AGENDA 2030

”ZIELONY ŁAD” ELIT – CZY KRYZYS KLIMATYCZNY W OGÓLE ISTNIEJE ?

”ZIELONY ŁAD” ELIT – CZY KRYZYS KLIMATYCZNY W OGÓLE ISTNIEJE ?

Poprawność polityczna, jest nowy bogiem stworzonym przez zdolnych demiurgów. Poprawność polityczna, jest nowym bogiem słońca, która zaślepia tych, którzy patrząc, nic nie widzą, lub nie chcą widzieć, dla dobra ideologii państwa fetyszy i elit, żyjących z żerowania władzy na człowieku…

Jednak wszystko, zależne jest od tego, po której stronie barykady w danym momencie stoisz, a najlepiej mają ci, którzy owe barykady oraz strony tworzą i czerpią z nich określony, wielowymiarowy zysk …

Oto iluzja sceny życia, na której społeczeństwo, jest tylko skandującym slogany – chórem oraz biernym obserwatorem dramatycznych scen i absurdalnych grotesek, na które społeczeństwo już się uodporniło, tworząc z własnego życia, spektakl, pełen obleśnego kłamstwa, egoizmu i ignorancji …

24 września 2019 roku, grupa 500 niezależnych naukowców z całego świata, wystosowała list do sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa oraz sekretarza wykonawczego Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. zmian klimatycznych Patrici Espinosa Cantellano. Przekonują w nim, że zjawisko zwane – kryzysem klimatycznym nie istnieje i nigdy nie istniało.

Dwutlenek węgla, nie jest zanieczyszczeniem, a jest niezbędny do wszelkiego życia na Ziemi

Guua Berkhouta, geofizyk, emerytowany profesor Uniwersytetu w Hadze, pisze : Obecna polityka niepotrzebnie osłabia system gospodarczy, zagrażając życiu w krajach, którym odmawia się dostępu do stałej i taniej energii elektrycznej. Wzywamy do przestrzegania polityki klimatycznej bazującej na solidnej nauce, realizmie gospodarczym i prawdziwej trosce o tych, w których uderza kosztowna, niepotrzebna i nieskuteczna obecna polityka.

Czynniki naturalne, jak i antropogeniczne powodują okresowe ocieplenie. Globalne ocieplenie, jest znacznie wolniejsze niż przewidywano. Polityka klimatyczna opiera się na wadliwych modelach. Dwutlenek węgla, nie jest zanieczyszczeniem, a jest niezbędny do wszelkiego życia na Ziemi.

Globalne ocieplenie – nie zwiększyło ilości klęsk żywiołowych. Polityka musi szanować realia naukowe i ekonomiczne. Nie ma sytuacji kryzysowej. Dlatego też nie ma powodu do paniki oraz podnoszenia celowego alarmu.

Zdecydowanie sprzeciwiamy się proponowanej, jako cel do 2050 r., szkodliwej i nierealistycznej polityce dążącej do zerowej emisji CO2. Jeśli pojawią się lepsze rozwiązania, a na pewno się pojawią, to mamy wystarczająco dużo czasu na refleksję i dostosowanie się. Celem polityki międzynarodowej powinno być zapewnienie dostępu do niezawodnej i niedrogiej energii elektrycznej przez cały czas i na całym świecie.

Co, naprawdę kryje się za zanieczyszczenie powietrza i efektem smogu ?

Cofnijmy się do 22 października 1969 roku. Tegoż dnia, na konferencji w San Bernardino County, przedstawiono raport zatytułowany :

Trzy sposoby zarządzania odpadami radioaktywnymi oraz niebezpiecznymi toksynami … Omówiono też bieżące i rosnące problemy z odpadami jądrowymi, tworząc trzy zasadnicze strategie, zarządzania odpadami toksycznymi :

1 – sztuczne awarie – opóźnienia i rozkład,

2 – metoda szczelinowa – zagęszczanie i zamykanie

3 – smugi chemiczne – rozcieńczanie i rozproszenie

Od początku ery atomowej w 1940 roku, reaktory jądrowe na całym świecie przyniosły ponad 75.000.000 galonów wysoce niebezpiecznych odpadów radioaktywnych.

Naukowcy, tutaj i na całym świecie, wciąż zmagają się z problemem, co zrobić z tymi materiałami, których ilość z roku na rok się zwiększa, ponieważ powstaje coraz więcej komercyjnych reaktorów jądrowych …

Oak Ridge National Laboratory, zaproponowało aby odpady o wysokim poziomie radiacji, umieścić głęboko pod ziemią w odpowiednich zbiornikach, które muszą być okresowo wymieniane, wynika to z naturalnych procesów utleniania stali i innych materiałów, z których są one wykonane …

To właśnie, to rozwiązanie, zmusiło Komisje Energii Atomowej, do stworzenia nowej koncepcji utylizacji odpadów atomowych, ponieważ jak wyliczono, po 30-50 latach, nie byłoby już gdzie zakopywać atomowych odpadów !

Jednym z systemów „unieszkodliwiania”, materiałów o średnim zakresie radioaktywności, jest szczelinowanie hydrauliczne. System ten jest obecnie używany w Oak Ridge i obejmuje mieszanie cieczy odpadów radioaktywnych z betonem, tworząc zaczyn, który pompuje się, aż do warst łupków, 500 do 800 metrów pod ziemią (co zanieczyściło 1/3 wód gruntowych na świecie i powoduje rozwój raka i choroby neurologiczne).

Uwaga, artykuł ten wymienia mniejszą głębokość, na poziomie 500 stóp, po 1964 roku, twierdzono, że odpady są składowane na głębokości 1000 do 5000 metrów. Natomiast „odpady wyższego ryzyka”, składowane są w opuszczonych kopalniach soli i węgla …

Coś o smogu – smugach chemicznych w powietrzu i zanieczyszczeniu wody pitnej :

W artykule udostępnionym w 1969 roku, czytamy, co następuje ;

Odpady niskiego ryzyka, są materiałami, które mogą być bezpiecznie wpuszczone do rzek i jezior lub uwalniane do atmosfery, ponieważ poziom radioaktywności, jest tak niski, że nie stanowi on żadnego zagrożenia, dla naturalnego środowiska człowieka.

Trudniejszy problemem jest usuwanie odpadów wysokiego ryzyka, w formie ciekłej lub stałej, które są produkowane w wyniku regeneracji zużytych elementów paliwowych, rdzeni reaktorów jądrowych …

Polska, należy do grona państw, które przyjmują ogromne ilości odpadów radioaktywnych i chemicznych.

Korporacje prywatne i państwowe, należące do najemników elit, zamiast zmniejszyć produkcje odpadów, wplatają je w procesy produkcyjne leków, odzieży, jedzenia, opakowań, czy napojów … oraz w proces, tak zwanego oczyszczania wody (który nie analizuje resztek leków, a także rozpylając je nad naszymi głowami, tworząc popularny problem smogu, o który oskarża się obywateli, dręczonych poczuciem winy i strachem przed władzami kreującymi ideologie prawa zwierząt, w którym silniejszy, kontroluje procesy życiowe słabszego.

Logika ! Wystarczy skoordynować czas badań jakości powietrza, z czasem przelotów nie oznaczonych samolotów, tworzących smugi chemiczne, które w przeciwieństwie do smug kondensacyjnych, opadają na ziemie godzinami, co można zaobserwować praktycznie każdego dnia …

Chciałbym, aby społeczeństwo, zapytało się swoich katów, dlaczego zniszczono polski rynek wydobywczy, tworząc z kopalni i wyrobisk, a także pól uprawnych i rynku spożywczego oraz farmaceutycznego składowiska odpadów radioaktywnych oraz chemicznych ?

Imbecyle, tworzący interes z ludzkiego kapitału, prowadzonego silną ręka prawa zwierząt, kierują się ideologią – ignorancji, w której złoczyńca, otoczony fetyszem tytułu, rangi i pieniądza – nie widzi, nie słyszy i nie mówi o otaczającym go bestialstwie i żerowaniu człowieka na człowieku.

Logika, to klucz do wiedzy, ignorancja, jest kluczem do poprawności politycznej i właśnie z tego klucza, korzystają wybrani najemnicy – prezydenci miast, urzędnicy, naukowcy, lekarze, eksperci, mentorzy, politycy i księża, mieszkający z dala od niebezpiecznych miejsc rzutu, odpadów chemicznych i radioaktywnych.

Zacznijmy nazywać rzeczy po imieniu, ponieważ poprawność polityczna, to kurestwo, ukrywające się za ładnymi sloganami, logotypami, ideologiami, niosącymi wyzysk człowieka przez człowieka, który tworze z siebie i innych zwierzęta, mogące być rozliczane według prawa zwierząt i natury.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

”ZIELONY ŁAD” ELIT – CZY KRYZYS KLIMATYCZNY W OGÓLE ISTNIEJE ?

Globalna Świadomość18 marca 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułTRANSHUMANIZM I ALCHEMICZNY RESET SPOŁECZEŃSTWANastępny artykułKTO STWORZYŁ ”RYGOR CZASU” – CZEMU PRACUJESZ 8 GODZIN I CIĄGLE SIĘ ŚPIESZYSZ ?

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

TAJEMNICE MEDYCZNE ”OSTATNICH LAT” – CZY GIGANCI ”BIG PHAPMY” WIEDZIELI OD O POCZĄTKU WSZYSTKIM ? GLOBALNY SYSTEM CYFROWY I NOWE

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

YALE SCHOOL OF ENGINEERING – NAUKOWCY OPRACOWUJĄ ”UNOSZĄCE SIE W POWIETRZU PREPARATY mRNA” CISZA PRZED BURZĄ – CO ZDARZY SIĘ

Kategorie

AGENDA 2030 (185) Alternatywna historia świata (174) Bez kategorii (7) Czarna Szlachta (12) extra-terrestrial (178) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • ”ZIELONY ŁAD” ELIT – CZY KRYZYS KLIMATYCZNY W OGÓLE ISTNIEJE ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?