Świat jest inny

MISTYCZNE CEREMONIE I RYTUAŁY, KTÓRYCH NIE ROZUMIE ŚWIAT

MISTYCZNE CEREMONIE I RYTUAŁY, KTÓRYCH NIE ROZUMIE ŚWIAT

Ceremonialne rytuały pod pozorem festiwali i eventów, pozwala zwiększyć zakres wpływu rytuału. Każdy może szybko dowiedzieć się za kogo uważano te dwa kananejskie bałwany, którym składano w ofierze małe dzieci.

Świat obecnie wita inkarnację upadłego anioła światłości, który wynaturzył i podbił ludzkość i Ziemię w niewolę!

Baal i Moloch. Istota ta jest czczona pod wieloma imionami i potrafi się ukrywać, jak kameleon, pod każdą religią na Ziemi. Ale obecnie wychodzi z „ukrycia”, ponieważ świat, który oddał mu swoje umysły, serca i ciała, jest tak ślepy, że wita swego kata, jako swojego boga.

W 2016 roku ufolog, Maks Spiers zwrócił uwagę na podobne rytuały w Londynie i Nowym Yorku. Przez 3 dni odprawiano rytuał przywoływania tego „anioła”. Do tego celu sprowadzono replikę bramy Świątyni Baala z Palmyry.

Podobne rytuały są prowadzone od lat w ośrodku CERN i w jego okolicy, również w 2016 roku przy otwarciu „Gotthard tunnel”. Tunel łączy „dwie strony”, które w normalnych warunkach są od siebie oddalone i sobie wzajemnie niedostępne. Jest więc rodzajem „portalu”.

Symbolem i patronem ośrodka CERN jest inne przedstawienie tego „anioła”, w postaci tańczącego „boga zniszczenia i chaosu”. Pod jego posągiem przeprowadzono mroczny rytuał, również w 2016 roku!

Maks Spiers został zamordowany w lipcu 2016r w Warszawie, chwilę po ogłoszeniu swoich zeznań. Dużą część ujawnień o których opowiedział światu był handel dziećmi jako seksualnymi niewolnikami przeznaczonymi dla elitarnej grupy pedofilii i satanistów. Dzieci służą również do rytualnych mordów i produkcji narkotyku, którym jest adrenalina wytrącona do krwi dziecka poddanego silnej traumatyzacji w chwili śmierci.

Rytuały odprawiane krwawo w ukryciu, przez wąską grupę opętanych zwyrodnialców, przybrały dziś formę międzynarodowych wydarzeń, dzięki mediom i swej „komercyjnej” formie. Ale rytuał jest nadal rytuałem. Ma znaczenie dla tych na których ma świadomy, bądź podświadomy wpływ.

Tylko „narodzony na nowo” syn Boży ma w sobie Moc, która uwalnia spod tego wpływu i stawia wysoko ponad każdym „pociskiem” i „bronią” która mogłaby być przeciwko niemu skierowana. Zgodnie z obietnicą Słowa: „Nie bójcie się, bo większy jest TEN, który jest W WAS, niż ten, który jest w świecie.” Iz 54,15.17

Świat jest pogrążonym w ciemnościach i jego panem i bogiem jest ten, któremu oddają cześć.

Z Bożą pomocą zwrócę uwagę na coś, na co mało kto patrzy. Prawem Naturalnym i boskim jest to, że wszystko co spotkało kiedyś „naród żydowski”, spotyka dziś „cywilizację pogańską”. Żydzi zamiast przyjąć Chrystusa jako Mesjasza i Pana, odrzucili Go i zabili jako heretyka. On zmartwychwstał jak zapowiedzieli prorocy. Żydzi wtedy zostali zaślepieni, a dobra Nowina o nadchodzącym na Ziemię Królestwie Mesjasza została skierowana do Pogan. Co Żydzi odrzucili otrzymali Poganie:

Istnieją setki szczegółowych opisów tego Królestwa w przekazach zwojów starożytnych i współczesnych proroków. Zapowiadane odkąd człowiek upadł i oddał panowanie nad światem i sobą, tej podstępnej i zwodniczej istocie. Bóg zapowiedział, że z powodu mordowania dzieci dla Molocha i Baala zniszczy taki naród i taki świat.

To z tego powodu wyprowadzeni z Egiptu Hebrajczycy spustoszyli miasta Kananejskie. Rozwiązłość seksualna i mordowanie dzieci w ofiarach Molochowi i Baalowi. Bóg powiedział wielokrotnie, że się tym brzydzi i ludźmi, którzy takie rzeczy popełniają. On sam oddał swoje własne życie za swoje dzieci.

Czciciele Baala oddają mu w ofierze dzieci. Co za różnica! I ludzie dziś ślep[om powtarzają, że Bóg jest tyranem, bo wydał wyrok sądu nad narodami i miastami, które odstąpiły od naturalnego pożycia między sobą, a dzieci zabijali dla Baala. I tym razem ta zbrodnia nie uniknie kary.

Z czasem również „naród wybrany” uległ temu kultowi i odstąpił od Stwórcy, swojego Ojca. Szatan daje swoim „nosicielom” pewne korzyści z tego, że oddają mu swoją energię życiową, uwagę i wiarę. Jest „istotą pasożytniczą” i „wampiryczną”. Potrzebuje „dawcy” oraz „naczynia” w którym może doświadczać. Zarówno on, jak i podporządkowane mu zastępy upadłych i zdegenerowanych istot anielskich.

Dla przykładu podam pewnego pasożyta w ludzkim organizmie, który w zamian za możliwość życia w ciele nosiciela powoduje dodatkową produkcję hormonów szczęścia i silne wyrzuty dopaminy. W konsekwencji osłabia swojego „gospodarza” i go zjada od środka, ale gospodarzowi ciężko jest zrezygnować z dopaminowych „bomb szczęścia”. Jest od nich uzależniony.

Co nam to przypomina? Tak działa duża część pasożytów. Zarówno tych materialnych co duchowych, energetycznych, które instalują się w ludziach, w ich ciele duchowym, w biopolu energetycznym.

Tak więc Hebrajczycy odstąpili od Stwórcy i Ojca i rozpoczęli „symbiozę” z demonem o tym imieniu: „Baal”. W dniach, gdy Izraelem rządził król Achab, poślubił on wyznawczynię Baala „Jezabaal”. Ona przekonała męża, króla Hebrajczyków, aby odstąpił od Żywego i Prawdziwego Boga na rzecz kultu Baala.

Za jego zgodą kazała wymordować proroków Boga. Pozostali przy życiu pochowali się w jaskiniach, a na widoku został tylko JEDEN – ELIASZ (dosłowne znaczenie imienia: „JHWH jest Bogiem”). Obok Mojżesza największy z proroków i jedyny, który nie umarł śmiercią naturalną, ale został uniesiony do równoległego wymiaru „NIeba”.

Ten Eliasz otrzymał przesłanie dla odstępczego Izraela oraz odstępczego króla Achaba. Rzucił wyzwanie, aby wszyscy prorocy Baala w liczbie 450 stawili się na Górze Karmel i przygotowali ofiarę całopalną dla swojego „pana”. On przygotuje swoją dla Żywego Boga.

„«Dopókiż będziecie chwiać się na obie strony? Jeżeli Jahwe jest prawdziwym Bogiem, to Jemu służcie, a jeżeli Baal, to służcie jemu!”- zawołał do Żydów.

Ten, który jest Bogiem prawdziwym miał zesłać ogień z nieba na znak przyjęcia ofiary. Gdy po kilku godzinach modłów wznoszonych przez 450 proroków Baal nie odpowiedział, zaczęli oni w ekstazie kultu kaleczyć swoje ciała. Eliasz drwiąco zawołał: „Krzyczcie głośniej, bo może uciął sobie drzemkę!”

Gdy nic się nie wydarzyło, zbudował z 12 kamieni ołtarz całopalny, kazał wykopać rów wokoło ołtarza i zalać wodą zarówno rów, co ołtarz, ofiarę i drewno. I znamienne jest to, że gdy WÓŁ lub BYK jest symbolem Baala i Molocha, to właśnie byka zabił i poćwiartował na ofiarę Eliasz.

Oto co się stało. Eliasz podniósł swój głos i zawołał:

«O Panie, Boże Abrahama, Izaaka oraz Izraela! Niech dziś będzie wiadomo, że Ty jesteś Bogiem w Izraelu, a ja Twój sługa na Twój rozkaz to wszystko uczyniłem. Wysłuchaj mnie, o Panie! Wysłuchaj, aby ten lud zrozumiał, że Ty, o Panie, jesteś Bogiem i Ty nawróciłeś ich serce». A wówczas spadł ogień od Pana <z nieba> i strawił żertwę i drwa oraz kamienie i muł, jako też pochłonął wodę z rowu. Cały lud to ujrzał i upadł na twarz, a potem rzekł: «Naprawdę JHWH jest Bogiem! Naprawdę Pan jest Bogiem!»

450 proroków Baala zostało zabitych przez tłum. Podobny los spotkał królową JezaBaal, żonę Achaba. Zginęła zgodnie z proroctwem Eliasza proroka. Co się stało z Eliaszem? Jego moc, czyli „duch” przeszedł na jego ucznia Elizeusza, a sam Eliasz został uniesiony do „nieba” zamiast umierać.

Co wydarzyło się wtedy, dla jednego narodu, teraz zamanifestuje się dla wielu narodów. Stoimy u progu ZMIANY. Bóg Żywy odkupił tą Ziemię i swoich synów oraz córki. Aby jednak nastąpiło odrodzenie najpierw świat musiał ulec całkowitej degradacji, aż do odstępstwa od Żywego Boga i oddanie swojej czci, energii i uwagi oraz umysłu i ciała Baalowi w mnogich nurtach filozoficznych, religijnych, czy nawet przez naukę i farmację, albo przemysł rozrywkowy.

Jak kiedyś Żydzi, tak obecnie Poganie ODRZUCILI OBJAWIONE SŁOWO BOŻE. A więc odrzucili Chrystusa, SŁowo z Jego naturą pokoju, miłości i mocy oraz prawdy, wierności i prawości. Dlatego teraz są zaślepieni, aby oddać cześć Molochowi, który pochłonie ich dusze i ciała, tak jak pochłonął już ich umysł.

Gdy Eliasz w tamtych czasach się modlił, wołał: „PANIE, Boże! Twoich proroków zabili, Ciebie się wyrzekli, tak, że zostałem ja sam, a i na moje życie czycha JezaBaal i Achab i chcą mnie zabić! Wtedy Bóg objawił Eliaszowi: „Nie płacz. Zachowałem sobie 7 tysięcy takich, którzy NIE POKŁONILI SIĘ MOLOCHOWI”

W naszych czasach został zapowiedziany dar proroczy w duchu i namaszczeniu proroka Eliasza, zgodnie z Ml4. Jezus zapowiedział odstępstwo Pogan i przyjście Eliasza, który miał „wszystko odnowić”. Znacie Pisma. Znacie te zapowiedzi. One są w Biblii, niezależnie jak bardzo nasze kościoły temu zaprzeczają.

Królem Achabem jest prezydent Stanów Zjednoczonych i Ameryka. JezaBaal jest papież i państwo Watykan, które przedstawia siebie jako Żonę Chrystusa, kobietę. Papiestwo i USA pobrali się. Zawarli w latach osiemdziesiątych XX wieku „przymierze”, zwane „Holy Aliance”. Biblia nazywa Rzymski Katolicyzm „Czarownicą” (w księdze Izajasza) oraz Wielką Wszetecznicą i Matką Wszetecznic i obrzydliwości Ziemi (W Objawieniu Jana).

Odstępstwo od Żywego Boga i Jego Słowa, które jest Jego NASIENIEM oznacza wszeteczeństwo. Przyjęcie innego od Bożego Nasienie do łona swego umysłu oznacza duchowe cudzołóstwo. Żona powinna przyjmować do swego łona wyłącznie Nasienie Męża i urodzić mu dzieci takie same jak On.

Rzym, zamiast świętych i pełnych miłości i pokoju wyznawców, zrodził podobne sobie denominacje protestanckie, które teraz są z nią w jedności zwanej „ekumenią”. Są tak samo wszeteczne jak ich matka i głoszą wymyśłone przez siebie doktryny i nauki, zamiast bczystego Bożego Słowa.

Świat również otrzymał proroka w duchu Eliasza, Williama Marriona Branhama. Jako jedyny wystąpił przeciwko współczesnej JezaBaal i Achabowi oraz prorokom Baala! Wystąpił otwarcie przeciwko Soborowi Watykańskiemu II i powstającemu ruchowi ekumenicznemu. Zapowiedział śmierć „Jezabaal” (Rzymskiego Katolicyzmu) prorokując:

„Tak mówi Pan, Rosja zrzuci atomową bombę na Watykan”. OGIEŃ z nieba strawi „CIELCA” i dzisiaj! Zarówno prorocy tego bożka, jak i cały świat, który pójdzie w podziwie za mającym się za chwilę objawić w ciele ludzkim duchem Anty Chrystusa, zostaną SPALENI OGNIEM. Na to również jest wyrok: „Tak mówi Pan”. Ta cywilizacja zostanie pochłonięta przez ogień 3 wojny światowej i magmy.

Ostatni prorok Starego Testamentu Malachiasz z 3 i 4 rozdziale zapowiedział przyjście Eliasza i to, że po jego przesłaniu świat zostanie spalony ogniem, a potem na Ziemię przyjdzie Pan, jako Król.

Każde słowo wypowiadane w namaszczeniu, czyli pod inspiracją i pod dyktando Ducha Syna Bożego wypełni się i zmaterializuje z 100% pewnością.

Gdy świat zdążą do spalenia, Bóg pozostawił sobie pewną liczbę tych, którzy przyjęli przesłanie proroka Eliasza. Żaden prorok nie ma „swojego przesłania”. Jest niewolnikiem i tubą, ustami Boga. Przyjąć więc poselstwo proroka oznacza przyjąć Słowo Boga i być Bogu posłusznym. NIe kłaniamy się molochom i baalom.

Nie przykładamy ręki ani umysłu do światowego połączenia polityki i religii, a także tego co obecnie czynią. Jesteśmy wolni od wpływu telewizji, internetu, mediów, edukacji, nauki, NASA, National Geografic, Farmacji, Big Farmy, świata rozrywki, niemoralności, deprawacji.

Przyjęliśmy Ducha Syna Bożego, a On zanurza nas w Słowie oraz wypala swoim świętym ogniem wszystkie programy kontroli naszego umysłu i identyfikuje ze samym Sobą. On kształtuje się w nas. Powstajemy w mocy i w przywróconej świętym wierze apostołów i naszego Zbawiciela. Przed nami największe obietnice, na które czekali wszyscy którzy już dawno odeszli:

przemiana ciała, objaiwniej się synów bożych i pochwycenie, a potem powrót na oczyszczoną Ziemię w ciałach przemienionych na tysiącletnią podróży poślubną. Tak ja Eliasz został „pochwycony”, tak i teraz jest to naszą obietnicą. To kończy proces odrodzenia „boskiego człowieka” i samej Ziemi.

Ten świat i jego kształt się przeobrazi. Znikną bankierzy, banki, korporacje, pieniądze, technologia, zanieczyszczenie środowiska, wycinanie lasów, metalurgia, farmacja, religie, wojny, choroba, smutek, ból, cierpienie. To o tym zawsze było mówione: „PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE”.

Gdy świat pada przed Anty Chrystusem, Molochem i Baalem.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

MISTYCZNE CEREMONIE I RYTUAŁY, KTÓRYCH NIE ROZUMIE ŚWIAT

Globalna Świadomość13 kwietnia 20236 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułANALIZA ”WIELKIEGO RESETU” JAK ELITA CZEKA NA ”POST-LUDZKI” ŚWIAT ?Następny artykułNOWA HISTORIA LUDZKOŚCI ODKRYTA W JASKINI ”TAYOS”

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

TAJNY KOD BIBLII – CZYM NAPRAWDĘ JEST SZYSZYNKA ? W EUROPIE POWSTAJE NOWY CERN, KTÓRY PRZYĆMI SWOJEGO POPRZEDNIKA ! DZIWNE

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

TAJNY KOD BIBLII – CZYM NAPRAWDĘ JEST SZYSZYNKA ? DLACZEGO WSZYSTKIE PRZEPOWIEDNIE I AGENDA ELIT WSKAZUJE NA 2030 ROK ?

Kategorie

AGENDA 2030 (259) Alternatywna historia świata (185) Bez kategorii (17) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • MISTYCZNE CEREMONIE I RYTUAŁY, KTÓRYCH NIE ROZUMIE ŚWIAT
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?