PROROCTWO WIELKIEJ KONFRONTACJI – LUDZIE KONTRA ”TWÓRCY”
19 października 2022
NIEPOKOJĄCA PRZEPOWIEDNIA – 3 WOJNA ŚWIATOWA MOŻE SIĘ ROZPOCZĄĆ W NIESPODZIEWANYM MIEJSCU
20 października 2022