OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ?
4 grudnia 2023
CO USTALAJĄ NA SZCZYTACH – KSIĄŻE KAROL – ”MAMY TYLKO 96 MIESIĘCY NA POZBYCIE SIĘ MILIARDÓW LUDZI”
5 grudnia 2023