Otwórz oczy

MAMY WIĘCEJ ROPY I GAZU NIŻ ARABIA SAUDYJSKA ? – KTO I DLACZEGO ZATAJA PRAWDZIWE BOGACTWA POLSKI

MAMY WIĘCEJ ROPY I GAZU NIŻ ARABIA SAUDYJSKA ? – KTO I DLACZEGO ZATAJA PRAWDZIWE BOGACTWA POLSKI

Zatajone przed Polakami bogactwa Polski, czyli największe oszustwo PRL-bis (tzw. III RP)Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie lata, ich świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski.Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest blokowany szybki rozwoju Polski i dobrobyt całego społeczeństwa w tym naszych “elit”.Polska jest NAJBOGATSZYM krajem świata położonym w sercu Europy.

Oczywiście na nasze bogactwa, które Pan Bóg dał Polakom jest wielu chętnych. Dla przykładu Niemcy w swojej konstytucji nadal uznają granice sprzed 1937 roku. Oszustwem rządów warszawskich jest wmawianie Polakom, że Niemcy uznały naszą granicę zachodnią.Złoża metali w okolicach Suwałk (tytan, wanad, żelazo i metale ziem rzadkich)

Zasobność – 1 500 000 000 ton rudy (1,5 mld ton);Wartość samego tytanu to 355 000 000 000 $ (355 mld $). Całkowita wartość złoża przekracza 1 000 000 000 000 $ (bilion $).

W USA Mówimy trylion dolarów, bowiem Anglosasi na miliard mówią bilion.Rzecz w tym, że prócz 50 milionów ton tytanu złoże to zawiera najwyższej jakości rudy żelaza (w całej Europie, włącznie ze Szwecją i Uralem złoża rud żelaza akurat pokończyły się) oraz ogromne ilości bezcennych dla techniki tzw. metali ziem rzadkich. Bez tych metali nie jest możliwa żadna nowoczesna produkcja elektroniczna czy militarna.

Złoża molibdenu, wolframu, miedzi pod Myszkowem (Jura Krakowsko-Częstochowska). Obok tych metali zawsze występuje złoto, srebro i selen. Zasobność – 726 000 000 ton rudy (726 milionów ton);Wartość samego tylko molibdenu – 14 520 000 000 $ (14,52 mld $).Złoża niklu pod Ząbkowicami Śląski. Obok niklu w złożach występuje złoto i platynowce

Zasobność – 14 000 000 ton rudy (14 mln ton);Wartość tylko niklu około 4 000 000 000 $ (4,00 mld $). Złoża wysokiej jakości węgla kamiennego na Lubelszczyźnie. Węgiel „zanieczyszczony” jest złotem. Zasobność – 40 000 000 000 ton (40 mld ton);Wartość – 4 800 000 000 000 $ (4 800 mld $ = 4,8 biliona $).Złoża węgla brunatnego pod Legnicą.

Zasobność – 15 000 000 000 ton (15 mld ton);Wartość – 87 000 000 000 $ (87,00 mld $). Złoża złota w różnych lokalizacjach głównie na terenie Dolnego Śląska. Zasobność – 350 ton kruszcu;Wartość – 14 000 000 000 (14,00 mld $). Złoża miedzi i złota w rejonie Bytomia Odrzańskiego. Zasobność:Miedź – 8 000 000 ton metalu (8 mln ton)Złoto – 100 ton kruszcu.

Wartość razem około 62 500 000 000 $ (62,50 mld $).Konwencjonalne (nie łupkowe) złoża gazu ziemnego, lokalizacja Ziemia Lubuska, Wielkopolska i Podkarpacie. Zasobność – 1,7 bln m3Wartość – 510 000 000 000 $ (510 mld $)RAZEM (podsumowując tylko wartość tytanu ze złoża pod Suwałkami) 5 847 020 000 000 $ (5 847,02 mld $ = 5,847 biliona / w USA 5,847 tryliona $)Jednak to wcale nie wszystko!!!Ropa, która płynie do Polski rurociągiem „Przyjaźń” jest wydobywana z głębokości około 7km w Tatarstanie, około 1000 km na wschód od Moskwy.

Surowiec ten nie jest najwyższej jakości ponieważ jest silnie zasiarczony. Przedstawione powyżej dane pochodzą głównie z raportu z 15 letniego programu poszukiwań geologicznych, jaki zainicjował Edward Gierek w 1971 roku. Prace nad raportem ukończono w 1985 roku. Jednak w raporcie wykazano tylko złoża do głębokości 4km. Sowieci zakazali władzom PRL wiercić głębiej niż 4km! Dlaczego? Czyżby pod naszymi stopami znajdowały się szczególnie ważne złoża?

Polska w całości leży na ogromnym złożu ropy i gazu (w dodatku daleko wychodzącym w polski szelf bałtycki), bowiem twór geologiczny skał porowatych, który jest jak gąbka nasączony gazem i ropą, zaczynający się w Zatoce Perskiej, a kończący w Morzu Północnym pomiędzy Szkocją i Norwegią osiąga swoją kumulację właśnie w Polsce! Tylko, że to ogromne złoże znajduje się na głębokości 5 km – Polska zachodnia i północna i 7 km – Polska południowo-wschodnia. Te głęboko położone złoża szacowane są na 650 mld ton, co daje 4764,50 mld baryłek.

Złoża Arabii Saudyjskiej oszacowane są na 265 mld baryłek!!! Eksploatacja głębokich złóż jest dzisiaj z punktu widzenia technicznego możliwa. Wartość tej ropy, biorąc pod uwagę obecne ceny wynosi – 300 163,5 mld $, czyli 300,1635 biliona $ (w USA 300,1635 trylionów $). W powyższym wyliczeniu nie uwzględniono złóż uranu, srebra, cynku, ołowiu, bursztynu, siarki i soli oraz innych.Jedno musimy wszak dopowiedzieć!

Polska leży wskutek unikalnego zbiegu czterech płyt tektonicznych na terenach idealnych do produkcji najtańszej i najczystszej energii elektrycznej, jaka powstaje z wyprowadzenia na powierzchnię gorących wód termalnych, albo rozgrzania wody o gorące skały do pary wodnej (geotermia) wystarczającej do napędu turbin elektrycznych.

Ten fenomen geotermalny jest w Polsce tak unikalny, że jego szacunkowa wartość w możliwości produkcji taniej energii elektrycznej i praktycznie darmowej energii cieplnej – w przeliczeniu na tony paliwa umownego – daje wartość co najmniej 70 razy większą niż wartość zasobów ropy i gazu pod dnem Morza Północnego!

Fenomen geotermalny w Polsce odkryto w ramach wspomnianego 15 letniego programu badań geologicznych. Sowieci tak się przestraszyli tych informacji, że polski geniusz geologiczny, prof. Feliks Sokołowski (znany i ceniony i w USA), miał zakaz jakichkolwiek publikacji na ten temat!Ogólnie uważa się, że Polska wykorzystując geotermię może szybko zwiększyć produkcję energii elektrycznej 15 razy, natomiast pełne możliwości energetyczne naszego kraju to zwiększenie produkcji energii – 150 razy!

Dzięki temu możemy być naturalną potęgą energetyczną formatu światowego fundując niezależność energetyczną wszystkim ościennym krajom!Tymczasem polityka zdrajców stanu to zamykanie kopalń (gdzie jest udokumentowanych 16 miliardów ton wysokiej jakości węgla) by zrobić miejsce dla dotowanego węgla z Rosji oraz wyprzedaż polskich zakładów energetycznych państwowym firmom francuskim, które natychmiast podnoszą dla odbiorców ceny, jak również zachwycanie się drogą i nisko efektywną energetyka wiatrową, którą wciskają nam Niemcy.

Niemcy sprzedają nam stare wiatraki jednocześnie u siebie forsownie rozwijają energetykę opartą o spalanie węgla brunatnego i geotermię. W Polsce wiele mówiło się o łupkach (ang. Shale Gas) zatajając przy okazji informacje o ogromnych pokładach gazu naturalnego w podziemnych zbiornikach (ang. Tighten Gas). Na takich zbiornikach stoją np. dwa miasta polskie: Poznań i Rzeszów. Ukrywając wiedzę o naszych bogactwach władza warszawska podpisała z Rosją maksymalnie niekorzystne umowy na dostawy gazu i ropy. Obecnie płacimy Rosji najwyższe na świcie ceny za ropę i gaz (zdrajca Cimoszewicz, zdrajca Pawlak).

Przyczyny szczegółowe polityczne zatajania przed Polakami bogactw Polski

Zatajanie przed Polakami bogactw naturalnych Polski miało prócz przyczyn ogólnych (wygnanie polskiej młodzieży z kraju i eksterminacji Polaków wskutek głodowych rent i emerytur oraz żałośnie niskich zarobków; w historii politycznej świata jest to znana praktyka eksterminacji ekonomicznej, która umożliwia skuteczne zlikwidowanie całych narodów; ogólnie cała polityka tzw.

III RP to eksterminacja ekonomiczna plus drastyczny atak na dobre imię Polski i Polaków, czyli eksterminacja prawdy historycznej i godności osobistej/narodowej) również i równoległe bardzo konkretne przyczyny polityczne:Antracyty na Lubelszczyźnie odkryto już przed II wojna światową.

Po roku 1946 podjęto kontynuację badań geologicznych. Sowieci zakazali kontynuować badania nad antracytami na Lubelszczyźnie pod koniec lata 40-tych, gdy z kolejnych odwiertów potwierdzało się zanieczyszczenie antracytów złotem (dane z dwóch odwiertów potwierdzały też bardzo silną radioaktywność, co wskazywało na dodatkowe bardzo bogate złoże Uranu /lub Plutonu?/). Zanieczyszczenie złotem węgla była tak wysokie, że Stalin przestraszył się, że gdy Amerykanie się o tym dowiedzą – zrewidują Jałtę i Poczdam i zabiorą Sowietom Polskę.

Sowieci nakazali zniszczyć dokumentację wykonanych odwiertów! Polscy technicy i inżynierowie zdołali jednak część najważniejszej dokumentacji zachować. Dokumentacja ta jest przechowywana do dziś.Złoża polimetaliczne na Suwalszczyźnie, zwłaszcza ogromne zasoby metali ziem rzadkich wymusiłyby “Alliance cordiale” Polska – Chiny. Po prostu dwa jedyne kraje na świecie, które mają takie zasoby – Chiny i Polska – musiałyby koordynować swoje ruchy, a Chiny zrobiłyby co w ich mocy by te zasoby nie wpadły pod kontrolę ich konkurentów (Rosja, USA, Niemcy).

Ruszenie polimetali na Suwalszczyźnie (podobnie jak i innych bogactw) spowoduje też “zalanie” budżetu szybkimi dochodami. Dzięki temu, że skała, w której znajdują się złoża polimetaliczne jest wolna od niebezpiecznych gazów, a złoża są płytko pod powierzchnią eksploatacja byłaby tania i bezpieczna. W ogóle te bogactwa wiążą się z ogromnym przyrostem dochodów budżetu, co bezpośrednio przekłada się na szybkie wzmocnienie państwa polskiego, w tym Wojska Polskiego.

Spodziewane dochody będą tak duże, że Polska po prostu nie będzie miała na co wydawać pieniędzy. Niemcom i Rosji nie w smak taka opcja!Bogata dzięki swoim złożom Polska jako potęga umożliwiłaby szybki postęp gospodarczy całego regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz wykreowanie silnego bloku politycznego skupionego wokół Polski. To na dobre przekreśliłoby i plany ekspansji Rosji na Europę, a Niemiec na wschód jednocześnie stabilizując pokój na kontynencie.Jakiekolwiek „ruszenie” przez Polskę swoich złóż ropy i gazu oznaczałoby konieczność podzielenia się przez Rosję paliwowym tortem w Europie z Polakami.

W dalszej kolejności do podziału zysków musieliby dopuścić nas inni eksporterzy, zwłaszcza z nad Zatoki Perskiej.Oczywiście – nic nigdy nie będzie, dopóki w Polsce będzie “rząd warszawski”, a nie suwerenny rząd polski!Bez mówienia o tych tematach kampanii wyborczej się nie wygra! Wiedza o bogactwach Polski ruszy do urn nawet najbardziej zaciekłą absencję wyborczą! I nawet pijacy na moment wytrzeźwieją! Niech tylko zjawi się jeden kandydat, który powie prawdę. Niech do Polaków dotrze jak od ponad 30 lat są oszukiwani i eksterminowani! Powodem są nasze bogactwa, na które jest wielu chętnych.

Żyła złota odkryta pod polską wsią. Ministerstwo informuje nawet o 5000 ton rudy

Zgodnie z wynikami badań geologicznych, przeprowadzonych przez resort środowiska w 2019 roku, pod Mikołajowicami w woj. dolnośląskim znajduje się ogromna żyła złota.

Jak informuje Ministerstwo Środowiska, nowo odkryte zasoby szacuje się na tonę czystego złota oraz 5000 ton rudy, z której można wytapiać cenny kruszec. Urzędnicy kończą prace umożliwiające rozpoczęcie eksploatacji złoża.

Żyła złota, która odkryta została obok liczącej około 350 mieszkańców wsi Mikołajowice, jest wynikiem pierwszego przeprowadzonego pod tym kątem badania geologicznego, od czasu zakończenia II wojny światowej. Okolica znana jest z występowania złota już od dawna – niedaleko znajduje się miejscowość Złotoryja.

Odkrycia dokonano jeszcze w 2019 roku, podczas badania geologicznego. Istnienie żyły złota udało się utrzymać w tajemnicy aż do tej pory.

„Dokumentacja geologiczna złoża rudy złota „Mikołajowice” została sporządzona w 2019 r. Powstała w wyniku prac geologicznych (…) Obecnie w Ministerstwie Środowiska toczy się postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia dokumentacji, wszczęte na wniosek Sudeckich Kopalni Surowców Mineralnych.”

 – informuje Ministerstwo Środowiska.

Mieszkańcy Mikołajowic liczą na to, że już sama wiadomość o odkryciu stanie się dla nich żyłą złota. Mają nadzieję na przyjazd turystów-poszukiwaczy, co wpłynie na rozwój turystyki w tym rejonie. Niektórzy zapowiadają, że sami wezmą się za kopanie. Tona złota jest obecnie warta ponad 200 mln zł.

Polska ma największą kopalnię srebra na świecie. KGHM drugim wytwórcą kruszcu

W opracowaniu ujęto tylko te obszary Polski, gdzie wody geotermalne przekraczają temperaturę 75 st. Obszary kraju na których temperatura wód jest niższa niż 75 st. C nadają do wykorzystania w ciepłownictwie a jeszcze niższe do budowy np. term czy chowu ryb ciepłolubnych!!! Najwyższe temperatury na tej głębokości dochodzą w kraju do ponad 160 st. C°. Wiercenia geotermalne przy nowych technologiach na takie głębokości trwają tylko kilka tygodni !Polska posiada największe zasoby geotermalne w Europie.

80% powierzchni naszego kraju ma znakomite warunki geotermalne. Krajowe pokłady energii geotermalnej przekraczają 967 razy nasze zapotrzebowanie na energię. Poza tym energetyka geotermalna to najtańsze i niewyczerpalne źródło energii !!!Polskie zbadane zasoby geotermalne z głębokości 3 km to 625 000 PJ/rok przy zużyciu rocznym energii w kraju na poziomie 4200 PJ/rok. !!!

Informację podał KGHM Polska Miedź, powołując się na raport World Silver Survey 2020. W podsumowaniu uznano też, że KGHM w 2019 roku zanotował rekordową produkcję srebra – 1 417 ton i jest to 18 proc. więcej w stosunku do wielkości zrealizowanej w poprzednim roku. Około 12 proc. przychodów KGHM pochodzi właśnie ze sprzedaży srebra.

– Jesteśmy w światowej czołówce. Tak dobry wynik KGHM to wynik naszych konsekwentnych działań i sprawnego zarządzania. Postawiliśmy na realizację strategii i zdecydowanie poprawiliśmy parametry produkcji. Pokazujemy, że polski przemysł ma ogromny potencjał. Brawa należą się kadrze i całej załodze KGHM, dzięki której osiąganie takich sukcesów jest możliwe –powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński.

Polski gigant od lat zajmuje wysoką pozycję w światowej czołówce największych producentów srebra na świecie. Głównymi odbiorcami srebra produkowanego przez spółkę są Wielka Brytania, USA i Belgia. Firma sprzedaje srebro w postaci gąsek oraz granulatu i jest jednym z największych producentów srebra metalicznego. Metal w postaci gąsek jest zarejestrowany pod marką KGHM HG i posiada certyfikat rejestracji na nowojorskiej Giełdzie Handlowej COMEX oraz certyfikaty Dobrej Dostawy, wystawione przez London Bullion Market Association.

Srebro jest dostarczane w formie granulatu do fabryk produkujących materiały do zakładów jubilerskich oraz metalowych produkujących stopy z zawartością srebra. Srebro w formie gąsek (sztabek) trafia głównie do instytucji finansowych.

„Produkcja srebra odbywa się w Hucie Miedzi Głogów, gdzie od 1993 roku istnieje wydział metali szlachetnych. Powstał po to, żeby odzyskiwać obecne w rudzie miedzi cenne metale szlachetne – srebro, złoto i selen techniczny. Znajdują się one w tzw. czarnym błocie, czyli szlamie anodowym, powstającym podczas elektrorafinacji miedzi.

Ze srebra katodowego o zawartości pierwiastka powyżej 99,99 proc. produkowane jest srebro metaliczne w postaci granulatu pakowanego w worki o masie 25 kg i gąsek o masie ok. 1000 uncji trojańskich, co wynosi około 31,1 kg” – czytamy w komunikacie spółki. – czytamy dalej.

Raport „World Silver Survey” to jeden z najważniejszych raportów rocznych, który publikuje zestawienie największych producentów srebra. Wykonuje go zespół złożony z analityków światowych rynków metali.

Udostępnij

MAMY WIĘCEJ ROPY I GAZU NIŻ ARABIA SAUDYJSKA ? – KTO I DLACZEGO ZATAJA PRAWDZIWE BOGACTWA POLSKI

Globalna Świadomość24 listopada 20216 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykuł70 LAT GEOINŻYNIERII – CZY CHMURY NAD NASZYMI GŁOWAMI SĄ JESZCZE PRAWDZIWE ?Następny artykułPRZEWIDZIAŁ UPADEK ZSSR I ATAK NA

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

”LECZYŁ RAKA W 5 MINUT” – JAK BIG PHARMA STWORZYŁA PANDEMIĘ NOWOTWOROWĄ JAKI EFEKT NA ŚWIAT MIAŁ OSTATECZNIE ”ŚWIATOWY TEST

Ostatnie wpisy

OSTATNIE CHWILE MATTHEW PERRY – CZY PADŁ OFIARĄ OKULTYSTYCZNEJ OFIARY ? TEMAT ADRENOCHROMU TRAFIŁ DO MEDIÓW – TURCJA I BUŁGARIA

Kategorie

AGENDA 2030 (211) Alternatywna historia świata (177) Bez kategorii (11) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (180) Filmoteka świadomych (33) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • MAMY WIĘCEJ ROPY I GAZU NIŻ ARABIA SAUDYJSKA ? – KTO I DLACZEGO ZATAJA PRAWDZIWE BOGACTWA POLSKI
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?