Przekraczając Rubikon

$CZEPIONKI, MANIPULACJE DNA , GENETYKA OBCYCH – JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ GATUNEK LUDZKI W PRZYSZŁOŚĆI ?

$CZEPIONKI, MANIPULACJE DNA , GENETYKA OBCYCH – JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ GATUNEK LUDZKI W PRZYSZŁOŚĆI ?

To, co mógłby dzisiaj zobaczyć filozof wszechczasów – Arystoteles zapewne do głębi by nim wstrząsnęło. To co moglibyśmy zobaczyć za 500 lat zapewne wstrząsnełoby nami jeszcze bardziej. Żyjemy w trzecim tysiącleciu. Jeśli porównamy nasz dzisiejszy świat i nasze życie z codziennym życiem ludzi 1000 czy chociażby 200 lat temu widzimy, że przez całe wieki zmieniało się ono stosunkowo niedużo. Prawdziwy techniczny oraz naukowy przewrót nastąpił dopiero w wieku XX. 

Powszechne stało się światło, telewizja, komputery, ludzie zaczęli latać w kosmos. W szybkim tempie zaczęła rozwijać się medycyna, genetyka i inne gałęzie specjalistycznej wiedzy. Ludzkość stanęła u progu nowej epoki dziejów. W związku z tym należy zadać jedno ważne pytanie, jak będzie wyglądała nasza przyszłość jeśli nie obronimy naszej człowieczej natury i naszej chrześcijańskiej duchowości ?

Czy wraz z rozwojem genetyki i transhumanizmu staniemy się kimś innym ? Część badaczy fenomenu UFO twierdzi, że istoty te przybywają z innych światów podobnych do Ziemi. Bardzo ważnym jest fakt, że same te byty nierzadko twierdzą, iż pochodzą ze światów zniszczonych.

Tożsamość ufonautyczna (ang. UFOcreature identity) lub tożsamość zmienna – to termin, przez który rozumie się 'UFO bezpłciowość’ (psychologiczną), lub 'kulturową bezpłciowość ufonautyczną’ – z którą jednostka się identyfikuje.

Kulturowo i społecznie zdeterminowane wyobrażenie własnej osoby jako ufonauty (odmieńca/podmieńca, terminologia stosowana przez znanego polskiego ufologa inżyniera Jana Pająka) – jest to koncepcja samej lub samego siebie – jako istoty kobieto podobnej (dziewczyno podobnej) lub mężczyzno podobnej (chłopco podobnej).

Jest to forma tożsamości kosmicznej (ufonautycznej) wypływająca z narzucanej lub przekazywanej w czasie spotkań z istotami NOLi; – i/lub w czasie porwań do UFO, gdzie istoty (rzekomo) pochodzące z innych planet nie posiadały płci.

Rozmnażanie istoty ufonautycznej zachodzi za pomocą sztucznego rozrodu, zaawansowanej formy in vitro, lub jeszcze innego techno sposobu, poza ustrojem matki (kobiety). U większości ludzi tożsamość płciowa jest zgodna z fizycznymi cechami płciowymi.

Płeć człowieka zdeterminowana jest genetycznie poprzez akt stwórczy Boga YHWH. U ludzi mogą występować w „sposób naturalny” zaburzenia na poziomie biologicznych składowych płci. Nieprawidłowości różnicowania płciowego mogą wynikać z nieprawidłowości chromosomowych, rozwoju gonad, produkcji lub aktywności hormonów, czyli hermafrodytyzm, obojnactwo, dwupłciowość, gynandromorfizm. Nieprawidłowości te są stosunkowo rzadkie. W przypadku ludzi stanowią niezwykle małą liczbę urodzeń.

Klasyczna antropologia filozoficzna rozpoznaje, że w strukturze duchowo-cielesnej osoby ludzkiej elementem decydującym o płci, męskiej lub żeńskiej, jest ciało ludzkie – rozumiane szerzej tzn. wraz z zespołem cech psychofizycznych. Współczesny personalizm, zwłaszcza personalizm chrześcijański, podkreśla, że płeć jest istotnym elementem decydującym o sposobie wyrażania tajemnicy osoby w relacji z drugą osobą.

Umożliwia ona wzajemny dar mężczyzny i kobiety, tworzących komunię, komplementarną jedność. Mówi się o zdolności komunijnej i miłości oblubieńczej, wyrażanych poprzez płciowość, które wraz ze zmartwychwstałym ciałem, uduchowione przejdą przez granice śmierci do życia wiecznego. Stąd naturalnym sposobem wyrażania się osoby poprzez jej płeć jest jednoczący mężczyznę i kobietę akt małżeński mający swe spełnienie w zrodzeniu potomstwa. 

Zachowania seksualne nastawione jedynie na doznania erotyczne, jak prostytucja, masturbacja lub demoniczne opętanie seksualne LGBT – wynikłe także często  z pobudek egoistycznych, nakierowane tylko na cielesną relację z drugim człowiekiem, a przez to alienujące – są przez personalizm chrześcijański rozumiane jako przeciwne naturze stworzonej płci.

Osoby, u których została zaburzona (duchowo lub genetycznie) informacja o płci określa się jako transgenderyczne lub transseksualne. Agencja rządowa, pewnego anglojęzycznego kraju, do spraw równości, w 2008 roku rozważała dodanie w dokumentach, poza męską i żeńską, tak zwanej „trzeciej płci” dla osób interseksualnych.

O dodanie kolejnego ufonautucznego typu, lub co bardziej dokładnie o typ mutantów genetycznych, które mają zamiar się pojawić w niedalekiej przyszłości, wnioskowało lobby transgenderowe, (w ocenie znawców tematyki jest uważane za przedłużenie tajnych elit NWO), proponując kategorię: „inne” – to jest dla płci osób, których nie zaznaczyliśmy poprzednio oraz dla osób deklarujących brak identyfikacji płciowej – przyszłych ufonautów. Mogą oni pochodzić bezpośrednio ze laboratoriów statku NOL, lub z podziemnych baz, tak ziemian, jak i podziemnych baz obcych.

(Rycina zrobiona przez porwaną do UFO, przebieg „zabiegu”…)

Zniszczone duchowo i kulturowo zachodnie społeczeństwa postchrześcijańskie mają coraz częściej tak zwaną trzecią kategorię płci, która może być użyta w niedalekiej przyszłości jako podstawa tożsamości ufonautycznej przez ludzi, którzy ’czują się’ niekomfortowo z płcią biologiczną.

Od listopada 2013 r. w Niemczech zaniechano kategoryzacji genderowej w przypadku narodzin dzieci interseksualnych. Oznacza to stworzenie realnej możliwości nieokreślenia się poprzez pojęcia „męskości” i „kobiecości” oraz prawne uznanie osoby o statusie „genderless” (tj. „bez rodzaju”), nieokreślonej płciowo.

Brak identyfikacji genderowej traktowany jest opcjonalnie nie tylko wobec cis-genderyzmu, ale także wobec transpłciowości, androgynii, rodzajów trzeciej płci i pozostałych określeń genderowych. Jednocześnie zjawisko to ma charakter alternatywny, znajduje się w opozycji do wszelkich tożsamości genderowych. Wśród osób deklarujących tą postawę znajdują się przedstawiciele płci biologicznie żeńskiej, męskiej, jak i transseksualiści oraz interseksualiści.

Tożsamość ufonautyczna

Postgenderyzm albo inaczej Ufonautyczna Tożsamość Zmienna to ruch społeczny, polityczny i kulturalny, którego członkowie postulują dobrowolną eliminację płci społecznej (gender) i zacieranie różnic płci biologicznej poprzez stosowanie zaawansowanej biotechnologii, wspomaganej technologiami reprodukcyjnymi. Za twórcę terminu postgenderyzm we współczesnym rozumieniu uważa się kanadyjskiego futurystę George Dvorsky-ego. George P. Dvorsky (ur. 11 maja 1970) to kanadyjski transhumanista i futurysta, obeznany z ufologią.

W maju 2006 Dvorsky przedstawił ideę podniesienia nie-ludzkich zwierząt do wyższego gatunku (uplift) na konferencji IEET Human Enhancement Technologies and Human Rights w Stanford University, co tłumaczy się jako chęć takiej modyfikacji wszelakiej informacji DNA, by można było stworzyć istotę ufonautyczną, całkiem odmienną od wszystkiego co znamy.

W języku biblijnym chodzi o stworzenie Nefilim lub tzw. gigantów, w dalszej kolejności o sztuczną inteligencję, i obojętne czy będzie to potwór genetyczny, czy byt genetyczno transhumanistyczny-elektroniczny. Dvorsky chciałby także stworzyć  telepatię wspomaganą neurotechnologicznie – Techlepathy.

Wróćmy do zmiennej tożsamości ufonautycznej, obserwowanej u tzw. kosmitów, którzy mogą zmieniać/zamieniać swoje ciała na życzenie, stając się na przemian kobietą albo mężczyzną, bądz całkiem odmiennym gatunkiem. Postgenderści (mający prawdopodobnie zainstalowaną w sobie jakąś formę bytu duchowego, lub odpowiednio zaprogramowani przez ufonautów – patrz tekst „UFO Holizm„) uważają, że obecność ról płciowych, stratyfikacji społecznej i poznawczo-fizycznych różnic wynikających z płci ogranicza jednostkę, a co za tym idzie całe społeczeństwa.

Postgenderyści sądzą, że gdyby istniała możliwość reprodukcji wspomaganej technologicznie (porównaj z „Polska cywilizacja człowiecza”), seks z powodów reprodukcyjnych przestałby być potrzebny; gdyby post-genderowi ludzie mieli możliwość – zgodnie ze swoją wolą – zarówno zajść w ciążę, jak i być ojcem dziecka, zaowocowałoby to eliminacją sztywno określonych płci w społeczeństwie.

Postgenderyzm jako (UFO) fenomen kulturowy ma korzenie w feminizmie, maskulinizmie, jak też w androgynii i ruchach: metroseksualnym/technoseksualnym i transgenderycznym (demonicznym). Jednak to dzięki filozofii transhumanistycznej postgenderyści zobaczyli możliwości zmian morfologicznych u członków gatunku ludzkiego, zwłaszcza pod względem reprodukcji. W tym sensie jest pochodną transhumanizmu, posthumanizmu i futuryzmu, a kończąc na głębokiej ufologii.

Pracą, która znacząco wpłynęła na takie postrzeganie przyszłych możliwości był esej feministki socjalistycznej Donny Haraway „Manifest Cyborga: Nauka, technologia i socjalistyczny feminizm pod koniec XX wieku” („A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century„).

Nie wszyscy postgenderyści są zwolennikami androgynii (psychicznego zniewolenia/pomieszania seksualnego – ew. opętania), chociaż większość uważa, że „mieszanie” cech męskich i kobiecych jest pożądane, a szczególnie tworzenie jednostek (ufonautycznych) androgynicznych, które przejawiają najlepsze z cech męskich i kobiecych, w sensie fizycznych i psychologicznych zdolności i skłonności. Czym te cechy dokładnie są, jest przedmiotem dyskusji i przypuszczeń.

Z licznych przecieków tajnych organizacji ufosonów wiadomo, że chodzi o nowego „człowieka GMO”, a dokładniej o ufonautę z nadludzką inteligencją, tzw. boga, zdolnego budować pojazdy dyskoidalne, a także o nową „siedzibę-mieszkanie” w której będzie można zainstalować duszę masona, by uniknął śmierci. „…i aniołów, tych, którzy nie zachowali swojej godności, ale opuścili własne mieszkanie, spętanych wiekuistymi więzami zatrzymał w ciemnościach na sąd wielkiego dnia…” Judy 1:6

Stąd też uważa się, że posthumanistyczna przestrzeń będzie bardziej wirtualna niż rzeczywista. Jednostki mogą być przetransferowanymi umysłami (uploaded minds) żyjącymi jako dane w superkomputerach lub całkowicie pogrążone (immersion) w wirtualnej rzeczywistości. Postgenderyści utrzymują, że taki rodzaj istnienia nie ma związku z płcią (gender), pozwalając jednostkom na kształtowanie swojego wirtualnego wyglądu i płciowości wedle życzenia ! (Wspomniana na początku tożsamość ufonautyczna, ang. UFOcreature identity.

Postgenderyzm nie zajmuje się jedynie fizyczną płcią i cechami jej przypisywanymi. Jego celem jest wyeliminowanie lub przekroczenie identyfikacji płciowej, zamiana stworzonego przez Boga YHWH człowieczeństwa na ufo istotę i ufo tożsamość. W tradycyjnym modelu płciowym osoba jest mężczyzną albo kobietą (niezależnie od genitaliów), natomiast w postgenderyzmie nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, ani inną przypisywaną rolą płciową ! Stając się w prostej linii tworem (ufonautycznej) technologii. Wobec tego jednostka w społeczeństwie nie jest ograniczona do roli płciowej, a jest po prostu przedstawicielem Nowej ludzkości, którego (o ile w ogóle) określają jego działania.

Postgenderyzm wierzy, że w zakresie przyszłych wspomaganych technologii reprodukcyjnych reprodukcja może zachodzić z pominięciem tradycyjnych metod, tzn. stosunku płciowego, a nawet sztucznego zapłodnienia. Postępy w klonowaniu ludzi, partenogenezie i konstruowaniu sztucznej macicy mogą znacząco poszerzyć możliwości „ludzkiej” reprodukcji.

Ufonauci postgenderowi czy kosmici ?

Obserwując poczynania bytów określanych mianem UFO, możemy bez większych problemów uznać, że są to istoty pochodzące z rzeczywistości postgenderycznej. W związku z tym przedstawmy mały fragment opracowania, dotyczącego istot, które wydaje się, osiągnęły to, o czym marzą dzisiejsi transhumaniści-postgenderyści.

Analiza planów globalnej elity technokratów pozwala naszkicować wygląd przyszłej cywilizacji ufonautycznej. Czy będzie podobna do ludzkiej ? Obserwowany w zachodnich społeczeństwach coraz większy brak chrześcijańskiego ducha pozwala na wprowadzenie w ciała lub umysły duchowych istot nieludzkich. Dodatkowo gdyby powiodły się plany destrukcji globalnej informacji DNA, to mogli byśmy powiedzieć, że mamy sytuację jaka zaistniała w czasach Noego.

Wprowadzanie powszechnej akceptacji szaleństwa jako normalności jest pierwszym etapem głęboko zakonspirowanych ufo technologów – społecznych inżynierów (NWO), pod przykrywką nauki programują społeczeństwa tak by te uznały nowy antyludzki model zbiorowego życia

Cywilizacja chrześcijańska jest syntezą kultury religijnej, biblijnej oraz antycznej. Według niej początkiem wszystkiego jest Bóg jako samoistny byt, Absolut YHWH, czyli „ten, który jest”. Świat istnieje dzięki cudownemu aktowi stworzenia, jest niepowtarzalny, w przeciwieństwie do sztucznej technologii. Najbardziej doniosłym fragmentem Pisma Świętego jest ten pochodzący z Księgi Rodzaju, o stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boga oraz postawieniu go ponad wszystkimi stworzeniami.

Między Bogiem i człowiekiem dokonuje się szczególne zjednoczenie na mocy „daru”, czyli „łaski”, która czyni człowieka „uczestnikiem” Bożej niepowtarzalnej natury. Nie jest to technologia ufonautycznego nieludzkiego rozpłodu, ale cudowna miłość. Brońmy się przed niewidocznymi siłami demonicznych ufonautów. 

„Liberałowie rządzący w Kanadzie na czele z premierem Justinem Trudeau zaproponowali radykalny projekt ustawy, przewidujący kary pozbawienia wolności i przymusową reedukację dla przeciwników „teorii gender.” Już samo to, że dana osoba sprzeciwi się określaniu innej osoby za pomocą pewnych zaimków ma być karane, nie mówiąc o sprzeciwie rodziców wobec używania szatni i toalet dla dziewczynek przez chłopców, którzy upierają się, że są dziewczynkami.

Nad projektem ustawy C-16, 30 maja ma debatować Senat. Projekt przewiduje dopisanie do kanadyjskiego Kodeksu Praw Człowieka oraz do kodeksu karnego stwierdzeń: „wyrażanie seksualne” i „tożsamość płciowa”. Przewiduje on, że „transseksualizm” czy też inne formy „wyrażania seksualnego” – o których nawet na razie nie mówi się, a które za jakiś czas wymyślą np. sodomici – byłyby uznane za fundamentalne prawa człowieka. Każdy kto by je krytykował, czy w jakikolwiek sposób im się sprzeciwił, mógłby zostać oskarżony o dyskryminację, nękanie i skazany w najgorszym wypadku na karę pozbawienia wolności.

Dr Jordan Peterson i prawnik Jared Brown ostrzegali w komisji senackiej, że projekt ustawy stanowi bezprecedensowe zagrożenie dla wolności słowa i kodyfikuje fałszywą ideologię tożsamości płciowej (gender). Organizacja Campaign Life Coalition wezwała za pośrednictwem Facebooka do postu i modlitwy, aby senatorowie odrzucili projekt.

Profesor psychologii z uniwersytetu w Toronto, Peterson mówił 17 maja przed komisją senacką, że mamy do czynienia z „niewiarygodnie niebezpiecznym podejściem zmierzającym do usankcjonowania ideologii gender w systemie prawnym”. Uważa on, że „ideologowie” marksistowscy wykorzystują tak zwanych transseksualistów do popychania swojej agendy naprzód. – całość tu: http://www.pch24.pl/radykalne-prawo-premiera-kandy–za-sprzeciw-wobec-teorii-gender-do-wiezienia,51811,i.html#ixzz4iA5BtBbz

Poniżej znajdziesz link do naszej grupy na cukor.pl wystarczy, że się zarejestrujesz i możesz działać. Tak więc zapraszamy wszystkich do budowy ,nowej społeczności, która nie podlega cenzurze !;)

https://cukor.pl/kategorie-pytan/globalna-wiedza/

Wpadaj też na nasze inne media na fb, telegramie youtube i rumble!

https://www.facebook.com/globalna.info

https://www.facebook.com/Altermajk/?ref=pages_you_manage

https://t.me/globalnainfo

https://www.youtube.com/channel/UCJrk4aE4N5I0NcyRvgDA2BA

https://rumble.com/c/RESETOWIEC

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

$CZEPIONKI, MANIPULACJE DNA , GENETYKA OBCYCH – JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ GATUNEK LUDZKI W PRZYSZŁOŚĆI ?

Globalna Świadomość22 sierpnia 20226 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułPRAWA RĘKA SCHWABA POTWIERDZA – DEPOPULACJA BEZUŻYTECZNYCH LUDZINastępny artykułTERRA INFINITA – CZY NASZ ŚWIATA TO TYLKO MALUTKA CZĘŚĆ PŁASKIEJ

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? KANYE WEST UJAWNIA JAK DZIAŁA ”MK ULTRA” W HOLLYWOOD

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? TEMAT ADRENOCHROMU TRAFIŁ DO MEDIÓW – TURCJA I BUŁGARIA

Kategorie

AGENDA 2030 (211) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • $CZEPIONKI, MANIPULACJE DNA , GENETYKA OBCYCH – JAK BĘDZIE WYGLĄDAĆ GATUNEK LUDZKI W PRZYSZŁOŚĆI ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?