SPIS POWSZECHNY NIEWOLNIKÓW PRZED PRZEJĘCIEM POLSKI – PO CO WŁADZY TAK SZCZEGÓŁOWE DANE ?

Share Tweet Send Ludzkość, zwłaszcza Europa, zbliża się do momentu krytycznego pandemii, zwanego krachem gospodarczym. Wiele państw zaczyna oficjalnie mówić o wprowadzeniu nowych podatków, zwłaszcza katastralnych, tak by dofinansować „biedne banki” oraz klasę panującą ! W Polsce także planuję się to zrobić, jednak władza chce by Polacy nie byli świadomi tego procesu. Ktoś przebiegły wymyślił sposób jak tego dokonać, ale aby to zrobić wpierw należy wiedzieć co kto ma, nazwano tą akcję wywiadowczą „spisem powszechnym”. Oto co ona oznacza dla Polski i Polaków. Wszystkie informacje, oprócz tych w nawiasach pochodzą z oficjalnych danych ! Od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 trwa w Polsce Narodowy Spis Powszechny. Udział w nim jest obowiązkowy. Wyniki spisu są niezwykle istotne w zarządzaniu państwem i nadchodzących krachem. Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metody uzupełniające to spis telefoniczny lub bezpośrednio przy pomocy rachmistrza spisowego. Od 15 marca GUS uruchomił specjalną infolinie spisową. Zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań będzie w pełni realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Obowiązkiem spisowym będą objęte wszystkie osoby. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. będzie realizowany następującymi metodami, obowiązkowo: metodą samospisu internetowego, metodą wywiadu telefonicznego oraz metodą wywiadu bezpośredniego. Co ciekawe, w dobie pandemii i zbliżającego sięwielkiego krachu gospodarczego po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy! Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod: wywiadu telefonicznego wspieranego programem komputerowym oraz wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez tzw. rachmistrza spisowego (447) i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym tak by wszyscy wiedzieli co macie oraz ile czego macie ! Przed przybyciem takiego agenta (447) należy wywieść wszystkie kosztowności z domu, złoto i srebro ukryć i pobdzierać ze ścian. Agent specjalny (447) zwany rachmistrzem spisowym rejestruje odpowiedzi osoby spisywanej na urządzeniu mobilnym, które jest wyposażone w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu ! (To nie jest żart ! To jest w oficjalnych danych rządowych o spisie !) W ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań zostaną zebrane następujące dane, właściwie chcą wiedzieć wszystko ale my tu wypiszemy ta najciekawsze: lokalizacja miejsca pracy rodzaj źródła utrzymania osób rodzaje pobieranych świadczeń stopień niepełnosprawności fakt przebywania kiedykolwiek za granicą (w razie gdybyście mieli coś w skarpecie !) miejsce zamieszkania za granicą (bo może tam coś też ukryliście !) wyznanie – przynależność do wyznania religijnego – jeśli jesteście gojem to zaliczacie się do niewolników ! w nadchodzącym biblijnym ucisku to cenne informacje dla biblijnej bestii, rodzaj pomieszczeń mieszkalnych stan zamieszkania mieszkania, własność mieszkania powierzchnia użytkowa mieszkania, liczba izb w mieszkaniu, teraz uwaga najważniejsze pytanie: wyposażenie mieszkania w urządzenia techniczno-sanitarne, wyposażenie budynku w urządzenia techniczne, powierzchnia użytkowa mieszkań w budynku, liczba izb w budynku (bloku), własność budynek (bloku), liczba mieszkań w budynku. Ludzie którzy zaczęli się nad tym zastanawiać zadają następujące pytania: „Dlaczego ja mam podać władzy narodowość i wyznanie, a nie wiem, jakiej narodowści i wyznania są władze?”, kolejne to: „Kto dopilnuje, że udzielone informacje będą bezpieczne?”, „Co, jeśli ktoś będzie handlował informacjami?” „A przede wszystkim – co złego planuje uczynić nam władza?” ( ustawa 447 ?), „Czy wszystkie zebrane dane zostaną umieszczone w globalnym super komputerze elit globalizmu ?”. Źródło : https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8132458,narodowy-spis-powszechny-2021-co-powinienes-wiedziec-pytania-kto-musi-sie-spisac-kary.html Share Tweet Send