AGENDA 2030

ĆWICZENIA ”FOOD ALERT” – ”GRY GŁODOWE” TESTOWANE W BRUKSELI

ĆWICZENIA ”FOOD ALERT” – ”GRY GŁODOWE” TESTOWANE W BRUKSELI

Dopiero teraz ujawniono kulisy tajnej symulacji w Brukseli, która ma stworzyć wytyczne dla Komisji UE. Po zagłodzeniu Palestyńczyków, kolej na Europejczyków…

Oto, jak wyglądała brukselska symulacja, wg. relacji www.bloomberg.com:

Kombinacja El Niño i La Niña sparaliżowała produkcję soi w Ameryce Łacińskiejkonflikty militarne zaogniły Ukrainę i Rosję, a Indonezja zakazała stosowania oleju palmowego w Europie, podczas gdy Chiny walczyły o wyżywienie swojej populacji. Pośród tego wszystkiego region śródziemnomorski zamieniał się w pustynię.

Rok 2024 będzie rokiem, w którym Europa stanie w obliczu nieuchronnego niedoboru żywności. W nagraniu wideo wyemitowanym podczas wydarzenia “Food Alert” anonimowy głos powiedział: “Niedobór żywności w Europie? – Pytanie tylko kiedy on siepojawi, ale oni nie słuchają”. W miarę jak napływały obrazy zamieszek i katastrof żywnościowych, wśród uczestników rozprzestrzeniało się poczucie presji.

Z dala od symulacji rolnicy protestowali, zakłócając dostawy do supermarketów, aby zwrócić uwagę uczestników (Brzmi znajomo?). W odnowionym budynku Shell w stylu art deco, slajdy przedstawiające susze i powodzie, którym towarzyszyła niepokojąca ścieżka dźwiękowa, stworzyły atmosferę pełną niepokoju i napięcia.

“Spodziewajcie się chaosu” – ostrzegał Piotr Magnuszewski (o którym poniżej), modelarz systemów i projektant gier. “Czasami możecie być zdezorientowani i nie mieć wystarczających informacji. To będzie podróż w czasie”.

Europa, tradycyjnie bastion bezpieczeństwa żywnościowego, stoi teraz w obliczu nieprzewidzianych wyzwań. Pandemia koronawirusa, rosyjska inwazja na Ukrainę i zakłócenia na szlakach morskich zdestabilizowały łańcuchy dostaw, podnosząc gwałtownie ceny i nadwyrężając system żywnościowy.

Podczas gdy w roku 2022, Finlandia i Irlandia przodowały w światowych rankingach bezpieczeństwa żywnościowego, rok 2025 zapowiada dalsze nieurodzaje, wpływające na ceny pasz i ograniczające produkcję mięsa i ryb. Ograniczenia eksportowe w Azji zagrażają dostawom podstawowych produktów spożywczych, takich jak margaryna i chleb, wywołując oskarżenia o chciwość korporacji i produkując teorie spiskowe.

Podczas symulacji uczestnicy zostali skonfrontowani ze scenariuszami chaosu społecznego, grabieży, niedoborów ryb i mięsa w sklepach oraz bankructw w rolnictwie. Uwaga opinii publicznej przeniosła się na domniemanych spekulantów wśród handlarzy towarami, z atakami na małe gospodarstwa i rosnącymi napięciami społecznymi.

Ale symulacja nie była tylko ponurym przedstawieniem możliwej przyszłości. Uczestnicy podzielili się na grupy, z których każda zajmowała się inną kwestią, od lobbystów rolnych po związki zawodowe branży spożywczej. Dyskusje koncentrowały się na polityce zarządzania kryzysowego, przechowywaniu żywności i dostawach dla najbardziej bezbronnych.

W dłuższej perspektywie pojawił się główny problem: nadmierna zależność Europy od importu upraw takich jak soja. Propozycja zmniejszenia dopłat do hodowli została przedstawiona jako rozwiązanie mające na celu dywersyfikację i uczynienie europejskiego systemu żywnościowego bardziej zrównoważonym.

Podczas gdy pierwszy dzień zakończył się winem i kanapkami, drugi dzień rozpoczął się sesją uświadamiającą. Uczestnicy zgodzili się co do potrzeby zmiany diety w kierunku zdrowszych opcji i mniejszej ilości mięsa, jednocześnie dyskutując o tym, jak najlepiej zarządzać zapasami żywności i monitorować poziomy.

W wywiadzie podsumowującym, Chris Hegadorn – emerytowany amerykański dyplomata i współorganizator seminarium podkreślił brak przygotowania rządów europejskich na przyszłe kryzysy żywnościowe“Żyjemy w sytuacji kryzysu od trzech lat” – powiedział Hegadorn, podkreślając potrzebę konkretnych działań na wszystkich szczeblach, aby poradzić sobie z coraz gwałtowniejszymi i intensywniejszymi kryzysami żywnościowymihttps://www.bloomberg.com/news/features/2024-03-06/eu-governments-prepare-for-possibility-of-food-crisis https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2024-03-06/europe-s-new-security-nightmare-is-food-supply

W dniach 1 i 2 lutego w Brukseli, Belgia, wraz z naszymi partnerami projektu Sciences Po, Prospero & Partners, Chatham House, European Policy Centre  oraz INRAE zorganizowaliśmy warsztaty eksperckie symulujące kryzys żywnościowy, dokładnie w momencie, gdy wściekli europejscy rolnicy zamykali drogi i blokowali dostawy żywności do miasta, domagając się ustępstw ze strony Parlamentu Europejskiego i Komisji związanych z handlem, normami środowiskowymi i źródłami utrzymania. W tym emocjonalnym kontekście 60 uczestników warsztatów rozważało obecne ramy polityczne i luki związane z zagrożeniami klimatycznymi dla europejskich łańcuchów dostaw i zakłóceniami w sektorze spożywczym.

W trakcie symulacji kryzysu “Food Alert” zainteresowane strony z rządu, przemysłu, społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich, rolnictwa i mediów zaangażowały się w ożywioną debatę mającą na celu przewidywanie i reagowanie na przyszłe kryzysy żywnościowe w Europie.

Symulacja polityki: narzędzie do wyobrażania sobie potencjalnych kryzysów żywnościowych

Pierwszy dzień rozpoczął się od Symulacji Polityki Dotyczącej Alertu Żywnościowego https://foodalert.socialsimulations.org/. Symulacje polityki przenoszą uczestników w przyszłość, aby zaangażować ich we współtworzenie polityk mających na celu zmniejszenie ryzyka, budowanie odporności i / lub osiągnięcie innych pilnych celów. Symulacja ma wywoływać emocje, zachęcać do nauki, promować dzielenie się wiedzą i motywować do wspólnych działań.

W symulowanym scenariuszu Food Alert uczestnicy wcielili się w role członków “grupy zadaniowej”, którym powierzono kluczowe zadanie sformułowania zaleceń politycznych dla decydentów wyższego szczebla w UE, aby zaradzić rozwijającemu się kryzysowi żywnościowemu. Uczestnicy zostali podzieleni na trzy grupy robocze, z których każda zajmowała się innym aspektem wieloaspektowego charakteru scenariusza: Mechanizmy reagowania kryzysowego, Rolnictwo i produkcja żywności oraz Handel i finanse.

FOTO: Piotr Magnuszewski prezentujący uczestnikom etapy symulacji

W ramach tych grup roboczych uczestnicy intensywnie współpracowali, łącząc swoją wiedzę specjalistyczną w celu opracowania różnych istotnych zaleceń politycznych. Obejmowały one szerokie spektrum, w tym rozwiązania społeczne i oparte na przyrodzie, komunikację, dotacje na hodowlę zwierząt – by wymienić tylko kilka przykładów.

FOTO: Grupa Robocza 2: Obrady dotyczące rolnictwa i produkcji żywności

Kryzysy żywnościowe już mają miejsce!

Scenariusz symulacji alarmu żywnościowego przedstawiony uczestnikom podczas wydarzenia rozwinął się wcześniej niż przewidywano. W dniu inauguracji warsztatów Food Alert, Bruksela doświadczyła blokad dróg przez rolników protestujących przeciwko rosnącym kosztom rolnictwa, taniemu importowi i polityce środowiskowej UE, która wpływa na pracę rolników.

Ta namacalna manifestacja podkreśliła znaczenie symulacji alarmu żywnościowego, która dotyczyła potencjalnych niedoborów żywności w UE spowodowanych zakłóceniami związanymi z klimatem i fikcyjnym zakazem eksportu oleju palmowego. Podczas gdy te symulowane wstrząsy w dostawach żywności były przewidywane na rok 2026, strajki rolników w Belgii w zeszłym tygodniu doprowadziły bezpośrednio do pustych półek z żywnością w lokalnych sklepach.

Realne konsekwencje projektu Food Alert

FOTO: Chris Hegadorn wita uczestników drugiego dnia warsztatów “Food Alert”.

Drugiego dnia warsztatów Food Alert uczestnicy, opierając się na swoich doświadczeniach z symulacji polityki, wykroczyli poza ramy pojedynczego scenariusza kryzysowego, aby sformułować szerokie zalecenia polityczne. Kompleksowy raport wyszczególniający te zalecenia zostanie opublikowany publicznie 27 marca w Stałym Przedstawicielstwie Holandii przy UE https://www.netherlandsandyou.nl/web/pr-eu-brusselsRaport zostanie przekazany Komisji Europejskiej i członkom Parlamentu, dostarczając cennych spostrzeżeń i pomysłów na planowanie strategiczne.

Wreszcie, warsztaty posłużyły jako platforma do oceny skuteczności symulacji politycznych w badaniu potencjalnych rozwiązań kryzysowych. Organizatorzy projektu zostali zaproszeni do podzielenia się wynikami tego projektu z grupą Europejskiego Mechanizmu Gotowości i Reagowania na Kryzys Bezpieczeństwa Żywnościowego (EFSCM) w kwietniu w Brukseli

Podobnie OECD – OCDE wykorzysta projekt “Food Alert” jako jeden z trzech przykładów budowania strategii odporności https://www.linkedin.com/company/organisation-eco-cooperation-development-organisation-cooperation-developpement-eco/. W międzyczasie organizatorzy projektu pracują również nad opracowaniem wyników ankiety zwrotnej dla uczestników, które zostaną uwzględnione w raporcie podsumowującym. Raport ten będzie miał na celu rzucenie światła na użyteczność symulacji politycznych w zakresie zarządzania kryzysowego i przygotowań oraz zaoferowanie cennych perspektyw w zakresie udoskonalania i rozwijania metodologii tworzenia polityki. https://systemssolutions.org/2024/02/12/food-alert-workshop/

Udostępnij

ĆWICZENIA ”FOOD ALERT” – ”GRY GŁODOWE” TESTOWANE W BRUKSELI

Globalna Świadomość27 marca 202427 marca 2024

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułCO SKRYWAJĄ TAJNE BUNKRY RODZINY ROTHSCHILD ?Następny artykułRESET 676 – MARIONETKI ELIT POKAZUJĄ NAM CO SIĘ WYDARZY !

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

LUDZIE NIE CHCĄ WOJNY !!! CO CHCĄ ZGOTOWAĆ NAM ELITY ? CYFROWE IDENTYFIKATORY NA CAŁYM ŚWIECIE ! NIE UCIEKNIESZ OD

Ostatnie wpisy

GŁÓD ADRENOCHROMU ! PRAWDZIWA CENA SŁAWY W HOLLYWOOD ! LUDZIE NIE CHCĄ WOJNY !!! CO CHCĄ ZGOTOWAĆ NAM ELITY ?

Kategorie

AGENDA 2030 (259) Alternatywna historia świata (185) Bez kategorii (16) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • ĆWICZENIA ”FOOD ALERT” – ”GRY GŁODOWE” TESTOWANE W BRUKSELI
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?