Świat jest inny

CO ZAWIERA PODRĘCZNIK DO ZADAŃ SPECJALNYCH GRUPY ”MAJESTIC -12”

CO ZAWIERA PODRĘCZNIK DO ZADAŃ SPECJALNYCH GRUPY ”MAJESTIC -12”

Dokument segregujący informację istotne dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. DOSTĘP TYLKO DO WGLĄDU do materiału tutaj  jest ściśle ograniczony do personelu posiadającego POZIOM DOSTĘPU MAJIC-12. Badanie lub użycie przez nieautoryzowany personel jest ściśle zabronione i karalne przez prawo federalne.

OPERACJA MAJESTIC-12.

mj12_2

ZAMIAR I CELE PROJEKTU.

Podręcznik ten został przygotowany specjalnie dla komórek Majestic-12. Jego celem jest zaprezentowanie wszystkich aspektów Majestic-12, by autoryzowany personel miał lepsze zrozumienie Celów Grupy, był w stanie bardziej fachowo sobie radzić z Niezidentyfikowanymi Obiektami Latającymi, Pozaziemską Technologią i Bytami, oraz zwiększenie wydajności przyszłych operacji.

Wszelkie informacje dotyczące MJ-12 zostały zaklasyfikowane jako TYLKO DO WGLĄDU MAJIC i noszą poziom bezpieczeństwa 2 punkty powyżej Ściśle Tajnego. Powodem tego są nie tylko  konsekwencje jaki mogą powstać z oddziaływania na opinię publiczną, jeśli istnienie takich spraw stanie się wiedzą powszechną, lecz także niebezpieczeństwo wpadnięcia tak zaawansowanej technologii, jaka została odzyskana przez Siły Powietrzne, w ręce nieprzyjacielskich obcychmocarstw. Żadne informacje nie są wypuszczane do prasy, a oficjalne stanowisko rządu jest takie, że żadne grupy specjalne takie jak MJ-12 nie istnieją.

Operacja Majestic-12 została zapoczątkowana specjalnym tajnym rozkazem prezydenckim, 24 Września 1947, z polecenia Sekretarza Obrony Jamesa V. Forrestala i Dr Vannevar Busha, Przewodniczącego Połączonej Komisji Badań i Rozwoju. Operacje przeprowadzane są podnadzorem Ściśle Tajnej Grupy Wywiadowczej ds. Badań i Rozwoju bezpośrednio odpowiedzialnejjedynie przed Prezydentem Stanów Zjednoczonych. Cele Grupy MJ-12  są następujące:

mj12_3
 • Odzyskiwanie dla badań naukowych wszelkich materiałów i urządzeń obcej czy pozaziemskiej produkcji, które mogą stać się dostępne. Takie materiały i urządzenia będą odzyskiwane wszelkimi środkami uznanymi za niezbędne przez Grupę.
 • Odzyskiwanie dla badań naukowych wszelkich bytów i pozostałości bytów nie ziemskiego pochodzenia, które mogą stać się dostępne poprzez niezależne działania tych bytów, przez nieszczęście, czy akcje wojskowe.
 • Ustanawianie i zarządzanie Specjalnymi Zespołami do wypełniania powyższych operacji.
 • Ustanawianie i zarządzanie specjalnymi obiektami bezpieczeństwa umiejscowionymi w tajnych lokalizacjach w kontynentalnych granicach Stanów Zjednoczonych, dla przyjmowania, postępowania, analizowania i badania naukowego jakichkolwiek materiałów czy bytów sklasyfikowanych przez Grupę, czy Zespoły Specjalne jako istoty pochodzenia pozaziemskiego.
 • Ustanawianie i zarządzanie tajnymi operacjami przeprowadzanymi zgodnie z Centralą Wywiadowczą, skutkującymi odzyskaniem dla Stanów Zjednoczonych pozaziemskiej technologii i bytów, które mogą spaść na terytorium, czy wejść w posiadanie obcych mocarstw.
 • Ustanowienie i zachowanie całkowicie ścisłej tajności dotyczącej wszystkich powyższych operacji.

Obecna Sytuacja.

Uważa się, o ile chodzi o obecną sytuację, że jest mało wskazań, by obiekty te i ich twórcy stanowili bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, pomimo niepewności co do ostatecznych motywów ich przybywania tutaj. Z pewnością technologia którą posiadają te istoty znacznie przekracza cokolwiek znanego współczesnej nauce, jednakże ich obecność tutaj wydaje się być życzliwa i wydają się unikać kontaktów z naszym gatunkiem, przynajmniej obecnie.Odzyskanych zostało kilka martwych jednostek, wraz ze znaczną ilością szczątków i urządzeń z rozbitego statku, wszystkie są obecnie badane w różnych miejscach.

Żadne starania nie były czynione przez pozaziemskie jednostki, ani skontaktowania się z władzami, ani odzyskania ich martwych odpowiedników, czy rozbitego statku, nawet mimo tego, że jeden z wypadków był rezultatem bezpośredniej akcji wojskowej. Największe zagrożenie w chwili obecnej wyrasta ze zdobycia i badania takiej zaawansowanej technologii przez zagraniczne mocarstwa nieprzyjazne wobec Stanów Zjednoczonych. Z tego powodu odzyskiwaniu i studiowaniu tego typu materiału przez Stany Zjednoczone został nadany tak wysoki priorytet.

Pozaziemską Technologię definiuje się następująco:

 • Statki powietrzne zidentyfikowane jako nie wyprodukowane w Stanach Zjednoczonych, czy przez jakiekolwiek ziemskie zagraniczne mocarstwo, włączając w to eksperymentalne statki wojskowe czy samoloty cywilne. Statki tej kategorii są generalnie znane jako Niezidentyfikowane Obiekty Latające (UFOBs).
 • Obiekty i urządzenia nieznanego pochodzenia i funkcji, wyprodukowane w procesie, czy z materiałów nie przystających do obecnej technologii czy wiedzy naukowej.
 • Szczątki jakiegokolwiek statku powietrznego o możliwej pozaziemskiej produkcji czy pochodzeniu. Szczątki takie mogą być rezultatem wypadku lub akcji wojskowej.
 • Materiały które przejawiają niezwyczajne czy wyjątkowe cechy, nie przystające do obecnej technologii czy wiedzy naukowej.

Pozaziemskie Jednostki Biologiczne (EBEs) definiuje się następująco:

 • Stworzenia, humanoidy czy przeciwnie, których proces ewolucyjny odpowiedzialny za ich rozwój jest widocznie odmienny od  spotykanych, czy obserwowanych homo sapiens.

Opisy Statków.

mj12_4

Udokumentowane pozaziemskie statki (UFOBs) są sklasyfikowane według jednej z czterech kategorii opartej na ogólnym kształcie w sposób następujący:

 • Kształt eliptyczny lub dysk. Ten typ statków jest metaliczny w konstrukcji i jednolicie koloru aluminium.  Mają wygląd dwóch mis lub płytkich talerzy połączonych razem i mogą mieć podniesioną kopułę na wierzchu lub spodzie. Żadne szwy ani złączenia nie są widoczne na powierzchni, co daje wrażenie jednoczęściowej konstrukcji.  Dyski są szacowane na 50-300 stóp średnicy (15-91m), grubość około 15%  średnicy, nie włączając kopuły, która ma 30% średnicy dysku i rozciąga się na kolejne 4-6 stóp (1,2-1,8m) powyżej głównego korpusu dysku. Kopuła może, lecz nie musi zawierać okien czy iluminatorów, w niektórych przypadkach iluminatory są obecne wokół niższej obręczy dysku.
 • Większość statków w kształcie dysku wyposażonych jest w światła na szczycie i spodzie, a także wokoło obręczy. Światła te nie są widoczne kiedy statek spoczywa, lub nie działa. Generalnie nie ma widocznych anten, lub wystających części. Urządzenie do lądowania składa się z trzech wydłużanych nóg zakończonych okrągłymi podkładkami lądowniczymi. W pełni rozłożony mechanizm lądowniczy podtrzymuje główny korpus 2-3 stopy (60-90cm) ponad powierzchnią w najniższym punkcie. Prostokątny właz umiejscowiony jest wzdłuż równika, lub na niższej powierzchni dysku.
 • Kadłub lub kształt cygara. Dokumenty wskazują, że ten typ statków jest niezwykle rzadki. Radary Sił Powietrznych wskazują, że mają one około 2 000 stóp długości i 95 grubości (609x29m) i najwyraźniej nie działają w niższych częściach atmosfery. Dostępnych jest bardzo mało informacji nt. wyników tych statków, lecz raporty radarowe wykazały osiągi prędkości do 7 000 mph (11 265 km/h). Nie wydają się angażować w gwałtowne i nieskoordynowane manewry skojarzone z mniejszymi typami.
 • Owalny lub okrągły kształt. Ten rodzaj statków opisywany jest jako posiadający kształt lodowegorożka, zaokrąglony na szerszym końcu i zwężający się do niemal punktowi na drugim końcu. Mają około 30-40 stóp długości (9-12m) i średnica grubego końca ma około 20% długości. Mocne, jasne światło znajduje się na spiczastym końcu, ten statek zwykle podróżuje koniuszkiem w dół.  Mogą jawić się w jakimkolwiek kształcie, od okrągłego do cylindrycznego, w zależności od kąta patrzenia. Często obserwacje tego typu statków to eliptyczne statki widziane z pochyłego kąta, czy z widoczną krawędzią.
 • Skrzydlaty lub trójkątny kształt. Wierzy się, że ten statek należy do nowej technologii, z powodu rzadkości i niedawności obserwacji. Radar wykazuje równoramienny trójkątny zarys, najdłuższa strona mająca blisko 300 stóp długości (91m). Mało wiadomo nt. wyników tych statków z powodu rzadkości dobrych obserwacji, lecz wierzy się, że są zdolne do dużych prędkości i nagłych manewrów podobnych do, lub przekraczających wyniki typów „a” i „c”.

Opis Pozaziemskich Jednostek Biologicznych (EBEs)

Badanie pozostałości odzyskanych ze szczątków UFOBs wskazuje że Pozaziemskie Jednostki Biologiczne mogą zostać sklasyfikowane na dwie różne kategorie w sposób następujący:

 • EBE typ I. Te jednostki są humanoidalne i mogą z dystansu być wzięte za istotę ludzką rasy orientalnej. Są dwunożne, 5,5 stopy 4 cale wysokie (177cm), o wadze 80-100 funtów (36-45kg). Proporcjonalnie podobne są do ludzi, jednak czaszka jest nieco większa i bardziej zaokrąglona. Skóra blada, o kolorze kredowo-żółtym, gruba i nieco kamienista w wyglądzie. Oczy małe, szeroko rozstawione, o kształcie migdałów, z brązowawo-czarnymi tęczówkami i bardzo dużymi źrenicami. Białka tych oczu nie są takie jak u ludzi, lecz mają blado-szary odcień. Uszy są małe i nisko osadzone na czaszce. Nos cienki i długi, a usta są szersze niż u ludzi i prawie bez warg. Nie ma widocznych włosów na twarzy i bardzo mało na ciele, które są bardzo drobne i ograniczone do pach i pachwiny. Ciało jest chude i bez widocznego tłuszczu, lecz mięśnie są dobrze rozwinięte. Dłonie są małe, z czteroma długimi palcami, lecz bez przeciwstawnego kciuka. Palec zewnętrzny połączony jest w sposób niemal przeciwstawny, nie ma błony pomiędzy palcami tak jak u ludzi. Nogi są lekko lecz zauważalnie wygięte i stopy są nieco rozstawione i proporcjonalnie duże.
 • EBE typ II. Jednostki te są humanoidami, lecz różnią się od typu I pod wieloma względami. Są dwunożne, 3 stopy, 5 cali – 4 stopy, 2 cale (1 – 1,25m) wysokości i o wadze 25-50 funtów (11-22kg). Głowa jest proporcjonalnie znacznie większa niż ludzka, czy u typu I, czaszka znacznie większa i wydłużona. Oczy są bardzo duże, skośne i niemal owinięte wokoło jednej strony czaszki. Są czarne bez śladów białka. Nie ma zauważalnej fałdy brwiowej, a czaszka ma delikatny szczyt  przebiegający ponad ciemieniem. Nos składa się z dwóch małych szpar osadzonych wysoko nad ustami podobnymi do szpary.  Skóra jest blada fioletowo-szarego koloru, nieco ciemniejsza z tyłu stworzenia i jest bardzo gładka o drobnych komórkach. Nie ma włosów ani na twarzy, ani na ciele i stworzenia te nie wydają się być ssakami. Ręce są proporcjonalnie długie w odniesieniu do nóg i mają trzy długie, zwężające się palce i kciuk, niemal tak długi jak palce. Drugi palec jest cieńszy niż pozostałe, lecz nie tak długi jak palec wskazujący. Stopy są małe i wąskie, a cztery palce są połączone membraną.

Nie jest dokładnie wiadome, skąd pochodzi każdy typ tych stworzeń, lecz wydaje się pewnym, że nie ewoluowały na Ziemi. Jest ponadto widoczne, lecz nie pewne, że mogą pochodzić z dwóch różnych planet.

Opis Pozaziemskiej Technologii.

mj12_6

Następujące informacje pochodzą ze wstępnych analiz raportów o szczątkach zebranych z miejsc wypadków pozaziemskich statków od 1947-1953, poza tymi, które są cytowane dosłownie by dostarczyć wskazówek co do typu i charakterystyki materiału, który może zostać napotkany w dalszych operacjach odzyskiwania.

 • Wstępne analizy szczątków z miejsca wypadku wydają się wskazywać, że szczątki pochodzą ze statku, który eksplodował od wewnątrz, po czym zderzył się z ziemią z dużą siłą, całkowicie niszcząc statek. Objętość materiału wskazuje, że ten statek miał w przybliżeniu wielkość średniego samolotu, jednakże waga szczątków wskazuje, że statek był niezmiernie lekki jak na swą wielkość.
 • Analizy metalurgiczne większości odzyskanych szczątków wskazują, że próbki nie są złożone z żadnego znanego materiału znanego obecnie ziemskiej nauce.
 • Testowany materiał posiada wielką siłę i odporność na ciepło w proporcji do swej wagi i rozmiaru, będąc o wiele mocniejszym niż jakikolwiek materiał używany obecnie  w wojskowych czy cywilnych samolotach.
 • Wiele tego materiału wyglądając jak folia aluminiowa, czy płatki magnezu, nie wykazuje żadnych właściwości obu metali, przypominając natomiast jakiś rodzaj nieznanego plastyko-podobnegomateriału.
 • Solidne struktury i mocne belki nośne nosząc odległe podobieństwo w wyglądzie do bardzo zwartego bezsłojowego drewna, były bardzo lekkie i posiadały odporność na napięcie i naprężanie nie osiągalną żadnym sposobem znanym współczesnemu przemysłowi.
 • Żaden z testowanego materiału nie wykazywał mierzalnych cech magnetycznych, czy szczątkowej radiacji.
 • Na kilku szczątkach były wygrawerowanie czy wytłoczone znaki i wzory. Wzory te nie były łatwo identyfikowalne i próby odszyfrowania ich znaczenia były w większości nieudane.
 • Badanie kilku oczywistych mechanicznych urządzeń, przekładni itd. odsłoniło niewiele lub nic z ich funkcji czy metod produkcji.

OPERACJE ODZYSKIWANIA.

Blokada informacji prasowych.

Należy przedsięwziąć wielką troskę o zachowanie bezpieczeństwa jakiejkolwiek z lokalizacji, na której Pozaziemska Technologia może być odzyskana dla badań naukowych. Radykalne środki muszą zostać podjęte dla ochrony i uchowania jakiegokolwiek materiału czy statku od odkrycia, zbadania czy zabrania przez agencje cywilne, czy osoby z ogółu. Jest więc zalecane by całkowita blokada informacji prasowych została zainicjowana tam gdzie jest to możliwe. Jeżeli taki bieg wydarzeń nie okazał by się realny, sugeruje się wypuszczać do prasy następujące historie o wydarzeniu. Oficer dowodzący będzie działał szybko by wybrać odpowiednią historię najlepiej pasującą do sytuacji. Należy pamiętać wybierając historię do prasy, że oficjalna polityka dotycząca UFOBs jest taka, że one nie istnieją.

 • Oficjalne Zaprzeczenie. Najbardziej pożądaną odpowiedzią było by, że nic nadzwyczajnego się nie wydarzyło. Poprzez twierdzenia, że rząd nie ma wiedzy o wydarzeniu,  można zapobiec dalszym dochodzeniom prasy.
 • Dyskredytacja Świadków. Jeżeli w ogóle możliwe, świadkowie będą trzymani w odosobnieniu, do momentu w którym zakres ich wiedzy i zaangażowania zostanie określony. Świadkowie będą zniechęcani od mówienia o tym co widzieli i zastraszanie może okazać się konieczne by zapewnić ich współpracę. Jeżeli świadkowie już skontaktowali się z prasą, będzie konieczna dyskredytacja ich opowieści.  Można to najlepiej zrobić poprzez twierdzenie, że albo źle zinterpretowali naturalne wydarzenia, albo padli ofiarą histerii czy halucynacji, bądź popełnili oszustwa.
 • Zwodnicze Stwierdzenia. Może okazać się konieczne wydanie fałszywych stwierdzeń by zachować bezpieczeństwo miejsca. Meteory, spadłe satelity, balony pogodowe i samoloty wojskowe są w pełni akceptowalnymi alternatywami, jednakże w przypadku twierdzeń o samolotach wojskowych, które spadły należy uważać by nie sugerować, że samolot może być eksperymentalny czy tajny, gdyż to mogło by wywołać większą ciekawość zarówno prasy amerykańskiej, jak i obcej. Wydawanie stwierdzeń dotyczących zanieczyszczenia obszaru z powodu toksycznych cieczy rozlanych z ciężarówek, czy kolejowych zbiornikowców także może pomóc utrzymać nieautoryzowany czy niepożądany personel z daleka.

Zabezpieczenie Obszaru.

Obszar musi być zabezpieczony tak szybko jak to możliwe, by powstrzymać   nieautoryzowany personel od infiltracji miejsca. Oficer dowodzący określi granicę i ustanowi wewnątrz niej posterunek dowodzenia. Personel dopuszczony na miejsce będzie ograniczony do absolutnego minimum koniecznego do przygotowania statku lub szczątków do transportu i będzie się składał z Wojskowych Sił Bezpieczeństwa.

Można naciskać władze lokalne do usługi kontroli tłumu i ruchu drogowego. Pod żadnym pozorem lokalne władze czy przedstawiciele prawa nie zostaną dopuszczeni poza granicę miejsca i wszelkie niezbędne środki powinny zostać podjęte by zapewnić, że nie wtrącają się oni w operację.

 • Obrzeża. Pożądanym jest, by wystarczająco liczny personel wojskowy został użyty do obsadzenia obrzeży miejsca, wystarczająco dużych, by powstrzymać zarówno nieautoryzowany personel jak i personel graniczny od widzenia miejsca. Kiedy już miejsce zostanie ograniczone, zostaną ustanowione regularne patrole wzdłuż obrzeży, by zapewnić całkowite bezpieczeństwo, by powiększyć kontrolę zostanie użyty elektroniczny nadzór. Personel graniczny zostanie wyposażony w komunikatory ręczne i broń automatyczną z ostrą amunicją. Personel pracujący na miejscu będzie nosił broń osobistą. Żaden nieautoryzowany personel nie zostanie dopuszczony do zabezpieczonego obszaru.
 • Posterunek Dowodzenia. W ideale posterunek dowodzenia powinien znajdować się tak blisko miejsca, jak jest to praktyczne, by móc wydajnie koordynować operację. Jak tylko posterunek dowodzenia będzie funkcjonował, ustanowiony zostanie kontakt z Grupą Majestic-12 przez bezpieczną komunikację.
 • Przeszukanie Obszaru. Miejsce i przyległy obszar zostanie oczyszczony z nieautoryzowanego personelu. Świadkowie zostaną przesłuchani i zatrzymani dla dalszego dochodzenia przez MJ-12. Pod żadnym pozorem świadkowie nie będą zwalniani z aresztu, zanim ich opowieści nie zostaną oszacowane przez MJ-12 i nim nie zostaną oni starannie przesłuchani.
 • Ocena Sytuacji. Wstępna ocena sytuacji zostanie wykonana, a wstępny raport przygotowany. Grupa MJ-12 zostanie następnie poinformowana o sytuacji przy najbliższej możliwej okazji. Grupa MJ-12 podejmie następnie decyzję czy wysyłać, czy nie, do obszaru, Czerwony Zespół MJ-12 lub Zespół OPNAC.
  CZĘŚĆ II. ODZYSKIWANIE TECHNOLOGII

Usuwanie i Transport.

Jak tylko zostanie ustanowiona  komunikacja, usuwanie i transport całego materiału będzie podlegać rozkazom MJ-12.

 • Dokumentacja. Jeżeli sytuacja pozwala, należy podjąć starania udokumentowania obszaru fotografiami, nim cokolwiek zostanie poruszone. Obszar zostanie sprawdzony na obecność promieniowania i innych toksycznych czynników. Jeżeli obszar nie może zostać zabezpieczony na dłuższy okres czasu, cały materiał musi zostać spakowany i przetransportowany tak szybko jak to możliwe do najbliższego wojskowego obiektu bezpieczeństwa. Zostanie to wykonane za pomocą przykrytego transportu, przy użyciu mało uczęszczanych dróg tam gdzie to możliwe.
 • Kompletny lub Funkcjonujący Statek. Do statków  należy zbliżać się z największą ostrożnościąjeśli wydają się działać, gdyż z wystawienia się na promieniowanie, czy wyładowania elektrycznemogą wyniknąć ciężkie obrażenia. Jeżeli statek funkcjonuje, lecz wydaje się być porzucony, może do niego się zbliżać jedynie specjalnie wyszkolony personel ZESPOŁU CZERWONEGO MJ-12 noszący ubrania ochronne. Każde urządzenie które wydaje się funkcjonować, także powinno być pozostawione do dyspozycji CZERWONEMU ZESPOŁOWI MJ-12. Całe statki lub części statków, zbyt duże by zostać przetransportowane przykrytym transportem, zostaną rozmontowane, jeśli może to zostać wykonane szybko i łatwo. Jeśli muszą być przetransportowane w całości, czy na otwartej przyczepie zostaną przykryte w sposób kamuflujący ich kształt.
 • Pozaziemskie Jednostki Biologiczne. EBEs muszą zostać przeniesione do głównego obiektu bezpieczeństwa tak szybko jak to możliwe. Dużo uwagi należy poświęcić by zapobiec możliwemu  zakażeniu przez obce czynniki biologiczne. Martwi EBEs powinni zostać zapakowani w lód przy najbliższej okazji by zachować tkanki. Przy napotkaniu żywych EBEs, powinni zostać oni aresztowani i zabrani do głównego obiektu bezpieczeństwa ambulansem. Każdy wysiłek powinien zostać odjęty by zapewnić przeżycie EBEs. Styczność personelu z EBEs, żywymi czy martwymi musi zostać ograniczona do absolutnego minimum. (Zobacz rozdział 5 dla bardziej szczegółowych informacji nt. kontaktów z EBEs).

Oczyszczanie obszaru.

Gdy już cały materiał został usunięty z zabezpieczonego miejsca, najbliższy obszar zostanie starannie sprawdzony by upewnić się, że wszystkie ślady Pozaziemskiej Technologii zostały usunięte. W przypadku wypadku  otaczający obszar zostanie starannie przeszukany kilka razy, by upewnić się, że nic nie zostało przeoczone. Aktywny obszar poszukiwań może różnić się zgodnie z warunkami lokalnymi, według uznania oficera dowodzącego. Gdy oficer dowodzący jest przekonany, że nie pozostały żadne dalsze dowody zdarzenia na miejscu, może zostać ono ewakuowane.

Warunki Specjalne lub Niezwyczajne.

Istnieje możliwość, że pozaziemskie statki mogą lądować, lub rozbić się w mocno zaludnionych obszarach, gdzie nie da się zachować bezpieczeństwa, lub gdzie większe fragmenty populacji i prasa mogą być świadkami tych wydarzeń. Plan ewentualny MJ-1949-04P/78 (ŚCIŚLE TAJNY-TYLKO DO WGLĄDU) powinien być trzymany w gotowości, jeśli potrzeba uczynienia tego publicznie znanym stanie się konieczna.

*Żywe jednostki muszą być trzymane w ścisłej izolacji w oczekiwaniu na personel OPNAC

POZAZIEMSKIE JEDNOSTKI BIOLOGICZNE.

Część ta zajmuje się spotkaniami z żyjącymi Pozaziemskimi Jednostkami Biologicznymi (EBEs). Spotkania takie podpadają pod jurysdykcję MJ-12 OPNAC BBS-01 i zajmować się nią będzie tylko ten specjalny oddział. Cześć ta wyszczególnia odpowiedzialność osób czy oddziałów zapoczątkowujących kontakt.

Każde spotkanie z jednostką o której wiadomo, że jest pozaziemskiego pochodzenia, jest rozpatrywana jako sprawa narodowego bezpieczeństwa i dlatego klasyfikowana jako ŚCIŚLE TAJNA. Pod żadnym pozorem opinia publiczna czy prasa nie może dowiedzieć się o istnieniu tych bytów. Oficjalne polityka rządu stanowi, że stworzenia takie nie istnieją i że żadna agencja rządu federalnego nie jest teraz zaangażowana w żadne badania istot pozaziemskich czy ich artefaktów. Jakiekolwiek odstępstwo od tej oficjalnej polityki jest całkowicie zabronione.

Spotkania z EBEs mogą zostać sklasyfikowane zgodnie z poniższymi kategoriami:

 • Spotkania z inicjatywy EBEs. Możliwy kontakt może mieć miejsce w rezultacie propozycji przez same jednostki. W takich przypadkach przewiduje się, że spotkania nastąpią w obiektach wojskowych czy innych bezpiecznych lokalizacjach wybranych po obustronnej zgodzie. Spotkania takie były by korzyścią dla osób ograniczonych do personelu z odpowiednimi przepustkami, z dala od nadzoru publicznego. Mimo że nie jest to uważane z bardzo prawdopodobne, istnieje także możliwość, że EBEs wylądują w miejscu publicznym bez wcześniejszej zapowiedzi. W takich przypadkach zespół OPNAC sformułuje historie przykrywające dla prasy i przygotuje konferencje dla prezydenta i Szefów Personelu.
 • Spotkania w wyniku spadnięcia statku. Kontakt z ocalałymi z wypadków, czy statków którespadły  z powodu naturalnych wydarzeń, czy akcji wojskowych, mogą wystąpić bez żadnych lub z małymi ostrzeżeniami. W tych przypadkach ważnym jest by kontakt inicjalny był ograniczony do personelu wojskowego by zachować bezpieczeństwo. Cywilni świadkowie w obszarze będą zatrzymywani i przepytani przez MJ-12. Kontakt z EBEs przez personel wojskowy nie posiadający przepustki MJ-12 czy OPNAC ma być ściśle ograniczony do akcji koniecznych dla zapewnienia dostępności EBEs dla badań przez zespół OPNAC.

Izolacja i Areszt.

 • EBEs będą przetrzymywane za pomocą wszystkich koniecznych środków i zabierani w bezpieczne miejsca tak prędko jak to możliwe. Personel wchodzący w kontakt z EBEsprzedsięweźmie środki ostrożności by zminimalizować ryzyko choroby będącej rezultatem zakażenia nieznanymi organizmami. Jeżeli jednostki noszą kombinezony kosmiczne czy aparaturę oddechową jakiegoś rodzaju, należy uważać by zapobiec uszkodzeniom takich urządzeń. Podczas gdy wszelkimi środkami zapewnić należy dobrostan EBEs, muszą być odizolowani od jakichkolwiek kontaktów z nieautoryzowanym personelem. Kiedy nie jest jasnym co zapewnić, czy jakie udogodnienia mogą być wymagane prze nie-ludzkie jednostki, powinni zostać zaopatrzeni w miarę możliwości. Oficer dowodzący operacją będzie czynił takie rozróżnienia. Nie istnieją obecnie wskazówki w tym obszarze.
 • Rannymi czy zranionymi jednostkami zajmie się personel medyczny wyznaczony przez zespół OPNAC. Kiedy zespół personelu medycznego nie jest natychmiast dostępny pierwsza pomoc zostanie udzielona przez personel Korpusu Medycznego na miejscu inicjalnym. Jako że mało wiadomo o biologicznych funkcjach EBE pomoc będzie ograniczona do powstrzymania krwawienia, obandażowania ran i unieruchomienia złamanych kończyn. Nie zostaną podane żadne medykamenty jakiegokolwiek rodzaju, gdyż nie są możliwe do przewidzenia efekty ziemskich medykamentów na nie-ludzkie systemy biologiczne. Jak tylko obrażenia uznane są ustabilizowane EBs zostaną przewiezione zamkniętym ambulansem, czy innym dogodnym środkiem transportu w bezpieczne miejsce.
 • W kontaktach z jakimikolwiek żywymi Pozaziemskimi Jednostkami Biologicznymi bezpieczeństwo ma kapitalne znaczenie. Wszelkie inne czynniki są drugorzędne. Pomimo że preferowane jest utrzymanie fizycznego dobrostanu każdej jednostki, strata życia EBEs jest uważana za dopuszczalną, kiedy warunki czy opóźnienia w zachowaniu tego życia w żaden sposób nie godzą się z bezpieczeństwem operacji.
 • Kiedy już zespół OPNAC przejął pieczę nad EBEs, troska o nich i transport do wyznaczonych obiektów staje się odpowiedzialnością personelu OPNAC. Każda współpraca zostanie udzielona zespołowi w wykonywaniu obowiązków. Personel Zespołu OPNAC uzyska NAJWYŻSZY PRIORYTET dla wszystkich osób niezależnie od ich oczywistych stopni czy statusu. Żadna osoba nie jest upoważniona do przeszkadzania zespołowi OPNAC w wykonywaniu swych obowiązków przez specjalną dyrektywę Prezydenta Stanów Zjednoczonych.
  CZĘŚĆ II. ORGANIZMY NIEŻYWE

W ideale odzyskiwanie dla badań naukowych zwłok i innych biologicznych pozostałości, będzie przeprowadzane przez personel medyczny obeznany z tego rodzaju procedurą. Ze względów bezpieczeństwa może zaistnieć potrzeba, by taki zbiór został przeprowadzony przez  personelniemedyczny. Część ta dostarczy wskazówek do odzyskiwania, zachowywania i  usuwania zwłok i pozostałości w polu.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

CO ZAWIERA PODRĘCZNIK DO ZADAŃ SPECJALNYCH GRUPY ”MAJESTIC -12”

Globalna Świadomość25 czerwca 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułBADANIA WYKAZAŁY PONAD 20.000 SUBSTANCJI CHEMICZNYCH ZAWARTYCH W WODZIE BUTELKOWANEJ.Następny artykułDLACZEGO UKRYWA SIĘ PRZED NAMI PRAWDĘ O RESECIE I

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

TAJNY KOD BIBLII – CZYM NAPRAWDĘ JEST SZYSZYNKA ? W EUROPIE POWSTAJE NOWY CERN, KTÓRY PRZYĆMI SWOJEGO POPRZEDNIKA ! DZIWNE

.comments-title

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

TAJNY KOD BIBLII – CZYM NAPRAWDĘ JEST SZYSZYNKA ? DLACZEGO WSZYSTKIE PRZEPOWIEDNIE I AGENDA ELIT WSKAZUJE NA 2030 ROK ?

Kategorie

AGENDA 2030 (259) Alternatywna historia świata (185) Bez kategorii (17) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

 • CO ZAWIERA PODRĘCZNIK DO ZADAŃ SPECJALNYCH GRUPY ”MAJESTIC -12”
 • Nawigacja wpisu
 • Globalna Świadomość
 • Podobne wpisy
 • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
 • Ostatnie wpisy
 • Kategorie
 • O czym myślisz?