Ukryte na widoku

TAJEMNICA SEKRETNEJ KSIĘGI ARCHANIOŁA RAZIELA.

W obrębie różnorodnych nauk żydowskiej tradycji mistycznej znanej jako Kabała, istnieje niewielki odłam znany jako Kabała „Ma’asit”. Ta gałąź dotyczy użycia magii, w szczególności dozwolonej „białej magii” w przeciwieństwie do zakazanej „czarnej magii”.

Ta tradycja obejmuje inkantacje świętych imion boskich oraz anielskich, używanie amuletów oraz różnych form wróżbiarstwa. Jednym z najbardziej znanych tekstów tej tradycji jest „Sefer Raziel HaMalakh” – Księga Anioła Raziela.

Ten pojedynczy, długi manuskrypt „zawiera całą wiedzę wszechświata naszych czasów” w tym „wszystko, od astrologii planet w naszym Układzie Słonecznym do twórczej energii życiowej tej ziemi – narodzin, śmierci, reinkarnacji duszy i wiele innych tematów duchowych”.

Strona Z księgi Raziela.

Różnice między głównym nurtem a praktyczną kabałą.

Główna tradycja kabały (Kabbalah lyunit) dotyczy prób zrozumienia natury Boga i samego istnienia. Ten globalnie praktykowany system wierzeń obejmuje szereg dyskursów teologicznych i technik medytacyjnych.

Natomiast Praktyczna Kabała dąży do tworzenia życia za pomocą magii oraz szuka sposobów wzywania i komunikowania się z Bogiem i aniołami. Jednak żydowskie teksty szeroko potępiają użycie magii do złych celów, tak więc czarna magia diabła jest wyraźnie oddzielona od świętej i czystej magii Kabały. Tak zwana ‘’Praktyczna Kabała’’ jest okryta tajemnicą i jest głównie zarezerwowana dla elity żydowskiej.

Magiczne pieczęcie z księgi.

Kim jest anioł Raziel?

Raziel, którego imię oznacza „tajemnica Boga”, jest często nazywany „aniołem tajemnic” lub „stróżem tajemnic”. Jest archaniołem mistyki żydowskiej. Pojawia się w świętych tekstach jako cherubin towarzyszący Bogu oraz wódz „Er’elim” grupy wysokich rangą aniołów.

Raziel jest opisany jako anioł z niebieskimi skrzydłami, szarą, powiewającą szatą i świecącą żółtą aureolą lub aurą wokół jego głowy. Niektórzy uważają, że jest on uosobieniem boskiej mądrości.

W niebie Raziel stoi blisko tronu Boga, by dobrze słyszeć i zrozumieć edykty Najwyższej Istoty. Anioł zostaje zesłany przez Boba na świat ziemski aby ludzkość mogła nauczyć się jak ponownie wrócić do Edenu, czyli domu ojca niebieskiego.

Ten portret, stworzony w Sewilli w Hiszpanii w połowie XVI wieku, przedstawia Raziela z długimi włosami, rozpostartymi skrzydłami i ozdobionymi klejnotami, powiewającymi szatami. W prawej ręce trzyma klucz, symbolizujący jego status strażnika boskiej tajemnicy. Obraz przypisuje się  Francisco de Zurbarána, znanemu XVII-wiecznemu hiszpańskiemu malarzowi.

Raziel i pierwsi ludzie na ziemi.

Księga Anioła „Sepher Ha-Razim” jest podzielona na pięć ksiąg lub rozdziałów, odnosi się do relacji między Adamem a Razielem na krótko po wygnaniu z Edenu.

Zdruzgotany Adam modli się do Boga i przeprasza za zdradę, której dokonał jedząc owoc z drzewa poznania. Poruszony modlitwą, Bóg wysyła mu najlepszego swojego anioła aby pomógł on w egzystencji człowieka poza rajem. Raziel przekazuje Adamowi ogromną wiedzę o świecie fizycznym. Opisuje prawa natury i planet, życia na ziemi i życia pośród gwiazd.

Co najważniejsze, Archanioł Raziel naucza Adama, że ​​dusza ludzka choć zamknięta w ciele fizycznym, jest środkiem do znalezienia równowagi między królestwem duchowym a doczesnym podczas życia na Ziemi. Ponadto Raziel wyjaśnia Adamowi alfabet hebrajski i sposób użycia jego 22 liter.

Kodeks Aleppo, masorecki tekst biblii hebrajskiej z X wieku.

Czerpiąc z szerokiej gamy tekstów takich jak ‘’Sepher Yetzirah’’ i ‘’Sepher Ha-Razim’’ Księga Raziela mówi że całe stworzenie i energia zaczynają się od myśli zainspirowanej boskością. Ta myśl przenosi się z królestwa duchowego do fizycznego i znajduje wyraz w mowie i czynach.

Książka zawiera także wiele kluczowych nauk mistycznych, takich jak imiona Boga i aniołów, magiczne użycie gwiazd i zodiaku, różne zaklęcia ochronne oraz sposoby używania amuletów do leczenia.

Mądrość Raziela przekazywana przez wieki.

Popularna mitologia kablistyczna twierdzi że Sepher Ha-Razim – Raziel, rozgniewał inne anioły ponieważ jego działanie stanowiły drugą szansę dla ludzkości, która najwyraźniej niewiele zrobiła aby zasługiwać na Boskie odkupienie. Uważa się kilkoro aniołów spiskowało by ukraść teksty z wiedzą przekazane Adamowi i Ewie i wrzucić je do oceanu.

Bóg jednak do tego nie dopuścił a tekst był chroniony przez wielu potomków Adama, w tym Noego – którzy znaleźli pomoc w budowie swojej arki z mądrościach Raziela. Twierdzono że księgi „Sepher Ha-Razim” zniknęły po czasach Salomona lecz mistycy żydowscy odzyskali je w średniowiecznych Niemczech wiele wieków później.

Wizerunek Sepher Ha-Razim.

Księga Raziela Anioła najprawdopodobniej została złożona w całość w średniowieczu, nie ma wzmianki o tych tekstach przed 13 wiekiem. Księga została pierwotnie napisana w języku hebrajskim i aramejskim, a transkrypcja łacińska została zamówiona przez Alfonsa X króla Kastylii. Wpływ tego dokumentu przez wieki pobudzał wyobraźnię i zainteresowanie ludzi na całym świecie.

Źródło:

Ellie. “Archangel Raziel.” Archangel Raziel – Crystalinks. Crystalinks, 2016. Web. 20 Aug. 2016. http://www.crystalinks.com/archangelraziel.html

Peterson, Joseph H. “Peter De Abano: Heptameron, or Magical Elements.” Peter De Abano: Heptameron, or Magical Elements. Twilit Grotto: Archives of Western Esoterica, 2016. Web. 20 Aug. 2016. http://www.esotericarchives.com/solomon/heptamer.htm

Zucker, Robert. “Secrets of the Book of Raziel.” The Study of Kabbalah. Kabbalah Home Page, 2016. Web. http://www.emol.org/kabbalah/seferraziel/

Jeden Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *