Alternatywna historia świata

”WIELKIE BIAŁE BRACTWO” ANTYCZNEGO, PODZIEMNEGO ŚWIATA.

”WIELKIE BIAŁE BRACTWO” ANTYCZNEGO, PODZIEMNEGO ŚWIATA.

Czy słyszeliście kiedyś o ”Wielkim Białym Bractwie”, mitycznym pozaziemskim społeczeństwie, które zamieszkuje podziemne starożytne królestwo. ?

Według mitów i legend ”Wielkie Białe Bractwo” to istoty o wyższym poziomie świadomości, w kulturach orientu zwani również jako „Wniebowstąpieni Mistrzowie”. Żyjący w podziemnym świecie do którego wejścia na powierzchnię do którego wejścia znajdują się na pustyni Gobi, w Himalajach i w Andach.

Informacje o Wielkim Białym Bractwie zostały ujawnione przez koneserów teozofii i doktryn filozoficzno-religijnych, opartych na hinduizmie, buddyzmie i innych tradycjach.

Wielkie Białe Bractwo, Agartha i Pusta Ziemia.

Wielkie Białe Bractwo zostało utworzone przez istoty mitologiczne i starożytnych bogów. Agartha byłoby podziemnym królestwem opisanym przez okultystycznych pisarzy takich jak Helena Blavatsky . Z badań wynika, wszystkie starożytne cywilizacje niezależnie od siebie mówiły o tym podziemnym świecie, znajdującym się w Pustej Ziemi, które występowało pod różnymi nazwami :

  • Szambala w Tybecie
  • Oro w Amazonii
  • Valhalla w krajach Nordyckich
  • Alberdi lub Aryana u Persów
  • Avalón , z legend króla Artura
  • Ziemia Asara w Mezopotamii
  • Amenti u Egipcjan

Agartha miała być zamieszkana przez starożytną rasę ludzi, starszą niż spisana historia ludzkości. Owa cywilizacja żyła bardzo spokojnie, a ich duchowość pozytywnie wpływała na pobliskie miasta na powierzchni.

To kosmiczne miasto to Wielkie Białe Bractwo, 32 istoty pochodzenia pozaziemskiego i pozaziemskiego , które osiedliły się tutaj 12 000 lat temu po zniszczeniu Atlantydy. Jego misją było dalsze wspieranie ewolucji człowieka .

Król podziemnego świata.

Na przestrzeni stuleci snuto historie, które opowiadają o spotkaniach z królami Wielkiego Białego Braterstwa . Jednym z nich był Pay Juan , znany jako sam Król Świata, na terenie Mongolii . Pay Juan pojawił się w sztuce Mundus Subterraneus (1665) , autorstwa Athanasiusa Kirchera, niemieckiego księdza i uczonego.

André Chaleil stwierdził również w swojej książce ”Les Grands Inities” (1978), że Świat ezoteryczny z różnych epok mówił o Agarcie, a postać Preste Juana wskazuje, że był tam głównym władcą .

Baring-Gould w swojej książce Cliff-Castles and Cave Dwellings in Europe (1911) opowiada o spotkaniu z kosmicznym królem siedzącym na złotym tronie , znajdującym się w podziemiach górw Niemczech. To było w XIII wieku.

Agartha w Indiach.

Indie przedstawiają bardziej kompletną historię Agartha. Anglo-niemiecki historyk Friedrich Max Muller (1823-1900) doszedł do wniosku, że starożytne teksty hinduskie mówią o różnych rasach ludzi na tym obszarze pre-wedyjskich Indii , kiedy obejmowały ogromny obszar w Azji Środkowej.

W tamtych czasach istniała „kolebka ludzkości” na wyspie położonej na morzu, na terenach dzisiejszych pustyń Azji Środkowej. Na pustyni Gobi.

Wyspa ta nazywała się Shangri-La , gdzie żyła niezwykła rasa ludzka, posiadająca umiejętności panowania nad żywiołami natury, takich jak powietrze, woda i ogień. Byli oni zwani „dziećmi bogów” , obdarzonymi zdumiewającą wiedzą.

Z interpretacji wynika, że ta nadrzędna rasa „Dzieci Bogów” musi być tym samym Wielkim Białym Bractwem. To tylko część informacji o tym kosmicznym społeczeństwie . Istnieje o wiele więcej rewelacji dotyczących tego tajemnego podziemnego świata .

Źródło : https://www.soulask.com/great-white-brotherhood-ascended-masters-of-the-underworld/

Udostępnij