Otwórz oczy

WŁADZA IDZIE PO TWOJE PIENIĄDZE – SKARBÓWKA I SŁUŻBY BĘDĄ INWIGILOWAŁY NASZE KONTA BANKOWE.

System inwigilacji w Polsce wchodzi w kolejny etap i przypomina koszmar rodem z dystopijnych filmów i powieści. Władza w kraju chce wiedzieć o tobie wszystko i wszędzie! A ty rodaku pozostajesz w złudnej bańce fikcyjnych praw i wolności które niby ci przysługują.

Idą po nasze pieniądze.

Resort finansów pracuje nad projektem ustawy o Systemie Informacji Finansowej m.in. do gromadzenia i przetwarzania informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach – informuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Dostęp do kont Polaków chce mieć nawet Straż Graniczna. Przepisy mają być przyjęte przez rząd w I kwartale 2021 r. Wynikają one z unijnej dyrektywy.

Jak podaje KPRM w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu, celem projektowanego aktu prawnego jest utworzenie Systemu Informacji Finansowej (SInF). Ma on służyć gromadzeniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o otwartych i zamkniętych rachunkach oraz o umowach o udostępnieniu skrytek sejfowych. 

Wskazane rachunki obejmują rachunki bankowe, rachunki w SKOK, rachunki płatnicze w innych podmiotach, rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze wraz z rachunkami pieniężnymi służącymi do ich obsługi.

System Informacji Finansowej.

„Informacje z SInF będą wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań ustawowych sądów, prokuratury, właściwych służb – Policji, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Krajowej Administracji Skarbowej

Zgodnie z uzasadnieniem do propozycji, projektowane rozwiązania zmniejszą koszty funkcjonowania oraz obciążenia biurokratyczne organów administracji publicznej oraz instytucji finansowych i innych podmiotów gospodarczych.

„Usprawnią działanie Generalnego Inspektora Informacji Finansowej i innych organów administracji publicznej uprawnionych do uzyskiwania informacji z SInF; zwiększą kontrolę nad realizowanymi działaniami służb w zakresie pozyskiwania informacji o rachunkach” – czytamy.

Zdaniem autorów projektu, zmiany ułatwią też lokalizowanie składników majątku w związku z postępowaniami prowadzonymi przez określone podmioty (służby, sądy i innego rodzaju organy publiczne) przy zachowaniu aktualnie obowiązujących przepisów określających procedurę takiego dostępu.

Ponadto – jak wskazano – zmiany umożliwią prowadzenie „analizy proaktywnej”, polegającej na analizie danych hurtowych gromadzonych w rejestrze w celu typowania tych rachunków, które mogą być wykorzystywane do działalności przestępczej.

Zwrócono także uwagę, że głównym celem regulacji jest implementacja do polskiego prawa unijnych regulacji dotyczących zapobiegania wykorzystywania systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu oraz przepisów ustanawiających zasady ułatwiające korzystanie z informacji finansowych i innych informacji w celu zapobiegania niektórym przestępstwom.

„W obecnym stanie prawnym brak jest jednolitego rozwiązania, umożliwiającego szybki i łatwy dostęp do pełnych i wiarygodnych informacji o miejscu przechowywania środków pieniężnych i innych, płynnych aktywów, zwłaszcza takich, które mogą mieć związek z przestępstwem”

Wyjaśniono, że państwa członkowskie mają czas na ustanowienie „scentralizowanych automatycznych mechanizmów” do 10 września 2020 r., natomiast implementacja wskazanej dyrektywy dot. zasad korzystania z informacji finansowych powinna nastąpić do 1 sierpnia 2021 r.

WŁADZA IDZIE PO TWOJE PIENIĄDZE – SKARBÓWKA I SŁUŻBY BĘDĄ INWIGILOWAŁY NASZE KONTA BANKOWE.

25 listopada 2020 / Możliwość komentowania WŁADZA IDZIE PO TWOJE PIENIĄDZE – SKARBÓWKA I SŁUŻBY BĘDĄ INWIGILOWAŁY NASZE KONTA BANKOWE.

Zobacz również

PRZEJĘCIE POLSKI – SPIS POWSZECHNY NIEWOLNIKÓW I LIKWIDACJA POLSKICH LASÓW. 24 marca 2021

Ostatnie wpisy

Kategorie

  • WŁADZA IDZIE PO TWOJE PIENIĄDZE – SKARBÓWKA I SŁUŻBY BĘDĄ INWIGILOWAŁY NASZE KONTA BANKOWE.
  • Zobacz również
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie