AGENDA 2030

KULT SATURNA, PLANDEMIA I AGENDA 2030

Ponieważ okultystyczne elity uznały liczbę 6 za świętą wszystko kręci się wokół niej i jest ich kluczem do manipulacji w 3-cim i 4-tym wymiarze. Szabat, szabas, sabat – w judaizmie dzień tygodnia, będący wg kalendarza żydowskiego dniem wypoczynku.

Jest dniem świątecznym, stanowiącym pamiątkę cyklu stworzenia ich świata, przez ich boga/diabła jahwe oraz wyprowadzenia Izraelitów z Egiptu. Trwa od zachodu słońca w piątek, do zachodu słońca w SOBOTĘ – 6 – saturday (wyznawcy judaistycznego kultu Saturna – kabaliści).

Na Saturnie panuje chaos i mrok. To nie kojarzy się dobrze, kojarzy się raczej z ciemnością, złem i czymś obcym. W przeciwieństwie do dobrego, jasnego Słońca, stanowiącego personifikacje boskości już od pradawnych czasów. Najpopularniejszym symbolem reprezentującym Saturna (dom, [krater] pasożytów – Atlantów) jest heksagram (gwiazda Salomona/Dawida powiązana z Atlantydą).

Składa on się z dwóch trójkątów. Trójkąt skierowany wierzchołkiem do góry symbolizuje pierwiastek męski, a trójkąt skierowany w dół symbolizuje pierwiastek żeński. Heksagram to symbol używany w okultyzmie, czarnej magii oraz kabale. Warto wspomnieć, że Saturnowi towarzyszy liczba sześć.

Jest szóstą planetą od Słońca. Potrójna szóstka – 666, to także symbol będący znakiem bestii z Apokalipsy Św. Jana. Masońska litera G w cyrklu i węgielnicy to również liczba 6. G to również 33-ecia (6) litera łacińskiego alfabetu, który ma 26 znaków, ale gdy zaczniemy liczyć dalej i A jest 29, B-30 to G jest 33 (6) literą alfabetu.

W mitologii Saturn stanowi odpowiednik Kronosa, syna Uranosa i Gai. Jak głoszą starożytne przekazy, Kronos zbuntował się i wypowiedział posłuszeństwo swemu ojcu. Uranos ukarał syna, strącając go z piedestału boskości wprost do Tartaru. Czy historia ta nie wydaje się znajoma?

Również we wschodnim chrześcijaństwie szabat uważany jest za sobotę (6). Myślicie, że skąd wzięli swoją bajeczną liczbę zamordowanych 6 milionów żydów, którą hipnotyzowali gojów zarówno po pierwszej wojnie światowej jaki po drugiej a następnie kasowali przez 80 lat jako przedsiębiorstwo holokaust.

To prasyjoniści (żydomasoneria – czytaj syjoniści, żydzi dzisiaj – kiedyś Atlanci), którzy mają się za panów i kapłanów masonerii illuminati (spadkobiercy wszelkiej zakazanej wiedzy) tego świata, stworzyli wszystkie systemy kończąc na demokracji i siedem głównych religii łącznie z chrześcijaństwem, a także jedną wspólną zwaną katolicyzm, czyli jeden wspólny system filozoficzny, składający się z mixu wierzeń Hebrajczyków, Babilonczyków, Persów, Egipcjan, Rzymian i Sumeryjczyków gdzie papież jest najwyższym kapłanem masońskim i pierwszym mistrzem mianowanym przez wielkiego architekta wszechświata (zwanego Bogiem, którego zresztą wymyślili).

System ten w ciągu tysiąca lat dotarł do Europy wyniszczając resztki kultury rdzennej i przyrodzonej aryjskiej, europejczyków, gdzie prawa i systemy naturalne oparte na wiedzy i naturze wszechrzeczy zastąpiono pasożytniczymi systemami zła. Wszystkie najważniejsze religie jak i loże masońskie opierają się na żydowskiej Biblii z ostatecznym celem odbudowy świątyni żydowskiej Salomona. Dlatego mason musi złożyć przysięgę, dla dobra masonerii w ogóle, ale szczególnie dla dobra narodu żydowskiego 🙂

Szatański naród wybrany jako pierwsi opętani przez najeźdźcę pasożyta a zarazem jego wojsko, które demon stworzył wraz z swoimi systemami, do podboju ziemi i jego podnóżki nawet się z tym nie kryją machając przed oczami gojów tymi szóstkami a głównymi aktorami tego przedstawienie są prezydenci, premierzy, papieże księża, politycy (w tym również i polscy) czy ich marionetki z medialno-rozrywkowego półświatka, którzy dla wygodnego życia sprzedali duszę diabłu – a tak naprawdę zmienili tylko nadzorcę, naiwnie myśląc, że należą do tego klubu 🙂

A pasożyt od setek lat przekształca nasz świat (krater) w Atlantydę. Ale prawdopodobnie to już ostateczna rozgrywka, której elementem jest gazetowa zaraza covid, którą wykreowały pasożyty, bo ich propaganda i działanie w ukryciu i kłamstwie, powoli się kończy.

Kolejnym punktem systemu bestii na przyszłość jest utrzymanie społeczeństwa w ciemności nie na jedną zimę, ale na wieczność. Narzędziem wykorzystywanym do tych wysiłków jest niby śmiertelna „epidemia wirusowa”, ale w rzeczywistości jest to po prostu zdumiewająca propaganda oparta na kłamstwie, kłamstwie całkowicie zależnym od słabego, ignoranckiego, podporządkowanego, zdemoralizowanego i ogłupionego społeczeństwa niewolników.

Dark winter

Jest przepowiednia o mrocznej zimie: Prawdziwy plan jest na ciemny rok, ciemną dekadę i ciemny wiek.
„Ciemna zima” odnosi się do celowo zainscenizowanego wydarzenia propagowanego przez „Johns Hopkins Center for Civilian Biodefense Strategies, … Było to ćwiczenie symulacyjne na wysokim szczeblu… Wydarzenia te były inscenizowane przez ostatnie 19 lat, ale teraz są rozgrywane przeciwko nam wszystkim. To nie jest ćwiczenie, tylko rzeczywistość.

Dlatego Kwestionuj wszystko i nie stosuj się do żadnego bezprawnego rządowego nakazu: „Jedyną prawdziwą obroną, która jest ważna podczas tego ćwiczenia w masowej tyranii, jest całkowita odmowa przestrzegania wszelkich rządowych nakazów i korzystania z systemowych instytucji. Jesteśmy w samym środku największej operacji psychologicznej (PSYOP) w historii ludzkości.

Obecna fałszywa epidemia, której nie potwierdzają żadne statystyki umieralności badane rok do roku, jest niczym innym jak propagandowymi kłamstwami mającymi przygotować owce do planowanej kontynuacji i eskalacji tej fałszywej pandemii w celu doprowadzenia do dominacji nad światem oraz redukcję stada na którym pasożyt zrobi kolejny interes życia zabezpieczający go w dobrobyt na kilka pokoleń do przodu.

Wszystko idzie zgodnie z planem Agendy 2030, a nieświadoma niczego gawiedź jest powoli lecz konsekwentnie oswajana ze stanem niekończącej się epidemii z różnymi wariantami odmian wirusów. O tym że świat nie wróci już do normalności mówią tak zwani ”specjaliści” na całym świecie od Fauciiego po Niedzielskiego.

Brutalnie oczywiste jest, miniony rok przyniósł wiele szkód w postaci blokad, izolacji, zamykania firm, utraty pracy, zniszczeń ekonomicznych, zamieszek i zniszczeń własności oraz medycznego stanu wojennego. Nie skończy się to jednak szybko, ponieważ klasa polityczna na polecenie swoich panów z bankowości i korporacji, kontynuuje swoją działalność z wieloma mandatami, a druga, a nawet trzecia faza będzie wkrótce widoczna.

666.jpg

Powinno to otworzyć oczy wielu osobom na kłamstwa na temat „fałszywej epidemii”, ponieważ nigdy nie ma się ona skończyć, bo to samonapędzajacy się mechanizm przez głupotę i pazerność ludzi. Ta zima będzie tylko początkiem ciągłych mrocznych czasów, chyba że nadejdzie masowe odrzucenie i masowy sprzeciw.

Jeżeli Polska opinia publiczna zaakceptuje „fikcyjną epidemię” i uwierzy w nią jako uzasadnioną, to ciemność będzie trwała wiecznie z powodu państwowej propagandy i kłamstw dalej sączących się z mediów 24 godziny na dobę, bez przerwy. NIE MA ŻADNEJ EPIDEMI !!!

Jest tylko coroczny sezon grypy, która była z nami od zawsze i wywołujący ją korona wirus który również był z nami od zawsze i nie atakuje on wszystkich, tylko grupy największego ryzyka ze zniszczonym układem odpornościowym – na własne życzenie bądź z racji podeszłego wieku.

Jest to najbardziej niebezpieczny czas w naszej historii, ponieważ państwa ich zarządcy i ich władcy są bliscy tego, by móc manipulować ludźmi w przekonaniu, że „normalne” jest to, co państwo twierdzi, że jest normalne. Powrót do normalności zakończył się miesiące temu, a każdy dzień przynosi nowe znaczenie temu, co uważamy za normalne życie.

Opór za pomocą wszelkich niezbędnych środków jest niezbędny, jeśli chcemy kiedykolwiek odzyskać i kontynuować normalność. Wkrótce może być już za późno na zmianę tego kursu, na którym się znajdujemy, przynajmniej przy użyciu środków niestosujących przemocy. Im dłużej będzie można rozszerzać zakres tej tyranii, tym trudniej będzie ją naprawić.

Jeśli tak się nie stanie, nadejdą jeszcze bardziej „ciemne czasy”, ponieważ sprawcy tej oszukańczej „pandemii wirusa” upewnili się już, że ludność świata została osłabiona przez te totalitarne środki i mandaty ,zamykanie i izolowanie. Świadomie spiskują oni, aby swoimi działaniami politycznymi doprowadzić do zniszczenia systemów odpornościowych obywateli. Zmuszając ludzi do zamykania działalności gospodarczej, orzekając, że działalność gospodarcza jest odpowiedzialna za rozprzestrzenianie się wirusa, eliminując w ten sposób setki tysięcy miejsc pracy jak i całą gospodarkę.

Stres i ubóstwo zniszczy tę ludność, czyniąc ją podatną na choroby i śmierć a masowe wyszczepianie dopełni tragedii. Teraz, po kolejnym sezonie grypowym, wielu, jeśli nie większość ludzi w tym kraju jest dojrzałych na choroby i infekcje, a ta celowo wywołana sytuacja zostanie przewrotnie wykorzystana przez złe rządy i klasy polityczne, lodziarzy bestii 666 aby powstrzymać i kontrolować wszystkie kraje.

Kiedy to przejdzie do następnego planowanego etapu tego oszustwa, „ciemna zima” stanie się ciemną wiosną, ciemnym latem, a potem ciemną jesienią; w samą porę na następny sezon grypowy. Ma to być operacja trwająca i nie zakończy się bez wielkiego oporu ze strony mieszkańców danych krajów. Nigdy nie wierzcie w jedno słowo pochodzące z ust rządu lub głównego nurtu mediów, ponieważ ci, którzy kontrolują ten świat (bestia 666), nie mają zamiaru nigdy więcej dopuszczać do jakiejkolwiek normalności.

Tak zwana szczepionka genetyczna na Covid, będzie w krótce śmiertelnym gwoździem do trumny i będzie powodować powstawanie kolejnych mutacji wirusa, ponieważ ciało i umysł zmieniają się z powodu dowolnej ilości czynników biologicznych, posłańca RNA, nanocząsteczek dostarczanych poprzez wstrzyknięcie genetycznego hydrożelu oraz trujących wirusów stworzonych przez człowieka a pochodzących od zwierząt, będzie miała zdolność do zmiany ludzkiego zdrowia i zachowania. Należy unikać tych szczepionek za wszelką cenę, ponieważ moim zdaniem będą one miały na celu wzmocnienie kontroli nad całą ludnością.

MRNA najnowszej generacji bezpośrednio ingerują w materiał genetyczny zaszczepionego i tym samym zmieniają indywidualny ludzki materiał genetyczny. Manipulacja genetyczna to przestępstwo, które było już zakazane wcześniej gdy funkcjonowało jeszcze prawo. Nie wspomnę już o niszczeniu naszego boskiego oprogramowania (genomu), który nosimy w sobie i który chroni nas przed wszystkim.

Niestety ogłupione stado niewolników i tego nie widzi tak jak nie widziało, że odebrano im bezprawnie 100 procent wolności z powodu przeziębienia a wszystko co związane jest z fikcyjną epidemią to kłamstwo i bezprawne działania. Dziwnym trafem przeziębienie zwane grypą zniknęło z naszego świata 🙂 Gdzie podział się sezon grypowy, trzeba zapytać żydo- masonów z Davos 🙂

Nadejdzie wiele taktyk najpierw zachęcania a później straszenia, aby ci, którzy obecnie obawiają się , chętnie znamię bestii na prawą rękę przyjęli. Bądźcie świadomi, że to może łatwo stać się częścią spisku przeciwko ludzkości i zróbcie wszystko, co w waszej mocy, aby stawić opór i walczyć z tymi rządowymi potworami i sługami bestii 666. Nie liczę już na jakieś większe przebudzenie, czy bunt kiedy obserwuje stan umysłu obecnej cywilizacji. Jedyna nadzieja to interwencja przeciwnej strony, która obecnie zeszła do podziemnego świata.

Oczywiście barankom boziowym kłamliwe media zaserwują, że napadli nas kosmici, podobnie jak teraz serwują, bajki w syjo-landzie USA o fałszywym mesjaszu Trumpie i robią teatrzyk dla głupków, że walczą pod ziemią z jakimiś złymi pedofilami z deep state :))))

W podziemnych miastach i krainach żyje nie tylko młodzież wujka Adolfa ale również inne grupy w tym oryginalna ludzkość bez przeróbek genetycznych i systemowych (prania mózgu) pasożyta okupanta. Schronili się tam kiedy pasożyty napadły na nas i odebrały nam nasz świat i zniszczyli naszą cywilizację, której ocalali schronili się pod ziemią ciesząc się nieskrępowaną wolnością zamiast (pseudo wolnością) niewolą pasożyta okupanta.

Mają technologię i wychodzą na powierzchnie kiedy im się tylko podoba ale motłochowi zakodowali już dawno w ich kurzych móżdżkach, że to kosmici :)))) Może odwieczny konflikt i decydująca bitwa znana z przekazów, między bestią a Smokiem o władzę na ziemi znana jako bitwa sił światła i ciemności jeszcze przed nami.

Niestety władcy tego świata wolą dalej lansować swoje odwieczne kłamstwa (powielane przez syjonistycznych lodziarzy) jak powiedzieć coś bardziej prawdopodobnego i racjonalnego – czyli że TAK, to tajemnicze UFO istnieje, ale NIE, to nie są żadni „Obcy” – tylko niemieckie pojazdy stworzone przez tą paskudną Trzecią Rzeszę oraz jej potomków, posiadających tak duże możliwości techniczne że mogą bezpiecznie i bezkarnie latać w kosmosie nad każdym miastem i bazą wojskową w USA, Anglii, Rosji, Chinach, Izraela i każdym innym miejscem jakim sobie zapragną, dezaktywując przy tym całą ich broń nuklearną. Razem z nimi żyją też inne grupy i cywilizacje od których III Rzesza pozyskała swoje technologie w latach 30-40-tych ubiegłego wieku.

Tak więc Szach i Mat dla niewolników założony przez ich właścicieli i zdradzieckich narodowych polityków, którzy również sprzedali duszę diabłu został zastosowany. Ogłupione stado jest rozłożone na łopatki, sparaliżowane i bezbronne. Szach Mat zrobiony z przeziębienia podniesionego do rangi zarazy oraz strachu potęgowanego przez bestię 666 na wszelkie możliwe sposoby, miażdży wystraszonym owcom i baranom psychikę i kręgosłupy.

Jedynym ratunkiem z tej patowej sytuacji jest tworzenie własnych stref WOLNOŚCI z zakazem wstępu dla homo covidiusów (pod ludzi: 0-rozumu, 0-wiedzy, 0-świadomości). Tylko oddolna organizacja ludzi rozumnych w gromady, rody, osady, wsie, miasta i województwa i odcięcie się od władz centralnych, które są podnóżkami bestii i posłusznie wykonują jej polecenia. Aryjski ustrój rodowo-plemienny, protoplasta Narodowego Socjalizmu musi być jedynym i obowiązującym systemem w takich organizmach stworzonych oddolnie.

Jednak ustrój rodowo plemienny to nie państwo. Podstawą rodu, plemienia, klanu była rodzina, członkowie związani więzami krwi i solidarności członków. Im silniejsza jest rodzina i więzi między rodzinami tym silniejszy jest ród, plemię czy kraj. Rodziny tworzą klany, klany plemiona, plemiona tworzą rody, rody tworzą kraj, dzierżawę. Samozarządzanie organizacja oddolna, która sama decyduje co jest dobre dla Rodu, klanu, plemienia, osady czy kraju i jego mieszkańców nie obcy, nie wiadomo skąd.

Plemię, klan czy Ród rządzony jest przez jego ludzi i dla jego ludzi. To jedyny sposób aby przestać być gościem U SIEBIE. Ale żeby to wykonać trzeba być całkowicie samowystarczalnym i umieć żyć bez matrixa, jego wszystkich instytucji i jego niewolniczej technologii, która nie służy do waszej rozrywki, tylko matrixowi do waszej inwigilacji i niewoli.

Odciąć się całkowicie od władz centralnych i jej niewolniczych systemów, instytucji i technologii a stworzyć własne. Pozbycie się z waszego życia technologii pasożytów, to pierwszy krok do waszej wolności, ponieważ stajecie się niewidzialni dla okupanta i jego systemów zniewalania.

Ostatnie wpisy

Kategorie

KULT SATURNA, PLANDEMIA I AGENDA 2030

28 września 2021 / Możliwość komentowania KULT SATURNA, PLANDEMIA I AGENDA 2030 została wyłączona

Dark winter

Jest przepowiednia o mrocznej zimie: Prawdziwy plan jest na ciemny rok, ciemną dekadę i ciemny wiek.„Ciemna zima” odnosi się do

Może Ci się spodobać

CZYM JEST ZAWARTE W 💉 ”BIAŁKO KOLCA” – JAKO LOS CZEKA ZA💉NYCH ? 7 maja 2021

  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • KULT SATURNA, PLANDEMIA I AGENDA 2030
  • Dark winter
  • Może Ci się spodobać