AGENDA 2030

PANDEMIE, KRYZYSY I WOJNY W BIBLII – CZY JEZUS POSŁUGIWAŁ SIĘ PROROCZYMI TEORIAMI SPISKOWYMI ?

PANDEMIE, KRYZYSY I WOJNY W BIBLII – CZY JEZUS POSŁUGIWAŁ SIĘ PROROCZYMI TEORIAMI SPISKOWYMI ?

Mateusza 10:(26) „…nie ma nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajnego, o czym by się dowiedzieć nie miano. (27) Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach. „

Oto słowa wypowiedziane przez Jezusa (Isusa). Co jest najciekawsze, Isus nawiązuje i to wyraźnie do teorii spiskowych i On sam ujawniał plany swego Ojca oraz wydarzenia, zanim one się rzeczywiście wydarzyły.Po treści listów apostołów, Apokalipsy czy Ewangelii możemy się łatwo zorientować, że oprócz proroctw Jana i Mateusza to praktycznie wiele pożytecznych i proroczych informacji zostało światu ujawnione. Jedno było szczególnie oczywiste.

Proroctwo o planach zburzenia Jerozolimy spowodowało ruch poza Jerozolimę przez apostołów i uczniów Isusa. W ten sposób wszyscy posłuszni Bogu i Synowi uratowali swoje życie.Nikt z osób wierzących Mesjaszowi nie zginął w wielkiej rzezi Jerozolimy w roku 70 n.e.!Można powiedzieć, że Isus posłużył się… proroczą teorią konspiracyjną, czyli proroczą zapowiedzią planowanego zburzenia Jerozolimy przez Rzymian. Wszyscy słuchacze Syna Bożego, którzy uwierzyli w jego słowa i posłusznie uszli z Jerozolimy uratowali swoje życie.Wiemy także, że Syn Boży zachęcał do tego, abyśmy Jego naśladowali.

Nie tylko w posłuszeństwie wobec Bożych Przykazań. On przykazał nam, jak mówią poniższe wersety.”Co mówię wam w ciemności, opowiadajcie w świetle dnia; a co słyszycie na ucho, głoście na dachach.”Słuchacze Isusa praktycznie mieli bardzo niewiele do powiedzenia w Jego czasach. Nikt nie wiedział niemal niczego o władzach Rzymu, czy jakikolwiek spiskach przeciwko Izraelowi.Możemy z pewnością powiedzieć, że ten tekst z Mateusza jest skierowany głównie… do nas! Pisząc nas mam na myśli głównie Słowian uznających Biblię i wypowiedzi Boga, Syna i proroków za Słowa Boga.

Jeżeli ktokolwiek deklaruje publicznie, że wierzy, że w Biblii są słowa Boga i Syna, natychmiast pojawia się olbrzymi problem.Czy rozumiemy słowa Boga i Syna i czy jesteśmy owym słowom posłuszni?Uznanie słów Boga ma ścisły związek z posłuszeństwem wobec Boga. Na niemal całym świecie główny nurt chrześcijaństwa nie uznaje Biblii za słowa Boga ale uznaje słowa pastorów, księży, starszych czy… uzdrowicieli za słowa Boga. Tymczasem Biblia jest dostępna dla każdego z nas. Nasze problemy polegają ściśle na ogólnym ignorowaniu słów Boga i Syna i nieposłuszeństwie wobec Prawa.

JAKI JEST W TYM WSZYSTKIM CEL ?

Szatan opracował wiele straszliwych planów dla świata, aby w ten sposób segregować ludzi dobrych od złych. Głównym jego celem jest Naród Wybrany przez Boga. Były wielkie wojny i krwawe rewolucje, dwie wojny światowe, ale te wszystkie wydarzenia musiały mieć pozwolenie samego Boga. który w ten sposób sądził i nadal sądzi narody. Wielu, z szatanem na czele oskarża Boga o okrucieństwo takiego sądu.Ale Bóg określił to w prosty sposób.Człowiek rodzi się po to, aby swym życiem zadeklarować publicznie posłuszeństwo wobec Boga lub posłuszeństwo wobec szatana.Człowiek dokonuje wyboru, a Bóg dokonuje sądu nad człowiekiem.Człowiek popełnia wielki błąd, jeżeli nie bierze pod uwagę… swej śmierci.

Tymczasem śmierć jest tak powszechna jak są powszechne narodziny. Do tej pory każdy człowiek musiał umrzeć, czy to ze starości, czy zginął na wojnie lub z powodu choroby czy wypadku.Może ktoś zapytać, dlaczego Bóg pozwala na śmierć? Bóg pozwala po to, abyśmy sobie zdali sprawę z naszej absolutnej zależności od Boga. który może nas wskrzesić oraz dać nam życie wieczne jako nagrodę za nasze dobrze czyny, albo ponownie pozbawić nas życia z powodu niebezpieczeństwa, jakie możemy stworzyć pośród osób Bogu posłusznych w Jego Królestwie Bożym.Pomyślmy o zbrodni w Katyniu. Tysiące ludzi zginęło i Bóg na to pozwolił. Dlaczego?

Czy ludzie ci żyliby do dzisiaj, gdyby ich nie rozstrzelano? Gdyby to przeżyli, czy umarliby szybką bezbolesną śmiercią jako ofiary egzekucji? Praktycznie była to bezbolesna śmierć, ale mogłoby być dużo gorzej. Jak konanie z powodu raka czy inne bolesne choroby.Mamy więc logiczną odpowiedź.Możliwość zgonu oraz niepewność za życia, co nas czeka po śmierci, powoduje u człowieka pojawianie się kwestii istnienia Boga, a zwłaszcza Jego sądu nad nami.Naszym problemem jest to, że większość z nas nie zadaje sobie trudu i nie docieka tych rzeczy za życia, ale czyni to dopiero na łożu śmierci, albo przed plutonem egzekucyjnym.

WĄTKI DIABELSKIEGO PLANU.

Już w w roku 1975 szatan planował Nowy Porządek Świata. Bóg na to nie zezwolił i do NPŚ nie doszło. A szatan miał wszystko prawie gotowe. Wszyscy znamy olbrzymią ilość znaków szatańskich, ujawniających nam jego wpływy na nasze rządy, media, sztukę, kinematografię czy siły zbrojne. Gwiazdy szatańskie pięciokątne i sześciokątne (Izrael) nie są nam wcale obce. A jest to widzialny symbol sił, które w rzeczywistości sprawują władze nas całym światem.To, że owe znaki widzimy nie oznacza, że rozumiemy ich znaczenie i nie oznacza także, że chcielibyśmy wiedzieć. Większość z nas za wszelką cenę unika nawet tych informacji.Dlaczego ?

Ponieważ sumienia wielu ludzi nie pozwalają na akceptację wielu informacji, które mogą zakłócić uśpienie naszych sumień. Podobnie jest z najmądrzejszą księgą ludzkości, Biblią, która zawiera mnóstwo potrzebnych oraz pomocnych nam informacji.Niestety większości ludziom ich sumienia wybierają łatwą rutynę odpuszczenia grzechów przez księdza w konfesjonale niż pobudzanie naszego sumienia przez żywe słowa samego Boga czy też Syna Bożego.

Większość z nas ucieka przed Biblią jak diabeł przed święconą wodą! Ale niewielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że owe znaki satanistów także spełniają ważną rolę w… planie zbawienia.Najciekawsze są znaki zapowiadające olbrzymie nieszczęścia, które na nas czekają. Nadal niewielu je rozpoznaje czy chce je sprawdzić i zapobiec grożącemu niebezpieczeństwu.W wielu kręgach jest dobrze znany bardzo dokładny plan III Wojen Światowych ujawniony już w roku 1871.

Niewielu ludzi w tamtych czasach zwracało na ten plan uwagę ale i dzisiaj niewielu zadaje sobie pytanie. Kto i w jaki sposób realizuje owe mordercze plany?Mamy także olbrzymi dokument ujawniający nam technikę ogłupiania ludzi przez nasienie węża, znaną nam jako „Protokoły Mędrców Syjonu”. Większość słyszała o nich ale niewielka ilość ludzi zapoznała się z ich treścią.

Podobnie widać efekt naszych brudnych sumień, które zagłuszają w nas jakiekolwiek kroki w kierunku zbadania pewnych zjawisk i rozpoznania w nich autorstwa zbrodniarzy oraz ich szefa, samego szatana.Bóg nie pozwolił szatanowi na całkowite ukrywanie swych planów przed nami i zawsze możemy sprawdzić owe znaki i sami się przekonać, że biblijne proroctwa i przestrogi nie są żadną fikcją ale żelaznymi faktami. Przed rozpoznaniem tego chroni nas jedynie własna ignorancja.Jest także kilka doskonałych przykładów ludzi, którzy byli ostrzeżeni przed grożącą im śmiercią i wiedzieli nawet kto im groził. Niewielu zwróciło na to uwagę. Poniżej kilka przykładów.

Łącznik wiozący dokumenty bawarskiej, świeżo powstałej grupy Illuminati (1776) jadąc konno został w Niemczech zabity piorunem. Wiózł ze sobą plany Francuskiej Rewolucji. Bawarska policja zawiadomiła Francję o planowanej rewolucji, ale Francuzi to zignorowali. Rewolucja wybuchła w roku 1789.Pierwsza Rosyjska Rewolucja odbyła się w roku 1905 i skończyła się klęską komunistów nasienia węża. Rosyjska arystokracja zignorowała tę próbę. W roku 1917 odbyła się druga faza tej samej rewolucji, która spowodowała śmierć całej arystokracji rosyjskiej a bolszewicy komunistyczni nasienia węża wymordowali kilkadziesiąt milionów Rosjan.https://youtu.be/C5IH7lhmgUk

 • 3:50 min – w powyższym filmie jest ujawnione, że Izrael ostrzegał rząd USA na kilka dni przed tym atakiem 9/11
 • 4:38 min Netanyahu ostrzega przez atakiem 9/11 w książce wydanej w 1995.
 • 4:55. min Na 19 miesięcy przed wydarzeniami 9/11 Donald Trump ostrzegał o tym planowanym ataku. Przewidział, że dokona tego Osama Bin Laden. Na ekranie pojawia się tekst z jego książki wydanej w roku 2000.

Jestem rzeczywiście przekonany, że jesteśmy w niebezpieczeństwie pewnego rodzaju terrorystycznych ataków, które spowodują to, że atak bombowy na Trade Center [1993] będzie wyglądał jak dzieci bawiące się petardami. Pewnego dnia powiedzą nam, że ciemna postać bez stałego adresu Osama bin-Laden jest publicznym wrogiem numer jeden, i USA odrzutowce bojowe zniszczą jego obóz w Afganistanie… . On ucieknie pod jakąś skałę a kilka informacji późniejszych ukaże nam nowego wroga i nowy kryzys.

Donald Trump Styczeń 2000. Czegoś tak dokładnego nie można przewidzieć. Aby to opisać trzeba dokładnie poznać takie plany. Tego nie można po prostu 'odgadnąć” Ale większość Amerykanów zupełnie ignoruje fakt, że ich prezydent znał specyficzne i detaliczne szczegóły ataków 9/11 wraz z przyszłymi medialnymi komentarzami.Obaj przywódcy Benjamin Netanyahu oraz Donald Trump znali dokładne szczegóły przez atakiem 9/11. Dlaczego nikt na to nie zareagował?Zastanówmy się teraz, czy warto komukolwiek z tych ludzi wierzyć i darzyć zaufaniem? Czy oni zdobyli owe informacje z kryształowej kuli? Czy raczej doskonale znali wszystkie szczegóły przygotowywanego ataku? Czy można mieć do obu zaufanie?

PLANY UJAWNIONE W BIBLII

Ale plany ujawnione w Biblii są jeszcze lepiej udokumentowane. Mamy olbrzymią ilość proroctw i to proroctw niezwykle precyzyjnych. Z powodu niezwykłej wiedzy oraz mądrości Boga oraz jego Syna, część z tych detali nie jest dla nas zrozumiała. Ale większa ich część jest w pełni zrozumiała od setek lat.Większość ludzi ucieka o tych tematów z prostej przyczyny. Ich sumienia nie pozwalają im na to, aby się w to angażować i w ten sposób samemu pobudzać własne sumienia, które ich skierują ku Prawdzie.

Istnieje już jedna światowa religia żydowska, która oczekuje na objęcie władzy nad całym światem oraz wprowadzenie zbrodniczych praw noachidzkich w życie. Zgodnie z Objawienie, czy też Apokalipsą za odmowę wzięcia znaku 666 będą oni ludziom ścinać głowy! To wszystko może się zrealizować w ciągu kilku dni. Wszystko jest już gotowe i państwa jak Australia czy inne dążą w chwili obecnej do handlu bezgotówkowego. Chiny założyły ocenę internetową twojego zachowania się na Internecie. Za negatywne komentarze można pójść w Chinach do więzienia a nawet stracić życie. To wszystko może nas spotkać w każdej chwili.

Objawienie 13:(15) I dano mu tchnąć ducha w posąg zwierzęcia, aby posąg zwierzęcia przemówił i sprawił, że wszyscy, którzy nie oddali pokłonu posągowi zwierzęcia, zostaną zabici. On też sprawia, że wszyscy, mali i wielcy, bogaci i ubodzy, wolni i niewolnicy otrzymują znamię na swojej prawej ręce albo na swoim czole, I że nikt nie może kupować ani sprzedawać, jeżeli nie ma znamienia, to jest imienia zwierzęcia lub liczby jego imienia. (18) Tu potrzebna jest mądrość. Kto ma rozum, niech obliczy liczbę zwierzęcia; jest to bowiem liczba człowieka. A liczba jego jest sześćset sześćdziesiąt sześć.

Wszystkie teorie spiskowe, na naszych oczach stają się teorią faktów. Cały symbolizm oraz wiele szczegółów, które świat zna teoretycznie są bezsensowne. Ale tylko teoretycznie.W mas mediach mamy 90% kłamstw. W teoriach spiskowych mamy 90% prawdy.

Udostępnij

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

PANDEMIE, KRYZYSY I WOJNY W BIBLII – CZY JEZUS POSŁUGIWAŁ SIĘ PROROCZYMI TEORIAMI SPISKOWYMI ?

Globalna Świadomość30 marca 20206 sierpnia 2023

Nawigacja wpisu

Poprzedni artykułTAJNE ANTARKTYCZNE MISJE ”HIGH JUMP” I ”DEEP FREEZE” – GDZIE DOTARŁ ADMIRAŁ BYRD?Następny artykułKIM JEST Q-ANON ? CICHA WOJNA

Globalna Świadomość

Podobne wpisy

BLACKROCK I VANGUARD – KTO STOI ZA PROTESTAMI ROLNIKÓW ? PRAWDZIWE PRZYCZYNY PROTESTÓW – ”WOJNA Z ROLNIKAMI ” TO OSZUSTWO

.comments-title

Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *Komentarz * Nazwa * E-mail * Witryna internetowa Zapisz moje

Ostatnie wpisy

”ONI ŻYJĄ” BYŁ OSTRZERZENIEM – KULTOWY FILM Z POTĘŻNYM PRZESŁANIEM. TAJNE DOKUMENTY UJAWNIONE – POLASKA MIAŁA DOŁĄCZYĆ DO WOJNY NA

Kategorie

AGENDA 2030 (239) Alternatywna historia świata (182) Bez kategorii (13) Czarna Szlachta (16) extra-terrestrial (184) Filmoteka świadomych (31) Mistyczny 11/09/2001

O czym myślisz?

 • PANDEMIE, KRYZYSY I WOJNY W BIBLII – CZY JEZUS POSŁUGIWAŁ SIĘ PROROCZYMI TEORIAMI SPISKOWYMI ?
 • Nawigacja wpisu
 • Globalna Świadomość
 • Podobne wpisy
 • Dodaj komentarz Anuluj pisanie odpowiedzi
 • Ostatnie wpisy
 • Kategorie
 • O czym myślisz?