Otwórz oczy

3 LATA PÓŹNIEJ – CZY WYNALAZCA TECHNOLOGI mRNA MIAŁ RACJĘ ?

3 LATA PÓŹNIEJ – CZY WYNALAZCA TECHNOLOGI mRNA MIAŁ RACJĘ ?

Według dr Malone, pandemia COVID-19 pozwoliła niewybieralnym grupom globalistycznym, takim jak ONZ i WEF, przejąć kontrolę nad polityką zdrowotną państw narodowych na całym świecie. Przyszłe pandemie pomogą przyspieszyć ich ostateczny cel, jakim jest rząd jednego świata.

Brownstone.org donosi: Chociaż to przejęcie władzy trwa od wielu dziesięcioleci, kryzys Covid zadziałał jako czynnik przyspieszający synergię między umowami międzynarodowymi, które promują ONZ jako rząd światowy.

Organizacja Narodów Zjednoczonych przekształciła się w lewiatana. Jej różne porozumienia i cele mają na celu centralne dyktowanie światowej gospodarki, migracji, „zdrowia reprodukcyjnego”, systemów monetarnych, cyfrowych identyfikatorów, środowiska, rolnictwa, płac, zmian klimatycznych, globalnego zdrowia i innych powiązanych programów globalistycznych.

Mówiąc wprost: Są to cele organizacji, która dąży do zglobalizowanej gospodarki planowej, a nie organizacji, która koncentruje się na pokoju na świecie, zakończeniu wojen lub prawach człowieka!

ONZ dąży do uregulowania każdego wymiaru naszego życia osobistego i narodowego. Pracuje nad ograniczeniem i wyeliminowaniem suwerenności narodowej na całym świecie, zmniejszając w ten sposób naszą różnorodność, nasze tradycje, nasze religie i naszą tożsamość narodową.

Organizacja Narodów Zjednoczonych ma partnerstwa i strategiczne umowy z państwami członkowskimi, a także innymi globalistycznymi organizacjami, takimi jak Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Bank Światowy, CEPI, GAVI, Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska i Światowe Forum Ekonomiczne (WEF).

Oto przykład tego, jak działa Organizacja Narodów Zjednoczonych.

WEF i ONZ podpisały strategiczne porozumienie i partnerstwo w 2019 roku. Należy pamiętać, że WEF jest zaangażowana w „kapitalizm interesariuszy”, w którym prywatne partnerstwa pracują nad kontrolą rządów.

W 2020 r. WEF opracowała plan wykorzystania kryzysu Covid do reorganizacji globalnego zarządzania w kwestiach społecznych, takich jak zmiany klimatu – plan ten został nazwany „Wielkim Resetem”.

WEF jest organizacją handlową reprezentującą największe firmy na świecie. Konsekwentnie wykorzystuje przełomowe technologie w celu poprawy możliwości wzrostu gospodarczego swoich członków korporacyjnych. WEF koncentruje się w szczególności na promowaniu potęgi gospodarczej swoich globalnych elitarnych członków, znanych również jako „klasa miliarderów”.

Podczas gdy WEF wpłaca pieniądze do Organizacji Narodów Zjednoczonych w ramach strategicznego porozumienia z 2019 r., pojawia się pytanie: kto zarządza konfliktami interesów, które pociąga za sobą to partnerstwo? Gdzie jest przejrzystość?

Organizacja Narodów Zjednoczonych ma pod swoim kierownictwem czternaście wyspecjalizowanych organizacji, z których wszystkie są zaangażowane w globalne zarządzanie, w tym Światową Organizację Zdrowia lub WHO.

Żadna z tych organizacji nie ma nic wspólnego z zakresem pierwotnej Karty Narodów Zjednoczonych, która koncentrowała się na zakończeniu wojen, promowaniu pokoju na świecie i praw człowieka.

Organizacja Narodów Zjednoczonych po cichu budowała władzę poprzez różne umowy i traktaty na wiele lat przed pandemią. Niedawnym przykładem takiego porozumienia jest „Agenda na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030”. Agenda 2030 jest traktatem mającym na celu „przekształcenie naszego świata” i została przyjęta do prawa międzynarodowego w 2015 roku. Traktat ten wyniósł Organizację Narodów Zjednoczonych do pozycji globalnej biurokracji rządowej kierującej się własnym interesem.

Agenda 2030 ma 17 celów i 169 podcelów, które różnią się zakresem i tematem, ale prawie wszystkie z nich mają bezpośredni wpływ na zarządzanie światem.

Oto tylko kilka przykładów z traktatu Agenda 2030. Czy te kwestie muszą być rozwiązywane przez Organizację Narodów Zjednoczonych, czy też lepiej zająć się nimi w ramach polityki suwerennych państw?

Agenda 2030 jest zasadniczo totalitarnym manifestem socjalistycznym. Te i wiele innych mocnych stwierdzeń dotyczących ograniczenia praw narodowych można znaleźć w tym traktacie ONZ.

Organizacja Narodów Zjednoczonych podpisała strategiczne porozumienia z największymi organizacjami, korporacjami i światowymi potęgami, aby zrealizować swoją utopijną wizję świata.

Jest to nowy porządek świata – z niewybieralnymi urzędnikami na szczycie. Oznacza to, że ty i ja będziemy rządzeni przez niedemokratyczną biurokrację administracyjną ONZ. Jest to forma odwróconego totalitaryzmu. Porządek światowy oparty na gospodarce nakazowej; taki, który jest zarówno socjalistyczny, jak i totalitarny w swoim rdzeniu.

Teraz te cele i zadania mogą być dobre dla każdego narodu, ale jest to reorganizacja Organizacji Narodów Zjednoczonych, która wykracza poza jej statut.

Na początku pandemii Organizacja Narodów Zjednoczonych – za pośrednictwem swojego pełnomocnika WHO – oświadczyła, że potrzebny jest globalny paszport szczepień i dostarczyła państwom członkowskim kompleksowe wytyczne dotyczące standaryzacji paszportów szczepień na całym świecie.

W odpowiedzi przywódcy G20 wydali w 2022 r. deklarację wspierającą opracowanie globalnego standardu szczepień dla podróży międzynarodowych oraz ustanowienie „globalnych cyfrowych sieci zdrowia”, które opierałyby się na istniejących cyfrowych paszportach szczepień Covid-19.

W czerwcu 2023 r. ogłoszono nową inicjatywę między UE a WHO dotyczącą strategicznej współpracy w zakresie globalnych kwestii zdrowotnych. Celem tego porozumienia jest:

„Wzmocnienie solidnego wielostronnego systemu, którego rdzeniem jest Światowa Organizacja Zdrowia, wspierana przez silną Unię Europejską”.

Po nieudanej próbie opanowania kryzysu związanego z COVID-19, WHO szuka teraz więcej pieniędzy i władzy, aby kontrolować wszystkie aspekty naszego zdrowia i życia. Zamierzają zmienić Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne, aby uregulować „zapobieganie, gotowość i reagowanie na pandemie” przyszłych epidemii, w tym wszelkiego rodzaju sytuacje zagrożenia zdrowia publicznego. Obejmuje to główną rolę WHO w bezpośrednim zarządzaniu, w przeciwieństwie do roli opartej na wytycznych.

Zmiany te opierają się na globalnym wprowadzeniu przez G20 „paszportów szczepionek”, które będą gromadzić i zawierać prywatne dane zdrowotne oraz umożliwiać nadzór, śledzenie i monitorowanie osób i populacji na całym świecie. Paszporty będą zawierać nie tylko dane dotyczące szczepień przeciwko Covid-19, ale także status wszystkich szczepień. Stanie się globalnym cyfrowym paszportem – w tym osobistymi informacjami zdrowotnymi, do których Organizacja Narodów Zjednoczonych nie ma prawa dostępu.

Wspólna deklaracja G20 w sprawie paszportów szczepień i przyszłych pandemii to deklaracja dotycząca sposobów radzenia sobie z przyszłymi pandemiami. Stwierdza ona:

„Uznajemy znaczenie wspólnych standardów technicznych i metod weryfikacji w ramach IHR (2005) w celu ułatwienia płynnego podróżowania międzynarodowego, interoperacyjności i uznawania rozwiązań cyfrowych i niecyfrowych, w tym dowodu szczepienia”.

Popieramy ciągły międzynarodowy dialog i współpracę w budowaniu zaufanych globalnych cyfrowych sieci opieki zdrowotnej w ramach wysiłków na rzecz wzmocnienia, zapobiegania i reagowania na przyszłe pandemie, które powinny wykorzystywać i opierać się na sukcesie istniejących standardów i certyfikatów cyfrowych COVID-19. „

Grupa G-20 współpracuje również z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (agencją finansową ONZ), Bankiem Światowym (który ma traktat założycielski z ONZ) i Bankiem Rozrachunków Międzynarodowych w celu sformalizowania wykorzystania walut cyfrowych banków centralnych w systemach bankowych. Bank Rozrachunków Międzynarodowych wyraźnie wskazuje na „zakłócenia spowodowane przez Covid-19” jako uzasadnienie dla stworzenia cyfrowych walut banków centralnych.

Pandemia umożliwiła światowym przywódcom połączenie globalnej władzy administracyjnej pod pozorem zdrowia publicznego za pośrednictwem biurokracji administracyjnej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zdrowie publiczne zostało wykorzystane jako broń do przejęcia kontroli nad paszportami, podróżami, bankowością, środowiskiem i gospodarką międzynarodową. Jest to rażące naruszenie prawa jednostki do prywatności, suwerenności narodowej i Karty Narodów Zjednoczonych.

To tylko kwestia czasu, zanim te paszporty szczepień zostaną powiązane z cyfrowymi walutami banków centralnych. Wówczas paszporty będą mogły być wykorzystywane do odmawiania niezaszczepionym lub innym politycznie odpowiedzialnym osobom dostępu do podróżowania i korzystania z własnych pieniędzy.

Po wprowadzeniu międzynarodowych paszportów, cyfrowych walut banku centralnego, aspektów gospodarki nakazowej Agendy ONZ 2030 i zmian WHO w IHR, zostanie położony fundament pod nowy porządek świata. Globalne państwo administracyjne, z Organizacją Narodów Zjednoczonych w jego centrum, stanie się pajęczyną zasad, przepisów, umów i traktatów, w których jednostki i narody będą uwięzione jak muchy.

To nowe globalne zarządzanie będzie praktycznie nie do złamania. Od tego momentu jest tylko kwestią czasu, kiedy suwerenność narodowa stanie się przestarzała. Jest to rzeczywistość, chyba że będziemy walczyć o powstrzymanie tego szaleństwa.

Z tego powodu władza Organizacji Narodów Zjednoczonych musi zostać ujawniona i ograniczona.

Globaliści, którzy chcą realizować swój program, wykorzystują model Unii Europejskiej, w którym zasady i regulacje ograniczają suwerenność narodową, aby zbudować globalny system kontroli.

Każdy musi walczyć z tym przejęciem na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Musimy wykorzystać sądy, nasze organy ustawodawcze, media, protesty publiczne i siłę naszej suwerenności narodowej i państwowej, aby z tym walczyć. Jeśli wszystko inne zawiedzie, poszczególne narody mogą być zmuszone do wycofania się z Nowego Porządku Świata ONZ, aby zachować wolność.

Pracujmy razem, aby chronić naszą osobistą i narodową suwerenność dla przyszłych pokoleń. Nowy Porządek Świata nie jest konieczny ani akceptowalny, a my, ludzie i nasze suwerenne rządy, powinniśmy jednoznacznie odrzucić to zglobalizowane przejęcie.

To przemówienie zostało napisane i wygłoszone przez Jill Glasspool Malone podczas Międzynarodowego Szczytu Kryzysowego w Pałacu Parlamentu w Rumunii w dniu 18 listopada 2023 r.

Udostępnij

3 LATA PÓŹNIEJ – CZY WYNALAZCA TECHNOLOGI mRNA MIAŁ RACJĘ ?

Globalna Świadomość27 listopada 202327 listopada 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułSOYLET GREEN – PRZERAŻAJĄCO AKTUALNA WIZJA DYSTOPII KTÓRA NADCHODZINastępny artykułCO MOŻEMY ZROBIĆ GDY NADEJDZIE ”NOWA PANDEMIA” ?

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

TAJNE DOKUMENTY UJAWNIONE – POLASKA MIAŁA DOŁĄCZYĆ DO WOJNY NA UKRAINIE ! OKULTYSTYCZE ELITY UE CHCĄ NAS WPĘDZIĆ DO WOJNY

Ostatnie wpisy

”ONI ŻYJĄ” BYŁ OSTRZERZENIEM – KULTOWY FILM Z POTĘŻNYM PRZESŁANIEM. TAJNE DOKUMENTY UJAWNIONE – POLASKA MIAŁA DOŁĄCZYĆ DO WOJNY NA

Kategorie

AGENDA 2030 (239) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • 3 LATA PÓŹNIEJ – CZY WYNALAZCA TECHNOLOGI mRNA MIAŁ RACJĘ ?
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?