PROJEKT ” RABE NEU” I ”SMARTDUST” – WOJNY Z ZATOCE PERSKIEJ JAKO POLIGON DOŚWIADCZALNY DLA BRONI ”MIND CONTROL”.

PODZIEMNA POLSKA – MAMY SCHRONIENIE NA RESET – MASOŃSKIE LOCHY, FORTY, WARY.
24 stycznia 2021
PRZEDPOTOPOWE RESETY – JAKICH KATAKLIZMÓW W PRZESZŁOŚCI DOŚWIADCZYŁA ZIEMIA ?
25 stycznia 2021