WEWNĘTRZNY ŚWIAT – NASZA PLANETA KRYJE W SOBIE TYSIĄCE KILOMETRÓW ENIGMATYCZNYCH PODZIEMNYCH TUNELI.

STAROŻYTNE PROCESY ALCHEMICZNE – ODCZYTYWANIE PAMIĘCI PRZEDPOTOPOWEJ PLANETY.
1 czerwca 2020
ZNACZENIE RODZINY Z KTÓREJ SIĘ WYWODZIMY I JEJ PIĘTNO W NASZYM ŻYCIU.
2 czerwca 2020