CZY SYTUACJA NA UKRAINIE JEST ZASŁONĄ DYMNĄ PRZED OSTATECZNYM ŚWIATOWYM WYDARZENIEM ?

OSTATECZNIE TO JESZCZE NIE NASZA WO?NA !
10 marca 2022
”MGŁY WO7NY” – TEATR TRWA, ZMIENIŁ SIĘ TYLKO SPEKTAKL
13 marca 2022