Przekraczając Rubikon

FAKTY HISTORYCZNE O KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ KATOLIKÓW NIGDY NIE SŁYSZAŁA.

FAKTY HISTORYCZNE O KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ KATOLIKÓW NIGDY NIE SŁYSZAŁA.

Gdyby zadać pytanie: Jakie państwo jest największą potęgą na świecie? Pewnie opinie podzieliłyby się miedzy USA, Rosję i Chiny. Z przykrością pragnę Państwa poinformować, że każdy kto wybrał którąś z wyżej wymienionych opcji SIĘ MYLI. Największym, najniebezpieczniejszym mocarstwem jest IMPERIUM RZYMSKIE z siedzibą w WATYKANIE, na którego tronie zasiada CESARZ (papież). Włada on wszystkimi największymi mediami w Polsce i na świecie. Polski rząd, USA oraz Rosja i inne kraje są jego namiestnikami.

HISTORIA RZYMSKIEGO KATOLICYZMU

  ”II wiek  – Rzymski filozof Celsus poświadcza fałszowanie pism chrześcijańskich, mówiąc o rewizjonistach: „przerabiali Pisma Święte z ich pierwotnej postaci i usunęli wszystko, co pozwalało im na odparcie skierowanych przeciwko nim zarzutów.”
 – Uczeni wykazali, ze wszystkie cztery uznane przez Kościół Ewangelie zostały przerobione i poprawione.


III wiek. Aż do III wieku wyznawcy chrystianizmu nie słyszeli o wieczystym dziewictwie Maryji. Ewangelia Mateusza informuje, iż Jozef „nie zbliżał się do Maryji, aż porodziła syna”.”Zbliżenie sie” oznacza w Biblii małżeńskie współżycie. (Fakt współżycia Józefa z Maryja po narodzinach Jezusa będzie oczywisty dla każdego, komu kościelne dogmaty nie zakazują logicznego wnioskowania.)      

312 r. Bitwa pod mostem mulwijskim – Chrześcijaństwo staje się jedną z religii państwowych Rzymu. Powstanie Instytucji Kościoła Katolickiego. Początek prześladowania i mordowania przedstawicieli innych wyznań.

 
319 r. Cesarz Konstantyn ustanowił prawo zwalniające kler od płacenia podatków i służby w armii.

 
321 r. Cesarz Konstantyn nakazuje święcić niedziele zamiast dotychczasowej soboty.

 
325 r. Cesarz Konstantyn na soborze nicejskim ustanawia kanon pisma „świętego” i „dwójce świętą” awansując Jezusa do miana Boga. Jezus z Betlejem ma zastąpić dotychczas czczonego Mitre.


 -Narodziny Boga Mitry przypadające na dzień 25 grudnia, staja się datą przyjścia na świat Jezusa.


 -Wniebowzięcie Mitry w okresie równonocy wiosennej staje się chrześcijańskim świętem Wielkanocy.


 -W Rzymie na Wzgórzach Watykańskich, chrześcijanie przejmują świętą grotę Mitry, czyniąc z niej siedzibie Kościoła katolickiego
 -Występowanie wyraźnych podobieństw do mitryzmu, ojcowie chrześcijaństwa tłumaczą działalnością diabla.

 
330 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia zmarłych („świętych”) i ich relikwii.

 

 355 r. Biskupi zostają uwolnieni spod nadzoru sądów świeckich.

 
360 r. Wprowadzenie zwyczaju czczenia aniołów.


381r. Do obowiązującej dotychczas konstantynowskiej „Dwójcy Świętej” cesarz Teodozjusz dołączył trzecia osobę tzw.”Ducha Świętego”. Działo się to na soborze w Konstantynopolu.


391 r. W Aleksandrii Chrześcijanie spalili największą na ziemi bibliotekę, w której przechowywano około 700 000 starożytnych zwojów. Zamknięto starożytne akademie, skończyło się nauczanie kogokolwiek poza murami kościołów.

 

431r. Wyrażenie „Xristo Tokos” – Matka Chrystusa – zostało zastąpione na „Teo Tokos” – Boga Rodzica. 


539 r. Ustanowiono władze papieży oraz ofiarę mszy świętej 
 – Na soborze w Macon biskupi glosowali nad problemem, czy kobiety maja dusze.


593 r. Papież Grzegorz I wprowadził wiarę w czyściec, dla uzdrowienia finansów kurii rzymskiej poprzez sprzedaż odpustów od kar czyśćcowych.

 
      600 r. Wprowadzono łacinę do liturgii.  


 715 r. Wprowadzono modlitwy do Marii Panny oraz świętych.


      726 r. W Rzymie zaczęto czcić obrazy. 


 – Kościół rzymski z Dziesięciu Boskich Przykazań usunął drugie, które brzmi:
 ”Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani żadnej podobizny tego, co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko, ani z tych rzeczy, które są w wodach pod ziemia. Nie będziesz się im kłaniał ani służył”. – Otwarło to drogę do handlu obrazami, szkaplerzami, krzyżami, posagami itp. Przykazań jednak musiało pozostać dziesięć. Podzielił wiec kościół ostatnie przykazanie, mówiące o niepożądaniu ani żony, ani osła, ani wolu, na dwie części i odtąd katolicy mają też Dziesięć Przykazań, tak jak i Żydzi. 


      783 r. Nastał zwyczaj całowania nóg papieża.

 
 813 r. Ustanowiono Święto Wniebowzięcia Maryji.


      993 r. Papież Leon III zaczął kanonizować zmarłych.

 
X wiek – Cala Europa znalazła się pod panowaniem Kosciola. Załamuje się aktywność na polu medycyny, techniki, nauki, edukacji, sztuki i handlu. Rozpoczyna się mroczny okres w historii Europy.

 
      1000 r. Ustanowiono Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zadusznych.  


1015 r. Wprowadzono celibat dla duchownych, aby rozwiązać problem przejmowania spadków przez ich rodziny .(Przedtem duchowni mieli zony i dzieci).  


      1077 r. Papież Grzegorz VII ustanowił pojęcie „klątwy”.

 
1095 r. Papież Urban II wezwał rycerzy Europy do zjednoczenia i marszu na Jerozolimę. Zainicjował w ten sposób pierwsza wyprawę krzyżową.


 Papież ogłosił, iż „Wyklęty będzie ten, kto powstrzyma swój miecz przed rozlewem krwi”.

 
1099 r. Masakra Muzułmanów i Żydów w Jerozolimie. Kronikarz Rajmund pisał:
 ”Na ulicach leżały sterty Głów, rak i stop. Jedni zginęli od strzałów lub zrzucono ich z wież; inni torturowani przez kilka dni zostali w końcu żywcem spaleni. To był prawdziwy, zdumiewający wyrok Boga nakazujący, aby miejsce to wypełnione było krwią niewiernych.”


XII wiek – Uczony i filozof, święty Tomasz z Akwinu głosił, ze zwierzęta nie maja życia po śmierci ani wrodzonych praw, oraz ze „przez nieodwołalny nakaz Stwórcy ich Zycie i śmierć należą do nas”. 


1116 r. Sobór Laterański ustanowił spowiedź „na ucho”. Taka forma spowiedzi pozwalała na sprawowanie większej kontroli nad ludźmi, oraz na „wywiad środowiskowy”.

 
      1140 r. Ułożono i przyjęto 7 sakramentów świętych.  


1204 r. Zaczęła działać Święta Inkwizycja. Słudzy kościoła zamęczyli i spalili żywcem miliony ludzi. Spalanie ludzi, praktykowane w XX wieku przez nazistów, po raz pierwszy zastosowane było na skale masowa przez chrześcijańską inkwizycje.


 Majątki „heretyków” przejmowane były przez kościół i inkwizytorów. Jak na ironie inkwizytorzy wybierani byli najczęściej spośród dominikanów i franciszkanów, którzy ślubowali życie w ubóstwie…
 -Nawet w XXI w Watykan nie dopuszcza nikogo do archiwów dotyczących inkwizycji.  
 ”Encyklopedia katolicka” twierdzi,iż inkwizycja „dużo zdziałała dla rozwoju cywilizacji”. 


1208 r. Papież Innocenty III zaoferował każdemu, kto chwyci za bron, oprócz boskiego zbawienia, również ziemie i majątek heretyków. Rozpoczęła się Krucjata Albigenska, której celem było wymordowanie Katarów. Szacuje się, ze Krucjata Albigenska pochłonęła milion istnień ludzkich, i dotknęła większą część populacji południowej Francji. Przeor, dowodzący wojskami krucjaty, gdy mu się skarżono, ze trudno jest odróżnić wiernych od heretyków, odpowiedział: „Zabijać wszystkich. Bóg ich odróżni”.  
 – Papież Innocenty III twierdzi: „Każdy kto próbuje stworzyć własny wizerunek Boga niezgodny z dogmatem Kościoła musi być bez litości spalony”.

 
1229 r. Papież Grzegorz IX zakazał czytania Biblii pod sankcja kar inkwizycyjnych. 


1231 r. Nakaz papieski zalecał palenie heretyków na stosie. Pod względem technicznym pozwalało to uniknąć rozpryskiwania się krwi.

 
1252 r. Tortury zostają prawnie dozwolone przez Kościół (zostały ustanowione przez  papieża Innocentego IV)
 – Tortury obejmowały : łamanie na kole, wieszanie za ręce z ciężarami u nóg, ściskanie czułych części ciała, sadzanie na gorących węglach lub żelazie, wyłamywanie stawów, gotowanie żywcem itp. Była to „ludzka” – jak zapewnia kościół – metoda badan.
 -Na narzędziach tortur umieszczano motto: „Chwała niech będzie panu”…          1263 r. Zatwierdzono przyjmowanie komunii pod jedna postacią.

 
 1264 r. Ustanowiono uroczystość Bożego Ciała. 


1275 r. Pojawiły się dyskusje na temat płacenia daniny. W odpowiedzi papież ekskomunikował cale miasto, Florencje.  
 XIV wiek Wybucha epidemia czarnej śmierci, Kościół wyjaśniał, ze winę za ten stan rzeczy ponoszą Żydzi, zachęcając przy tym do napaści na nich.          

1311 r. Papież Klemens V jako pierwszy ukoronował się potrójną korona władcy.

 
1326 r. Niezgodność przesadnie bogatej organizacji Kościoła z głoszonymi  przez nią ideami Jezusa Chrystusa ,doprowadziła do ogłoszenia bulli papieskiej „inter nonnullos”, w której uważano za herezje twierdzenia, jakoby Jezus i Jego apostołowie nie posiadali żadnej własności w postaci dóbr materialnych. 


1378-1417 r. Dochodzi do tzw. „Wielkiej Schizmy”. Władza jest podzielona miedzy dwóch papieży – jednego urzędującego w Rzymie,
 drugiego w Avignon. Spory nie dotyczyły religii, ale polityki i władzy.

 
1450-1750 r. Okres polowania na czarownice. Straszliwymi torturami zamęczono setki tysięcy kobiet posądzanych o czary.
 – Dzieci można było również oskarżać o czary: dziewczynki po ukończeniu 9,5 lat, chłopców po ukończeniu 10 lat. Młodsze dzieci torturowano w celu uzyskania zeznań obciążających rodziców. W procesach o czary brane były pod uwagę „zeznania” dwulatków
 -Tortury obejmowały : łamanie kołem, wieszanie za ręce, biczowanie, przypiekanie, gotowanie w oleju, wbijanie kolców w oczy,
 wyrywanie obcęgami piersi i narządów płciowych.

 
1484 r. Papież Innocenty VIII oficjalnie nakazał palenie na stosach kotów domowych razem z czarownicami. Zwyczaj ten był praktykowany przez trwający setki lat okres polowań na czarownice.
 – Wiara, ze zwierzęta są pośrednikami diabla, doprowadziła do załamania się naturalnej kontroli liczebności populacji gryzoni. Celem ataku gorliwych chrześcijan najczęściej były koty, wilki, węże, lisy, i białe koguty. Ponieważ wiele z tych zwierząt polowało na roznoszące choroby gryzonie, ich eliminacja wzmogła wybuchy epidemii.

 
1492 r. Kolumb odkrył Amerykę . Inkwizycja szybko postępuje śladami odkrywców.

 
1493 r. Bulla papieska uprawomocniła deklaracje wojny przeciwko wszystkim narodom w Ameryce Południowej, które odmówiły przyjęcia chrześcijaństwa. 
     – Rozpoczęła się kolejna bestialska rzeź w imię Boga.Wbijano ciężarne kobiety na pale, ćwiartowano żywcem indiańskie niemowlęta, przywiązywano ofiary do luf armatnich i puszczano je z dymem, rozrywano ludzi przy pomocy koni, mordowano, gwałcono, ucinano ręce, nosy, wargi, piersi. 
    -Jezuita Jose de Anchieta, twierdził:”Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje”. Ten oto barbarzyńca, został beatyfikowali w 1980 r. przez papieża, który nazywał go „apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy”. Bandyta, który w bestialski sposób unicestwił tysiące ludzkich istnień, uznany został za świętego… 
     – Gdy katoliccy „misjonarze” zawitali do Meksyku, żyło tam około 11 milionów Indian, a po stu latach już tylko 1,5 miliona. Słowo Boże zawiezione w tamte rejony „pięknie zaowocowało”. 
     – Podczas pobytu na tamtych ziemiach, papież nazwał ta zbrodnie przeciwko ludzkości „dziełem ewangelizacji i pokoju”.

 
1563 r. Ustalono, ze tradycja Kościoła jest ważniejszym źródłem objawienia od Słowa Bożego.  
 1572. We Francji 24 sierpnia zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: „Cieszymy się razem z tobą, ze z Boska pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków”.

 
1543 r. Kopernik publikuje teorie heliocentryczna.Jego dzieło trafia na kościelny indeks ksiąg zakazanych i pozostaje tam aż do 19 wieku. (Czyli az do 19 wieku kościół uznaje, iż ziemia tkwi nieruchomo w centrum Wszechświata).

 
1584 r. Giordano Bruno twierdzi iż gwiazdy są innymi Słońcami, wokół których mogą krążyć inne planety, a na nich żyć inne istoty. Za swoje poglądy zostaje spalony żywcem na stosie. Egzekucje opóźniono o dwa lata z rozkazu papieża Klemensa VIII. Papieżowi zależało, by stos na Campo dei Fiori stal się jedna z atrakcji dla pielgrzymów.

 
1633 r. Galileusz próbuje rozpowszechniać teorie heliocentryczna. Zostaje zatrzymany przez Inkwizycje i pod groźbą tortur zmuszony do odwołania swych poglądów. Inkwizycja skazuje go na dożywotni areszt domowy.  
     – Poglądy świętego Augustyna odzwierciedlały „naukowe” podejście Kościoła do świata: „Jest to niemożliwe, aby po przeciwnej stronie Ziemi znajdowali się ludzie,  gdyż w Piśmie Świętym nie ma wzmianki o takim rodzie wśród potomków Adama.”

 
1854 r. Wprowadzono dogmat o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryji Panny.  


1855 r. Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił iż „wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga”.

 
1870 r. Wprowadzono dogmat o nieomylności papieża.  
 -Początek XX wieku – Papież Leon XIII nadal udowadnia, ze najwyższa kara daje si uzasadnić następująco: „Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i narusza jedność duchowa”.

 

1917 r. Tortury były prawnie dozwolone przez Kościół od roku 1252, w którym zostały ustanowione przez papieża Innocentego IV, aż do roku 1917, w którym to zaczął obowiązywać nowy Codex Juris Canonici.  


1931 r. Papież Pius XI wydaje encyklikę „Non abbiamo bisogno”, w której jest mowa o wdzięczności kościoła dla faszyzmu za zlikwidowanie wroga – socjalizmu.

 
1933 r. Hitler oświadczył, ze w chrześcijaństwie widzi „niezachwiany fundament moralności; dlatego „obowiązkiem naszym jest utrzymanie i rozwijanie przyjaznych stosunków ze Stolica Apostolska”. W czasie II Wojny Światowej papież Pius XII przyjmował na codziennych audiencjach niemieckich zbrodniarzy wojennych, udzielając im błogosławieństwa.

 
1950 r. W petycji do Watykanu, katolicy proszą o dogmatyzacje fizycznego wniebowzięcia Maryji. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryji Panny (w Ewangeliach nie ma słowa o tym). 


1965 r. Dopiero w 1965 roku kościół unieważnił potępienie Galileusza.    1968 r. Papież Paweł VI ogłasza encyklikę „Humanae vitae”, z której skutkami rodziny katolickie borykają się do dzisiaj. Jedynymi środkami regulacji urodzin  dopuszczonymi przez kościół pozostaje wstrzemięźliwość płciowa i metoda kalendarzyka, a każdy stosunek płciowy ma mieć na celu poczęcie życia. Encyklika papieska nie przeszkadza jednak Watykanowi na posiadanie udziałów i czerpanie zysków z produktów firmy „Instituto Farmacologico Serono”, która wypuszcza na rynek niezwykle dochodowy środek antykoncepcyjny o nazwie „luteolas”.

 
1971 r. FBI wpada na trop sfałszowanych przez nowojorskich gangsterów papierów wartościowych na sumę 14 milionów dolarów.
 Odbiorca okazuje się Bank Watykański. FBI ustala ze był to zabieg próbny przed docelowa operacja na kwotę 1 miliarda dolarów.

 
1977 r. Papież Paweł VI wyjaśnia, ze kobieta ma zakazany wstęp do kapłaństwa, ponieważ „nasz Pan był mężczyzną”.      1978 r. Papieżem zostaje Albino Luciani , człowiek niezwykle skromny, postępowy i uwielbiany przez masy , którego pontyfikat trwał tylko 33 dni.  Zgadzał się na stosowanie środków antykoncepcyjnych, dopuszczał kapłaństwo kobiet, sprzeciwiał się celibatowi.  Postanawia zniszczyć mafijne struktury watykańskich finansów, a następnie oczyścić Watykan i Kościół z oszustów i  aferzystów. Sporządza listę 121 purpuratów watykańskich do natychmiastowego zdymisjonowania. Tuz przed rozpoczęciem zaplanowanych czystek umiera 28 września po „zjedzeniu niestrawnego posiłku” (zostaje otruty). Nie przeprowadzono sekcji zwłok. Jego testament ginie w tajemniczych okolicznościach.”(znalezione w sieci)

Dziesięć ezoterycznych przykazań.

Jam jest Pan Bóg TWÓJ , posłuchaj dobrze!… Nie powiedziałem WASZ. To nie jest religia, ale związek, wewnętrzna relacja z samym sobą, z własną siłą życiową, z którą trzeba ustalić ten dialog i poszanowanie tych praw :

1. Nie będziesz miał cudzych bogów przede mną. Posłuchaj mnie dobrze! Powiedziałem „przede mną”, czyli na zewnątrz; szukaj mnie w duszy, słuchaj jedynie swojego wewnętrznego głosu, który zaprowadzi cię do mnie.

2. Nie szukaj idoli, nawet samego Boga nie stawiaj w tej roli; idole opróżniają nasze dusze, prowadzą je przez drogę uzewnętrznienia do powierzchowności. Nie ma nic ważniejszego od twojego wnętrza.

3. Nie będziesz brał imienia Pana, Boga swego, nadaremnie…Więc nie chwal się, nigdy nie mów o sobie, nie staraj się być lepszy od nikogo poza sobą. Nie marnuj słów, kochaj milczenie, a tym samym pokorę.

4. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił, czyli uczyń świętą każdą chwilę odpoczynku; świętowanie nie jest bezmyślną zabawą pozbawioną wszelkich hamulców, ale znalezieniem poza godzinami pracy czasu dla siebie, aby znaleźć się sam na sam z własną duszą.

5. Czcij ojca swego i matkę swoją, czyli bądź dojrzały, niezależny, dorosły, wolny. Jest to dla twoich rodziców najbardziej chwalebne, widzieć dziecko, które jest ostatecznie ojcem i matką samego siebie w swojej realizacji wewnętrznej.

6. Nie zabijaj należy rozumieć w pierwszej kolejności jako nie zabijanie siebie swoimi wadami, ignorancją, nienawiścią…Jeśli zadbasz odpowiednio o siebie, nie zrobisz krzywdy innym, nie zniszczysz rzeczy, nie zrujnujesz natury.

7. Nie cudzołóż, nie czyń niczego co jest sprzeczne z twoim sumieniem. Wszystko jest czyste w czystych oczach. Wystarczy po prostu znaleźć czystość we własnym sercu, a nawet zło będzie miało sens na drodze ku dobru.

8. Nie kradnij, ponieważ zabrać coś komuś jest samoprzekonywaniem siebie o niemożności posiadania własnej tożsamości, własnej wartości. Za skradzionymi rzeczami poszukujesz właściwie własnego „ja”, z którego sam siebie okradłeś.

9. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu, bo kłamstwo pokazuje jak bardzo nie znasz samego siebie, twoja prawda jest ci obca. Kłamca nie oszukuje innych, ale przede wszystkim oszukuje samego siebie.

10. Nie pożądaj własności innych, bo pierwszym objawem braku znajomości samego siebie jest zazdrość; prowadzi ona do życia kosztem innych, życiem innych, a nigdy własnym, nigdy w sobie. Spójrz w głąb siebie, nie gap się maniakalnie na rzeczy i życie innych ludzi.

Jeśli nie jesteś Bogiem sam w sobie, nigdy nie zaczniesz zachowywać się jak Bóg, czyli nie będziesz żyć w dobroci, pokoju i radości. I w tej sytuacji uznasz, że lepiej odstąpić to zadanie innemu Bogu, z nadzieją, że dokona cudu.


CZYM JEST KULT SŁOŃCA?


Kult SŁOŃCA jest PIERWSZĄ RELIGIĄ NA ZIEMI. Religia jest to nic innego jak czczenie FAŁSZYWEGO boga.
KAŻDA RELIGIA JEST CZCZENIEM SZATANA.
Pierwszym i najważniejszym jego wcieleniem było Słońce
Dlaczego?
Bo Bóg zabronił czcić jakiekolwiek stworzenia: drzewa, skały, zwierzęta (byk w Egipcie), rzeźby (w tym KRZYŻ), obrazy i…
WSZELKIE CIAŁA NIEBIESKIE – stąd mamy rzymskich bożków – Mars, Jowisz itd.


Słońce czczono w ASYRII, EGIPCIE I BABILONIE. Dlatego Bóg (prawdziwy STWÓRCA świata) owe państwa zniszczył.
STAMTĄD POCHODZĄ WSZYSTKIE POGAŃSKIE OBRZĘDY DZISIEJSZEGO ŚWIATA.
Kościół katolicki nie powstał z woli Boga i dlatego zostanie zniszczony jak oznajmia nam PISMO – Apokalipsa rozdział 17.
Sam symbol, który nosi jest symbolem boga słońca – czyli SZATANA.


KRZYŻ JEST SYMBOLEM SATANISTYCZNYM. Innym symbolem Słońca jest SWASTYKA.
Swastyka znaczy DOKŁADNIE to samo co KRZYŻ. Stąd wiadomo kto sponsorował I i II wojnę światową – WATYKAN.
Kult słońca jest dziś głównym nurtem na całym świecie. Całe obecne CHRZEŚCIJAŃSTWO to nic innego jak OCHRZCZONE POGAŃSTWO i nie ma nic wspólnego z Bogiem.


Na początek „BOŻE NARODZENIE”. Ludzie co roku świętują „boże narodzenie” nie wiedząc, że świętują narodziny boga SŁOŃCA (zawsze 25 grudzień) – czyli SZATANA. 21 grudnia jest dniem, gdy SŁOŃCE jest najniżej. Mamy wtedy najkrótszy dzień w roku. Słońce pozostaje w tej pozycji przez 3 dni i 25 grudnia zaczyna wędrówkę DO GÓRY – NARADZA SIĘ KU WIOŚNIE. Narodziny boga… SŁOŃCA
25 grudnia dzieci wierzą, że przyjdzie do nich św. Mikołaj (santa claus – satan claus – satan nicolaus – satan diabeł – czyli święty szatan). Pewnie nie wiedzą państwo, ale w każdej możliwej kulturze święty mikołaj uosabiał szatana.

25 grudnia spotykają się całe rodziny przy choince, na której wiszą bombki symbolizujące SŁOŃCE – czyli SZATANA.
Co roku obchodzi się święta wielkanocne, czyli święto bogini Easter – dzień uwielbienia wschodu SŁOŃCA – czyli SZATANA.
Wszystkie kościoły katolickie ustawione są ołtarzem na wschód, by wielbić wschód SŁOŃCA – czyli SZATANA.
Na każdej procesji ludzie podążają za księdzem niosącym monstrancję – symbol SŁOŃCA. 


Figurka „matki boskiej” w każdym kościele przedstawia boginię Izydę, bądź Semiramidę trzymającą w ramionach swoje dziecię – czyli matkę małego szatana i jego samego.
Jeżeli ktokolwiek modli się do matki boskiej urąga Bogu wg. Pierwszego przykazania. Matka boska nie była bogiem tylko człowiekiem i nie należy się do niej modlić.


Wszystkie postacie w kościele mają aureolę bądź poświatę nad głową – symbol SŁOŃCA – czyli SZATANA
Opłatek i hostia to symbol SŁOŃCA – dlatego są okrągłe. Przyjmując eucharystie przyjmujesz SZATANA. Pewnie zastanawiają się państwo co oznacza napis IHS.


IHS – to inicjały pogańskich bożków w starożytnym Egipcie – Izys, Horus, Set.


Wg. Biblii siódmym dniem tworzenia świata jest SOBOTA (szabat) – i to jest dzień, który powinniśmy poświęcić Bogu, a do kościoła chodzimy…? Brawo!! W niedzielę. Dlaczego? Niedziela = Sun day – dzień słońca. Dla państwa informacji Bóg ustanowił sobotę jako jedyne święto na ziemi, zatem jeśli ktoś świętuje „boże narodzenie”, wielkanoc, dzień „babki zielnej” albo innej „babki”, wszystkich „świętych” itd. Obraża boga.- WSZYSTKIE ŚWIĘTA NA ZIEMI SĄ KU CZCI SZATANA.
Główna msza w kościołach jest odprawiana około południa. Dlaczego? Bo SŁOŃCE jest wtedy najwyżej – symbol SZATANA górującego nad światem.


Wszystkie państwa na Ziemi są ALBO świeckie, ALBO religijne. Czyli bez Boga, prawda? A jakie mają być skoro WSZYSTKIE są dziełem SZATANA?!!
Poniższy artykuł dowodzi, że teoria heliocentryczna, która jest nam wpajana od dziecka jest teorią SZATANA.


Krzyż nie jest chrześcijańskim symbolem. Krzyż pochodzi od litery T (tau). – Babilońskiego bożka Tamuza – czyli szatana. Tamuz to jedno z imion Baala – boga SŁOŃCA. Innym symbolem SŁOŃCA jest swastyka (znaczy dokładnie to samo co krzyż stąd wiadomo jakiemu bogu służył Hitler oraz kościół – szatanowi). Jeżeli gdziekolwiek stawiasz krzyż obrażasz Boga. Modląc się nie „żegnaj się”, bo wykonujesz znak krzyża na sobie (w dodatku jest on „do góry nogami”) po prostu mów do Boga i tyle. Na koniec również się nie żegnaj i nie kończ modlitwy słowem „amen”. Amen to jedno z imion egipskiego bożka – Amun (Amen Ra – bóg SŁOŃCA)
Jednym z rodzajów krzyża jest KRZYŻ ŻELAZNY. Proszę się dokładnie przyjrzeć obrazkom poniżej. Zarówno Hitler jak i Papież nosili taki krzyż. Jest to symbol RZYMU. Pozdrowienie SIEG HEIL, które większość z nas kojarzy jako pozdrowienie hitlerowskie nie jest pozdrowieniem hitlerowskim. Pozdrowienie to wywodzi się ze starożytnego RZYMU. W ten sposób mieszkańcy i wojsko oddawało hołd CESARZOWI. Podczas II wojny światowej nie pozdrawiano w ten sposób HITLERA. To nie on był tym, komu oddawano cześć. To HITLER oddawał cześć swojemu panu – PAPIEŻOWI – CESARZOWI RZYMU.

IMPERIUM RZYMSKIE RZĄDZI NADAL

Jeżeli myślisz, że w jakimkolwiek kraju na świecie rządy sprawują obywatele danego kraju JESTEŚ W BŁĘDZIE. NIC na świecie nie dzieje się bez WOLI I WIEDZY WATYKANU. TAM JEST CENTRUM DOWODZENIA ŚWIATEM. To WATYKAN decyduje o tym gdzie i kiedy wybuchnie wojna oraz gdzie i kiedy się zakończy. WATYKAN ustanawia prawo w POLSCE i na świecie. „NASZ” rząd nie jest „NASZYM” rządem (i to od dawna).

Jeżeli zastanawiałeś się kiedykolwiek dlaczego ludzie wyjeżdżają z kraju za chlebem, dlaczego młodzi ludzie nie mają pracy, dlaczego ludzie popełniają samobójstwa, dlaczego mamy wysokie podatki, dlaczego mamy bezrobocie, dlaczego wy albo wasi znajomi sięgają po alkohol, dlaczego ćpają lub podrzynają sobie żyły itd. Odpowiedź jest prosta.

Dzieje się tak dlatego, że… Tak chce wasz pan – cesarz Rzymu!!!

Źródło:

Wyżej wspomniany 17 ty rozdział Apokalipsy
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1702493676703153&id=1700427643576423
Więcej informacji na ten temat i nie tylko pod tym adresem:
https://dysk.onet.pl/link/0PM90

http://www.zbawienie.com/geocentryzm.htm
http://www.proroctwa.com/mikolaj.htm

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007213578232&fref=pho

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

FAKTY HISTORYCZNE O KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ KATOLIKÓW NIGDY NIE SŁYSZAŁA.

Globalna Świadomość7 stycznia 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułW DZISIEJSZYCH CZASACH SZKOŁA PRODUKUJE LUDZI UPOŚLEDZONYCH ŻYCIOWO.Następny artykułNAZISTOWSCY ZBRODNIARZE WOJENNI NA USŁUGACH USA.

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

25 LAT MATRIXA – UKRYWANA PRAWDA O POWSTANIU FILMU ! CZY 'PLANDEMIA’ BYŁA OKULRYSTYCZNYM RYTUAŁEM O PODŁOŻU SATANISTYCZNYM ? CZY

.comments-title

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

TAJNY KOD BIBLII – CZYM NAPRAWDĘ JEST SZYSZYNKA ? DLACZEGO WSZYSTKIE PRZEPOWIEDNIE I AGENDA ELIT WSKAZUJE NA 2030 ROK ?

Kategorie

AGENDA 2030 (259) Alternatywna historia świata (185) Bez kategorii (17) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

  • FAKTY HISTORYCZNE O KTÓRYCH WIĘKSZOŚĆ KATOLIKÓW NIGDY NIE SŁYSZAŁA.
  • Nawigacja wpisu
  • Globalna Świadomość
  • Podobne wpisy
  • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
  • Ostatnie wpisy
  • Kategorie
  • O czym myślisz?