BEZTROSKIE ŻYCIE LUDZI ZA CZASÓW PRZEDPOTOPOWYCH BOGÓW.
9 lipca 2020
KTO I DLACZEGO SKASOWAŁ LUDZKOŚCI PAMIĘĆ O PRZEDRESETOWYCH CYWILIZACJACH.
10 lipca 2020