Otwórz oczy

CZY EUROPIE GROZI SANITARNO/MILITARNY STAN WOJENNY TEJ ZIMY ?

CZY EUROPIE GROZI SANITARNO/MILITARNY STAN WOJENNY TEJ ZIMY ?

Nie budzi wątpliwości że władza zrobiła wszystko żeby wykreować stan nadzwyczajny. Idealnie spasowano aktywność oszustów z PIS i Prezydenta w Brukseli, z działalnością HAARP, urządzeń do modyfikacji pogody, by w nadchodzącym czasie wywołać w Polsce kataklizm.

To jednak nie wszystko, idealnie spasowano aktywność PIS i Prezydenta z atakiem Rosji na Ukrainę, by wywołać kryzys ekonomiczny w naszym kraju. Cała polityka gospodarcza i finansowa PIS od 2020 roku zmierzała do wywołania tego kryzysu.

Pisałem o tym jak PIS, przez wojskowa agenturę, przepychał w Sejmie ustawę o infrastrukturze krytycznej, mocą której tą infrastrukturą, w dobie kryzysu, zarządzać będą Amerykanie i Żydzi.

Po to przybył do Polski Szef Sztabu Generalnego Sił Obronnych Izraela generał Awiw Kochawi, by dokonać przeglądu swoich ludzi i sprawdzić przygotowanie przed planowanymi operacjami, bo wiecie, że większość oficerów polskiego wojska, służb, policji to nie są Polacy. Barwnie opisywał z resztą tę kadrę oficerską członek KC PZPR Albin Siwak.

Wszystko prawie zostało dopięte na ostatni guzik i brakowało tylko ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej dopasowanej do kreowanego stanu kataklizmu ( zima ) i kryzysu, by zniszczyć polską gospodarkę, ograbić i zniewolić naród i odebrać mu własność, uwięzić i zabić opornych, zakazać narodowi strajków i protestów.

Ustawa już jest przepychana przez Rządowe Centrum Legislacji, projekt pod roboczym numerem UD 432. Czytając ten projekt każdy zrozumie powody dla jakich władzę w kraju przejmuje stopniowo wojsko, zapewniam ci sami ludzie, jacy planowali i przeprowadzili atak na Polaków w 1981 roku.

Ustawa ta pozwala, w wypadku ogłoszenia stanu klęski żywiołowej na :

– Art. 42. Ograniczenia wolności i praw człowieka i obywatela w stanie klęski żywiołowej stosuje się do osób fizycznych oraz odpowiednio do osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę lub prowadzących działalność na obszarze, na którym został wprowadzony stan klęski żywiołowej.

LINKI DO SKOPIOWANIA
MBANK 82 1140 2004 0000 3402 8242 3503 z dopiskiem ”darowizna”
PAYPAL: [email protected]
Możesz postawić mi kawę na buycoffee.to/globalna.info.

– Art. 43. 1. Ograniczenia, o których mowa w art. 42, mogą polegać na :

 • zawieszeniu działalności gospodarczej określonych przedsiębiorców;
 • nakazie lub zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonego rodzaju;
 • nakazaniu pracodawcy oddelegowania pracowników do dyspozycji organu kierującego działaniami prowadzonymi w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub ich usunięcia;
 • całkowitej lub częściowej reglamentacji zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;
 • zakazie okresowego podwyższania cen na towary lub usługi określonego rodzaju;
 • nakazie stosowania cen ustalonych na towary lub usługi mające podstawowe znaczenie dla kosztów utrzymania konsumentów;
 • obowiązku poddania się badaniom lekarskim, leczeniu oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów, niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych oraz skutków skażeń chemicznych i promieniotwórczych;
 • obowiązku poddania się kwarantannie;
 • obowiązku stosowania środków ochrony roślin lub innych środków zapobiegawczych niezbędnych do zwalczania organizmów szkodliwych dla ludzi, zwierząt lub roślin;
 • obowiązku stosowania określonych środków zapewniających ochronę środowiska;
 • obowiązku stosowania środków lub zabiegów niezbędnych do zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • obowiązku opróżnienia lub zabezpieczenia lokali mieszkalnych bądź innych pomieszczeń;
 • dokonaniu przymusowych rozbiórek i wyburzeń budynków lub innych obiektów budowlanych albo ich części;
 • nakazie ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, obszarów i obiektów;
 • nakazie lub zakazie przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;
 • zakazie organizowania lub przeprowadzania imprez masowych;
 • nakazie lub zakazie określonego sposobu przemieszczania się;
 • wykorzystaniu, bez zgody właściciela lub innej osoby uprawnionej, nieruchomości i rzeczy ruchomych;
 • zakazie prowadzenia strajku w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub w określonych dziedzinach.

– Art. 44. 1. Jeżeli w stanie klęski żywiołowej siły i środki, którymi dysponuje starosta albo wojewoda, są niewystarczające, można wprowadzić obowiązek świadczeń osobistych i rzeczowych polegających na:

 • udzielaniu pierwszej pomocy osobom, które uległy nieszczęśliwym wypadkom;
 • czynnym udziale w działaniu ratowniczym lub wykonywaniu innych zadań wyznaczonych przez kierującego akcją ratowniczą;
 • wykonywaniu określonych prac;
 • oddaniu do używania posiadanych nieruchomości lub rzeczy ruchomych;
 • udostępnieniu pomieszczeń osobom ewakuowanym;
 • użytkowaniu nieruchomości w określony sposób lub w określonym zakresie;
 • przyjęciu na przechowanie i zabezpieczeniu mienia osób poszkodowanych lub ewakuowanych;
 • zabezpieczeniu zagrożonych zwierząt, a w szczególności dostarczaniu paszy i schronienia;
 • zabezpieczeniu zagrożonych roślin lub nasion;
 • pełnieniu wart ochronnych;
 • zabezpieczeniu własnych źródeł wody pitnej i środków spożywczych przed ich zanieczyszczeniem, skażeniem lub zakażeniem, a także udostępnianiu ich dla potrzeb osób ewakuowanych lub poszkodowanych, w sposób wskazany przez organ nakładający świadczenie;
 • ochrona dóbr kultury.

Udostępnij

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CZY EUROPIE GROZI SANITARNO/MILITARNY STAN WOJENNY TEJ ZIMY ?

Globalna Świadomość20 września 20226 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułSOCJOTECHNIKA I NOWE METODY MANIPULACJI NA PRZYKŁADZIE PANDEMICZNEJ NARRACJINastępny artykułWOJNA, ZUBOŻENIE, CHOROBY I GŁÓD – CZY GLOBALNY SYSTEM UPADNIE

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

’100 RAZY ŚMIERTELNIEJSZA NIŻ COVID-19′ – NOWA PANDEMIA W 2024 ROKU ? TOTALNE ZAĆMIENIE UMYSŁU – TO CO WSZYSCY WIDZIELI

3 komentarze

.comments-title

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

TAJNA BROŃ ELIT ODNALEZIONA NA ANTARKTYDZIE ! KINIEC ERY 'KALI YUGI’ – CO OBECNIE CZEKA NASZĄ CYWILIZACJĘ ? ZAĆMIENIE SŁOŃCA

Kategorie

AGENDA 2030 (256) Alternatywna historia świata (184) Bez kategorii (16) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

 • CZY EUROPIE GROZI SANITARNO/MILITARNY STAN WOJENNY TEJ ZIMY ?
 • Nawigacja wpisu
 • Globalna Świadomość
 • Podobne wpisy
 • 3 komentarze
 • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
 • Ostatnie wpisy
 • Kategorie
 • O czym myślisz?