26 lutego 2023

DIOKSYNY – ZABÓJCZA TRUCIZNA GLOBALISTÓW PRAWIE W KAŻDYM RODZAJU POŻYWIENIA

Procesy przemysłowe , które obejmują chlor i węglowodory spontanicznie tworzą klasę chemicznych produktów ubocznych zwanych dioksynami . Najbardziej toksycznym produktem ubocznym – standardowym nośnikiem toksyczności dioksyn – jest 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioksyna […]
26 lutego 2023

DLACZEGO OBELISKI STAŁY SIĘ OBIEKTEM KULTU DLA ELIT ?

w wielu nowoczesnych „ośrodkach władzy” tzw. „rządu światowego”, takich jak Watykan, City of London i Washington (dystrykt Kolumbii), obecnie instalowane są obeliski, które najprawdopodobniej nie są […]
26 lutego 2023

TAJEMNICE TALMUDU – ”KRÓLOWA DEMONÓW” I NARODZINY BIBILJNYCH GIGANTÓW

W Babilońskim Talmudzie istnieje historia Salomona i „Króla Demonów” o imieniu „Ashmadai”. Historia ta dotyczy magicznego pierścienia i zmienno-kształtnego demona. Notabene może właśnie stąd wywodzi się […]