AGENDA 2030

”DLA NICH JESTEŚ ZBĘDNY” – DO 2030 NA ZIEMI MA ZOSTAĆ TYLKO 500 MLN LUDZI.

W programach Rządu Światowego, z których jeden ma nazwę Agenda 2030, planowane jest zniszczenie do roku 2030 ponad dwóch miliardów ludzi, przy użyciu takich środków, jak głód, katastrofy naturalne i epidemie.

Aby zrozumieć to zagadnienie wróćmy do historii. Jak rozpoczęła się Wielka Wojna Ojczyźniana? Co było najważniejsze – od samego początku? … – Eksterminacja ludności cywilnej. Pierwsze: w czerwcu od 22 czerwca 1941 roku – to bombowce nurkujące Junkersy-87, zrzucające bomby na budynki mieszkalne. Każda wojna polega na zajęciu obcego terytorium i dlatego próbuje się w dowolny sposób usunąć z niej ludność cywilną.

A kiedy nie ma wystarczającej ilości bomb lub jest ich żal … – to pozostają rozstrzeliwania albo piece obozów koncentracyjnych. Obecnie, już od dawna, trwa kolejna nie mniej brutalna wojna. Zaatakował nas potajemnie niewidzialny wróg … ponadto zdradzili nas … wysługując się przed nim i pomagając mu niszczyć nas.

W oficjalnym dokumencie Izby Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych – projekcie ustawy HR 2977, który jest również nazywany Prawem Kuczinicza, mówi się o zakazie użycia broni kosmicznej (na wysokości powyżej 60 km).
Wymienia się w nim „egzotyczne rodzaje broni masowego rażenia”, do których oprócz „Chemtrails” zaliczane są systemy „Kontrola świadomości” i broń „Psychotroniczna”.
Oto fragment z tego dokumentu:

Termin egzotyczne systemy uzbrojenia obejmuje środki, opracowane dla uczynienia szkody kosmicznym lub naturalnym ekosystemom lub klimatowi, pogodzie i systemom tektonicznym w celu uszkodzenia lub zniszczenia docelowej populacji lub regionu zarówno na Ziemi, jak i w kosmosie.

Do tych środków należą:

 • Chemiczne opryskiwania (Chemtrails)
 • Rodzaje broni strategicznej, taktycznej lub kosmicznej
 • Środki tektoniczne, biologiczne i naturalne

W ten sposób, zgodnie z tym dokumentem, rozpylanie w atmosferze chemtrails (smug chemicznych) jest użyciem broni masowego rażenia na ludności cywilnej, co oznacza, że armia amerykańska walczy nie przeciwko jednemu państwu, ale przeciwko wielu, co jest klasyfikowane jako Wojna Światowa.

Rządy Rosji, Ukrainy, Mołdawy i innych krajów zawarły z rządem Stanów Zjednoczonych traktat kryminalny, zezwalający na swobodny przelot samolotów wojskowych NATO na ich terytorium pod pretekstem „wspierania pokoju i bezpieczeństwa”, rzekomo w celu dostarczenia ładunków do Iraku i Afganistanu. Jeśli pamięć nie myli, to Rosja zezwoliła na swobodny przelot amerykańskich samolotów do Afganistanu przez swoje terytorium …

Nikt nie wie, co robią te samoloty wojskowe … tym bardziej, że podczas tankowania dostęp do nich wydaje się być zabroniony, może i one rozpylają substancje biochemiczne niebezpieczne dla ludzkiego życia i zdrowia w atmosferze.
Pierwsze dowody oprysków chemicznych odnotowano w 1997 roku w Stanach Zjednoczonych.

Od tamtego czasu przez 13 już lat dokonuje się dezynfekcję planety nie od szkodników i pasożytów, ale od zwykłych, spokojnych ludzi, którzy w większości nawet nie domyślają się o niczym. Nad terytorium Rosji, Ukrainy i Mołdawii chemia przez samoloty NATO rozpylana jest od 2009 roku.

Amerykańskie programy wojskowe związane z rozpylaniem substancji chemicznych w atmosferze.

Amerykański badacz Mike Blair w swoich wnioskach dotyczących natury i celu smug chemicznych (Chemtrails) w oficjalnym raporcie z 11 czerwca 2001 roku przytacza głównych winowajców tego zjawiska i przyczyny jego powstania.
Podstawą chemtrails są sole baru. Rozpylanie tej substancji chemicznej odbywa się w ramach programu badań wojskowych najnowszego systemu radarowego (RFMP).

W oparciu o efekt odbicia fal radiowych pozwala on obserwować obiekty w trzech wymiarach.
Aby uzyskać trójwymiarowe obrazy, wykorzystywane są również satelity na orbicie ziemskiej i sieć potężnych komputerów, przetwarzających i zestawiających odbierane sygnały. Dla tych celów został opracowany specjalny program komputerowy (VTPRE). Początkowo trójwymiarowy system śledzenia radarowego pozwalał obserwować tylko obiekty znajdujące się na wodzie.

Eksperymenty z obiektami na powierzchni Ziemi nie zakończyły się sukcesem, ponieważ wymagane były specjalne warunki atmosferyczne, aby poprawić przewodnictwo atmosfery w kierunku transmisji sygnału (w slangu wojskowym – aby utworzyć „rurę” – „ducting”).

Problem rozwiązano, gdy nad terytorium Stanów Zjednoczonych rozpoczęto rozpylać aerozolową mieszaninę soli baru.
Tak więc, atmosfera stała się odpowiednia do przesyłania sygnałów o wysokiej częstotliwości.
Uczony – fizyk z Brookhaven wyjaśnił ten efekt w następujący sposób: chemiczne i elektryczne właściwości mieszaniny nie pozwalają na rozproszenie wilgoci w atmosferze, koncentrując ją wokół chmury aerozolu.

Taki stan atmosfery jest sprzyjający dla przekazywania sygnałów systemu wojskowego RFMP / VTPRE.

Jeśli rozpylić mieszankę barową w postaci liniowej struktury od punktu A do punktu B, – to pozwoli to w najlepszy sposób utrzymywać komunikację między punktami strategicznymi, pomimo krzywizny ziemi. To również zapewnia lepszą kontrolę sygnałów o wysokiej częstotliwości wroga.

Drugi projekt opiera się również na wykorzystaniu soli baru i jest przeznaczony do sterowania pogodą. Projekt ten jest nadzorowany przez US Air Force. Opiera się na zjawiskach, odkrytych po raz pierwszy przez uczonego Nikolę Teslę. Ten projekt jest również znany jako HAARP, podstawą którego jest manipulacja procesami naturalnymi.
Niewiele wiadomo o tym projekcie, mimo że prace nad nim rozpoczęły się już w połowie lat pięćdziesiątych.
Według oświadczeń niektórych niezależnych badaczy udane testy instalacji, sterujących klimatem według projektu HAARP, zostały przeprowadzone w 1998 roku.

Oczywiste jest, że zdolność do kontrolowania pogody – ulewne deszcze, huragany, silne wiatry, burze piaskowe, susze – mogą rzucić każdego przeciwnika na kolana bez jednego strzału.

Jeszcze jeden projekt, z którym łączy się pojawienie się chemtrails, finansowany jest przez Biuro Badań Perspektywicznych Departamentu Obrony USA (DARPA), którego celem jest wykrycie i stłumienie możliwego biologicznego ataku wroga. Program ten wykorzystuje również mieszankę soli baru ze specjalnymi włóknami polimerowymi jako bazę aerozolową. Ta szczególna kombinacja umożliwia wykrycie czynników biologicznych.
W celu sprawdzenia skuteczności programu, w atmosferze są rozpylane pewne czynniki biologiczne (Przeczytaj o chorobie Morgellonów).

Naukowcy przypuszczają, że mieszanka soli baru, włókien polimerowych i innych substancji chemicznych w atmosferze może spowodować nagłe i niewyjaśnione krwawienia z nosa, astmę, różnego rodzaju alergie, zapalenie płuc, choroby górnych dróg oddechowych, zapalenie stawów i cukrzycę.

Substancje chemiczne, rozpylane w atmosferze, doprowadzają powietrze i glebę do stanu, który jest niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego, a jednocześnie stymuluje wzrost bakterii chorobotwórczych. Sole baru są bardzo dobrze wchłaniane do przewodu pokarmowego i tkanki mięśniowej. Przy tym jednak nie ma danych klinicznych, które opisywałyby długoterminowy wpływ na organizm ludzki małych dawek soli baru.

Program jest utrzymywany w tajemnicy, ponieważ Komisja Ochrony Środowiska niekoniecznie musi wiedzieć o jego skutkach ubocznych dla ludzkiego ciała. Czynniki negatywne są główną przyczyną tajności.

Objawy ostrego zatrucia solami baru:
* – ślinotok
* – pieczenie w jamie ustnej i przełyku.
* – bóle brzucha
* – kolka
* – nudności
* – wymioty
* – biegunka,
* – wysokie ciśnienie krwi
* – twardy nieregularny puls
* – drgawki
* – możliwe późniejsze paraliże
* – sinica twarzy i kończyn (zimne kończyny)
* – obfity zimny pot
* – osłabienie mięśni, zwłaszcza kończyn, osiągając punkt, kiedy zatruty nie może kiwnąć głową
* – zaburzenie ruchu, a także mowy z powodu paraliżu mięśni gardła i języka
* – zadyszka
* – zawroty głowy
* – szum w uszach
* – zaburzenia widzenia.

A to są to objawy grypy / H1N1 /CIVID-19

Czy widzicie coś wspólnego?
U dzieci wśród podobnych objawów, przy których wymagana jest pilna opieka medyczna, mogą być następujące:


* – przyspieszone lub trudne oddychanie
* – sinica skóry
* – odmowa dostatecznej ilości picia
* – ciężkie lub uporczywe wymioty
* – spowolniona reakcja
* – stan pobudzenia jest na tyle silny, że dziecko stawia opór, gdy bierze się go w ramiona
* – pewna ulga w objawach grypy, które następnie wracają wraz z gorączką i zwiększonym kaszlem.
U dorosłych wśród objawów, przy których wymagana jest pilna opieka medyczna, mogą być następujące:
* – trudne oddychanie lub duszność
* – ból lub ściskanie w klatce piersiowej lub brzuchu.
* – nagłe zawroty głowy
* – zaburzenia świadomości
* – ciężkie lub uporczywe wymioty
* – pewna ulga w objawach grypy, które następnie wracają wraz z gorączką i zwiększonym kaszlem.
Wielu zarażonych pacjentów skarżyło się również na biegunkę i wymioty.

Contrails/chemtrails

Contrails (smugi kondensacyjne – skrót od ang. „condensation trails” – ślady inwersyjne samolotu lub ślady parowe (vapour trails) – są to widoczne ślady skroplonej pary wodnej, tworzone przez wydech silników lotniczych.
Im szybciej gorące gazy wylotowe są chłodzone w otaczającym zimnym powietrzu, tym szybciej powstaje chmuropodobny ślad z mikroskopijnych kropelek wody i maleńkich kryształków lodu.


Chemtrail – ślad chemiczny w postaci aerozolu, który pojawia się po rozpyleniu przez samolot broni chemicznej i biologicznej. Ślad kondensacyjny samolotu lecącego na dużej wysokości znika dosłownie na naszych oczach i jest widoczny przez krótki czas. Natomiast chemiczne ślady wiszą w powietrzu przez kilka godzin i rozpływają się w szerokie pasy, a następnie pokrywają całe niebo bezbarwną mgłą.

Pojawienie się widocznych śladów samolotu może wystąpić tylko w pewnych warunkach atmosferycznych:

 • wysokość lotu: powyżej 8 km.
 • temperatura otoczenia: poniżej -40 ° C.
 • wilgotność powietrza otoczenia: 70%.

Proces kondensacji.

Głównymi produktami spalania paliw węglowodorowych są – dwutlenek węgla i para wodna. Ślad kondensacyjny z samolotu – to krótki pas chmuropodobny, skondensowany głównie z wilgoci atmosferycznej, a w mniejszym stopniu z wilgoci zawartej w wydechach silnikach samolotu. W górnych warstwach atmosfery nie ma cząsteczek pyłu i nawet gdy temperatura osiąga wartość poniżej punktu rosy, to wilgotność powietrza pozostaje w stanie gazowym, czyli jest przezroczysta i nie rozprasza światła.

Lot samolotu w górnych warstwach atmosfery powoduje powstanie ogromnej liczby centrów kondensacji, czyli cząstek wyrzucanych z komór spalania silników, na których dochodzi do natychmiastowej kondensacji pary wodnej i osiadania wilgoci z otaczającego powietrza w postaci kropel i kryształków lodu.

Te maleńkie kropelki wody i kryształki lodu tworzą chmuropodobny ślad samolotu. Dzięki temu tor lotu samolotu staje się widoczny przez bardzo krótki czas, a następnie znika.

Chemtrails (skrót od „”chemical trails”) – ślady rozpylania aerozoli chemicznych.
Aerozol chemiczny zawiera:

 • metale toksyczne (tlenki baru i aluminium)
 • trujące gazy (dibromek etylenu)
 • wirusy i mikroorganizmy, wytwarzane w laboratoriach wojskowych przy pomocy inżynierii genetycznej
 • agresywne grzyby pleśniowe

Morgellony – to są syntetyczne włókna, wytworzone na podstawie nanotechnologii i które służą jako sztuczne pasożyty i są sensorycznymi (czuciowymi) czujnikami, zdolnymi do odbierania sygnałów zewnętrznych.
Broń biologiczna i chemiczna, rozpylana z samolotów w krajach „demokratycznych” (niewolniczych), prowadzi do niszczenia żyznych ziem, zatruwania wód gruntowych, śmierci pszczół i innych owadów, a także ptaków i zwierząt. Opryskane obszary stopniowo zamieniają się w martwe pustynie.

Wszystko to ma na celu masowe zmniejszenie populacji planety. Tlenki metali toksycznych, takich jak bar i aluminium, tworzą chemiczną zasłonę w postaci białej mgiełki, która pokrywa niebo nad chmurami. Ta mgła chemiczna jest zdolna wielokrotnie wzmacniać wpływ energii elektromagnetycznej, przekazywanej z systemu HAARP – nadajnika o wysokiej częstotliwości i potężnego promieniowego grzejnika jonosferycznego, który jest bronią klimatyczną i psychotroniczną. Elementy systemu zbrojnego HAARP znajdują się w Norwegii, Grenlandii i na Alasce i współdziałają z systemami kosmicznymi, powietrznymi i morskimi.

Przy wykorzystywaniu tego systemu jako broni klimatycznej, konsekwencje na dotkniętym obszarze przejawią się w postaci super – burz i huraganów, trąb i tornad, tsunami i powodzi o niespotykanej sile.
Kiedy używa się go jako broni psychotronicznej, można kontrolować nastrój i manipulować zachowaniem ludzi.

Ale jeśli zastosować tę broń bezpośrednio, do zaatakowania ludności, to promieniując fale radiowe o bardzo niskiej częstotliwości i uwzględniając chemiczną warstwę mgły, która zwiększa przewodność elektryczną górnych warstw atmosfery, można zniszczyć całe życie w napromieniowanym obszarze.

Wirusy, wytwarzane w laboratoriach wojskowych, rozpylane są nad miastami i powodują objawy grypopodobne, ciężkie komplikacje oddechowe i wybuchy nieznanych chorób …Ale władze Stanów Zjednoczonych i innych krajów obwiniają tą epidemią tak zwany wirus „świńskiej grypy”, aby wprowadzić w błąd ludzi i uruchomić mechanizm zabijania (dobijania) ludzi poprzez śmiertelne szczepienia, które od niedawna stały się obowiązkowe w większości krajów świata.

Tak, teraz nasze miasta nie są bombardowane, jak prawie 70 lat temu, ale w tym czasie broń stała się bardziej monstrualna i bardziej wyrafinowana. Jeśli wcześniej w czasie wojen ludzie byli zabijani natychmiast, to rządzący światem obecnie zabija ludzi stopniowo. Niejawnie i w sposób ukryty. Podobne jest to do tego, jak by dawać truciznę człowiekowi nie w dawce śmiertelnej, ale osłabionej na tyle, aby zmarł on nie od razu, ale za miesiąc lub rok.

Dlatego trudno będzie udowodnić i postawić przed sądem tych, którzy wydają rozkaz masowej eksterminacji populacji Ziemi za pomocą broni bakteriologicznej o opóźnionym działaniu. Otwartym pozostaje pytanie o tym, który z obecnych rządów jest w to zaangażowany i jak?

Ostatnie wpisy

Kategorie

”DLA NICH JESTEŚ ZBĘDNY” – DO 2030 NA ZIEMI MA ZOSTAĆ TYLKO 500 MLN LUDZI.

13 kwietnia 2021 / Możliwość komentowania ”DLA NICH JESTEŚ ZBĘDNY” – DO 2030 NA ZIEMI MA ZOSTAĆ TYLKO 500 MLN

Może Ci się spodobać

AUSTRALIA – KOVIDOWI JEŃCY TERRORYZOWANI I PRZETRZYMYWANI TYGODNIAMI NA ”KWARANTANNIE” 9 września 2021

 • Ostatnie wpisy
 • Kategorie
 • ”DLA NICH JESTEŚ ZBĘDNY” – DO 2030 NA ZIEMI MA ZOSTAĆ TYLKO 500 MLN LUDZI.
 • Może Ci się spodobać