PRZESZŁOŚĆ ZIEMI ? 24 maja 2020

  • Najnowsze wpisy
  • Kategorie
  • GENIUSZE WYMAZANI Z KART HISTORII – JUŻ W 1934 LECZONO WSZYSTKIE CHOROBY OKREŚLONYMI CZĘSTOTLIWOŚCIAMI.
  • Może Ci się spodobać