AGENDA 2030

KALENDARIUM ZNIEWOLENIA – 200 LETNIA DROGA PANDEMICZNEGO NWO.

Wielu ludzi czytając nasze materiały zapewne zastanawia się w jaki sposób doszło do takiej sytuacji na świecie jaką mamy dzisiaj ? Otóż odpowiedź jest prosta, to nie trwało jeden dzień czy miesiąc to wieloletni plan działania żmudnie wdrażany od ponad 200 lat ! A wiec zacznijmy od początku.

 • około 1850 roku – umowa elit zachodu z Żydami według której za wyniesienie zachodniej elity do boskości, zagwarantowanie jej wiecznego życia i absolutnej władzy nad światem, Żydzi mają otrzymać Wielki Syjon, jaki ma sprawować władzę, z odbudowanej wieży Babel , nad jednym światowym państwem w imieniu panteonu nowych – starych Bogów,
 • 1905 – wojna japońsko – rosyjska , upuszczenie Rosji krwi i przygotowanie jej do przejęcia.
 • 1914-1918 – pierwsza wojna światowa , rozpad Imperium Osmańskiego blokującego odrodzenie Wielkiego Syjonu.
 • 1917 rok – rewolucja październikowa, elity zachodu, przy wydatnym udziale Żydów, podbija Rosję Carską. Żydzi przejmują namiestnictwo w Rosji, usuwają jej elitę i zaczynają wynosić biedotę żydowską do klasy średniej, tworzyć zaplecze przyszłego Syjony po planowanej aneksji Jordanii, Syrii, Iraku, Libanu.
 • 17.09.1939 – znaczna część Żydów mieszkających w Polsce przekracza granicę wyznaczoną po zajęciu Polski przez wojska ZSSR, na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, wrócą do Polski z armią radziecką po zajęciu Polski przez armię ZSSR ( po 1944 ).
 • 1939-1945 – druga wojna światowa, upadek Imperium Brytyjskiego – kara za niewywiązanie się z deklaracji utworzenia państwa żydowskiego po zwycięstwie Brytyjczyków nad Niemcami na Bliskim Wschodzie przy wydatnej pomocy Żydów ( Deklaracja Balfoura ), usunięcie opornych utworzeniu Izraela Wielkiej Brytanii i Europy Zachodniej, wyniesienie kosztem Europy Zachodniej i Wielkiej Brytanii do roli mocarstw USA i ZSSR – przygotowanie do utworzenia Izraela.
 • 1944-1945 – wkroczenie armii radzieckiej do Polski , przejęcie przez Żydów kontrolujących ZSSR kontroli nad Polską, eliminacja polskiej elity, Żydzi przejmują polskie wojsko, służby, wymiar sprawiedliwości, wolne zawody, i za pomocą machinacji lokują w Polsce , pod polskimi nazwiskami, około 2 milionów Żydów, wynosząc ich do klasy średniej, zaplecze przyszłego Syjonu po aneksji Jordanii, Syrii, Libanu i Iraku.
 • 20.11.1947 – pod wpływem USA i ZSSR Rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 181 powołane zostaje do życia państwo żydowskie Izrael
 • 15 maja 1948 – 20 lipca 1949 pierwsza wojna izraelsko – arabska. Izrael opanowuje część obszaru przyznanego Arabom, powiększając terytorium swego państwa do ok. 20 tys. km2 (z 14 tys. km2 przyznanych Żydom przez ONZ)
  X 1956–III 1957 druga wojna izraelsko – arabska, Izrael zdobywa prawo żeglugi po cieśninie Tiran.
 • 5 czerwca 1967 – 10 czerwca 1967 – wojna sześciodniowa Izrael przejmuje terytoria półwyspu Synaj, Strefę Gazy, Judeę z Jerozolimą, Samarię i Wzgórza Golan.
 • 1968 -1969 – Rotschildowie, nie wierząc w zapewnienia elit zachodu, Europy i USA o utworzeniu Wielkiego Syjony zaczynają budować Wielkie Chiny, by wykreować nowy układ mocarstw, dźwignię jaka zmusi Europę i USA do zaakceptowania rozbudowy Izraela przez zajęcie kolejnych terytoriów.
 • 6–22 X 1973 – czwarta wojna izraelsko-arabska, Egipt uznaje Izrael.
 • 1975-1990 wojna domowa w Libanie, przygotowanie Libanu do przejęcia przez Izrael.
 • 6–11 VI 1982 – piąta wojna izraelsko-arabska – inwazja Izraela na Liban, okupacja strefy bezpieczeństwa w Libanie przez Izrael.
 • 9 grudnia 1987 – 1991 pierwsza Intifiada powstanie Palestyńczyków przeciwko okupacji izraelskiej Palestyny
  1989 – rozpad bloku wschodniego, Polska żywicielem.
 • 2 sierpnia 1990 – 3 marca 1991 – I wojna w Iraku, przygotowanie Iraku do przejęcia przez Izrael.
 • 31.10.1997 – Bronisław Geremek zostaje Ministrem Spraw Zagranicznych III RP.
 • 30.06.2000 roku – Władysław Bartoszewski zostaje Ministrem Spraw Zagranicznych.
 • 2000-2004 Intifiada Al Aksa, kolejne powstanie Palestyńczyków przeciwko okupacji Palestyny przez Izrael.
 • 20 marca – 1 maja 2003 roku II wojna w Zatoce, przygotowanie Iraku do przejęcia przez Izrael.
 • 2003 – okupacja Iraku, trwa do dziś.
 • 12 lipca – 14 sierpnia 2006 – druga wojna w Libanie, przygotowanie Libanu do przejęcia przez Izrael.
 • 16 XI 2007- 22 IX 2014 Ministrem MSZ zostaje Radosław Sikorski mąż Anne Applebaum.
 • 30.06.2009 – Deklaracja Terezińska uznana przez Radosława Sikorskiego.
 • 17 grudnia 2010 – grudzień 2012 – wiosna arabska, wymiana suwerennych przywódców na marionetki w Algierii, Arabii Saudyjskiej, Bahrajnie, Dżibuti, Egipcie, Iraku, Kuwejcie Jemenie, Jordanii, Libanie, Libii, Mauretanii, Maroko, Omanie, Palestynie, Somalii, Sudanie, Tunezji, zneutralizowanie państw zagrażających supremacji Izraela w regionie Afryki i Bliskiego Wschodu.
 • 15.03.2011 wybucha wojna w Syrii i trwa do dziś, okupacja części Syrii, przygotowanie Syrii do przejęcia przez Izrael.
 • 2015 – organizacje żydowskie ze Światowym Kongresem Żydów na czele zgłaszają roszczenia do Polski za mienie bezspadkowe w kwocie 330 mld USD.
 • od 2015 roku płyną do Izraela gigantyczne kwoty z wyrębu polskich lasów.
 • 2017 – umowa Serbii z Izraelem, USA i World Jewish Restitution Organization, mocą której Serbia zobowiązuje się spłacać przez 25 lat po 950 000 EUR na rzecz społeczności żydowskiej za mienie bezspadkowe.
 • 06.12.2007 roku – Trump przenosi stolicę Izraela do Jerozolimy zdobytej przez Izrael w wojnie sześciodniowej.
 • 10.05.2018 – podpisanie ustawy Act 447 przez Donalda Trumpa.
 • 01.2019 – Izrael i światowe organizacje żydowskie domagają się kwoty 250 mld USD od państw w których doszło do wiosny arabskiej ( Tunezji, Libii, Maroka, Iraku, Syrii, Egiptu i Jemenu, oraz Iranu za mienie bezspadkowe. Administracja USA zabiega o wymianę władzy w Iranie na odpowiednią.
 • 26.03.2019 roku – Parlament Europejski w imieniu Izraela oraz American Jewish Joint Distribution Committee, World Jewish Restitution Organization, Światowego Kongresu Żydów zgłosił roszczenia, także o mienie bezspadkowe, do Bośni i Hercegowiny. Te same roszczenia kierowane są przez Izrael i organizacje żydowskie przeciwko Litwie, Łotwie, Słowenii, Rosji, Ukrainie, Białorusi i Mołdawii, Bułgarii i Chorwacji. Roszczenia te nie były zgłaszane i materializowane przed upadkiem Bloku Wschodniego.
 • 26.03.2019 roku – plan pokojowego uregulowania konfliktu izraelsko-palestyńskiego Kushnera (Peace to Prosperity. A Vision to Improve the Lives of the Palestinian and Israeli People) postulujący aneksję przez Izrael części Zachodniego Brzegu Jordanu.
 • 15.08.2020 – umowa Chiny- Iran gwarantująca Izraelowi bezpieczeństwo w strefie Bliskiego Wschodu. Umowa przewiduje zainstalowanie 15 milionów kamer w 28 największych miastach Iranu. Budowa tej infrastruktury rozpoczęła się w listopadzie 2020. Będzie oparta na chińskim Internecie, szyfrowaniu i innych możliwościach zapewnienia bezpieczeństwa informacji i pełnej kontroli populacji. Chińska technologia inwigilacji została stworzona przy wydatnej pomocy rodziny Rotschild.
 • 2020 – początek operacji COVID, procesowi upadku kolejnych państw, ich gospodarek, towarzyszyć będzie stopniowe wynoszenie Izraela do roli światowego mocarstwa, jakie będzie zarządzać jednym światowym państwem w imieniu Bogów, jacy po uzyskaniu nieśmiertelności, dzięki wyrafinowanej technice holograficznej, objawią się ludzkości, demonstrując swoją potęgę i moc, wzbudzając powszechny lęk i posłuszeństwo, rzucając wszystkich na kolana i zmuszając ich do absolutnego poddaństwa.

Ostatnie wpisy

Kategorie

KALENDARIUM ZNIEWOLENIA – 200 LETNIA DROGA PANDEMICZNEGO NWO.

9 kwietnia 2021 / Możliwość komentowania KALENDARIUM ZNIEWOLENIA – 200 LETNIA DROGA PANDEMICZNEGO NWO. została wyłączona

Może Ci się spodobać

SZOKUJĄCY DOKUMENT ”SPARS 2025-2028”- CZY W PRZYSZŁOŚCI CZEKA NAS PO💉IENNA PLAGA ? 22 lipca 2021

 • Ostatnie wpisy
 • Kategorie
 • KALENDARIUM ZNIEWOLENIA – 200 LETNIA DROGA PANDEMICZNEGO NWO.
 • Może Ci się spodobać