Świat jest inny

TRANSHUMANIZM I ALCHEMICZNY RESET SPOŁECZEŃSTWA

TRANSHUMANIZM I ALCHEMICZNY RESET SPOŁECZEŃSTWA

Twoja wolność, zacznie funkcjonować tylko wtedy, gdy uporasz się ze swoim strachem, narzuconym przez innych …

Większość społeczeństwa, to osoby zaprogramowane, bez wartości, agresywne, zaborcze i konsumpcyjnie nastawione do życia, co czyni z człowieka zwierze – gromadzące fetysze, jak cel wielopokoleniowego, lustrzanego bytowania w iluzji zwanej memetycznym bytowaniem avatara w cudzej przestrzeni.

Wolność, nie polega na wyborze człowieka, którego rozkaz będziesz wykonywał … Lah, jest panem samego siebie, ponieważ jest odpowiedzialnym nosicielem – reguły prawa naturalnego. Naprawdę nie widzicie, że otaczają nas zwierzęta, magowie, terroryści i zabójcy, ubrani w iluzje rządu, który wymusza władzę człowieka nad człowiekiem ?

Walka, służy ochronie wolności, równości i prawa naturalnego, czyli rzeczywistego – moralnego życia. Wystraszone na miliony sposobów społeczeństwo, zmiękło do tego stopnia, że zostało uformowane i udomowione, czego efektem jest strach, przed każdym czynnikiem, którego reguły, są niezgodne z poprawnością polityczną. Ktoś, kto poprzez wyuczoną bierność oddaje odpowiedzialność za samego siebie, ten nie ruszy z kanapy d.py, w celu obrony swojej personalnej rzeczywistości …

Zezwierzęcone, memetyczne społeczeństwo, które otacza przebudzonych, jest rojem oszalałych owadów, szczurów i tchórzy, bojących się nie o głębsze wartości życia, lecz o fetysze, nie mające żadnej wartości w rzeczywistym świecie.

Zabrali nam własność – którą dzisiaj – licencjonujemy od ideologii państwa, poprzez pozwolenia, podatki i opłaty … Pracujemy, poprzez wyrobienie odpowiedniej licencji zawodowej, czy świadectwa, co utrzymuje fetyszystów, za pomocą podatków, które tworzą nowe miejsca pracy, będące w istocie punktami – ściągania haraczu od wiernego, bezbronnego i biernego obywatela.

Produkujemy rzeczy, których wartość, jest już odgórnie wykreowana, poprzez schemat spekulacji, którą tworzą licencjonowani pośrednicy – złodzieje, okradający producenta i klienta, za pomocą niezliczonych podatków i opłat … Wartość fetyszu pieniądza, określana jest na podstawie siły nabywczej ludzkiego kapitału, czyli wszystkich nas, ponieważ jesteśmy zniewolonym kapitałem, bez wiary którego – ten utopijny system, napędzany strachem o fetysze, przestałby istnieć …

Gdzie jest nasz rzeczywisty trud tworzenia pożywienia, schronienia i odzienia, bez ideologii fetyszy, pośrednictwa, spekulacji, licencji i opodatkowania ?!?! Nie ma go, ponieważ oddaliśmy odpowiedzialność za swoje życie w ręce zwierząt i złodziei, pragnących żyć i funkcjonować na nasz koszt, za pomocą wytworzonych wcześniej problemów, które rozwiązuje ich twórca, za pomocą ideologii zaciągania pasa – ze strony społeczeństwa widzów…

Choroby, wojny, głód, rewolucje, kryzysy, pandemie, bezrobocie, bieda … to problemy wytworzone w celu skontrolowania i osłabienia całej populacji, poprzez różne formy podziału opartego na fetyszach … Trzecia siła (18), zawsze podzieli społeczność tak, aby z akcji podziału wytworzyć konkretną reakcje i zysk, czerpany z działań ludzkiego kapitału.

Żyjemy, w najlepiej zorganizowanym obozie pracy we wszechświecie, którego reguły, oparte są na wiecznej kontroli i strachu, aby wyzysk nie stracił na swojej sile oddziaływania na przeciętnego obywatela.

T+

Pierwsze, co musisz zrozumieć to, to, że Transhumanizm , jest trwającą od wieków (T+, to alegoria krzyża patriarchalnego / kardynalnego wojną fetyszystów przeciw wszystkim wolnym ludziom. Fetyszyści, czy też szamani jak wolisz, najpierw za pomocą ideologii – prawa zwierząt, przekształcili człowieka w kapitał, co jest doskonałym wstępem do dobrowolnego zrzeczenia się prawa naturalnego, przez wykreowaną z niczego – maszynę.

Rządy i rzędy fetyszystów – uwielbiają rewolucje, zarazy i pandemie, z tych samych względów dla których kochają wojny i zmiany ustrojowe, czy też przeróżne reformy, ponieważ umożliwiają one wprowadzenie całkowitej kontroli nad ludzkim życiem. Prawo zwierząt, za pomocą takich epizodów – uznawanych za historyczne – niszczy prawo naturalne, o którym już nie pamiętacie, a przez pryzmat którego – należy oceniać każdą formę prawa i zachowania człowieka.

Człowiek, stanie się maszyną na dwa sposoby, dobrowolnie, poprzez fascynacje nowymi trendami i możliwościami, reklamowanymi od stuleci w mediach i literaturze oraz z powodu zniszczenia ludzkiego ciała, poprzez utylizacje w nim śmieci (powietrze, woda, jedzenie, leki, używki … tworzących wyniszczające choroby, przenoszone z pokolenia na pokolenie, co wytworzy rynek cyber-transplantologi.

Nigdy was nie oszukałem, wiedza pozwala mi na chwile odpędzić – wcześniej odkryte spiski, co prowadzi do opóźnienia planu elitarnych fetyszystów i hochsztaplerów. Jednak galop – rozpędzonej dyktatury, nie zatrzyma się przed jednym człowiekim, ponieważ lepiej rozczłonkować anomalie, niż przyznać się do błędów i zrezygnować z otrzymanej od was władzy. Tylko powszechna mobilizacja, opór i wojna obronna, pozwoli nam odzyskać równość oraz wolność samostanowienia i samoograniczenia, co przebudzi prawo naturalne .

Filantropia Inwestycyjna

Bill Gates, czy inni, tak zwani filantropi, politycy, księża – nikomu nie pomagają – oni inwestują w totalitaryzm kontroli społecznej i zależność człowieka od człowieka.

Zależność wytworzenia choroby i chorych od państwa, religii i farmacji, dostrzegalna jest na całym świecie, przez pryzmat funkcjonowania instytucji ponadnarodowych, zwanych państwem lub rządem globalnym, co prowadzi do rozwoju transhumanizmu i przekształcenia człowieka w maszynę – a to odbiera takiemu tworowi – prawa naturalne i wartości moralne w ujęciu społecznym i personalnym.

Ideologia ula

Polskie słowo – ul-ica, najlepiej oddaje ideologie miasta, skonstruowanego przez architektów w kształcie utopijnego ula, który przyciąga i licencjonuje na wszysykie możliwe sposoby – ludzki kapitał, który jest zależny od wiary w ideologie kultu cywilizacyjnego, który zwielokrotnienia kontrolę fetyszystów nad rojem.

Człowiek, nie jest zwierzęciem, kapitałem ani maszyną, człowiek ma wybór, który jest niszczony, za pomocą prawa zwierząt, które jest głównym elementem władzy człowieka nad człowiekiem.

Każdy ma prawo do obrony, przed atakiem dzikich zwierząt, których ciągle rosnące łaknienia, zmusza nas do niewolniczej pracy i podporządkowania prawu, lekceważącemu prawa naturalne każdej jednostki.

Wymyślanie mar i strachów, zakładanie masek, tworzenie fasad, fetyszy i teatrów, mija się z celem prawdziwego życia, dlatego wzywam was do obrony własnego życia i prawa naturalnego.

W ideologi państwa, żyje się dobrze tylko posłusznym cwaniakom i tym, którzy przez swoją demoralizację nie zagrażają idei hierarchicznej, ponieważ owe typy, ową hierarchie bezmyślnie odbijają w swoim wewnętrznym lustrze, tworząc w swoim wnętrzu – nadzieje na lepsze jutro, przez bezkrytyczne poświęcenie dla systemu.

Pamiętaj, że w głowie drugiego człowieka, czai się wiele niebezpiecznych dla nas – mar, czym większa władza, tym większe mary – tworzące przedstawienia, angażujące niekiedy całe społeczeństwa przebrane za armie, ofiary, czy bohaterów …

Koronawirus, jest jednym z elementów odciągania uwagi opinii publicznej od globalnej przemiany zwanej resetem, a jednocześnie, jest częścią pokręconej drogi, prowadzącej człowieka w kierunku transhumanizmu …

Wtórny analfabetyzm, pozwolił uczynić z ludzi – zwierzęta i jedyny prawdziwy kapitał, ten sam analfabetyzm, pozwoli przekształcić zwierzęta w mniej kłopotliwe w obsłudze maszyny, których kontrola, będzie sprawą dobrze dobranego oprzyrządowania i oprogramowania, niszczącego idee wolnej myśli i wolnego słowa.

Styczeń 2021: Początek Wielkiego Resetu

W styczniu 2021 roku, odbędzie się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos. Władcy teatru marionetek, postanowili spotkać się pod hasłem: Wielkiego Resetu.

Rząd Globalny, poprzez kartel instytucji międzynarodowych – wprowadził militarny i finansowy nacisk na państwa, w celu wprowadzenia koronawirusa, będącego narzędziem ogólnoświatowej kontroli społecznej, pozwalającej wprowadzić ideologie transhumanizmu do słownika pojęć zwykłego człowieka.

Jak już wiemy, Transhumanizm, pozwoli przełamać wolną wole ludzkiego kapitału, poprzez częściowe przekształcenie istoty ludzkiej w maszynę, pozbawioną dostępu do prawa naturalnego, co pozwoli kontrolować niewolników bez obawy o skutki prawne !

Jest to odpowiedź czarnej szlachty na ludzkie niezadowolenie i protesty, domagające się wolność słowa oraz odbudowania prawa naturalnego, co oznaczałoby zniszczenie kultu fetyszy i hierarchii społecznej.

Frustracja fetyszystów, wzrosła kiedy ich kroki oparte na fałszywych wiadomościach (26), cenzurze i zamachach fałszywej flagi , zaczęły być przewidywalne, przez ich nadmiar i niedopracowanie.

Reset, jest początkiem powstania rządu światowego

Bank Światowy i FED, za pomocą wydrukowanego fetyszu mamona, skupuje i konsoliduje aktywa firm, tworzących międzynarodowe giganty, będące podstawą nowego transhumanistycznego i technokratycznego świtu.

Reset, będzie okazją do zbudowania nowej umowy społecznej, za którą czai się ideologia panseksualizmu , który jest bliżej transhumanizmu, niż wam się wydaje, ponieważ przybliża człowieka do dowolnych, nieetycznych i niemoralnych zmian osobowych.

Niektórym ludziom, będzie się wydawało, że dostali dokładnie to, czego oczekiwali i chcieli, a taka naprawdę, będą siłą najemną nadciągającej rewolucji, dzięki której fetyszyści dalej utrzymają władze i zacisną pasa całej społeczności, za pomocą obostrzeń spowodowanych koronawirusem.

Koronawirus, panseksualizm i transseksualizm, tworzą ideologie władzy absolutnej, absolutyzmu politycznego (28), opartego na społecznej wierze w mądrość władzy, co ukazuje ludzką naiwność, zagubienie i głupotę.

Reset i Nowa Władza

Koronawirus, to okazja do przejęcia władzy absolutnej, ponieważ wystraszona część społeczeństwa, będzie broniła swych panów i oprawców. Regres, reset i restart, oznacza wprowadzenie zmian systemowych przetestowanych już w Chinach – dystans społeczny, ocena społeczna, maseczki, kontrola elektroniczna, oparta na szybkim wdrożeniu broni ADS, opartej na sieci 5G w trybie Standalone …

Przedłużenie kryptopandemi, obróci wartość prywatnych majątków w popiołów, państwa obracające papierem obligacji, będą musiały wprowadzić swych niewolników do państwa globalnego, jako wkład inwestycyjny.

Proces rozpadu świata jaki znamy, zostanie oparty na rozrośnie aparatu policyjnego i permanentnej inwigilacji, na którą zgadzają się ci, którzy wspierają i dotują świat smart urządzeń, opartych na ideologii sztucznej inteligencji, zbierającej newralgiczne dane o osobach, grupach i społecznościach niewolników, którzy mogą stać się elementem zapalnym i niepożądanym w świecie hierarchicznego totalitaryzmu.

Dowód ? Dowód jest na wyciągnięcie ręki. W Australii, policja już walczy ze społeczeństwem wolnych ludźi, co ma wymusić strach, posłuszeństwo i likwidacje niepożądanej części społeczeństwa.

W Melbourne, wprowadzono ograniczenia czwartej fazy. Obywatel, może ćwiczyć raz dziennie prze godzinę, może też raz dziennie wyjść na zakupy, przy założeniu, że nie oddali się od miejsca zamieszkania na pięć kilometrów. Godzina policyjna trwa od 20:00 do 5:00 rano.

Alchemia przekształcenia

Coś, czego nie ma, służy globalnemu przekształceniu państw narodowych w ogólnoświatowy obóz koncentracyjny. Testy PCR i szczepienia, pozwolą przemienić człowieka w cyborga, a następnie pokolenia w maszyny, dla dobra wszechmogących elit, pragnących mieć kontrole nad ludzkim kapitałem.

Rewolucja postępu, rozwoju oraz nauki, jest pułapką dla zbyt ciekawskich i nierozsądnych jednostek, ponieważ nierozwiązywalne zadania, są elementem pracy ludzi – niemających pojęcia o konsekwencjach swych działań. Nauka, wiara i ustrój, to ucieczka od równości i wolności, na rzecz naczelnej ideologii hierarchicznej, która zabóża byt zwykłej jednostki, kontrolowanej ze wszystkich stron, przez piramidy władzy człowieka nad człowiekiem.

Nasze życie, zostało uzależnione od hierarchii, chowające się za aparatem policji i inwigilacji.

Pułapka prywatnych rewolucji

Rewolucje, są pułapkami prywatnych interesów, które niczego nie zmienią w życiu zwykłego człowieka, ponieważ rewolucja, jest sposobem podburzenia społecznego i zaangażowania populacji do działań, których realizacja byłaby nie możliwa bez użycia ludzkiego kapitału, czyli nas wszystkich, naszych ojców, mam, dziadków, babć, czy pradziadków …

Ludzie za pomocą przeróżnych ideologii, uciekają od kreacji własnego świata personalnego, co zabiera im wolność i równość – samostanowienia i samoograniczenia własnego łaknienia, za pomocą prawa naturalnego. Tego nie powiedzą nikomu w żadnej szkole i telewizji, nie wydrukują tego w żadnej książce, czy gazecie !

Pseudo elity, aby osiągnąć swoje cele – wykorzystają strach, nakaz, prawo zwierząt oraz … Zaangażowanie społeczne

Wielki Reset, będzie tematem wyjątkowego szczytu w styczniu 2021 roku, zwołanego przez Światowe Forum Ekonomiczne.

Pomożecie, czyli schemat przekształceń opartych na manipulacji rojem

Wielki reset, to zobowiązanie do wspólnego i pilnego budowania podstaw naszego systemu gospodarczego i społecznego dla bardziej sprawiedliwej, zrównoważonej i odpornej przyszłości. Reset, wymaga nowej umowy społecznej skoncentrowanej na godności człowieka, sprawiedliwości społecznej i w której postęp społeczny nie opóźnia rozwoju gospodarczego.

Te powyższe, manipulujące tłumem stwierdzenie, pozwoli na rozwiązanie wykreowanego uprzednio – kryzysu zdrowotnego i ekonomicznego, pod warunkiem poprowadzenia stada w konkretnym kierunku – transhumanizmu i technokracji, która najpierw zmieni rynek zatrudnienia, przez dystans społeczny, co osłabi ruchu społeczny i osłabi kolejny już raz więzi społeczne.

IV Era Przemysłowa – era bliźniąt, czyli projekt Gemini

Bliźniaczy szczyt, będzie zarówno osobisty, jak i wirtualny, łącząc kluczowych globalnych liderów rządowych i biznesowych w Davos z globalną, wielostronną siecią w 400 miastach na całym świecie w celu prowadzenia zorientowanego na przyszłość dialogu prowadzonego przez młodsze pokolenie. Wielki Reset, został ogłoszony 3 czerwca 2020 roku, przez Księcia Walii i Klausa Schwaba podczas wirtualnego spotkania:

Mamy tylko jedną planetę i wiemy, że zmiana klimatu (48) może być następną globalną katastrofą o jeszcze bardziej dramatycznych skutkach dla ludzkości. Musimy zdekarbonizować gospodarkę w krótkim okresie, który wciąż nam pozostaje, i ponownie doprowadzić nasze myślenie i zachowanie do harmonii z naturą, powiedział Klaus Schwab, założyciel i prezes wykonawczy Światowego Forum Ekonomicznego.

Aby zabezpieczyć naszą przyszłość i prosperować, musimy rozwinąć nasz model gospodarczy i umieścić ludzi i planetę w centrum tworzenia globalnej wartości. Jeśli z tego kryzysu można wyciągnąć jedną krytyczną lekcję, to to, że musimy umieścić naturę w centrum naszego działania. Po prostu nie możemy marnować więcej czasu, powiedział Książę Walii.

Wielki Reset, to mile widziane uznanie, że ta ludzka tragedia musi być sygnałem ostrzegawczym. Musimy budować bardziej równe, sprzyjające włączeniu społecznemu i zrównoważone gospodarki i społeczeństwa, które będą bardziej odporne na pandemie, zmiany klimatyczne i wiele innych globalnych zmian, przed którymi stoimy, powiedział António Guterres, Sekretarz Generalny ONZ w Nowym Jorku.

COVID-19 przyspieszył nasze przejście w erę czwartej rewolucji przemysłowej. Musimy upewnić się, że nowe technologie w świecie cyfrowym, biologicznym i fizycznym pozostają skoncentrowane na człowieku i służą całemu społeczeństwu, zapewniając każdemu sprawiedliwy dostęp – powiedział.

Ich oświadczenia zostały poparte głosami wszystkich grup interesariuszy globalnego społeczeństwa, w tym Victorii Alonsoperez, założycielki i dyrektora generalnego, Chipsafer z Urugwaju i młodego światowego lidera; Caroline Anstey, prezes i dyrektor generalny, Pact, USA; Ajay S. Banga, dyrektor generalny Mastercard, USA; Sharan Burrow, sekretarz generalny, Międzynarodowa Konfederacja Związków Zawodowych (ITUC), Bruksela; Ma Jun, przewodniczący Komisji Zielonych Finansów, Chińskie Towarzystwo Finansów i Bankowości oraz członek Komisji Polityki Pieniężnej Ludowego Banku Chin; Bernard Looney, dyrektor generalny, bp, Wielka Brytania; Juliana Rotich, partner Venture, Atlantica Ventures, Kenia; Bradford L. Smith, prezes, Microsoft, USA; oraz Nick Stern, przewodniczący, Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, Wielka Brytania.

Co łączy tych ludzi ? Przynależność do czarnej szlachty, tajnych bractw oraz ideologia wyzysku człowieka, przez człowieka … Wszystkie korporacje wspierające World Economic Forum, są własnością członków czarnej szlachty, która wspiera tylko swoich, w drodze do zarządzania ludzkością.

W okresie poprzedzającym doroczne spotkanie forum będzie gospodarzem wirtualnego cyklu: Wielkie dialogi resetowania. Te dialogi są wspólną inicjatywą Światowego Forum Ekonomicznego i JKW Księcia Walii. Osoby wnoszące wkład w Wielki Reset, będą również zapraszane za pośrednictwem UpLink, platformy cyfrowej Światowego Forum Ekonomicznego do pozyskiwania innowacji na potrzeby celów zrównoważonego rozwoju.

Kontrola społeczna, zostanie zagwarantowana poprzez 420 ośrodków i 11000 koordynatorów, którzy wkładają w usta rządów – kłamstwa i strachy, które mają na celu przekształcenie świadomości całego społeczeństwa.

Trzecia ofiara, czyli przekształcenie magii intencyjnej w rytuał kontroli społecznej

Bliźnięta, to trzecia ofiara po baranie i byku, która została złożona na ołtarzy wiary we władze człowieka nad człowiekiem. Baran, byk i bliźnięta, to alegoria życia oraz rocznego cyklu duchowego człowieka.

To, co zostało zapoczątkowane w Baranie, utrwalone w Byku, jest rozpowszechniane w Bliźniętach.

Te trzy znaki, są formą subiektywnego wpływu, który kryje się za wszelkimi przejawami, stąd wszystko, co może skutecznie inspirować i budować myśli w tym okresie – na poziomie osobistym lub grupowym – ma duże szanse zaistnienia.

Jest to oczywiście magia intencyjna, której się uczymy i manifestujemy, kiedy dostrajamy się do częstotliwości archontów – znaków zodiaku podczas ich rocznego rytmu.

Wiele znaków zodiaku ma dualistyczny wyraz, w rzeczywistości sześć par znaków reprezentuje tę oscylację przeciwieństw, jednak Bliźnięta – tworzą najsilniejszą świadomość biegunowości. Bliźnięta łączą się jako trzeci punkt w trójkącie ze wszystkimi parami zodiakalnymi, dążąc do stworzenia harmonii i syntezy. Dlatego Bliźnięta są jednym z najważniejszych, ponieważ jego wpływ kryje się za wszystkimi innymi znakami.

Bliźnięta, są czasami nazywane – konstelacją rozdzielenia dualności w płynną syntezę. Rządząc wszystkimi parami przeciwieństw w zodiaku, zachowuje magnetyczną interakcję między nimi, utrzymując ich płynność w ich relacjach, aby ostatecznie ułatwić ich transmutację w jedność, ponieważ te dwie rzeczy muszą ostatecznie stać się Jednym.

Należy pamiętać, że – z punktu widzenia ostatecznego rozwoju dwunastu mocy zodiakalnych – dwanaście przeciwieństw musi stać się połączoną szóstką, a jest to spowodowane połączeniem świadomości biegunowych przeciwieństw. Zatrzymaj się i rozważ to sformułowanie. Przeciwieństwa pozostają wiecznie z punktu widzenia ludzkiego rozumu, ale dla wtajemniczonego, którego intuicja działa, stanowią one tylko sześć wielkich mocy, ponieważ osiągnął on wolność dwóch, jak to się czasem nazywa.

Zwróć uwagę na wyrażenie: z punktu widzenia ostatecznego rozwoju dwunastu mocy zodiakalnych, jest to związane z ostatnimi dwunastoma wcieleniami prawie wyzwolonego pielgrzyma, spędzonymi w każdym ze znaków i symbolizowanymi w pracy Herkulesa.

Czym jest ta płynna synteza, która powoduje rozwiązanie dwoistości ? Jest to energia Merkurego, osobowości lub egzoterycznego władcy Bliźniąt, a także drugiego promienia Miłości-Mądrości, jedynego promienia, który jest przekazywany przez ten znak – przez Merkurego i ezoterycznego władcę Wenus.

Bliźnięta i Merkury są najbardziej kompatybilne: Bliźnięta to zmienny znak, który może dostosować się do większości okoliczności i jest kameleonem, który może być wszystkim dla każdego, podczas gdy Merkury jest posłańcem rtęci ze skrzydłami na nogach. Merkury przekazuje wiadomość z umysłu do mózgu, od wyższego ja do niższego ja, od bliźniaka do bliźniaka. Merkury jest wciągającą zasadą stojącą za mową i komunikacją, która prowadzi do przyjaźni i relacji.

Merkury sprawia, że Bliźnięta są otwarte na wrażenia, ubrania i odzwierciedlają te wrażenia mową. Rtęć jest zasadą, która przedstawia idee w ich najczystszej istocie elementarnej, zanim znajdą się pod wpływem Saturna i zostaną ukształtowane w myślokształty.

Merkury jest władcą czwartego promienia Harmonii przez Konflikt, głównego promienia, który warunkuje ludzkość jako całość, podczas gdy Bliźnięta są głównym znakiem, który rządzi ludzkością. Merkury znajduje się na linii równego promienia, miłości i mądrości i dlatego jest dobrym dystrybutorem drugiego promienia, który przepływa przez Bliźnięta.

Budda i Chrystus, to wielka alegoria, wschodu i zachodu oraz szóstej rasy, rasy memetycznych avatarów , przekształcanych w użyteczne obiekty – transhumanizmu.

Bliźnięta reprezentują Święto ducha ludzkości aspirującego do połączenia z Boskością, szukającego zgodności z Celem Bóstwa (elit) i zdecydowanego wyrażać dobrą wolę we właściwych stosunkach międzyludzkich, dokładnie te same słowa użył Książe Walii i Klaus Schwab.

Rzeczywiście, Wenus jako władczyni duszy Bliźniąt i władczyni piątego promienia nauki, rządzi nauką o właściwych relacjach międzyludzkich, jednym z kluczowych ewolucyjnych ewolucji w nadchodzącym cyklu Wodnika.

Konferencja, odbędzie się 21 stycznia w znaku: Wodnika. Organizacja Narodów Zjednoczonych jest wielką nadzieją elit i symbolem tego, dokąd zmierza ludzkość, poprzez symboliczny półksiężyc – Gemini.

I niech mi ktoś powie, że polityka, religia, nauka, nie jest bezpośrednio związana z astrologią, alchemią i czarną intencją władz …

Awatar Syntezy, dąży do niemoralnego globalizmu, za pomocą schematyzowania ludzkiego życia opartego na szczególnie uwypuklonym – strachu i rozwlekanych do zobojętnienie – emocjach:

1. Klęski żywiołowe: wulkany, trzęsienia ziemi, powodzie, huragany …

2. Katastrofy spowodowane przez człowieka: wycieki ropy, zanieczyszczenie, globalne ocieplenie, kryzysy rolnicze; multikulturowość …

3. Telekomunikacja i technologia, internet, portale społecznościowe …

4. Handel i sport oraz wszystkie czynniki, które przyczyniają się do wielkiego ruchu na fali ludzkości – mieszania się w kierunku globalnej syntezy ras, ideologii i kultur.

5. Dramat tworzony przez mniejszość ma tendencję do odwracania uwagi od faktu wyrażającego się w większości.

Podmiana prawa naturalnego, zakończyła się pełnym sukcesem pseudo elit, które wykoncypowały, ideologie schematów, za pomocą których, można wykorzystać większość dla celów mniejszości, ponieważ człowiek uzbrojony w nieracjonalną siłę i fetysz (tytułu, mamona, broni, wykształcenie …) staje się silniejszy od tego – uzbrojonego li tylko w prawdę i logiczny umysł.

Strach elit przed powszechnym odkryciem ich sekretów, doprowadził do totalitarnego resetu, opartego na strachu przed wykreowaną z niczego – pandemią – opartą na wierze, nie mającej podstaw logicznych.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

TRANSHUMANIZM I ALCHEMICZNY RESET SPOŁECZEŃSTWA

Globalna Świadomość18 marca 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułZAGADKA FIRMAMENTU – CZY NAD NASZYMI GŁOWAMI PŁYNIE KOSMICZYNY OCEAN ?Następny artykuł”ZIELONY ŁAD” ELIT – CZY KRYZYS KLIMATYCZNY W

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

TAJEMNICA DATY 23 WRZEŚNIA – CO POKAZUJE NAM PREDYKCYJNE PROGRAMOWANIE W HOLLYWOOD ? DLACZEGO ANTARKTYDA JEST TAK WAŻNA DLA ŚWIATOWYCH

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

DLACZEGO KRÓLOWIE BYLI ”WIELCY” – LISTA PRZEDRESETOWYCH WŁADCÓW ŚWIATA ŻYJĄCYCH PO 200 LAT ! KRÓLOWA ŚWIATOWYCH SATANISTEK AMBASADOREM U-KRAINY NEO

Kategorie

AGENDA 2030 (183) Alternatywna historia świata (173) Bez kategorii (6) Czarna Szlachta (12) extra-terrestrial (177) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • TRANSHUMANIZM I ALCHEMICZNY RESET SPOŁECZEŃSTWA
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?