PROGRAM DEPOPULACJI – TLENEK GRAFENU BĘDZIE PŁYNĄŁ Z TWOJEGO KRANU

WIRUSY 'OBCYCH’ – WYBUCH METEORYTU NAD CHINAMI W 2019 ROKU I POCZĄTEK PANDEMI COVID 19
8 sierpnia 2023
BRACTWO WĘŻA – KOGO CZCILI W BIBLIJNYM EDENIE I KTO DAŁ LUDZIOM 'WIEDZĘ’ ?
9 sierpnia 2023