Alternatywna historia świata

ANTYCZNE KSIĘGI, KTÓRE BURZĄ PODSTAWY RELIGII I HISTORII.

ANTYCZNE KSIĘGI, KTÓRE BURZĄ PODSTAWY RELIGII I HISTORII.

Niejednokrotnie można spotkać się z mniemaniem, iż Kościół, a nawet ogólniej, chrześcijaństwo, ma coś do ukrycia ‒ coś, czego nie można objawić wszystkim. Utwory zawierające te treści są ukryte gdzieś w Watykanie, a opublikowanie ich grozi strasznymi karami.

Jezus nie pozostawił po sobie żadnych pism. Ale pamięć o Nim trwała: powtarzano Jego słowa, wytworzył się swego rodzaju kanon Jego wypowiedzi i czynów, które były przypominane podczas spotkań chrześcijan. Tak działo się do momentu, kiedy chrześcijanie żyli w Jerozolimie, w Palestynie, ewentualnie w pobliskich miastach, np. Antiochii czy Damaszku.

Z czasem jednak nauka Jezusowa rozszerzała się na cały ówczesny świat i już nie wystarczała tradycja ustna, trzeba było spisać to, co głosił Mistrz. Skoro zaś mówił On po aramejsku, a Jego nauka coraz częściej trafiała do Greków, konieczne stało się przełożenie Jego słów i opowieści o Nim na język grecki.

Przez lata archeolodzy natrafiali na niesamowite odkrycia. Niektóre z tych odkryć to starożytne rękopisy, które, jak stwierdzono, przedstawiają historię z innego punktu widzenia. 

Starożytne księgi Nemours opowiadają inną stronę historii. Inna strona ludzkiego pochodzenia i inna strona ludzkich możliwości. Te starożytne teksty, zwykle uważane za mitologiczne z natury, są sprzeczne z prawie wszystkim, co głoszą uczeni głównego nurtu i historia współczesna. Niektóre z nich są częściowo akceptowane, a niektóre z ich stron zostały okrzyknięte mitem, ponieważ wstrząsają fundamentami tego, co wiemy o naszej cywilizacji.

Niestety, chociaż te książki są prawdziwe to stanowią część historii, która całkowicie je zignorowała. Oto pięć starożytnych ksiąg, które są zarówno kontrowersyjne, jak i fascynujące, i mogą wstrząsnąć samym zrozumieniem historii ludzkości.

Księga Thota .

Jest to święta księga, która zgodnie z wierzeniami starożytnego Egiptu nie tylko oferuje nieograniczoną wiedzę, ale legenda mówi, że każdy, kto czyta jej treść, może opanować narzędzia do rozszyfrowania tajemnic i opanowania żywiołów ziemi, morza, powietrza, ognia i ciał niebieskich.

Historyczne zapiski mówią nam, że książka była zbiorem starożytnych egipskich tekstów, które zostały napisane przez Thota – starożytnego egipskiego boga pisma i wiedzy. Księga Thota wydaje się być fragmentaryczna w różnych papirusach, z których większość odnosi się do drugiego wieku okresu ptolemejskiego.

Księga Kolbrin.

to kolejna fascynująca książka starożytny Uważa się, że zostały napisane około 3600 lat temu. Księga Kolbrin została napisana najprawdopodobniej jakieś 3600 lat temu, mniej więcej wtedy, kiedy został spisany biblijny Stary Testament. Jest ona uznawana za świecki zbiór tekstów, porównywalny do Chrześcijańskiej Biblii. Opowiada o wydarzeniach z czasów starożytnych, ale przedstawia też wizje przyszłości ludzi i naszej planety.

W pierwszej części tej księgi przedstawiony został opis stworzenia świata. Wizja stworzenia została przedstawiona od strony religijnej, jak również naukowej. Na stronach tej tajemniczej i kontrowersyjnej księgi znajdują się zapisy opowiadające o stworzeniu człowieka oraz o wysoce rozwiniętych, starożytnych kulturach, istniejących na Ziemi przed pojawieniem się ludzkich Prarodziców- Adama i Ewy.

W drugiej części Biblii Kolbrin znajdujemy zapisy dotyczące głównie osoby Jezusa Chrystusa. W zwoje starożytnej księgi wplecione zostały zasady matematyczne i ciekawostki z dziedziny astronomii. W jej tworzeniu uczestniczyli różni autorzy, a Biblia Kolbrina składa się z dwóch głównych części, które łącznie składają się na 11 starożytnych ksiąg.

Księga Henocha.

to kolejna książka, która wiele autorzy wprowadzili do wątpliwych lub kontrowersyjnych kategorii. Księga Henocha jest starożytnym żydowskim rękopisem religijnym, którego historia sięga czasów Henocha, pradziadka Noego. Księga Henocha jest uważana przez wielu za jedno z najbardziej wpływowych niekanonicznych pism apokryficznych. Ponadto uważa się, że ta książka znacząco wpłynęła na wierzenia chrześcijańskie.

Jest apokryficzną księgą Starego Testamentu oraz Biblii Hebrajskiej. Jest ona pełną wersją opowieści, które wzmiankowane są w biblijnej Księdze Rodzaju. Większość katolików nie ma pojęcia o jej istnieniu, gdyż należy do pozycji zakazanych. Z historii dowiadujemy się o „synach Boga”, którzy dokonali ucywilizowania przedpotopowych ludzi.

Mieli oni być zbuntowanymi aniołami, którzy spłodzili z pięknymi, ziemskimi kobietami pokolenie gigantów – nefilim. Współcześnie wiele osób, będących zwolennikami teorii o istnieniu „starożytnych astronautów” uważa, że księga ta stanowi rodzaj kroniki obecności obcych kolonizatorów, pośród prymitywnych ludzi.

Księga Gigantów.

Uważa się, że powstała ona około 2000 lat temu. Został znaleziony w jaskiniach Qumran, gdzie badacze natknęli się na Zwoje znad Morza Martwego.

Zachowana w nielicznych fragmentach Księga Gigantów opowiada o nefilim – dzieciach upadłych aniołów, będących pierwszymi nauczycielami ludzkości. Czy mało znany apokryf potwierdza hipotezę o ingerencji pozaziemskiej cywilizacji w dzieje ludzkości?

A w owych czasach byli na ziemi giganci – to zdanie z początku szóstego rozdziału Księgi Rodzaju (Genesis) stanowi jeden z najbardziej kontrowersyjnych fragmentów Starego Testamentu.

Na samym wstępie Pisma Św. czytelnicy dowiadują się bowiem o olbrzymach (hebr. nefilim), będących owocem mariażu kobiet z zagadkowymi Synami Boga (hebr. bene ha elohim). Istnienie tych drugich stoi jednak w sprzeczności z zasadami judaizmu i chrystianizmu, dlatego już wcześni pisarze chrześcijańscy –  Św. Augustyn tłumaczyli, że chodzi o symboliczne określenie potomków Seta – trzeciego syna Adama i Ewy.Inaczej interpretują to autorzy i badacze zajmujący się teorią starożytnych astronautów (paleoastronautyką). Ich zdaniem Księga Rodzaju odnosi się do utrwalonego w zbiorowej pamięci kontaktu prymitywnej, przedpotopowej ludzkości z istotami z gwiazd.

Choć Obcy ujawnili się w erze legendarnych patriarchów, mogli wpływać także na późniejsze dzieje narodu wybranego, co sugerują np. relacje o cudownym świetle prowadzącym Izraelitów przez pustynię, czy rydwanie Jahwe widzianym nad rzeką Chebar przez Ezechiela (VI w. p.n.e.). Na podstawie opisów w księdze tego proroka pracujący dla NASA inżynier Josef F. Blumrich (1913-2002) sporządził projekt pojazdu, który przypominał skrzyżowanie śmigłowca z latającym talerzem.

Ars Notoria.

Jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych i tajemniczych książek, jakie kiedykolwiek stworzono. Ars Notoria, czyli sztuka Salomona Jest to mistyczny tekst, który uczy władców pewnych nadzwyczajnych zdolności umysłowych, dających przewagę władzy nad społeczeństwem. Kopie tego pisma wyniosłem z iluminackiej loży zaprzysiężonych, dla dobra społeczeństw całego świata. Książka ta tonie w mrokach dziejów, jest to tylko jej kolejne ręcznie przepisywane wydanie. Czas jej powstania, może być liczony w tysiącach lat, a miejsce powstania oryginału, jest nieznane.

Takich tajemniczych książek jest mnóstwo w rękach zaprzysiężonych i Nikolaitów, głównie pochodzą one z rabunku lub od mistyków przechodzących na ciemną stronę władzy. Mistyczno – magiczna moc treści, ukryta jest zawsze w słowach, zdaniach i ukrytych przesłaniach. Praktycznie nikt niewtajemniczony, nie może dostrzec prawdy, bowiem cele są schowane za formułami alchemicznymi.

Oto prawda, są to nauki postępowania z ludźmi, które zmieniają alchemików w bogów rządzącymi ludźmi. Alchemik, wykorzystuje nic nie warte minerały, ingrediencje – zasoby ludzkie, do uczynienia z siebie Pana i mistrza.Literatura szkolna i psychologiczna, to ocean kłamstw, służących podporządkowaniu ludzi, elitom władzy.

Elitarny sposób nauczania obejmuje swymi zagadnieniami tortury psychiczne, zmieniające tożsamość i światopogląd hodowanych ludzi. Takie książki jak : ” Mały i większy klucz Salomona „, czy ” Ars Notoria „, to trzynastowieczne (XII i XIII) kopie, dzieł mistycznych ze srebrnego okresu człowieczeństwa, w którym to demoralizacja kasty zaprzysiężonej, kasty kapłanów, zaczęła sięgać za pomocą strachu i religii, po władze nad ludźmi. 

Udostępnij

ANTYCZNE KSIĘGI, KTÓRE BURZĄ PODSTAWY RELIGII I HISTORII.

Globalna Świadomość20 listopada 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykuł”GROOM LAKE” – UFO, TAJNE TECHNOLOGIE, PODZIEMNE BAZY ”FEMA”.Następny artykułTAJEMNICE MASONERII – KULT SŁOŃCA I NASA.

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

SKRADZIONY ETER – JAK ELITY UKRYŁY PRAWDĘ O CYWILIZACJI TARTARII ? JAK ELITY UKRYŁY ISTNIENIE GIGANTÓW W ŚWIATOWEJ HISTORII PRZEDRESETOWY

Ostatnie wpisy

GŁÓD ADRENOCHROMU ! PRAWDZIWA CENA SŁAWY W HOLLYWOOD ! LUDZIE NIE CHCĄ WOJNY !!! CO CHCĄ ZGOTOWAĆ NAM ELITY ?

Kategorie

AGENDA 2030 (259) Alternatywna historia świata (185) Bez kategorii (16) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • ANTYCZNE KSIĘGI, KTÓRE BURZĄ PODSTAWY RELIGII I HISTORII.
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?