Otwórz oczy

CZY JORGE BERGOGLIO WINNY JEST ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI PODCZAS ”BRUDNEJ WOJNY” W ARGENTYNIE ?

CZY JORGE BERGOGLIO WINNY JEST ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI PODCZAS ”BRUDNEJ WOJNY” W ARGENTYNIE ?

Czy papież został skazany na dożywocie ? Jorge Bergoglio, zwany także papieżem Franciszkiem jest witany we wszystkich krajach jako bohater oraz nobliwy model wzorcowy chrześcijańskiej moralności.

Według treści wyroku jest to człowiek ten jest uwikłany w najbrudniejszą politykę świata, posiadający czarną plamę z argentyńskiego puczu, wspierający aktywnie wszelkie możliwe zboczenia, wojny i rewolucje, utworzenie wrogiej Chrześcijaństwu morderczej organizacji ISIS oraz główny orkiestrator najbardziej nonsensowych doktryn, jak teoria ewolucji, wielki wybuch czy… światowe ocieplenie oraz planowany Nowy Porządek Świata.

Papież jest także członkiem najbardziej zbrodniczej organizacji świata, zakonu Jezuitów, która była usuwana z 86 państw! Rekord nie do pobicia.

Minęły już 4 lata od wydania skazującego wyroku na papieża. Świat ów wyrok zupełnie ignoruje. Ale Chrześcijan nie powinien ignorować papieża oraz jego oczywistej ignorancji Bożych Przykazań.

Papież powinien być nobliwym, dostojnym publicznym wzorem pasterskiej mądrości, dobroci, taktu i miłości do swych owiec oraz osobistego naśladowania Chrystusa którego powinien naśladować. Niestety nikt nie jest w stanie przypisać mu jakiejkolwiek z owych cnót! Na domiar złego człowiek ten został oskarżony i skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości!

Niewielu ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że od kilku lat istnieje wielka organizacja –  ITCCS, czyli

The International Tribunal into Crimes of Church and State -Międzynarodowy Trybunał Przestępstw Kościoła i Władz.

Jego współzałożycielem jest: Kevin D. Annett, Magister, Magister Teologii

Urodzony w 1956, w Kanadzie; żonaty, ma troje dzieciAktualnie zajmuje stanowisko Sekretarza Międzynarodowego Trybuału do spraw Zbrodni Kościoła i Państwa ( ITCCS)Nagradzany twórca fimów dokumentalnych (Unrepentant, 2007), autor

Został wyświęcony jako duchowny w Zjednoczonym Kościele Kanady w 1990 roku. Piastował trzy duszpasterskie stanowiska w tym jako pastor Zjednoczonego Kościoła św. Andrzeja, w Port Alberi w latach 1992-1995. Został zwolniony i wydalony z posługi bez podania przyczyny i bez należnego procesu, 1995-1997, po upublicznieniu śmierci aborygeńskich dzieci i kradzieży ziemi przez Zjednoczony Kościół.Został wyświęcony jak duchowny do Kościoła Wspólnoty w 1995 roku.

Zorganizował pierwsze publiczne dochodzenie dotyczące zbrodni w szkołach indian kanadyjskich, sponsorowany przez filię ONZ, IHRAAM, czerwiec 12-14, 1998, Vancouver

Założył pierwszy stały organ wykonawczy do kontunuowania tego śledztwa , wrzesień 2000, Vancouver : Komisja Prawdy o Ludobójstwie w Kanadzie , został mianowany jej Sekretarzem.

Opublikował pierwszy raport dotyczący zbrodni Ludobójstwa w szkołach Indian, luty, 2001, « Hidden from History: The Canadian Holocaust” ( Ukryte przed Historią. Holokaust w Kanadzie.) »Zebrał Przyjaciół i Krewnych osób Zaginionych w celu zorganizowania okupacji kościołów, Vancouver i Toronto, 2005-2010Zmusił rząd Kanady do « przeprosin » za szkoły Indiańskie, lipiec 2008

Współzałożyciel Międzynarodowego Trybunału ds Zbrodni Kościoła i Państwa ( ITCCS), Dublin, Październik 2009, razem z sześcioma innymi organizacjami wyznaczony na Sekretarza ITCCS with six other organizations; appointed ITCCS Field SecretaryPrzewodniczył publicznym protestom i odprawieniu egzorcyzmów w Watykanie, 2009, 2010, ITCCS było wspierane przez Partię Radykałów i innych polityków, Rzym.

Po wielomiesięcznym śledztwie w wielu różnych państwach jak w Kanadzie, czy Wielkiej Brytanii w kwestiach masowych mordów dzieci, (25 tyś!) składania ich w ofierze demonom, porywaniu nieletnich przez tzw. Dziewiąty Krąg (piekła), ITCCS wydała następujący wyrok.

Oficjalny wyrok Sądu ITCCS

Bruksela, 22 lipca 2014 (Nr.18072014 – 002)Jednomyślny wyrok Trybunału brzmi:

1. Oskarżeni, Jorge Bergoglio, Adolpho Pachon oraz arcybiskup Justin Welby zostali uznani winnymi zarzucanych im dwu oskarżeń: organizowanie, wspomaganie oraz aktywnej pomocy  w przestępstwach przeciwko ludzkości,  w tym morderstw oraz handlu ludźmi oraz osobistego uczestnictwa w rutynowych i rytualnych gwałtach, torturach oraz morderstwach dzieci.

2. Oskarżeni zostali skazani na dożywotnie więzienie bez możliwości ułaskawienia i parolu, oraz przepadek ich majątków, własności i władzy.

3.Zaprzysiężeni szeryfowie Sądu oraz związane z nimi Jednostki Bezpośredniego Działania, ustanowione przez Sąd 1 Czerwca 2014 otrzymały polecenie aresztowania oraz uwięzienia Oskarżonych w miejscach przeznaczonych przez Sąd, oraz do skonfiskowania wszelkich majątków i udziałów. Publiczność jest proszona o wsparcie Szeryfów w tej akcji. Sformułowany finałowy Międzynarodowy Cywilny Nakaz Aresztu będzie wydany przez Sąd przeciwko skazanym osobom w ciągu 48 godzin od tego orzeczenia.

Jednomyślny wyrok Trybunału brzmi: trzej oskarżeni, Jorge Bergoglio, Adolpho Pachon oraz arcybiskup Justin Welby zostali uznani winnymi zarzucanych im oskarżeń, zbrodni przeciwko ludzkości, w tym masowych morderstw oraz handlu ludźmi oraz osobistego zaangażowania się w owe przestępstwa.

Ich wina została w pełni przedstawiona oraz udowodniona w sposób nie budzący jakichkolwiek wątpliwości przez Prokuraturę.

Odmowa oskarżonych – do potwierdzenia lub zanegowania aktu oskarżenia – zmusiła Trybunał do rozważenia ich milczenia jako aktu przyznania się do przedstawionych zarzutów. Ten precedens udowodnił, że milczenie, którym pozwany odmawia ustosunkowania się do zarzutów w przypadku tak olbrzymiej wagi oskarżeń, stanowi podstawę do wydania legalnego wyroku skazującego oraz ustala władców oraz głów państwa i kościoła za odpowiedzialnych owych zbrodni.

W tym precedensie, Wysoki Trybunał ustanowiony przez Parlament Anglii uznał, że milczenie głów kościoła oraz państwa odnośnie oskarżenia o zbrodnie przeciwko ludzkości stanowi akt przyznania się oskarżonych do przedstawionych im oskarżeń. (Styczeń 22, 1649)

Król tego świata, papież Franciszek został skazany na dożywocie za zbrodnie przeciwko ludzkosci!

A niemal cały świat zgodnie… milczy! Czy istnieje jakakolwiek logiczna przyczyna, wyjaśniająca owo milczenie?

Co jest zadziwiające w tej sytuacji – mas media zgodnie milczą i ogólnie dba się o to, aby temat wyroku wobec oskarżonych zabić… milczeniem. Owo milczenie jest jednak nad wymiar wymowne i nasuwa się wiele sugestii i pytań w związku z wydanym prawomocnym wyrokiem.

Jeżeli papież jest niewinny i nikogo nigdy nie zamordował – sprawa jest niezwykle prosta.

Należy aresztować ludzi zniesławiających papieża, ponieważ istnieje odpowiednie prawo w niemal każdym państwie, chroniące obywateli przez zniesławieniem. Jeżeli ITCSS.ORG kłamie, trzeba postawić tych ludzi przed sądem i zrobić przewód sądowy, który z łatwością udowodni bezpodstawne oskarżenia a media przedstawią masowe sprawozdania z niezwykle okrutnej akcji sądu, który kłamliwie zniesławił głowy kościołów oraz stanu.

Takiego kalibru kłamstwo MUSI być ukarane. Sąd powinien być pokazowy, aby w przyszłości nikt nigdy nie odważyłby się zniesławiania ludzi na najwyższych pozycjach naszej cywilizacji.

W ten przecież sposób najprawdopodobniej oszkalowano nie tylko papieża, ale także byłego generała Jezuitów, Adolpho Pachona oraz arcybiskupa Canterbury, Justina Welby, głowę kościoła anglikańskiego.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Justin_Welby

Na dokładkę owa organizacja oskarżyła i skazała za identyczne zbrodnie koronę brytyjską a także rząd Kanady. Nie wiem, jak jest w innych państwach, ale w Australii nie wolno publicznie krytykować królowej Elżbiety.

Były nawet skandale tego typu, kiedy nasz premier John Howard dotknął ramię królowej, co jest rzeczą nie do pomyślenia w kwestiach etycznych. Media australijskie i brytyjskie były oburzone i pisano o tym przez ładnych kilka dni.

Tymczasem ludzie pod kierownictwem Kevina Annetta z ITCCS.org tytułują najwybitniejsze osobistości, jak członkowie korony brytyjskiej oraz przywódców  kościołów, anglikańskiego oraz Kościoła Katolickiego skazanymi zbrodniarzami przeciwko ludzkości.

Mówi się o nich, że są mordercami niewinnych dzieci oraz ich masowymi handlarzami wspierającymi pedofilię, prostytucję, porywają dzieci oraz składają niewinne dzieci w nieludzkich cierpieniach… szatanowi.

Zadajmy sobie kilka pytań? Czy osoby oskarżone i skazane są rzeczywiście niewinne? Dlaczego osoby skazane nie działają tak, jak osoby niewinne i nie domagają się ukarania ludzi zniesławiających najwyższe eszelony naszej obecnej cywilizacji?

Dlaczego nie wolno ubliżać publicznie Islamowi, ISIS, nie można mówić niczego przeciwko mniejszościom narodowym, nie wolno negować holokaustu, obrażać Żydów a wolno obrażać papieża, królową i innych ludzi?

Istnieje prawo zakazujące tzw. mowy nienawiści. Nie wolno obrażać gejów czy lesbijek ale wolno pluć na królową Elżbietę i papieża?

Nie wolno negować Holokaustu ale wolno zniesławiać papieża?

Tytułowanie papieża mordercą skazanym na dożywocie w przypadku braku jakichkolwiek dowodów jest oczywistym zniesławieniem i każdy organ ścigania ma pełne prawo do aresztowania osób zniesławiających w bezpodstawny sposób tak wybitne osobistości.

Katolicy także nie bronią papieża i nie oburzają o takie bezpodstawne plotki czy oskarżenia. Nie słyszy się także o jakiekolwiek religii spod parasola Watykanu, która domagałaby się wyjaśnienia owych oskarżeń.

Świadkowie Jehowy – http://www.jw.org/pl/publikacje/

Nic na ten temat. a przecież nazywają Watykan Babilonem Wielkim.
http://www.jw.org/en/ Po angielsku także nic na ten temat nie ma.

Adwentyści – http://www.adwent.pl/ A przecież tak gorliwie głosili Watykan jako Bestię czasów końca! Prawomocny sąd wydał wyrok na ową Bestię, a Adwentyści także się nie radują. A przecież ADS wydało tyle filmów na temat Watykanu, tyle się napracował prof. Walter Veith.

I Nic!

Ani słowa, ani śladu radości czy podniecenia z powodu bliskości wypełnienia się tak znaczącego proroctwa.

Nie ma także ani śladu oburzenia z powodu 'fałszywych’ oskarżeń. Nikt nie nawołuje do akcji aresztowania członków ITCSS.ORG. Nikt nie nawołuje do jakiegokolwiek śledztwa.

Niemal nikt nie cieszy się z wydanego wyroku oraz ewentualności zniszczenia przez Boga Wielkiej Nierządnicy i bliskości Królestwa Bożego na ziemi.

Ale istnieje jedna hipoteza, która zdaje się wyjaśniać ową zadziwiającą ciszę medialną i religijną w tak witalnej kwestii.

A może skazani boją się rozgłosu mediów, które może spowodować masowy napływ wielu innych świadków ich zbrodni w wielu innych krajach?

Skoro media milczą, jest także zrozumiałe, że są one kontrolowane przez Watykan i koronę brytyjską. Dlatego ich chronią milczeniem.

Jeżeli media milczą, zachęcam wszystkich czytelników do masowego rozpowszechniania tych informacji, podawania linku do tego artykułu, przesyłania linku emailami, umieszczania owej informacji w każdym możliwym i dostępnym miejscu.

Krytycy Prawdy twierdzą, że ITCCS jest nielegalny i wyrok te nie ma żadnego znaczenia.

Sprawdź dowody!

Europol i ITCCS niszczy szatańskie sieci Watykanu, monarchii i Cargill

Europejska policja aresztowała ponad 1000 kryminalistów używając dowodów ITCCS przeciwko mafii Ndrangheta oraz katolickiemu szmuglowi dzieci.

Według Kevina Annetta arcybiskup Wesołowski jest obecnie pod ścisłą protekcją w Watykanie. W podobnej sytuacji także znajduje się były papież Ratzinger, skazany za zbrodnie przeciwko ludzkości. Obaj są chronieni przeciwko aresztowaniu przez Interpol oraz chronieni przeciwko oficjalnemu postawieniu ich przed sądem.

Źródła –

http://wordwatcher.net/?p=114

http://itccs-polski.blogspot.com/

https://www.bbc.com/news/world-europe-21794798

https://www.theguardian.com/world/2013/mar/19/pope-francis-argentina-1970s

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CZY JORGE BERGOGLIO WINNY JEST ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI PODCZAS ”BRUDNEJ WOJNY” W ARGENTYNIE ?

Globalna Świadomość1 kwietnia 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułPRAWO KTÓRE OBOWIĄZUJE TO PRAWO MORSKIE – KAŻDY KRAJ I KAŻDY OBYWATEL JEST KORPORACJĄ !Następny artykułCO ŁĄCZY BOŚNIACKIE PIRAMIDY

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

”LECZYŁ RAKA W 5 MINUT” – JAK BIG PHARMA STWORZYŁA PANDEMIĘ NOWOTWOROWĄ JAKI EFEKT NA ŚWIAT MIAŁ OSTATECZNIE ”ŚWIATOWY TEST

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? TEMAT ADRENOCHROMU TRAFIŁ DO MEDIÓW – TURCJA I BUŁGARIA

Kategorie

AGENDA 2030 (211) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • CZY JORGE BERGOGLIO WINNY JEST ZBRODNI PRZECIWKO LUDZKOŚCI PODCZAS ”BRUDNEJ WOJNY” W ARGENTYNIE ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?