KTO RZĄDZIŁ W ATLANTYDZIE ? – SPOŁECZEŃSTWO, JĘZYK, STRUKTURA WŁADZY.
4 czerwca 2021
TAJEMNICE ANTARKTYDY – CZY ARMIA USA ODKRYŁA TUNEL CZASOPRZESTRZENNY W WIECZNYM LODZIE ?
5 czerwca 2021