TAJNE FABRYKI KLONOWANIA ELIT – SYNTETYCZNI LUDZIE ,KLONY, ROBOTOIDY
3 listopada 2023
”PODBIJEMY RZYM I EUROPĘ” – CZY WYPEŁNIĄ SIĘ WATYKAŃSKIE PROROCTWA ?
4 listopada 2023