Przekraczając Rubikon

PROROCTWO BIBLIJNE OPISUJĄCE SPOTKANIE EZECHIELA Z ISTOTAMI POZAZIEMSKIMI.

Minęło dokładnie 50 lat od czasu, gdy Erich Von Däniken opublikował swoją kontrowersyjną pracę „Chariots of the Gods”.

Zakłada ona że Biblia jest dowodem na spotkanie starożytnych ludzi z istotami pozaziemskimi, którzy przyjęli od nich pradawne technologie technologie. Wiele biblijnych przepowiedni jest obserwacjami UFO opisywanymi w Biblii.

Czy istnieje proroctwo biblijne o spotkaniu z kosmitami?

„I spojrzałem, a oto burzliwy wiatr przychodzący z północy, wielka chmura z ogniem świecącym tak, że wokół niej była jasność; i od środka była koloru ognia, wyszło z niej coś na podobieństwo czterech żywych stworzeń. I tak wyglądali : byli podobni do człowieka”. – Ezechiel 1:4-5 (Biblia Izraela™)

Autor książki stara się zakwestionować sposób, w jaki postrzegamy siebie we wszechświecie i w odniesieniu do Boga. Ta kontrowersyjna teoria zwana ”pradawnym kontaktem” cieszy się popularnością wśród 62 milionów czytelników. Von Däniken oparł tę teorię na strukturach i artefaktach, które reprezentowały wyższą wiedzę technologiczną niż ta, która miała istnieć w tamtych czasach.

Dowody prezentowane na rysunkach w jaskiniach, tabliczkach glinianych i innych znaleziskach archeologicznych wspierają teorię kontaktu z istotami pozaziemskimi. Von Däniken podróżując zbadał wiele ciekawych i intrygujących miejsc na świecie. Piramidy w Gizie, kamienne głowy Moai na Wyspie Wielkanocnej, Stonehenge, Pumapunku i wiele innych. Ale prawdziwa inspiracja dla jego teorii pochodzi z Biblii.

Wychował się jako katolik, uczęszczał do Międzynarodowej Szkoły Katolickiej Saint-Michel we Fryburgu w Szwajcarii. Jego badania Biblii doprowadziły go do następujących wniosków : „Tam wszystko się zaczęło…. Nadal głęboko wierzę w Boga, nawet jeśli nie wiem, czym jest Bóg”. Mówi, że Biblia jest pełna proroctw i przypadków kontaktów pozaziemskich. Cytuje Enocha, który żył przed wielką powodzią (Rdz 5,24). Enoch i prorok Eliasz byli jedynymi osobami opisanymi jako „wzięte” lub „zabrane” a nie umarły naturalnie. W przypadku Eliasza, został on zabrany przez „rydwan ognia i konie ognia”, który „wstąpił do nieba w wirze. Jak wyjaśnił Von Däniken, to były pozaziemskie porwania.

Tytuł jego pierwszej książki oparty był na wizji proroka Ezechiela z niebiańskiego rydwanu. Von Däniken uważał, że wizja opisana przez proroka w pierwszym rozdziale była faktycznie obserwacjami wnętrz pozaziemskich statków kosmicznych. Klasyczne komentarze biblijne mówią, że opisy świątyni Ezechiela odnoszą się do jeszcze nie wybudowanej świątyni. Däniken twierdził że Ezechiel opisywał stację kosmiczną, która objawiła mu się na górze Synaj.

Teoria zakłada, że kiedy obcy opuścili ziemię tysiące lat temu to pozostawili po sobie piramidy i inne artefakty ale coś jeszcze. Żydzi wierzą, że są „ludem wybranym”, ale nie w taki sposób jak myślą – twierdzi autor.

„Wielu laureatów Nagrody Nobla jest Żydami, ponieważ mają w swoim DNA coś innego, co pochodzi od istot pozaziemskich. Von Däniken wyjaśnił, że Żydzi zostali wybrani nie przez Boga, ale przez kosmitów. Starożytni astronauci przybyli na ziemię i manipulowali DNA biblijnych Izraelitów, aby uczynić ich i ich żydowskich potomków mądrzejszymi”

Teorie Von Dänikena są kwestionowane przez wielu naukowców. Ważniejsze niż naukowe implikacje są kwestie religijne jego teorii.

Już wieki wcześniej badacze i uczeni wyciągali podobne wnioski jak autor „Rydwanów ognia”.

Arhennius, wielki XIX-wieczny chemik, zasugerował, że życie mogło powstać poza Ziemią lub że strumień materiału genetycznego mógł zostać przetransportowany na Ziemię przez kometę lub asteroidę. Ta idea, znana jako panspermia, nie wywodzi się z Arhenniusa i jest nadal przedmiotem dyskusji poważnych naukowców, ale nie ma dowodów na to, że dotyczyła ona istot pozaziemskich przybywających na Ziemię.

Starożytni ludzie w nie do końca znany nam do dziś sposób zbudowali piramidy, posągi z Wyspy Wielkanocnej i monolit Stonehenge. Kultura ludzka sprzed 4000 lat miała więcej niż wystarczającą wiedzę z zakresu astronomii. Zbudowali oni swoje struktury w taki sposób, aby odpowiadały one gwiezdnym konstelacją i wydarzeniom cyklicznym związanych za gwiazdami i planetami.

PROROCTWO BIBLIJNE OPISUJĄCE SPOTKANIE EZECHIELA Z ISTOTAMI POZAZIEMSKIMI.

19 grudnia 2019 / Możliwość komentowania PROROCTWO BIBLIJNE OPISUJĄCE SPOTKANIE EZECHIELA Z ISTOTAMI POZAZIEMSKIMI. została wyłączona

Zobacz również

OKULTYZM GWIAZD – PIERWSI ARTYŚCI W HISTORI KTÓRZY SPRZEDALI DUSZĘ DIABŁU 9 lutego 2022

Ostatnie wpisy

Kategorie

  • PROROCTWO BIBLIJNE OPISUJĄCE SPOTKANIE EZECHIELA Z ISTOTAMI POZAZIEMSKIMI.
  • Zobacz również
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie