”NAGLICA” TO NIE WSZYSTKO – NIEZNANE , MROCZNE OBLICZE $ZCZEPIONEK
12 lutego 2023
RAPORT SPECJALNY – NARODZINY OKULTYSTYCZNEJ PEDOFILII NA SZCZYTACH WŁADZY
13 lutego 2023