AGENDA 2030

DLACZEGO CHINY PORADZIŁY SOBIE Z 🦠 BEZ 💉 ? – TAJEMNICA PRZEJĘCIA POLSKIEJ FARMACJI.

W moich artykułach publikowanych na Facebooku wielokrotnie pisałem o tym, że byłem naocznym świadkiem agresywnego przejmowania sieci polskich aptek przez wielkie fundusze inwestycyjne. Jako przykład podawałem sprzedaż sieci „Apteka Pod Lwem” rodziny Prądzyńskich wielkiemu funduszowi Penta , który do tego celu w Polsce powołał spółkę BRL Center sp. z o.o. we Wrocławiu. Proces przejęć polskich aptek zakończono na przełomie 2018 i 2019 roku, tuż przed wybuchem pandemii.

PIS, w tym czasie, kiedy fundusze światowej oligarchii przejmowały rynek polskich aptek, zmienił ustawę o aptekach. Skutkowała ona zamknięciem 1825 aptek w całej Polsce w ciągu ostatnich dwóch lat. W 83 lokalizacjach była to jedyna apteka w miejscowości. Wynika z tego że PIS ugruntował monopol światowej oligarchii na polskim rynku aptek. To nie był przypadek jeżeli zważyć na następuje fakty.

Opanowanie tego sektora rynku doprowadziło do sytuacji kiedy dosłownie z dnia na dzień, z wszystkich aptek w Polsce, wycofywano leki które skutecznie albo zapobiegały zakażeniu wirusem, albo skutecznie go leczyły. Tak było z lekami : chlorochiną , czy hydroxychlorochiną, plaquenilem, opinawiru z rytonawirem, azytromycyną, inwermektyną. Ich los podzieliła zaraz amantadyna. Dziś amantadyna jest już dostępna w polskich aptekach, ale raczej dlatego że kosztuje 70 zł za opakowanie.

Ogromy wpływ na tę sytuację miały zalecenia Rady Medycznej powołanej zarządzeniem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego z 06 listopada 2020 roku o utworzeniu Rady Medycznej do spraw COVID-19. W jej skład weszli : prof. A.Horban, prof. Magdalenę Marczyńską, prof. hab. n. med.Jacek Wysocki, prof. Krzysztof Simon, prof. Tomasz Laskus, prof. Anna Piekarska, prof. Miłosz Parczewski prof. Krzysztof Tomasiewicz Prof. Krzysztof Pyrć prof. Radosław Owczuk, prof. Małgorzata Pawłowska, prof. Bartosz Łoza, dr Agnieszkę Mastalerz- Migas, dr Iwona Paradowska- Stankiewicz dr Artur Zaczyński, dr Konstanty Szułdrzyński.

Rada ta zajęła stanowisko wedle którego nie zaleca się stosowania w leczeniu COVID-19 leków o potencjalnym działaniu przeciwwirusowym charakteryzujących się „wątpliwą skutecznością lub o dowiedzionej nieskuteczności” : chlorochiny , hydroxychlorochiny, plaquenilu, opinawiru z rytonawirem, azytromycyny, inwermektyną, amantadyny. W następstwie tej opinii zalecono wstrzymanie obrotu tymi lekami i stały się one dla Polaków niedostępne. Rada wsparła za to leczenie zakażonych lekiem remisdiviru ( producent Gilead Science ).

Koszt jednej terapii tym lekiem sięga 10 000 zł, pozostałe leki, zablokowane przez Radę, są tanie, do 20 do 40 zł za opakowanie. Polski Kodeks Etyki Lekarskiej stanowi, że lekarz nie powinien przyjmować korzyści od przedstawicieli przemysłu medycznego, jeżeli może to ograniczyć obiektywizm jego opinii zawodowych lub podważyć zaufanie do zawodu lekarza ( art. 51a ust. 1 Kodeksu etyki ). Lekarzowi mającemu związki finansowe z przemysłem medycznym nie wolno w żaden sposób odstąpić od podejmowania w pełni obiektywnych decyzji klinicznych lub działania w najlepszym interesie pacjentów i osób biorących udział w badaniach ( art. 51 b Kodeku etyki ).

Zgodnie z art. 51c Kodeku etyki lekarz powinien ujawniać słuchaczom wykładów oraz redaktorom publikacji wszelkie związki z firmami lub subwencje z ich strony, oraz inne korzyści mogące być przyczyną konfliktu interesów. Z kolei zgodnie z art. 51e Kodeku etyki lekarz powinien ujawniać swoje powiązania z producentem leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) pacjentom, którzy mają być poddani badaniom sponsorowanym przez tego producenta.

Czy członkowie Rady Medycznej, którzy mieli wielki wpływ na dopuszczenie tych a nie innych leków do zapobiegania i leczenia zakażenia COVID wypełnili ciążące na nich obowiązki wynikające z Kodeku Etyki Lekarza przed przyjęciem zaproszenia do Rady Medycznej ? Czy członkowie tej Rady w czasie jej działania ujawnili widzom, opinii publicznej swoje powiązania z koncernami farmaceutycznymi, wysokość przyznanych im przez koncerny farmaceutyczne subwencji, grantów medycznych, wynagrodzeń, w końcu korzyści jakie mogą osiągnąć dokonując wyboru tych a nie innych leków i szczepionek w trakcie pandemii sars cov-2 ?

Prof. Simon otrzymał granty na badania od Pfizera, firma Janssen płaciła Simonowi za konsultacje. Prof. A.Horban otrzymał granty na badania nad terapiami przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C oraz HIV od firmy Janssen. Od Pfizera pieniądze otrzymywał dr Paweł Grzesiowski. Prof. Marek Wysocki otrzymał od Pfizera pieniądze za udziału w konferencjach naukowych oraz wykładach, prof. Agnieszka Mastalerz-Migas prowadzi webinary sponsorowane przez AstręZeneca i Pfizera. Prof. Miłosz Parczewski, Robert Flisiak, Krzysztof Tomasiewicz i Małgorzata Pawłowska otrzymywali pieniądze i granty medyczne od Jasenna.

Prof. Magdalena Marczyńska, prof. Tomasz Laskus, dr Tomasz Dzieciątkowski otrzymywali pieniądze za konsultacje oraz granty badawcze od Jansenna. Prof. Krzysztof Pyrć przewodniczy grupie ViroGenetics Team współuczestniczącej z Pfizerem oraz Fundacją Gatesów w projekcie CARE. Prof. Bartosz Łoza prowadzi webinar na portalu Pfizera dla lekarzy – profesjonalistów. Nie można oprzeć się wrażeniu, że ta Rada jakby została wcześniej dobrze przygotowana do swojej pracy przez koncerny farmaceutyczne. Czy warunkiem wyboru członka do Rady była jego owocna współpraca z koncernami dostarczającymi Polsce szczepionek ( Pfizer, Jasenn ) czy leków antywirusowych ( Gilead Science ) ? Czy Morawiecki na jakieś powiązania, poza służbowymi, z Prezesami, właścicielami Pfizera, czy Johnson&Johnson ?

W Polsce nie prowadzono, od początku pandemii jakiejkolwiek kampanii promującej leki, lub substancje łagodzące lub zapobiegające zakażeniom COVID. Rząd PIS zaordynował społeczeństwu jedynie opresję, zmasowane kontrole, pałowanie i bicie, zamykanie całych branż i sektorów gospodarki, obowiązek noszenia maseczek i zachowania odstępu.Jak było w innych krajach i na innych kontynentach. To co zaraz napiszę uzmysłowi Wam drodzy czytelnicy , że Polacy traktowani byli i są na specjalnych warunkach. Zacznijmy najpierw od Europy Zachodniej. Od początku pandemii nie było tam jakichkolwiek problemów z zakupem chlorochiny, hydroxychlorochiny, inwermektyny, amantadyny, plaquenilu, majamilu, opinawiru z rytonawirem, azytromycyny.

Większość tych leków była i jest dostępna w krajach na zachód od Odry BEZ RECEPTY ! Czy Europa Zachodnia jest lewicowa ? No chyba nie muszę odpowiadać na to pytanie ! Oko , czyli City Of London to matecznik światowej lewicy. Nie dziwmy się zatem związkowi Fundacji Welcome Trust z Fundacjami Gatesa. W Wielkiej Brytanii nie było żadnych problemów z dostępem do wyżej wymienionych leków. Co szokujące w naszym kraju nie było jakiejkolwiek debaty na temat inwermektyny, tymczasem pół świata, już na początku pandemii ( marzec-maj 2020 ) przeprowadziło wielkie kampanie promujące inwermektynę jako skuteczny środek zapobiegający chorobie wywołanej przez zakażenie wirusem sars-cov 2, łagodzący przebieg choroby i minimalizujący liczbę ciężkich przypadków i powikłań.

Inwermektyna jest lekiem wyjątkowym, jest wpisana na listę „złotych leków” przez WHO, bo jest tania i praktycznie nie wywołuje skutków ubocznych. W Ameryce Łacińskiej uruchomiono wielki program zapobiegania zakażeniom przez masowe podawanie inwermektyny. Objęto nim prawie wszystkie kraje tego regionu. Skutki były bardzo korzystne dla gospodarek tych krajów. Jak profilaktyka przy użyciu inwermektyny wpłynęła na przebieg pandemii w Ameryce Łacińskiej pokazuje ten artykuł.https://www.isglobal.org/…/ivermectin-and…/2877257/0

Podobny program objął 31 krajów Afryki i podawanie inwermektyny znacząco wpłynęło w tych krajach na przebieg pandemii, drastycznie spadła liczba ciężkich przypadków, wymagających hospitalizacji , co wpłynęło na wydolność służby zdrowia i stabilność gospodarki.https://www.medrxiv.org/…/2021.03.26.21254377v1.full.pdf

Jak wszyscy wiecie Chińczycy błyskawicznie uporali się z wirusem, nie tylko dzięki restrykcjom., mają całą gamę leków nie tylko zapobiegającym zakażeniu ale skutecznie leczących chorobę. Jeżeli bliżej przyjrzymy się światowej mapie pandemii z zaskoczeniem zauważymy że profilaktykę przeciwko zakażeniom wprowadzono w krajach BRICS, poza Indiami i Brazylią. Dlaczego ? To oczywiste, Brazylią rządzi Jair Bolsonaro, prawica, człowiek elit amerykańsko-brytyjskich.

Podobnie jest w Indiach, w ostatnich wyborach wygrała tam prawicowa BJP , a Prezydentem jest dalej Modi , tak jak Bolsonaro, powiązany z establishmentem konserwatywnym. W Afryce i w Ameryce Łacińskiej profilaktykę przy użyciu leków stosowano w krajach gdzie wpływy mają „lewicowe” mocarstwa, tam gdzie rządzili tradycjonaliści i konserwatyści, sceptycy, przebieg pandemii był ciężki, a dostęp do leków zamknięty. Przykładem może być tu Tanzania.https://www.euractiv.pl/…/tanzania-preyzdent-smierc…/

Nie dziwmy się że w Polsce, czy w USA ( rządził jeszcze Trump do stycznia 2021 ) było podobnie, wszak rządzili tu także konserwatyści. Czy niszcząca gospodarki pandemia miała doprowadzić do ustąpienia rządów w państwach gdzie rządzili konserwatyści, wolnościowcy, tradycjonaliści i jednocześnie zdemolować w tych państwach własność ? Skoro wyborcy wybrali konserwatystów to trzeba przetrącić im kręgosłupy !! Czy z tego powodu zamknięto tym wyborcom dostęp do wielu laków, dostęp do służby zdrowia by ukarać ich za ich konserwatywne poglądy ? Czy z tego powodu służby specjalne z naszym kraju prześladują polskich patriotów wiernych ojczyźnie i narodowi ?

Gdyby Brazylią rządziła Dilma Rousseff , gdyby kraj ten dalej wyrażał swoją lojalność wobec BRICS, gdyby wybory w Indiach 2019/2020 wygrał Rahul Gandhi zacieśniając związki z BRICS, z Chinami i Rosją zapewne przebieg pandemii byłby tam inny. Czy możemy teraz się dziwić egzotycznej koalicji PIS z Zandbergiem i Biedroniem ? Kaczyński mruga do światowej lewicy okiem.Trump odchodząc z urzędu wyraził pogląd, że o przyszłości świata zadecydują patrioci. Nie minęło od tamtej pory dużo czasu i głos, w imieniu patriotów z Francji i USA, zabrali emerytowani generałowie, dowódcy wojsk.

Ich apel musiał mieć wyjątkową moc, wirus gwałtownie się skurczył, źródło zakażeń zaczęło szybko wysychać, gospodarki i ludzie odzyskali oddech. Dociera do międzynarodowej społeczności coraz więcej dowodów, które znane były już na początku pandemii, że wirus jest owocem pracy amerykańskich i chińskich naukowców. Opisane wyżej fakty wydają się potwierdzać te informacje, wszystko układa się w logiczną całość, a jak wiadomo Bóg nie tworzy pod linijkę.

Ostatnie wpisy

DLACZEGO CHINY PORADZI艁Y SOBIE Z 馃 BEZ 馃拤 ? 鈥 TAJEMNICA PRZEJ臉CIA POLSKIEJ FARMACJI.

31 maja 2021 / Mo偶liwo艣膰 komentowania DLACZEGO CHINY PORADZI艁Y SOBIE Z 馃 BEZ 馃拤 ? 鈥 TAJEMNICA PRZEJ臉CIA POLSKIEJ FARMACJI.

Mo偶e Ci si臋 spodoba膰

CHOROBA MORGELLON脫W 鈥 TAJEMNICZE NAN脫W艁脫KNA 28 marca 2021

  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • DLACZEGO CHINY PORADZI艁Y SOBIE Z 馃 BEZ 馃拤 ? 鈥 TAJEMNICA PRZEJ臉CIA POLSKIEJ FARMACJI.
  • Mo偶e Ci si臋 spodoba膰