CZY W PRZYSZŁOŚCI CZEKA NAS ”IDIOKRACJA” ? JAKO LUDZIE STAJEMY SIĘ CORAZ BARDZIEJ GŁUPI.
31 maja 2020
STAROŻYTNE PROCESY ALCHEMICZNE – ODCZYTYWANIE PAMIĘCI PRZEDPOTOPOWEJ PLANETY.
1 czerwca 2020