Otwórz oczy

NAJWIĘKSZY EUROPEJSKI PRZEKRĘT FINANSOWY MASONERII XX WIEKU – CZY POLSKA NIE POSIADA ŻADNEGO ZŁOTA ?

NAJWIĘKSZY EUROPEJSKI PRZEKRĘT FINANSOWY MASONERII XX WIEKU – CZY POLSKA NIE POSIADA ŻADNEGO ZŁOTA ?

Nowy minister finansów człowiek ”nie wiadomo skąd”, bez życiorysu, bez historii, bez Résumé… przybłęda z Londynu, o nie-polskim pochodzeniu, związany z syjonistycznymi bankami w City of London – został ”przywieziony w teczce” z Izraela. Ciekawe jak nazywał się Kościński przed zmianą nazwiska z żydowskiego?

NBP nie sprowadził żadnego złota do Polski! Fikcyjny transport złota to zwykła ustawka!

Pamiętacie? Kiedyś towarzyszy ministrów i towarzyszy I sekretarzy PZPR ”przywożono w teczkach” z Moskwy (byłego ZSRR). Jak widać nic się nie zmieniło! Dalej do Polski ”przywozi się w teczkach” ministrów i premierów – z tą różnicą, że obecnie przywozi się ich z Izraela.

Szczegóły największej afery finansowej w Europie od zakończenia II wojny światowej:

Rozpoczyna się – przy zmowie milczenia dziennikarzy, ekspertów i finansistów – największy ”przekręt finansowy” w historii Polski, a nawet największy przekręt w powojennej Europie. Ogromny skok na kasę budżetu Rzeczpospolitej Polski odbywa się za cichym przyzwoleniem polskich służb:

 • Komisji Nadzoru Finansowego
 • Prokuratury
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Agencji Bezpieczeństwa Narodowego
 • Centralnego Biura Śledczego
 • Polskiego Wywiadu i Kontrwywiadu Wojskowego

Czy któraś z wymienionych służb państwowych (rzekomo polskich) albo ekspertów lub dziennikarzy (rzekomo rdzennych Polaków i w dodatku rzekomo ”nieprzekupnych” i ”niezależnych”) odważyła się napisać choćby niewielki artykuł… choćby raport w sprawie ”Afery 447”?

Czytaliście coś w tej sprawie? W gazetach? W Internecie? Widzieliście coś w TV?

Nie?

Oczywiście, że nic nie czytaliście i nic nie widzieliście! To chroniona tajemnica o najwyższej klauzuli tajności. Szczegóły ”Afery447” są znane tylko niewielkiej liczbie osób z najściślejszego grona PiS oraz zarządu syjonistycznego banku J.P. Morgan Poland.

Polskie służby wywiadu i kontrwywiadu oraz inne komórki powołane rzekomo do ochrony interesów Polski i Polaków – są przecież zarządzane z Izraela (pośrednio właśnie przez Mossad) już trzy dekady, czyli od roku 1989. Nic się nie zmieniło od czasów ustaleń przy Okrągłym Stole.

Setki, a może nawet i tysiące funkcjonariuszy i agentów – zatrudnionych do ochrony Polaków i polskich interesów – kompletnie nic nie robią w obliczu tak ogromnej afery!

Ci funkcjonariusze i agenci (rzekomo Polacy, ponieważ ich przodkowie zmienili swoje niepolskie i głupawe nazwiska na nazwiska czysto polskie) są przecież zatrudnieniu do ”ochrony” Polski i są opłacani ze Skarbu Państwa RP… czyli z danin Polskich Obywateli! Dostają przywileje i liczne premie. Nawet posiadają prawo do wczesnego przejścia w stan spoczynku zachowując prawo do wysokich uposażeń pieniężnych (po 25 latach pracy) – to wszystko ze zrzutek Polaków, którzy ciężko pracują.

I nic ci quasi-Polacy (funkcjonariusze i agenci) nie robią nic aby ochronić Polskę przed przestępczym roszczeniom żydowskim!

Dlaczego?

Bo są lojalni już od 75 lat żydo-komunie! Czyli swoim ziomkom.

Teraz żydo-komuna przeniosła swoją kwaterę główną z Warszawy do Izraela. W Izraelu właśnie szykowane są już medale i odznaczenia dla niepolskich Polaków, którzy opierd…lają Skarb Państwa Polskiego.

… A potem jakieś niedojeb…ne Sejmowe Komisje Śledcze znów wmówią zidiociałym Polaczkom: że państwo zawiodło; że procedury zawiodły; że instytucje kontrolne nie były wyposażone w narzędzia, itp., itd. A na koniec oznajmią, że winnych trudno ustalić…. Pamiętacie to? Już to było!

Kto bezpośrednio kieruje tą ogromną kradzieżą z budżetu polskiego?

 • Prezes Narodowego Banku Polskiego – Adam Glapiński (Żyd)
 • Minister Finansów – Tadeusz Kościński (Żyd)
 • J.P. Morgan – oraz J.P. Morgan Poland (Żydzi)
 • przy wsparciu logistycznym Mossadu (Żydzi)

Jaki jest cel tej bezprecedensowej kradzieży?

 • wyciągnięcie w sposób nielegalny oraz w tajemnicy przed obywatelami Polski ogromnych środków płatniczych (tych, które już są w budżecie i tych, które do polskiego budżetu będą wpływały przez następnych wiele lat)

Jaka jest kwalifikacja takiego czynu według prawa?

 • Zorganizowana grupa przestępcza
 • Spisek i konspiracja
 • Paserstwo na wielką skalę
 • Nielegalne przelewy, obrót i wywóz nielegalnie zdobytych środków finansowych z pominięciem obowiązujących procedur
 • Kradzież ogromnych środków i doprowadzenie do niewypłacalności Rzeczpospolitej Polski
 • Kradzież środków prywatnych i konsumenckich z kont bankowych Polaków
 • Zawyżenie polityki fiskalnej (wzrost podatków) wobec Polaków i doprowadzenie do ubóstwa a nawet skrajnej nędzy
 • Wywłaszczenie Polaków z większości form własności
 • Doprowadzenie do upadku spółek Skarbu Państwa, pozbawiając Polaków w nich udziałów

Co ma wspólnego zakup przez NBP 100 ton złota z ustawą Act447?

To jedna z wielu form ‘wydojenia’ polskiego budżetu na rzecz ustawy Act447 – na urojone oczekiwania Żydów.

100 ton złota kosztowało NBP, a raczej podatników polskich 18,3 miliardów PLN. W wyniku tzw. inżynierii finansowej Glapiński i Kościński wyprowadzili te 18,3 miliarda PLN z budżetu państwa Polskiego i przekazali do syjonistycznego banku J.P. Morgan.

Bank J.P. Morgan posiada swoją główną centralę w City of London, czyli dokładnie tam, gdzie składuje się sztaby złota.

 • W zapisach giełdowych w ogóle nie istnieje żadna wzmianka o transakcji tzw. ‘polskiego złota’…. Jedyna wzmianka w protokole giełdowym mówi enigmatycznie o ETF-ach.
 • Natomiast na otwarte rachunki bankowe kilku banków izraelskich pomiędzy wrześniem a listopadem bieżącego roku wpłynęła kwota 5,5 miliarda dolarów – czyli dokładnie odpowiadająca kwocie 18 miliardów PLN przelanych z Narodowego Banku Polskiego!

A co stało się ze złotem? Złota w ogóle nie było!

Chodziło tylko o wyprowadzenie pieniędzy! To mistyfikacja, zakrywająca ‘dojenie’ polskiego budżetu na rzecz syjonistycznych środowisk żydowskich aby zaspokoić Act447. I to wszystko. Ale tylko do tej pory….

Otóż z nieoficjalnych przecieków dowiadujemy się, że w następnych latach Polska planuje zakup następnych dużych ilości złota… też w City of London… korzystając z pośrednictwa syjonistycznego banku J.P. Morgan – bo po to właśnie bank został sprowadzony do Polski przez PiS. Oznacza to kolejne wydatki NBP na zakup fikcyjnego złota!

Bo nie o złoto tu wcale chodzi! A tylko o okradanie Polski! I to przez długie lata.Krótkie wprowadzenie aby zrozumieć sposób działania Afery 447:

Historia powstania Żydo-Solidarności.

Każdy średnio zaawansowany obserwator polityczny wie, że Jaruzelski w roku 1985 (w czasie wizyty w Nowym Jorku) na spotkaniu z Rockefeller’em sprzedał Polskę Żydom. Po zniszczeniu prawdziwej Solidarności i zakończeniu stanu wojennego powstała pustka, którą syjoniści natychmiast chcieli wypełnić. Odbył się wtedy fikcyjny proces przeciw czterem członkom KSS ”KOR” (Michnik, Kuroń, Romaszewski i Wujec) aby wylansować tzw. nowych liderów nowej Solidarnośc… a mówiąc ściślej: Żydo-Solidarności.

Po internecie krąży słynny wywiad Żyda o nazwisku Geremek. W młodości został uratowany przez Polaków z getta. Polacy dali mu nazwisko i wykształcili. W wywiadzie prasowym Geremek przekonywał, że gdy tylko Żydo-Solidarność zwycięży – to do Polski przybędzie wielu Żydów z Izraela aby objąć wszystkie kluczowe stanowiska rządowe i kluczowe stanowiska resortów siłowych. Przekonywał też, że Polacy nie nadają się do rządzenia lub kierowania własnym państwem. Opowiadał też o specjalnie szykowanej w Izraelu kadrze żydowskich menadżerów, czekających by przyjechać do Polski. Wygoogluj: ‘wywiad prasowy Geremka’.

Żydo-Komuna skonstruowała Żydo-Solidarność.

Szkopuł w tym, że ta nowa Solidarność była żydowska, a nawet syjonistyczna. Autorem tego polanu był inny Żyd czyli Zbigniew Brzeziński, bliski i zaufany współpracownik Rockefeller’ów.

W taki właśnie sposób cała pomoc finansowa z USA dla zrekonstruowanej Żydo-Solidarności płynęła szerokim strumieniem tylko do żydowskich działaczy Solidarności, a nie do działaczy o etnicznie polskim pochodzeniu. Etniczni Polacy i autentyczni założyciele NSZZ Solidarność zostali wypchnięci przez chytrych Żydów posiadających monopol finansowy od sponsorów z USA.

To właśnie skutki realizacji planu Jaruzelski – Rockefeller.

Autentyczni działacze ruchu społecznego, Polacy, nie zostali dopuszczeni do Okrągłego Stołu w roku 1989. PZPR prowadziła rozmowy tylko Żydami i Szabes-Gojami. W efekcie Polska w roku 1989 nie odzyskała suwerenności; tylko zamieniła okupanta: z radzieckiego na izraelskiego. Sytuacja taka trwa do czasów obecnych. Polska po Okrągłym Stole zmieniła nazwę z PRL na nową nazwę: Polin.

Nazwa ”III RP” to fikcja i eufemizm.

 • Polska stale sponsoruje Izrael i gminy żydowskie w Polsce…. A Polacy dostali rolę dyżurnego ”stałego biedaka”, który powinien zapier…alać na syjonistów w pocie czoła. Takie wytyczne co do Narodu Polskiego zawarto spotkaniu Jaruzelski-Rockefeller.
 • Ustalono też, że Polacy nie powinni posiadać tzw. ”klasy średniej”, a nawet jej szczątkowej reprezentacji. Plan przewidywał wywłaszczenie Polaków i wprowadzenie eksploatacji Polaków według zasad jakie istniały w czasie okupacji niemieckiej: czyli wyjazdy Polaków na roboty.
 • Nawet Polscy żołnierze walczą za Izrael w Iraku i w Afganistanie. I według syjonistów dla Polaków nic nie powinno się zmienić! Żydzi blokują rozwój innych wojsk w Polsce oprócz wojsk specjalnych! Bo w razie wojny w Izraelu nie będzie czasu na ściągnięcie ciężkiego sprzętu wojennego z Polski; a więc z punktu widzenia Izraelczyków ciężki sprzęt w Polsce jest niepotrzebny. Natomiast co innego Polscy komandosi… tych łatwo przerzucić do Izraela, aby bili się za plugawy i wstrętny syjonizm!

Pamiętacie: W roku 2003 Kwaśniewski (kolejny Żyd) wysłał na wojnę polski kontyngent wojskowy do Iraku. USA obiecała ogromne profity za polskie wsparcie. I oczywiście USA dotrzymało obietnic… tylko, że Żyd Kwaśniewski i zażydzone SLD przekierowało i scedowało wszystkie profity gospodarcze na Izrael.

Tak! To Izrael zgarnął wtedy całą wdzięczność Stanów Zjednoczonych za udział Polski w tej wojnie. To Izrael skorzystał z profitów wojny, w której walczyło wielu polskich żołnierzy… a nie walczył żaden syjonistyczny tchórz. Tylko głupki twierdzą, że USA oszukało wtedy Polskę!

To zażydzony Sojusz Lewicy Demokratycznej i Kwaśniewski oszukali Polskę! Działacze NSZZ Solidarność już wiosną 1982 (czyli kilka miesięcy po wprowadzeniu stanu wojennego) zostali zmuszani do natychmiastowego opuszczenia Polski. Źródła historyczne mówią o 3 tys. opozycjonistów; 2100 fizycznie internowanych, oraz 700 przeciw którym prowadzono sprawy sądowe. W efekcie licząc ich krewnych do końca roku opuściło Polskę 10 tys. osób.

Ogólnie w wyniku represji i działań PZPR w latach ’80 Polskę opuściło 1 milion Polaków. Tak ”wyczyszczona” Solidarność zapełniła się natychmiast żydostwem, sprzyjającym gen. Jaruzelskiemu. Żydo-Solidarność bez żadnych oporów zasiadła do Okrągłego Stołu aby rozdzielić sobie najlepsze kąski z tortu.

Dziwi fakt, że w żaden sposób w III RP nie są uczczone uroczystościami państwowymi masowe wygnania opozycjonistów politycznych i działaczy pierwszej NSZZ Solidarność z lat ’80….

Historycy z Polskiej Akademii Nauk czy z Instytutu Pamięci Narodowej nie zwrócili się do Sejmu RP o ustanowienie daty takich właśnie uroczystości, które upamiętniłyby ogromną stratę części populacji Polaków.

Za to właśnie PAN i IPN pilnie uczestniczą w uroczystościach dotyczących innemu wydarzeniu, które niekoniecznie dotyczy etnicznych Polaków…. A mianowicie tzw. ”wydarzeń Marca ’68”. W latach 1968 i 1969 w wyniku konfliktu w samej PZPR opuściło Polskę 10 tys. Żydów.

Liczba wygnanych Polaków z Polski w roku 1982 jest niemal identyczna z liczbą Żydów, którzy opuścili Polskę. To dlaczego wyjazd Polaków jest absolutnie pomijany, ale wyjazd Żydów podniesiony jest do rangi państwowej?

Czy to ku…wa jeszcze Polska? Czy to ku…wa jakaś kolonia Izraela? Dlaczego historycy (dumni profesorowie, doktorzy habilitowani) z PAN czy IPN nie traktują szacunkiem i w należyty sposób obu grup etnicznych?! Polaków i Żydów?

Odpowiedź jest prosta…W Polskiej Akademii Nauk oraz w Instytucie Pamięci Narodowej są tanie dziwki, sprzedajne ku…wy, które za nic mają ofiary Polaków! No chyba, że w PAN oraz w IPN pracują sami Żydzi.

 • Przymusowe wygnania z PRL-u tysięcy działaczy NSZZ Solidarność w roku 1982 (odważnych patriotów) – to dla Polski niepowetowana strata. Wygnania Polaków zmieniły w ogromnym stopniu sytuację Polski.
 • Wyjazdy z PRL-u tysięcy Żydów w latach 1968,1969 – to mało istotny i mało znaczący epizod dla Polski i dla Polaków. W niczym nie zmienił sytuacji Polski.

Oczywistym jest fakt, że wielu Żydów opuszczających Polskę w wyniku wydarzeń Marca’69 było załamanych, ponieważ skończyły im się przywileje w PRL-u!

Ciepłe posadki państwowe, posady w światku akademickim i dziennikarskim Żydzi zawdzięczali z kolaboracji z PZPR i komunistyczną partią ZSRR – przeciw Narodowi Polskiemu.

Spora część Żydów musiała po prostu opuścić Polskę ze strachu, że skończył się dla nich ‘okres ochronny’ zapewniany w przeszłości przez Moskwę.

Żydzi bali się wyjazdu do państwa Izrael, ponieważ nie znali tam nikogo i nie mieli żadnych kontaktów, które ustawiłyby ich w pozycji uprzywilejowanej, jaką mieli w Polsce. W tym czasie Izrael nie potrzebował nowo przybyłej rzeszy bezproduktywnych kapusi , tylko potrzebował rąk do pracy i żołnierzy wojny.

Narodowy Bank Polski chwali się wszędzie, że udało mu się sprowadzić polskie złoto z Londynu…. Oczywiście Glapiński ślini się do telewizji publicznej, jak sprawnie przeprowadził całą akcję przywozu złota. Aż osiem razy samoloty firmy ochroniarskiej G4S latały z Londynu do Warszawy i Poznania od września do końca listopada b.r.. Za każdym razem przywoziły 1000 sztab, a każda z nich ważyła 12,5 kg… itp., itd…. Tylko ku…wa jakie złoto?! Przecież NBP nigdy nie kupił fizycznego złota, tylko kupił ETF-y!

Co to są ETF?

To jest tzw. kolejne syjonistyczne ”narzędzie finansowe” udające złoto…. Chociaż złotem nie jest!

To czym jest?

 • Jest zwykłą kartką papieru z jakimiś znakami, podpisami i stemplem instytucji finansowe, która go wyemitowała. To wszystko.
 • ETF-y mają wartość zwykłej kartki papiery, na której są naniesione cyfry fikcyjnego (wirtualnego) i nieistniejącego złota.
 • ETF-y nie są zabezpieczone żadną rezerwą w złocie lub w czymkolwiek.

Przeczytaj artykuł aby zrozumieć co to są ETF-y. LINK.

Jeśli policzyć wszystkie wydobyte złoto – to okazuje się, że wyemitowanych ETF-ów krążących w obrocie finansowym jest od 500 do 1000 razy więcej od złota fizycznego we wszystkich sejfach świata.

ETF to zwykły przekręt finansowy!

 • I właśnie NBP, PiS, Glapiński i Kaczyński zdecydowali, aby zakupić ETF-y za sumę równo-wartą 100 ton.
 • I właśnie NBP, PiS, Glapiński i Kaczyński nigdy nie zakupili złota w formie fizycznej.

Właśnie to muszą zrozumieć nieświadomi Polacy!

 • Nie ma żadnego polskiego złota.
 • Skoro go fizycznie nie ma, więc nie sprowadzono do Polski żadnego złota.

Logiczne?!

To więc co sprowadzono do Polski z londyńskiego City?

Istnieją tylko dwie odpowiedzi:

 • Pierwsza odpowiedź: Nic nie sprowadzono. Samoloty przywiozły tylko powietrze.
 • Druga odpowiedź: Sprowadzono sztaby wolframu zamiast sztab złota.

Szokujące wieści, zupełnie ukrywane przez światowe media wskazują, że pewne grupy finansowe w USA sfałszowały miliony sztabek złota, o ogólnej wartości 600 miliardów dolarów.

Sprawa wyszła na jaw w roku 2009 kiedy to Chiny kupiły 5700 sztabek złota, każda o wadze 400 uncji. Chińczycy rozcięli wiele zakupionych sztab i okazało się, że ich rdzeń wcale nie zawiera złota, lecz zawiera wolfram. Wolfram to metal o wadze niemal o równej wadze złota. Wolframowe sztaby były tylko pokryte zewnętrzną cienką warstwą prawdziwego złota. Co najdziwniejsze, z oficjalnych dokumentów sprzedaży wynika, że fałszywe sztabki wysłano z Fort Knox (United States Bullion Depository).

Dochodzenie w tej szokującej sprawie wykazało, że fałszerstwa dokonał Fed (Bank Rezerw Federalnych), czyli wbrew mylącej nazwie – dokonały fałszerstwa tylko prywatne korporacje finansowe kilku największych banków USA. Okazało się, że w czasie administracji prezydenta Clint’ona zajmowały się tym procederem takie osoby: Robert Rubin, Alan Greenspan i Lawrence Summers (prezesi Fed); wszyscy trzej to pro-izraelscy i pro-syjonistyczni fanatycy – dla których najważniejszy jest Izrael a nie Stany Zjednoczone.

Sztabki z wolframu wyprodukowano na terenie USA, w jednej z nowoczesnych zakładów produkcyjnych, zużywając do tego 16 tysięcy ton wolframu. Ogólnie wyprodukowano od 1,3 do 1,5 miliona odpowiednich sztabek wolframu. Sztabki wolframowe pokryto następnie warstwą złota; po czym 640 tysięcy takich wolframowo-złotych falsyfikatów przesłanych zostało do Fort Knox. Jak twierdzi wywiad chiński, pozostałe fałszywe sztabki w liczbie do 860 tysięcy zostało upłynnionych na globalnych rynkach złota i światowych giełdach.

Nie oskarżać państwo USA, które w żaden sposób nie jest powiązane z fałszerstwem. Tylko prywatni syjonistyczni finansiści z Fed-u są oszustami! Zresztą ci syjoniści posiadają z reguły dwa paszporty: USA oraz Izraela. Fed nie jest instytucją państwową! Fed jest instytucją wyłącznie prywatną pięciu dużych prywatnych banków i kilku pomniejszych – wyłącznie zarządzanych przez Żydów. Nikt nie udowodnił związku z przestępstwem żadnej instytucji państwowej USA.

Dlaczego właśnie wolfram?

Tylko dwa metale nadają się do fałszowania złotych sztabek; uran, który jest stosunkowo tani ale jest radioaktywny; oraz właśnie wolfram. Wolfram jest tani (30 dolarów za funt, w porównaniu do funta złota sięgającego 12 tysięcy dolarów). W efekcie stosunek złotej sztabki do sztabki fałszywej wynosi jeden do ośmiu. $00 uncjowa sztabka wolframowa kosztuje 50 tysięcy dolarów, zaś sztabka złota aż 400 tysięcy dolarów.

Wolfram posiada również niemal identyczną jak złoto gęstość, co sprawia, że sztabka złota i wolframu waży niemal tyle samo. W przypadku zastosowania na przykład zwykłej stali, taka sama sztabka waży trzy razy mniej od złotej.

Centralny Bank Etiopii w roku 2006 próbował sprzedać złoto do Republiki Południowej Afryki; okazało się, że sztabki wykonane są ze stali i pokryte warstwą złota. O znalezieniu w zasobach bankowych Niemiec sfałszowanych sztabek wolframowo-złotych doniosła również stacja telewizyjna ProSieben.

Fałszywe wolframowo-złote sztabki sztabki są trudne do odróżnienia od prawdziwych: wagowo pasuje , można ją obstukiwać uzyskując pożądany dźwięk, chemicznie posiada identyczne reakcje, można prześwietlić Rentgenem, bez uzyskania negatywnych wyników. Jedynym sposobem na sprawdzenie czy sztabkę wykonano w całości ze złota jest wywiercenie otworów w głąb sztabki. Złoto jest miękkie, natomiast wolfram jest niezwykle twardy. Każda więc próba wywiercenia otworu w sztabce łamie wiertła.

2 lutego 2004 roku prokuratura w Nowym Jorku aresztował Stuart’a Smith’a prezesa giełdy New York Mercantile Exchange NYMEX. Otóż biuro owego prezesa giełdy miało szczególne zadanie: przechowywało szczegóły o każdej transakcji każdej sztabki (miejsce pochodzenia, nr seryjny, kupcem, itp.). Właśnie w tym czasie Reuters doniósł, że londyński bank inwestycyjny NM Rothschild & Sans, Ltd znienacka oznajmił, że wycofuje się z transakcji złota na giełdzie londyńskiej – eksperci twierdzą, że taka niecodzienna decyzja wynika z uwikłania się banku Rothschild’ów w fałszerski proceder.

Do tego należy jeszcze dodać doniesienia Banku Centralnego Australii, który od kilku już lat bezskutecznie domaga się audytu swojego złota w sejfach City of London.

Niemcy sprowadzają na gwałt wszystkie swoje rezerwy do siebie… ale jest kłopot; depozytariusze (New York, Fort Knox, Paryż i Londyn) ociągają się ze zwrotem niemieckiego złota. Przez kilka lat udało się Berlinowi sprowadzić tylko połowę swojego złota.Chiny natomiast korzystają ze swojej obecności w Afryce i inwestują we własne wydobycie tego kruszcu, omijając z daleka fałszerzy i oszustów giełdowych z gwiazdą Davida.

Rosja skupuje złoto głównie zwiększyła wydobycie własnych zasobów oraz rozpoczęła skup złota w postaci rud aby uniknąć syjonistycznych oszustów.

Wygoogluj: wolframowe sztaby złota

Fałszowanie sztabek złota to powszechny proceder w systemach finansowych kierowanych przez syjonistów, ale skrzętnie ukrywane przez media – również w większości syjonistyczne. ETF-y dają jeszcze większe pole do fałszerstw. A czy ty wierzysz ministrowi finansów Kościńskiemu – syjoniście siłowo zainstalowanego przez Mossad w rządzie Polin? Wierzysz, że syjonista sprowadził do Polin prawdziwe złoto? Czy jesteś aż tak głupi?

To zwykły SHOW dla zidiociałej gawiedzi, aby gawiedź poczuła się zasobniejsza.

Konkluzja.

Żydzi są tak popierd…leni, że nawet silnym gospodarczo i wojskowo Chinom opitolili wolframowe fałszywki. Żydzi nie bali się przekręcić mocarstwo światowe. Czy więc myślisz, że Żydzi nie oszukaliby Polaków? Polska nawet nie należy do mocarstw światowych. Skoro oszukali Chińczyków i Niemców to Polaków jeszcze łatwiej – i to bez perspektywy poniesienia konsekwencji.

Dalej wierzysz w te 100 ton ”polskiego złota”?

Afera 447 to największy przekręt w powojennej historii Europy. Główni rozgrywający to: Kościński, Glapiński oraz zarząd banku J.P. Morgan. Afera 447 sięga o wiele… wiele dalej aniżeli afery: SKOK Wołomin, Amber Gold, FOZZ, Art-B… razem wzięte i jest wielokrotnie większą aferą. Kierują nią wywiady i kontrwywiady izraelskie przy udziale nielojalnych polskich wywiadowni.

NBP będzie teraz kupował jak szalony duże ilości złota (fikcyjnego złota) aby zaspokoić chciwość środowisk żydowskich. Rzekomo następne ładunki polskiego złota trafią do Polski – ale w rzeczywistości trafią do sejfów w Izraelu. Wyprowadzane złoto i dolary z polskiego budżetu zasilają regularnie nie zaspokojone roszczenia syjonistów od dawna.

Źródło : http://mr-navigator.mystrikingly.com/#_blog

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

NAJWIĘKSZY EUROPEJSKI PRZEKRĘT FINANSOWY MASONERII XX WIEKU – CZY POLSKA NIE POSIADA ŻADNEGO ZŁOTA ?

Globalna Świadomość2 lipca 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułCZY JEZUS CHRYSTUS JAKO SYN BOGA TO POSTAĆ FIKCYJNA I NIGDY NIE ISTNIAŁ ?Następny artykułAVICII, C. BENNINGTON i C.

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

WEF : ”MOŻLIWOŚĆ PODRÓŻOWANIA W 2024 ROKU ZOSTANIE DRASTYCZNIE ZMNIEJSZONA” 3 LATA PÓŹNIEJ – CZY WYNALAZCA TECHNOLOGI mRNA MIAŁ RACJĘ

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

TAJEMNICA CHEMTRAILS – CZY PILOCI WIEDZĄ CO ROBIĄ ? JAK POWSTAJĄ ELITY – KTO WSTĘPUJE DO TAJNYCH STOWARZYSZEŃ? CZY PRZY

Kategorie

AGENDA 2030 (209) Alternatywna historia świata (176) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

 • NAJWIĘKSZY EUROPEJSKI PRZEKRĘT FINANSOWY MASONERII XX WIEKU – CZY POLSKA NIE POSIADA ŻADNEGO ZŁOTA ?
 • Nawigacja wpisu
 • Globalna Świadomość
 • Podobne wpisy
 • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
 • Ostatnie wpisy
 • Kategorie
 • O czym myślisz?