Świat jest inny

W CO GRA ”CAR” I JAKIE SIŁY ZA NIM STOJĄ ?

W CO GRA ”CAR” I JAKIE SIŁY ZA NIM STOJĄ ?

Dlaczego tak się go boją? Zanim odpowiemy na to pytanie, najpierw musimy zrozumieć i dokonać analizy tajnej historii zaplanowanego wcześniej upadku ZSRR. Tylko po zrozumieniu prawdziwego kontekstu historycznego, w którym funkcjonował wtedy Władimir Putin, jego obecne działania i wypowiedzi nabiorą wielkiego znaczenia. Ta nieznana historia jest także dość ważna, jeśli chce się zrozumieć reakcje jego niezliczonych krytyków wśród przywódców Osi Anglo-Amerykańskiej [Anglo-American Axis = AAA]. Oto ona:

Super-tajny układ zawarty przed zorganizowanym upadkiem ZSRR po upadku muru berlińskiego

Jedną z najlepiej strzeżonych tajemnic które przepowiedziały nieuchronny upadek sowieckiego komunizmu i późniejszy rozpad ZSRR jest to, że faktycznie odbył się w sposób wręcz odwrotny do starannie kontrolowanej rozbiórki. Tylko że w tym przypadku byli to bankierzy i politycy, brokerzy inwestycyjni i mocodawcy którzy naciskali guziki. Wszystkie plany wobec tego celu zostały skrupulatnie określone przez tych udziałowców, z których każdy miał największy interes w eksploatacji ogromnego bogactwa Rosyjskiej Ojczyzny.

Znajdziesz nas też na TELEGRAMIE bez cenzury: https://t.me/globalnainfo

Twitter : https://twitter.com/MikeNorrin

Upadek muru berlińskiego i ZSRR nie były spontaniczną serią ważnych wydarzeń, w co masmedia [MSM] chciałyby byśmy wierzyli. Ani nie były rezultatem prośby prezydenta Ronalda Reagana: „Panie Gorbaczow, niech Pan zburzy ten mur„, mimo że jego hollywoodzkie maniery na pewno pokazały wielki (i przekonujący) teatr polityczny. „Pierestrojka” i „glasnost” były tylko słowami-wytrychami ścigającymi się by przedstawić wygląd zasadniczo zmienionego ZSRR. Ale Rosja stała się zliberalizowana zwłaszcza w porównaniu z sowieckim komunizmem, a tylko po to by zostać zneoliberalizowaną przez banksterów.

W rzeczywistości całe rozwiązanie ZSRR było produktem licznych bardzo tajnych spotkań jakie odbywały się z przedstawicielami ZSRR na bardzo wysokim szczeblu (najwyższym), Ameryki, Brytanii i innych czołowych krajów AAA i kontrolerów WSG. Ogólnie mówiąc, najważniejsze z tych spotkań dotyczyły precyzyjnie planowanych aspektów biznesowych i komercyjnych, bankowych i inwestycyjnych, koniecznych dla kontrolowanego rozpadu republik ZSRR i jego wschodnio-europejskich satelitów.

W 1989 wahadło władzy odwróciło się od tych którzy chcieli widzieć ZSRR i jej satelitów kontrolowanych przez komunizm, do tych którzy chcieli bezpośrednio kontrolować jej ogromne bogactwa naturalne, bazę przemysłową i inne narodowe aktywa, metodą nagiego drapieżnego kapitalizmu.

W tym celu wielu notorycznych rosyjskich oligarchów wybrali i mianowali bankierzy zachodniej koalicji w celu nadzorowania jawnej kradzieży wszystkich głównych aktywów i zasobów naturalnych rosyjskiego narodu. Tę unikalną formę skorumpowanego drapieżnego kapitalizmu na początku ukrywano przed oczami opinii publicznej, kiedy ją wdrażano by ograbić z wszystkiego co wartościowe zarówno państwo jak i obywateli.

Ten wspólnie błogosławiony proces przejściowy był jedynym sposobem, na który Związkowi Sowieckiemu „pozwolono” by wyzwolić się od tych, którzy potajemnie kontrolowali jego los w ciągu prawie 75 lat sowieckiego komunizmu. Liderzy tacy jak Michaił Gorbaczow i Borys Jelcyn zostali wybrani po to by zatwierdzili całą koordynowaną przez państwo kradzież przez oligarchów.

Skoro liderzy polityczni są zwykle trzymani w ciemności, żaden z nich, ani ich wewnętrzne kręgi, nie byli wtajemniczeni w szczegóły tego programu kradzieży rosyjskiego bogactwa. Byli jedynie słupami, których głównym zadaniem było rozpoczęcie procesu razem z okleiną legalności. Ale z uwagi na ich stanowiska we władzy politycznej i unikalne punkty widzenia, obaj mieli ponurą świadomość, że za ich plecami „zawarto umowę z diabłem„.

Największy ciężar z powodu czasu prezydencji spoczywa na Borysie Jelcynie, kiedy obserwował oligarchów kradnących wszystko co widzieli. Jego dobrze znany problem z piciem i choroba serca z pewnością były skutkiem godzenia się na tę całą szaradę. Niemniej jednak, on wiedział, że pod przyszłym przywództwem Władimira Putina – Rosja zostanie „ochroniona”.

Bo kiedy kapitalistyczne sępy z Rosji i z zachodu realizowali swoje plany (i umowy) ograbienia Rosji ze wszystkiego, to super tajna grupa rosyjskich patriotów i narodowców, lojalnych polityków i urzędników rządowych zawarła jeszcze mocniejsze porozumienie by to wszystko odebrać
kiedy nadejdzie odpowiedni czas.

CIA, znana także jako Firma, była bezpośrednio zaangażowana w to OSZUSTWO stulecia.

Poniższy nagłówek pokazuje dokładnie co nie wydarzyło się przed rozpadem muru berlińskiego i późniejszym upadkiem Związku Sowieckiego: Dyrektor CIA przyznaje: CIA nie przewidziała sowieckiego upadku [Director Admits C.I.A. Fell Short In Predicting the Soviet Collapse – New York Times].

Czy ktoś może uwierzyć, że CIA próbowała pokazać się jako niezdolna przewidzieć ten monumentalny i niezrównany upadek, szczególnie skoro to Firma faktycznie pociągała dźwignie i naciskała guziki czegoś co istotnie było kontrolowaną rozbiórką?

CIA poszła nawet tak daleko, że przyjęła dużo złej prasy by przekonać Amerykanów (i świat), że ‚naprawdę’ w tej kwestii ponieśli żałosne fiasko. Taka była ich intencja ukrycia prawdziwego spisku zrealizowanego przeciwko narodowi rosyjskiemu, jak również przeciwko wszystkim byłym republikom tworzącym sowiecki blok, że CIA stała się tematem różnych dramatów politycznych wystawianych w całym ‚regionie teatralnym Waszyngtonu DC’ po to, żeby ukryć jakiekolwiek zaangażowanie Ameryki.

W końcu Firma jest bezpośrednio odpowiedzialna za dopilnowanie by dokładnie przestrzegać wszystkie międzynarodowe porozumienia AAA. W rzeczywistości, wymuszanie tego charakteru umów zawsze było głównym obowiązkiem CIA. Ale w przypadku Rosji ich długoterminowe szacunki i analizy strategiczne NIE WYPALIŁY.

Popełnili taki błąd, że teraz mogą bezpiecznie powiedzieć, że to naprawdę CIA w końcu została oszukana. Może byli tam w CIA także ci na wysokich stanowiskach ‚demaskatorzy’, którzy uczestniczyli w grze by zaalarmować swoje rosyjskie odpowiedniki o różnych spiskach i szwindlach organizowanych od Petersburga do Władywostoku przez zachodnich banksterów.

Teraz powinno być jasne dlaczego wszyscy rosyjscy oligarchowie uciekli do Londynu, Tel Awiwu i Nowego Jorku.

Jaki jest lepszy sposób dla oligarchów by chronić się przed rosyjskimi aktami oskarżenia, niż szukanie pełnej protekcji przestępczego syndykatu CIA, MI6 i MOSSADU w AAA. Nawet uwolniony niedawno były prezes Michaił Chodorkowsky [1] z niedziałającego już Jukos Oil, spędził więcej czasu w dobrej starej Ameryce agitując za nową rosyjską rewolucją.

Inna rosyjska roślinka CIA, były szachowy mistrz świata Gary Kasparow, również pracował w godzinach nadliczbowych by wyrugować Putina jako „protektora królestwa”, kiedy nieustannie opowiada amerykańskiemu establishmentowi politycznemu o ‚poważnym niebezpieczeństwie’ ze strony oświeconego przywództwa Putina.

Wydaje się, że żaden z tych zachodnich naiwniaków nie rozumie, że to nie jest rok 1917. I że Władimir Putin nie jest słynnym carem Mikołajem Romanowem. Nie zdają sobie też sprawy z tego, że wielu z ich kolegów oligarchów zagranicą, jak również polityczne pionki w kraju, spotkał katastrofalny los, takie są siły które zjednoczyły się z mistrzowskim planem Putina o silnej i suwerennej Rosji.

Żaden z wielu oligarchów, działając z pobudek skrajnego własnego interesu, nie może nawet mieć nadziei na dotknięcie Putina teraz, kiedy władza państwowa nieodwracalnie skonsolidowała się by spełniać wolę Kremla.

Majdan albo główny plac w Kijowie, Ukraina, po katastrofalnym coup d’état kierowanym i finansowanym przez Amerykę.

Ukraina: kolejny koordynowany przez CIA zamach stanu

Co jest szczególnie zaskakujące, zważywszy bardzo dynamiczne ruchy grane na obecnej geopolitycznej szachownicy globalnej, jest to, że zachód jest tak przejrzysty, zarówno w odniesieniu do ich metody i motywu w kierunku osłabiania Rosji. Niedawny zamach w Kijowie i trwająca rewolucja na Ukrainie dają doskonały przykład kolejnego upadku narodu przeprowadzanego w historycznej orbicie Rosji.

Tutaj znowu syjonistyczni oligarchowie z powiązaniami z USA, Brytanią i Izraelem zostali mianowani na wszystkie najważniejsze krajowe stanowiska kierownicze, jak również na gubernatorstwa wszystkich regionów znanych jako oblasti. Po raz kolejny, plan AAA został wykonany zgodnie z tym samym podręcznikiem jak ten wykorzystany w trakcie upadku ZSRR, z oligarchami-miliarderami przejmującymi całkowitą kontrolę nad bogactwem Ukrainy.

Większość tego nie wie, ale jest plan przygotowany przez nowoczesne państwo Izrael ustanowienia powrotu do jego oryginalnej ojczyzny na Ukrainie. Wschodnia Ukraina była kiedyś częścią królestwa Chazarii w czasie kiedy judaizm wybrał król na oficjalną religię państwową.

Ci chazarscy wyznawcy judaizmu będą stanowić to co jest teraz znane jako żydostwo aszkenazyjskie. Przez wieki migracji przez Rosję, jak również emigracje do wszystkich części wschodniej, środkowej i zachodniej Europy, aszkenazyjczycy rozwinęli się w najbogatszą i najpotężniejszą politycznie grupę religijną w Eurazji.

W rzeczywistości Nowoczesne Państwo Izrael (MSI) utworzył ruch syjonistyczny, który swoją siłę i bogactwo czerpał ze światowego aszkenazyjskiego żydostwa. Ale eksperymentowi MSI nie wiedzie się dobrze. Większość tych Żydów którzy emigrowali z Rosji i Ukrainy, jak również wielu którzy uciekli z Europy przed prześladowaniami II wojny światowej, z chaosu po niej i aż do współczesnej niestabilności, teraz rozumieją, że z deszczu wskoczyli prosto pod rynnę.

Co więcej, wielu Żydów teraz rozumie, że ich kulturowe PTSD wygenerowane przez I i II wojnę światową było celowo narzucone, żeby byli bardziej ulegli wobec zamieszkania na obcej działce pustynnej ziemi otoczonej przez narody arabskie i muzułmańskie, które zmuszono do oglądania jawnej kradzieży w biały dzień Palestyny od ich braci. Niedobry sposób na przeprowadzkę do sąsiedztwa, zwłaszcza kiedy sąsiedzi mogą bardzo łatwo wystrzeliwać na ciebie moździerze i rakiety.

I tu pojawia się spisek repopulacji Ukrainy. Większość Izraelczyków pochodzenia europejskiego naturalnie lepiej się czuje „na kontynencie”, całkowicie poza zasięgiem takich ataków moździerzowych i rakietowych. Dlatego Ukrainę wybrało syjonistyczne przywództwo jako nowe miejsce zamieszkania.

To jest nie tylko bezczelny rasistowski reżim MSI nie do utrzymania w żadnym cywilizowanym świecie, pokazał się jako absolutnie łotrowski naród i przestępcze państwo jakim jest obecnie. W rzeczywistości MSI sromotnie wyróżnił się jako bezprecedensowy i nie mający sobie równych międzynarodowy parias.

Szczególnie w świetle niedawnego zniszczenia Gazy, Izrael zasadniczo przypieczętował swój los. W związku z tym, Bliski Wschód przekształcił się w ogromną beczkę prochu gotową wybuchnąć, gdy Izrael zdecyduje się przekroczyć zbyt wiele czerwonych linii po raz n-ty.

Każdy normalny człowiek żyjący w tak niestabilnym środowisku chciałby tylko usunąć się daleko od takiej niepewnej sytuacji, i dlatego jest tam teraz bardzo spokojny ruch Żydów aszkenazyjskich wracających z powrotem na Ukrainę, do ich ojczyzny.

Koalicja USA-UK-EU-Ukraina od początku pokazywała swoje nierozważne intencje

Od samego początku zorganizowanej wojny domowej na Ukrainie, potęgi zachodnie ujawniły swoje zamiary utworzenia nowego „Europejskiego Izraela”. Usunięcie języka rosyjskiego i zastąpienie go hebrajskim jako drugi oficjalny język Ukrainy, to tylko jeden z dość wyraźnych ruchów w kierunku ustanowienia nowej izraelskiej enklawy. Cały czas AAA oskarża Rosję o zamiary utworzenia nowego regionu – Noworosji – znanej dosłownie jako Nowa Rosja.

Taki temat zastępczy osiągnął cel – nie wywoływania podejrzeń co do realnego spisku przejęcia Ukrainy, tak jak Palestyny pod koniec lat 1940. Ponadto, zobaczmy nadzwyczajne milczenie Izraela w kwestii całego awanturnictwa AAA na Ukrainie przed i podczas trwającej sfabrykowanej wojny domowej.

Jego milczenie jest jeszcze bardziej ogłuszające w świetle faszystowskich neonazistowskich zbirów cynicznie wykorzystywanych do realizacji programu ludobójstwa Kijowa we wschodniej Ukrainie. Oczywiście ta strategia jest identyczna do powolnego ludobójstwa przez Izrael Palestyńczyków, jak również systematycznej i jawnej kradzieży ich ziemi.

Taki „Europejski Izrael” nie tylko dawałby bardzo strategiczne położenie geopolityczne, z którego mógłby kontynuować próby destabilizacji Rosji, AAA wykorzystałaby Ukrainę do wywoływania zakłóceń w całej Unii Europejskiej. Tak jak Izrael przyzwyczaił się do wywoływania niepokojów przez dekady na całym Bliskim Wchodzie, nowe państwo ukraińskie ustanowione dla osadnictwa Izraelczyków będzie spełniać podobną funkcję w całej strefie euro, która powoli staje się wroga wobec populacji żydowskich i ich interesów.

Kiedy neofaszystowska junta w Kijowie rozpuściła swoich bojowników na miejskie i wiejskie tereny wschodniej Ukrainy, stało się oczywiste, że tu chodziło o dużo większy program czystek etnicznych. Liczne wiarygodne raporty wskazywały na hurtową rzeź niewinnych cywilów, jak również chęć zniszczenia infrastruktury/miejsc kultu/domów/biznesów rosyjsko języcznej społeczności.

Teraz jest jasne, że podstępny plan celowego ludobójstwa zorganizowano żeby zrobić miejsce dla wkrótce mających być przeszczepionych Izraelczyków, którzy rozumieją, że Izrael stoi na krawędzi swojego XXI-wiecznego Armagedonu.

Stare imperia muszą zginąć

Jeśli AAA charakteryzuje się jednym dążeniem przede wszystkim, to jest nim niezaspokojona żądza ropy i gazu naturalnego. AAA jest tak uzależniona od paliwa węglowodorowego, że petrodollar szybko stał się walutą światowych zasobów. Siła tak stałego światowego popytu na ropę jako źródło energii, osiągnęła teraz punkt krytyczny. Obie – machina wojenna AAA i walec gospodarczy wymagają DUŻO ropy i gazu, by kontynuować swoją tyranię na całej planecie.

AAA jest nie tylko strasznie rozrzutna i nieskuteczna w wykorzystywaniu tych zasobów energetycznych, które Rosja posiada w wielkiej obfitości, to zużywa znaczne ilości czasu i energii, pieniędzy i kapitału, w procesie dalszego nabywania potrzebnego paliwa węglowodorowego by utrzymać wyłączny status supermocarstwa.

Niestety nadszedł ten czas, google zablokował nam możliwość zarabiania z reklam powołując się na nierzetelne informacje medyczne…

Obecnie cała nasza działalność stanęła pod znakiem zapytania…. prowadzenie strony to koszty związane z:

  • opłatą za serwery
  • opłatą za elastyczne skalowanie strony
  • opłata za hosting
  • połata za certyfikat SSL
  • opłata dla administratora technicznego strony

W tym miejscu choć nie chcemy zwracamy się do ciebie drogi czytelniku, prosimy o dobrowolne wpłaty i pomoc materialną od której zależne jest nasze być albo nie być !

Nie poddajemy się i walczymy dalej, dziękujemy za waszą pomoc i pozdrawiamy… jeśli chcesz nam pomóc

Nr. konta: 43 1870 1045 2078 1002 4318 0001
Tytułem: ”zwrot zaliczki”

Dla wpłacających z zagranicy:

Kod BIC (Swift):NESBPLPW

IBAN: PL43 1870 1045 2078 1002 4318 0001

PAYPAL : arsusrex7@gmail.com

Przelewy blik na nr. telefonu : 666642378

I tu znajdują się zalążki jej własnej destrukcji, bo AAA nie może już ponosić kosztów koniecznych do zachowania imperium. Zakres na jakim opierały się wojna i inne formy konfliktu w celu zapewnienia dodatkowych źródeł ropy i gazu już nie robi sensu. Wszystkie kraje które szły tą drogą wiecznej wojny zostały zdemaskowane.

Niektóre, jak Izrael, są uważane za przekleństwo przez przeważającą większość krajów na całym świecie. Podobnie Ameryka jest oczerniana na całym świecie jako rozrabiaka chcący autodestrukcji, dokładnie jak Brytania jest powszechnie znana przez jej bankstera MO z londyńskiego City.

W świetle tych powszechnie posiadanych spostrzeżeń, wskaźniki fortuny / losu zarówno BRICS jak i AAA gwałtownie rosną i spadają. Podczas gdy europejski-amerykański-japoński model gospodarczy nadal bankrutuje w czasie rzeczywistym, BRICS przygotowuje się przynajmniej do przyszłej koniunktury.

Oczywiście trajektorie krajów BRICS są gotowe do strzału ku gwiazdom, podczas gdy zachodnie mocarstwa niebezpiecznie spadają ku bezprecedensowej „katastrofie i spaleniu”. Jak na ironię, tylko dzięki współpracy ze sprzymierzonymi z BRICS krajami, a zwłaszcza z Rosją, strefa euro i amerykańska strefa wpływów mogą się uratować od niemal pewnego załamania gospodarczego i finansowego.

Kiedy zaczną więdnąć pozory które określają tak dużo z zachodniego gospodarczego mirażu, kraje strefy euro będą bardzo żałować narzucenia na Rosję tak szkodliwych sankcji. To teraz dotknęły je ogromne konsekwencje gospodarcze, dokładnie w środku odradzającej się recesji, w wyniku dużo bardziej wyniszczających sankcji ze strony Rosji. Nawet osławiona lokomotywa ekonomiczna Europy – Niemcy – straciły swoją zdolność do pociągania reszty UE, wszystko dlatego, że postanowiły stanąć po stronie prawdziwych sprawców kijowskiego coup d’état.

Bitwa o Ukrainę nie jest tak bardzo o nieudanej zagrywce geopolitycznej AAA, jak testem lakmusowym dla tych którym pozwoli się dołączyć do prawdziwego ruchu globalnego określonego przez sprawiedliwość gospodarczą, równość społeczną i integralność polityczną. Ponadto, to uszanowania suwerenności narodowej – ponad wszystko – których Rosja Putina, Chiny Jinpinga i Indie Modiego oczekują od świata, jakie reszta świata powinna dostać od krajów BRICS.

Wkracza Wladimir Putin, idealna szabla dla AAA

Najważniejsze jest by zrozumieć, że to nie tylko człowieka Putina oni się boją. To nawet nie Rosji jako narodu który przeraża AAA. To SIŁA za Putinem której nie widzieli na czołowym politycznym stanowisku od Johna F Kennedyego. Na pewno AAA musi się zastanawiać jak mogli dać się tak oszukać by uwierzyć, że Putin był w ogóle jednym z nich. W końcu był funkcjonariuszem KGB ze wszystkimi odpowiednimi referencjami, który, jak wierzyli, będzie z nimi grał w ich grę, tylko ich metodą i przez cały czas.

Ale tak jak JFK na początku lat 1960, kiedy Putin dokładnie zobaczył jak AAA prowadzi grę z narodami – WSZĘDZIE – odwrócił się od nich i nigdy nie obejrzał się za siebie. Ponieważ jego poprzednik Borys Jelcyn, który pomagał rosyjskim oligarchom w grabieży, rabunku i gwałcie rosyjskiej ojczyzny, dał stanowcze błogosławieństwo Putinowi jako politycznemu dziedzicowi, nikt nigdy nawet nie myślał że Putin zrobi taki radykalny obrót o 180°.

Zarówno w formułowaniu polityki państwa jak i w administracji federalnego rządu, rozpoczął proces odbierania Rosji tym którzy zdefraudowali jej bogactwo. Jego konwersja przeciwko drapieżnym oligarchom była tak drapieżna, że teraz mówi się o nim jako o prawdziwej reinkarnacji Piotra Wielkiego, który również uratował Rosję przed wrogami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.

Bliski sojusz Putina z patriarchą Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej – Jego Świątobliwością patriarchą Kyryłem – stał się przyczyną zakochania się w nim bardzo religijnego i tradycyjnego rosyjskiego narodu. Jego społecznie konserwatywny program bardziej zgadza się z rosyjską wrażliwością, bo chroni rafinowaną kulturę która nie zgadza się ze swobodą obyczajów coraz bardziej brutalnego społeczeństwa zachodniego.

W tej szczególnej dziedzinie rozbieżności, Rosja Putina służyła jako siła równoważąca dla modus operandi AAA – siania społecznego chaosu i zaburzeń politycznych gdziekolwiek postanowią działać. Propagowanie zbyt liberalnych norm społecznych jest ich strategią w tym zakresie, z czym wielokrotnie Putin się zderza.

Należy zauważyć, że Rosja którą odziedziczył Jelcyn była tą którą obiecano całkowicie skorumpowanym oligarchom. Inaczej mówiąc, emancypacja z komunizmu przyszła tylko dzięki porozumieniu, że rosyjscy oligarchowie dostaną pozwolenie na kradzież aktywów narodowych – zasobów naturalnych, fabryk i wszystkiego na czym mogli położyć swoje łapy.

Ten mało znany fakt był powodem dlaczego Borys Jelcyn swobodnie przyznał się na końcu swojej kariery do pewnych błędów historycznych, zwłaszcza tych odnoszących się do systematycznego transferu rosyjskiego bogactwa do tych teraz niesławnych oligarchów.

Jelcyn wiedział, że to było kluczowe do ewentualnego wyzwolenia się Rosji od tych potęg zachodnich, które zorganizowały upadek muru berlińskiego w stosunkowo spokojny sposób.

Historia teraz pokazała, że Borys Jelcyn miał wielką zdolność przewidywania w wyborze Wladimira Putina na premiera. Jego ostatnie słowa do Putina kiedy był prezydentem były: „Zadbaj o Rosję„. Tłumaczono je również na „Chroń Rosję„. Putin był idealnym narzędziem które zagwarantuje spełnienie ostatniego zyczenia Borysa Jelcyna. Putin sam wypowiedział następujące słowa na kilka dni przed pogrzebem Borysa Jelcyna:

„Zrobimy wszystko co w naszej mocy by upewnić się, że pamięć o Borysie Nikołajewiczu Jelcynie, jego szlachetne myśli i jego słowa „zadbaj o Rosję” posłużą nam jako moralny i polityczny punkt odniesienia”.

Oczywiście, zrobienie tego oznaczało, że niekorygowalni oligarchowie albo pójdą do więzienia, albo na uchodźstwo.

I Putin postanowił dokładnie to zrobić, bez względu na zachodnie reakcje i/lub groźby ze strony wszystkich podejrzanych. Putin nigdy nie pozwoli drapieżnym kapitalistom zniszczyć Rosji. Dość celowo – pod przykrywką „bezpieczeństwa narodowego” – zainicjował cały konieczny legalny proces i procedury rządowe dla odzyskania tego co ukradziono rosyjskiemu narodowi. To posunięcie było szczególnie skuteczne i niezawodne, bo AAA używała tego samego pretekstu do przejmowania przez wieki dużych i małych narodów.

Niemniej jednak, zachód mógł tylko się wycofać w zupełnym szoku, że prezydent faktycznie chroni w ten sposób swój naród. Że Putin kładzie interesy Rosji i jej obywateli przed tymi bankierów i przemysłowców i potężnych oligarchów, postrzegano jako ostateczną zdradę.

W końcu jego działania są sprzeczne z zakulisowymi umowami zawartymi przez prawdziwych mocodawców, którzy wynegocjowali „upadek muru”. Komunizm miał być zlikwidowany TYLKO wtedy, gdy oligarchom przyzna się nieograniczony dostęp do bogactwa Rosji. Więc oni byli
na razie.

Mało kto wie, że Borys Jelcyn – a zwłaszcza Władimir Putin później – oszukali ich wszystkich. Niestety, takie dobrotliwe oszustwa ostatecznie miały wielki wpływ na zdrowie Jelcyna w postaci śmierci na skutek choroby serca. Jako niezwykle patriotyczny i ofiarny rosyjski przywódca, Borys Jelcyn wiedział, że musiał grzecznie grać z przywódcami zachodnimi (i ich agentami-oligarchami), jeśli naród miał się uwolnić od ich drapieżnych szponów. W końcu wykonał wspaniałą robotę, w szczególności by zapewnić płynne przejście na Putina, na którego spadł ciężar łagodnej zdrady.

Głównym powodem pogardy zachodnich potęg wobec Władimira Putina jest to, że całkowicie ich oszukał

Nikt nie rozumie rosyjskiej historii XX wieku lepiej niż słusznie urażeni obywatele ZSRR. Ci ludzie cierpieli wielkie męki z rąk komunistycznych bandytów, których do władzy doprowadzili zachodni bankierzy i anglo-amerykańska klasa polityczna. Oni wiedzą dokładnie, co się stało z ich Ojczyzną na początku całkowicie fałszywej rewolucji bolszewickiej. Oni również dobrze wiedzą kto odpowiadał za taki katastrofalny kataklizm społeczny, gospodarczy i polityczny.

Tylko poprzez zrozumienie temperamentu tych rosyjskich narodów, które przeżyły katastrofę komunizmu, który narzucili na nich obcy agenci z tajnym programem, można właściwie zrozumieć siły stojące za Putinem. W związku z tym, to nie jest Putin, prezydent, z którym mają do czynienia mocarstwa zachodnie.

Jest to dumny i patriotyczny rosyjski ruch, który powstał ze świadomości, że AAA odpowiadała za ich stracony wiek. Tej prawdy nie można wymazać z historii zamalowaniem kilku stron internetowych, które są kontrolowane przez CIA. Nie można też wielu ohydnych i dlatego niewygodnych faktów historycznych usunąć z rosyjskiej psychiki, kiedy tak dużo bólu i cierpienia narzucono na tak wielu.

Naprawdę, siły które popierają Putina w jego dążeniu do prawdziwej suwerenności narodowej są znacznie większe niż jakiegokolwiek prezydenta USA lub premiera Brytanii, naczelnego dowódcy NATO czy lidera Unii Europejskiej. W rzeczywistości, siłą za Władimirem Putinem jest sama Rosja, siła dość zdecydowana by nigdy nie być więzioną przez AAA. I żadne pogróżki z Waszyngtonu, czy terroryzm gospodarczy z UE, ani sabotaż finansowy londyńskiego City, nie zmienią tej determinacji.

Broń nuklearna ma sposób służenia jako wielka równoważnia

W przeciwieństwie do każdego innego kraju, który niedawno upadł z powodu gołej agresji AAA, Rosja w znacznym stopniu rozwinęła wiele technologii broni jądrowej w czasie zimnej wojny. Zachód nie wyobrażał sobie, że Rosja później wykorzysta perspektywę nie tylko technologii broni jądrowej, ale także znacznie bardziej zaawansowanej i destrukcyjnej broni, której nigdy nie wykorzystano na planecie Ziemi, jako silny środek odstraszający wobec niesprowokowanych działań wojennych AAA.

Ani ci sami zachodni drapieżni kapitaliści nigdy nie wyobrażali sobie, żeby najbogatszy człowiek w Rosji – Michaił Chodorkowski [3] – został uwięziony na 10 lat. Będąc ich zwiadowcą w dalszej grabieży rosyjskich rezerw ropy i gazu oraz powiązanych aktywów, cały błędny plan AAA dalszej grabieży Rosji poniósł całkowitą klęskę.

Ale gdy oligarchowie zostali pozbawieni władzy, pieniędzy i wpływów, wszystkim na czym mógł polegać zachód, była brutalna siła, jaką w dalszym ciągu stosują z niezwykłą dzikości w takich miejscach jak na Ukrainie. Zastraszać i grozić, zniewalać i wyłudzać, to wszystko co AAA wie jak robić teraz, tak skuteczne były te taktyki w podbijaniu zupełnie bezradnych i / lub bezbronnych narodów na całym świecie od wielu dziesiątków lat.

Niemniej jednak, teraz kiedy Federacja Rosyjska ponownie oceniła zdolności ich broni jądrowej i ponownie rozmieściła krytyczne zasoby na ich zachodniej granicy, ich taktyczna reakcja i przygotowanie strategiczne nigdy nie były lepsze. Podczas gdy ta szczególna sytuacja stanowi wielką przeszkodę dla planu dalekiego zasięgu AAA w kierunku Nowego ‚Porządku’ Świata, Rosja i coraz liczniejszy Sojusz BRICS stanowi jeszcze większe wyzwanie dla ich pełnego wad planu realizacji.

Żądanie Rosji o poszanowanie suwerenności narodowej wyraża dużo większy ruch światowy

Do Rosji nie tylko dołączył Sojusz BRICS w jej dążeniach do wyrównania globalnego boiska, jest również wspierana przez wiele innych krajów bliskich i dalekich, Węgry są jednym, który wyłamał się z szeregów Unii Europejskiej. Z pewnością zubożała i zbankrutowana AAA ma bardzo trudne zadanie, gdy idzie przeciwko rosnącej liczbie krajów, których nie będzie się już traktować jak pasierbów. Gdy kraje takie jak Chiny i Rosja, Indie i Brazylia, RPA i Wenezuela, Boliwia i Ekwador, publicznie wyrażają swoje obawy wobec amerykańskiej hegemonii, cały świat zwraca szczególną uwagę. I to stanowi prawdziwą siłę za Władimirem Putinem.

Podręczniki historii pewnego dnia pokażą, że światowa społeczność narodów zebrała się wokół wyższości moralnej Władimira Putina w drugiej dekadzie nowego tysiąclecia. Nie tylko Rosjanie w pełni wspierają swojego prezydenta, ale ogromne populacje Chin, Indii i wielu innych narodów stoją solidnie za swoimi przywódcami przeciwko nieustannemu wtrącaniu się przez AAA.

Wszechobecność internetu po prostu sprawiła, że zbyt łatwo dzielić się tym co naprawdę dzieje się na całym świecie, zwłaszcza gdy AAA działa tak energicznie przeciwko interesom zwykłych ludzi na całym świecie.

Władimir Putin, bez względu na to jakie intrygi i machinacje są wprawiane w ruch by zakłócić jego najlepsze intencje, został uznany przez swój naród. Oni wiedzą, że zrobił wszystko co mógł, by chronić Rosję. Wiedzą też, że w jego determinacji by zadbać o Rosjan, rozważa również najlepsze interesy obywateli każdego narodu, w tym tych, którzy bezlitośnie antagonizują Rosję i prześladują go przy każdej okazji. Ta nadzwyczajna postawa jest nie tylko dość rzadka wśród światowych liderów dzisiaj, to jest godna podziwu jakość w każdym stuleciu
i to jest tylko kolejny powód, dla którego tak nienawidzą mądrego i oświeconego przywództwa Władimira Putina.

Tylko poprzez rozporządzenie Boże podpułkownik KGB kończy spełnienie ostatniej woli swojego poprzednika, służąc na przemian zarówno jako prezydent i premier Rosji. Ale Władimir Putin podszedł do tej dyrektywy prezydenckiej tak poważnie, że teraz jest na celowniku najgroźniejszej machiny wojennej i molocha gospodarczego na Ziemi.

Ale w przeciwieństwie do krótkiej kadencji JFK, która odbywała się w samym brzuchu bestii, Putin ma niezrównane wzniesione wokół niego zapory ochrony. Wiedział, że jeśli ostatnie życzenie Borysa Jelcyna miało być spełnione, to on i jego współpracownicy muszą być chronieni. W końcu drużyna AAA nigdy nie gra fair i zawsze łamie zasady.

W świetle postrzeganego przez Putina wycofania się z umowy, na którą w zasadzie zgodzili się jego poprzednicy, dla niego nie istniały moralne imperatywy do przestrzegania takiej nielegalnej i nieetycznej umowy. Na pierwszy rzut oka, on mógł być słusznie oskarżony o zdradę na najwyższym szczeblu, gdyby spełnił wymagania AAA.

Tylko zdrajca mógłby dotrzymywać tak skandalicznej umowy, więc Putin wiedział, że zarówno prawo jak i naród staną po jego stronie, gdy on odwrócił się od oligarchów i ich zachodnich sponsorów. Niemniej jednak, robiąc to ściągnął na siebie i Rosję gniew Rotszyldów i Rockefellerów, Rady Stosunków Zagranicznych i Królewskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, Komisji Trójstronnej i Grupy Bilderberg.

Będąc mądrą, starą duszą jaką Putin jest, wiedział, że jego kadencja będzie najważniejsza w nowoczesnej erze
zarówno dla Rosji jak i dla świata. On nie wycofał się z potrzeby tak trudnego przedsięwzięcia, w rzeczywistości, zdaje się być ośmielony przez to groźne wyzwanie. Ale on ma po swojej stronie naród rosyjski, jak również zdecydowaną większość narodów świata. Gdy siła ludzi na świecie zaczyna jednoczyć się wokół prawdziwych intencji, jakie reprezentuje i często wypowiada Władimir Putin, zmiana na którą wielu czeka przyjdzie szybko i wściekle. Naprawdę, transformacja globalna jest tuż za rogiem, prawdziwy nowy porządek świata naznaczony przez domniemane poszanowanie suwerenności narodowej i osobistej.

Przyszłość świata zależy od Putina ?

„Poprzez Rosję przychodzi nadzieja dla świata. Nie ze względu na to co czasem określa się jako komunizm albo bolszewizm – nie! Ale wolność – wolność! Że każdy człowiek będzie żył dla bliźniego. Tam powstała ta zasada. To zajmie lata by się wykrystalizować, ale z Rosji znów przychodzi nadzieja dla świata”. ~ Edgar Cayce

Oczywiście ta prorocza wypowiedź Edgara Cayce’a była zarówno prorocza jak i spostrzegawcza. Bo nie tylko stepy Azji Środkowej kuły serca i umysły Rosjan przez ponad stulecia, tyrania sowieckiego komunizmu okazała się tyglem, jak żaden inny. Rosja zawsze była narodem filozofów i pisarzy jak Tołstoj i Dostojewski formujący świadomość narodową od XIX wieku. Biorąc pod uwagę stosunkowo niedawne uwolnienie z nałożonego ateizmu, bezbożnego marksizmu, młodzi i starzy Rosjanie ponownie przyjęli mistyczne tradycje Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej.

Biorąc pod uwagę te bardzo głębokie i ciągłe przemiany kulturowe, pojawia się nowa mentalność narodowa. Nie ulega wątpliwości, że ona nieuchronnie skłania się w kierunku bardziej konserwatywnego i tradycyjnego społeczeństwa, zwłaszcza takiego, które przechodzi w kierunku przeciwnym do społeczeństw zachodnich. Putin zdaje sobie sprawę z wrażliwości, które dominują w jego Ojczyźnie. On stara się nikogo nie urazić, ale jednocześnie nie pozwoli szaleńcom kierować azylem jak robi się w całej AAA. Ani nie pozwoli by wartości i zasady, zwyczaje i tradycje jakiejkolwiek mniejszości zdominowały rosyjską kulturę.

W świetle tego, co jest stawką zarówno dla Rosji Putina i Ameryki Obamy, to jest teraz jasne, że epicka bitwa szaleje w całym kraju. Najnowsza bitwa na Ukrainie jest tylko jedną spośród tych toczonych na całym Bliskim Wschodzie i poza nim. Zarówno Rosja jak i Chiny widziały swoje pozycje geopolityczne zaatakowane i osłabione wszędzie gdzie próbują ustanowić nowe rynki, albo angażować partnerów handlowych.

Szczególnie tam gdzie zasoby energii są zagrożone, wojny stały się bardziej apokaliptyczne. Do tego stopnia, że wielu zastanawia się czy kończąca epokę III wojna światowa jest tuż za rogiem. Ale taki zaplanowany Armageddon można tylko narzucić wspólnocie narodów z udziałem wschodu i zachodu.

Na szczęście Rosja Putina nie da się sprowokować do scenariusza III wojny światowej. Ani Chiny Jinpinga, ani Indie Modiego. Z powodu niezłomnej determinacji Putina i silnego przywództwa w ramach Sojuszu BRICS, żaden z rutynowo atakowanych przez AAA krajów nie uruchomi wojny na pełną skalę. Cały świat powinien dziękować Władimirowi Putinowi za zdrowe i trzeźwe reakcje na tak wiele konfliktów i starć, ataków fałszywej flagi i najazdów przez proxy inscenizowanych przez AAA co tydzień na całej planecie.

Rosjanie doszli do poszanowania Putina jako lidera, który mocno broni ojczyzny. Całkiem zrozumiałe są porównania go do Piotra Wielkiego, którego chwalono „jako patrona przemysłu i wizjonera kultury, który zmienił swój kraj w potęgę europejską„.

Pod przywództwem cara Piotra I „Rosji zaczęto się bać, ale również szanowali ją sąsiedzi, a on jest oficjalnym carem-bohaterem historii Rosji„. Być może zamieszczony poniżej obraz rozpowszechniany przez media głównego nurtu w AAA by go poniżyć, pokazuje Putina w jego obecnej roli jako „protektora Rosji” i moralnego przywódcy wolnego świata.

Jest też sprawa, która dotyczy tych, którzy twierdzą, że Putin musi mieć układ z Rotszyldami, zachodnią elitą, NWO, iluminatami, Światowym Rządem Cieni, FED (banksterzy), AAA, itp. Jako prezydent i premier wcześniej supermocarstwa, jak mógłby rozwiązać wszystkie normalne międzynarodowe relacje odbudowując kraj?

Dopiero dzięki żywotnemu handlowi z Europą, a także zaspokajaniu potrzeb energetycznych tych i innych krajów, Rosja miała przypływ gotówki żeby przetrwać tę całą ciężką próbę. Tyle rosyjskiej gospodarki było (i jest) napędzane dochodami z ropy i gazu ziemnego, realia z jakimi Rosja będzie musiała zmierzyć się prędzej czy później. W trosce o przetrwanie, zawierano układy zawsze i wszędzie i z kimkolwiek było konieczne.

I na koniec, są tacy, którzy deklarują, że Putin jest nieświadomie wykorzystywany jako kontrolowana opozycja. Czy oni naprawdę myślą, że Putin nie wie o wielu grach toczonych przez rozległą sieć służb wywiadowczych AAA? Był w KGB, robi dużo więcej niż kiedykolwiek potwierdzą masmedia.

Udostępnij

W CO GRA ”CAR” I JAKIE SIŁY ZA NIM STOJĄ ?

Globalna Świadomość4 kwietnia 20224 kwietnia 2022

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułQ-ANON – ZARAZA, WO7NA I WIELKIE ZWIEDZENIENastępny artykułJAK POLITYCZNE ”KARŁY” WPĘDZAJĄ NAS DO NIE SWOJEJ WOJNY

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

PRAWDZIWE RELIGIJNE KSIEGI UKRYWANE PRZEZ KOŚCIÓŁ KATOLICKI DLACZEGO ROSJA NE WYKORZYSTUJE FUTURYSTYCZNEJ BRONI ? PO CO PODNIESIONO STUKROTNIE NORMY PROMIENIOWANIA

O czym myślisz?

  • W CO GRA ”CAR” I JAKIE SIŁY ZA NIM STOJĄ ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • O czym myślisz?