Świat jest inny

ZIUSUDRA – PRAWDZIWY NOE Z KRONIK MEZOPOTAMII.

ZIUSUDRA – PRAWDZIWY NOE Z KRONIK MEZOPOTAMII.

Jednym z najbardziej intrygujących podobieństw między Starym Testa­mentem a mezopotamskimi kromkami jest historia o wielkim Potopie. Mamy na ten temat zdumiewająco dużo informacji pochodzących ze starożytno­ści, dlatego być może tak wiele uwagi poświęca się Potopowi w Księdze Rodza­ju – aż osiemdziesiąt wersetów.

Kiedy porównuje sieje z zachowanymi kronika­mi mezopotamskimi, podobieństwa są wręcz uderzające, ale biblijna wersja różni się od wcześniejszych takim umiejscowieniem tego zdarzenia w czasie, by głów­ną rolę mógł w nim odegrać Noe. Opowieść w Księdze Rodzaju stanowi jedynie adaptację starszej mezopotamskiej relacji, w której bohaterem jest także jeden człowiek ratujący nasienie życia.

Najdokładniejsza i najpełniejsza wersja kroniki Potopu spisana została w Babilonie na dwunastu glinianych tablicach, a nosi tytuł Epos o Gilgameszu. Znale­ziono je w połowie XIX wieku w Niniwie, w ruinach biblioteki asyryjskiego kró­la Assurbanipala, później odkopano jeszcze wiele innych tablic z tej samej serii.

Opowiadają o przygodach Gilgamesza (władcy Uruk około 2650 roku p.n.e.). Podróżował on w poszukiwaniu dawno zmarłego Utanapisztima z Szuruppak -króla, za którego panowania około 4000 roku p.n.e. nastąpił Potop. Dzięki temu w babilońskim eposie znalazła się zaczerpnięta z sumeryjskich kronik relacja Utanapisztima o Potopie. Najważniejsza tablica z opowieścią Gilgamesza pochodzi z około 2000 roku p.n.e., lecz zawarte w niej informacje oparte są na znacznie starszych tekstach. Niektóre z nich, pochodzące sprzed 3000 roku p.n.e., także częściowo odnaleziono.

Księga Rodzaju zawiera podobną do mezopotamskiej relację o tym, jak łódź Utanapisztima zatrzymała się na szczycie góry, w poemacie nosi która nazwę Nisir, natomiast w Biblii mowa jest ogólnie o górach Ararat. Pasmo górskie Ararat (co oznacza „wysokie szczyty”) rozciąga się na pomocy Mezopotamii, Księga Jubileuszy głosi zaś, że arka wylądowała na jednej z gór tego pasma, zwanej Lubar.

Odnaleziono ponadto pięć sumeryjskich eposów o Gilgameszu, a oprócz tego w pobliżu Nippur odkopano kolejny poemat, zatytułowany Potop. Nie ma w nim relacji o przygodach Gilgamesza, a głównym wątkiem jest to, co spotkało w trak­cie Potopu króla Ziusudrę (sumeryjskie imię Utanapisztima, którego nazywano tak w języku akadyjskim).

Przyjęta w Księdze Rodzaju wersja głosi, że Potop był zemstą Boga, jednak sumeryjskie tablice wyjaśniają, iż został on spowodowany przez Enlila i Zgromadzenie Anunnaki. Decyzję podjęto większością głosów, lecz nie wszyscy ją ak­ceptowali. Z kronik wynika, że szczególnie Ninhursag bolała nad tym postano­wieniem. W końcu brat Enlila Enki-Mędrzec postanowił uratować króla Ziusudrę, ostrzegł go więc przed kataklizmem i pomógł mu zbudować specjalnie skonstru­owaną łódź.

Owa najstarsza wersja, spisana przez sumeryjskiego pisarza, zawiera jeden element o doniosłym znaczeniu sprawiający, iż różni się ona od późniejszej wersji historii Noego, zabierającego na pokład arki „po parze zwierząt”. Pierwotna relacja głosi, że Ziusudra zabrał na pokład nie zwierzęta, lecz „nasienie rodzaju ludzkiego”.

W poemacie czytamy, że Ziusudra zabrał z sobą kilka zwierząt, ale były to tylko: wół, parę owiec, jakieś dzikie zwierzęta i drób. Załadowano je na łódź, żeby mieć żywność, a nie dla ocalenia gatunków. Kwestia ta jest szerzej omówiona w kronikach babilońskich.

Enki powiedział Utanapisztimowi, aby zburzył dom i skonstruował łódź, która może pływać pod wodą, i pomieścił w niej „nasienie wszystkich żywych stworzeń”. Tu znowu powtarza się słowo „nasienie”, a za­tem z obu relacji wynika, że król Ziusudra (Utanapisztim) nie zabrał ze sobą zwie­rzyńca, żeby ratować żywe stworzenia, lecz hermetyczny pojemnik ze spermą ludzką i zwierzęcą.

Podobnie jak sumeryjskie tablic, Epos o Gilgameszu opowiada, że Potop został zaplanowany przez Anunnaki. Wymienia przy tym Anu i Enlila, a także ich doradców – Ninurtę i Enuggiego. Głównym podżegaczem był Enlil, a po Potopie jego wnuczka powiedziała: „Zaprawdę, stare czasy obróciły się w glinę”. Kro­nika głosi również, że „ziemia była płaska jak dach” i dokładnie to odnalazł ze­spół sir Leonarda Woolleya w latach 20. – ogromne, płaskie złoże twardej gliny w rejonie, w którym Mezopotamię zalały wody Potopu.

Wersja Księgi Rodzaju podaje, że Potop został nakazany przez Boga (Jahwe), ponieważ ludzie, którzy dawniej byli „bardzo dobrzy”, stali się z czasem niegodziwi, natomiast mezopotamska wersja wspomina o nadmiernym przyroście naturalnym, który należało ograniczyć. Starożytny tekst w języku akadyjskim, zwa­ny Eposem o Atra-Hasisie stwierdza, że ludzie jęli się mnożyć bez umiaru i czynili tyle hałasu, że Enlil nie mógł spać.

Określenie epoki, w której nastąpił Potop, pozwoli nam także zrozumieć sens przedstawionej w Księdze Rodzaju historii Adama i Ewy. Ze starych tablic wynika, że choć gatunek Homo sapiens od około 35 000 roku p.n.e. (czyli od czasu, gdy synowie bogów połączyli się córkami człowieka) wyprzedzał pod wieloma względami tempo procesów ewolucyjnych, to jednak nie grzeszył mądrością i nie potrafił stworzyć zorganizowanych struktur społecznych.

Nie istniała instytucja małżeństwa, nie było przemyślanej polityki prokreacyjnej. Do 4000 roku p.n.e. pary tworzyły się dowolnie, a seksualnych partnerów nie łączyły żadne formalne więzy. Ludzie z Cro-Magnon znacznie przewyższali w rozwoju prymitywną rasę eljo-neandertalską, jednak nie potrafili jeszcze stworzyć zorganizowanych struk­tur społecznych i administracyjnych.

Tablice głoszą, że przed Potopem Enlil bezskutecznie próbował ograniczyć przyrost naturalny za pomocą epidemii i plag. Dlatego Zgromadzenie Anunnaki wybrało bardziej drastyczne rozwiązanie, dzięki czemu można było zapoczątkować nową rasę. Postanowiono, że woda zaleje cały Sumer, ale należy zachować w specjalnych pojemnikach komórki żeńskie oraz nasienie zwierzęce (spermę i ja-jeczka).

Już przedtem posłużyli się inżynierią genetyczną do stworzenia wysoko rozwiniętej rasy Homo sapiens, ale tym razem postanowili pójść o krok dalej, dodając w kolejnej krzyżówce większą ilość genów Anunnaki. Krótko mówiąc, stworzyli Homo sapiens sapiens ~ gatunek, który potrafił się uczyć i tworzyć struk­tury społeczne. I dopiero z tego punktu widzenia możemy analizować tradycyjny przekaz Księgi Rodzaju o „pierwszym mężczyźnie” i „pierwszej kobiecie”, a także popotopową instytucję Mądrości – Drzewo Znajomości Dobrego i Złego.

Udostępnij

 1. He said the broader global gaming market could have international players seeking a U.S. presence in slot machines while the digital gaming division would more likely draw an American-based company. Enjoy 25% off your stay. Plan your luxurious fall or winter getaway now and enjoy our best room rates of the season at Seneca Niagara Resort & Casino! Downtown Insider Tip: For the ultimate speed, push off the platform and keep your body tight for less drag. Hold your arms at your sides or straight in front of you if you’re riding superhero style! Goldfish Slot Machine For Sale Your IP address is: 176.114.9.174 Still, most casinos choose to get their slot machines from reputable slot manufacturers. If you remember our section on the history, Bally, which created the first electromechanical slot machine, is still in business and it sells a lot of slots in the US.
  https://www.first-bookmarkings.win/super-monopoly-slot-machine
  You will have no trouble finding your bearings whatsoever. You must accept the site’s cookies however or you will get an error, which we found a little annoying, but it’s usually how these sites work to make sure they provide you with the best possible performance. LuckyLand Slots can definitely benefit from a bit of a revamp of its user interface, but it’s definitely a good fit as it is. Every player of LuckyLand Slots has access to 24 7 customer support. Before you try any of the channels, we would suggest that you visit the social casino and check out the FAQs section, as it is pretty extensive and covers a lot of topics that most people have queries about. No proof of purchase applicable Some people believe that playing slot machine games at an online casino site provides the player with a definite advantage.  An online slots player may enjoy great entertainment while playing in the comfort and privacy of home.  When playing online slot machine games, a player does not have to put up with any lurkers that are watching and waiting to pounce on the machine.  In addition, there are no noisy and nosy onlookers presenting undesirable disturbances or interruptions while playing online slots. 

 2. Free Spins will expire 48 hours after being credited. Upon expiry, all remaining spins and pending winnings will be lost. Receiving a free daily spins bonus is fast and easy. All you have to do is check the available promotions at your favorite online casino, and you’ll see the free spin offers if they’re up for grabs. Another option is to check websites and platforms tracking promotions across online casinos. That will also allow you to stay updated on the latest offers from casinos worldwide. You will usually have to register and it might require a bonus code. You can find the free spin bonus codes above. No deposit free spin casino bonuses are usually an award reserved for those who complete the registration process onsite. It’s a way for casinos to welcome the new players and give them a “test drive” of the site’s games and options.
  https://reidggda741741.blogocial.com/paid-poker-apps-55522430
  Advertorial Another bonus worth $22 at Winaday casino. There is an extensive list available at Winaday Casino that gives you answers to all the frequently asked questions. There are also tips and tricks if you wish to get more information about the casino and its games. If you cannot find the answer you are looking for, you can get in touch with the customer support team at any time by email or live chat available online as they are operating 24 hours a day every day. Win A Day Casino is run on a Unique Software which provides games that can’t be found elsewhere, that one of a kind that is uniquely crafted to be outstanding, with new styles and themes for slots that refresh the old-style online casino world. Redeeming Winaday Casino no deposit bonus codes is a simple and straightforward process. Once you have obtained a valid code, follow these steps to claim your bonus:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

ZIUSUDRA – PRAWDZIWY NOE Z KRONIK MEZOPOTAMII.

Globalna Świadomość14 marca 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułUKRYTE SYSTEMY JASKIŃ I TUNELI NA CAŁYM ŚWIECIE.Następny artykuł”ANUNNAKI” – FILM, ZAKAZANY PRZEZ HOLLYWOOD.

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

SEN BILLA GATESA O ZASŁONIĘCIU SŁOŃCA SPEŁNIA SIĘ ! BASTION OKULTYSTYCZNEJ KABAŁY – TE 13 DYNASTII WŁADA ŚWIATEM OD STULECI

.comments-title

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

OSTATECZNY POWRÓT ELOHIM – PROROCTWA ZWOJÓW Z NAD MOŻA CZARNEGO WYPEŁNIĄ SIE ZA ROK ! ŚWIAT JEST SCENĄ I NIC

Kategorie

AGENDA 2030 (238) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (183) Filmoteka świadomych (32) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

 • ZIUSUDRA – PRAWDZIWY NOE Z KRONIK MEZOPOTAMII.
 • Nawigacja wpisu
 • Globalna Świadomość
 • Podobne wpisy
 • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
 • Ostatnie wpisy
 • Kategorie
 • O czym myślisz?